DESTIL/5TOR PI-/4‘. TO/
Ekologickg/ m spésobom rozkladé
odpadové plasty na cenné palivo
a v, /kuruje domécnost'.
SOԤ...
REKUPERATOR
Aktfvna a pasfvna rekuperacia vzduchu —
recyklacia energie vzduchu v objekte
pouéitfm tepelného Eerpadla a
ko...
EKOROBOT
Energeticky nezavislé zariadenie na
zber a akumulaciu bahenného p| ,/ nu
z vodm, ’/ch pléch.
Stredna priem...
NOR DIC A/ /¥‘. l_| (| NG PLUS
lnteligentné éportové palice s
osvetlenim, signalizacou stratenia 5a
a ruéiacim zariadenf...
FOXIR
Najprefl’kanej§I’ a najflspornejéf zav| ah0v7
s, /stém pre vaé travnik, ktor7 Sam vie,
kedy je potrebna zavlaha.
...
of 5

Najlepsi napad // napady 2014

Výber podporených nápadov v roku 2014 v rámci projektu Najlepší Eko Nápad.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najlepsi napad // napady 2014

  • 1. DESTIL/5TOR PI-/4‘. TO/ Ekologickg/ m spésobom rozkladé odpadové plasty na cenné palivo a v, /kuruje domécnost'. SO‘§ elektrotechnické }v<omenského 50 Zilina C», F f *% Najlepéinépa dporuje biznis népady ‘ mla ' | 'udi §etrit'pru‘roduae ‘ dych nergiu. tie - f’ ' ‘ Generélnym partnerom EKO témyje ZSE.
  • 2. REKUPERATOR Aktfvna a pasfvna rekuperacia vzduchu — recyklacia energie vzduchu v objekte pouéitfm tepelného Eerpadla a komplexného PC riadenia. G/ mnazium Jura Hronca Bratislava Najlepél’ népad podporuje biznis népady E. m| ad’/ ch | 'udiako §etri ' rfrodu aenergiu. Generélnym partnerom 0 témyje ZSE.
  • 3. EKOROBOT Energeticky nezavislé zariadenie na zber a akumulaciu bahenného p| ,/ nu z vodm, ’/ch pléch. Stredna priemyselna ékola elektrotechnicka Nové Zamky F f ' % Najlepéi népad podporuje biznis népady r r ‘ mladf/ ch | 'udi ako §etrit' prfrodu a energiu. ‘—§~ - " ' * Generélnym partnerom EKO témyje ZSE.
  • 4. NOR DIC A/ /¥‘. l_| (| NG PLUS lnteligentné éportové palice s osvetlenim, signalizacou stratenia 5a a ruéiacim zariadenfm pre lesnfl zver. Stredna priem/ selna N 1 “ h ékola elektrotechnicka . * Nové Zamky M “ V V A» F f 1* Najlepéin’ d podporuje biznis népady F, r ‘ i mla ‘ 'u iako §etrit' prfrodu aenergiu. ‘-m ' " ’ * Gen r’ nym partnerom EKO témyje ZSE.
  • 5. FOXIR Najprefl’kanej§I’ a najflspornejéf zav| ah0v7 s, /stém pre vaé travnik, ktor7 Sam vie, kedy je potrebna zavlaha. ‘I / / L j Stredna priemyselna , / r ‘ V . , / ’“ / ' skola elektrotechnlcka , ' - x 7/ — 1‘ I , é Z ‘ Nové Zamky Najlepéi népad pod ruje bizni népady E. mla ’ | 'udiako ' ' ' ‘r aenergiu. Gener’ nym partnerom 0 témyje ZSE.