Priekšnoteikumi kvalitatīvas ģeotehniskās izpētes realizācijai, galvenās problēmas un iespējamie risinājumi...
SATURS• Kas ir kvalitatīva ģeotehniskā izpēte un kādi ir ieguvumi no tās?• Nekvalitatīvas ģeotehniskās izpētes iemesli• ...
Ģeotehniskie pētījumi un to uzdevumiBŪVES DZĪVES CIKLS: Projektēšana Būvniecība Ekspluatācija LikvidācijaInženierteh...
Ģeotehniskie pētījumi un to uzdevumiĢeotehniskā izpēte kā būvprojektēšanas sastāvdaļa:• nodrošina būvprojektēšanu ar nepi...
Ģeotehnisko pētījumu pamatprincipi Projektētājs un ģeotehniķis (inženierģeologs) atspoguļo objektīvo realitāti (ģeoloģi...
Ģeotehnisko pētījumu pamatprincipiIespējami pilnīgāka ģeotehniskā izpēte atbilst visas projekta realizētāju grupas kopēj...
Kvalitatīvas ģeotehniskās izpētes priekšnoteikumiĢeotehniķa kvalifikācija• Izpratne par projektēšanai nepi...
Kvalitatīvas ģeotehniskās izpētes priekšnoteikumiMijiedarbība (sadarbība) starp projektētāju un ģeotehniķi:2...
Iespējamie risinājumi1) Izglītības kvalitātes uzlabošana Gan ģeologu, gan projektētāju kvalifikācijas paaugstināšana2...
Ko darīt?1) Indikācijas par nekvalitatīvām ģeotehniskās izpētes atskaitēm2) Finanšu instrumentu izmantošana3) Ģeotehnika...
PALDIES PAR UZMANĪBU!
of 11

Priekšnoteikumi kvalitatīvai ģeotehniskai izpētei

Sigitas Dišleres prezentācija: "Priekšnoteikumi kvalitatīvas ģeotehniskās izpētes realizācijai, galvenās problēmas un iespējamie risinājumi".
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Design      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Priekšnoteikumi kvalitatīvai ģeotehniskai izpētei

 • 1. Priekšnoteikumi kvalitatīvas ģeotehniskās izpētes realizācijai, galvenās problēmas un iespējamie risinājumi S.Dišlere 2012.Gada 24.februārī
 • 2. SATURS• Kas ir kvalitatīva ģeotehniskā izpēte un kādi ir ieguvumi no tās?• Nekvalitatīvas ģeotehniskās izpētes iemesli• Ilgtermiņa un īstermiņa risinājumi• Ko darīt, ja ģeotehniskā izpēte ir nekvalitatīva?
 • 3. Ģeotehniskie pētījumi un to uzdevumiBŪVES DZĪVES CIKLS: Projektēšana Būvniecība Ekspluatācija LikvidācijaInženiertehniskās izpētes, tai skaitā arī ģeotehniskās izpētes mērķis ir nodrošināt ikvienai būvei iespējami garu ekspluatācijas posmu, maksimāli attālinot tās likvidāciju.
 • 4. Ģeotehniskie pētījumi un to uzdevumiĢeotehniskā izpēte kā būvprojektēšanas sastāvdaļa:• nodrošina būvprojektēšanu ar nepieciešamajiem parametriem• ņem vērā (ievērtē) būves un vides savstarpējo mijiedarbību• pielieto ģeoloģijas nozaru, grunšu mehānikas un būvmehānikas metodes.Ģeotehniskās izpētes uzdevums - noteikt projektēšanai nepieciešamo parametrus ar mērķi garantēt būves drošību pie optimāla resursu patēriņa.
 • 5. Ģeotehnisko pētījumu pamatprincipi Projektētājs un ģeotehniķis (inženierģeologs) atspoguļo objektīvo realitāti (ģeoloģiskā vide un būve) projekta un vides modeļa veidā jeb subjektīvo realitāti. Jo precīzāk ģeotehniķis ir izpratis un pratis atainot dabiskos apstākļus, jo labāk jau izveidotā inženierbūve strādās mijiedarbībā ar vidi un drošāka būs būves ekspluatācija Inženierbūve ProjektsDabiskie un Projektētājs un tehniskie inženierģeologs apstākļi Ģeoloģiskā vide Vides modelis vai ģeotehniķis Objektīvā un subjektīvā realitāte
 • 6. Ģeotehnisko pētījumu pamatprincipiIespējami pilnīgāka ģeotehniskā izpēte atbilst visas projekta realizētāju grupas kopējām interesēm, jo:• ļauj samazināt būvniecības izmaksas• paildzina būves ekspluatācijas laiku• samazina izdevumus, kas nepieciešami būves ekspluatācijas nodrošināšanai. BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS, IETVEROT PROJEKTĒŠANAS UN ĢEOTEHNISKĀS IZPĒTES DARBU IZMAKSAS (100 %) PROJEKTĒŠANAS IZMAKSAS 10% NO BŪVNIECĪBAS IZMAKSĀM ĢEOTEHNISKĀS IZPĒTES IZMAKSAS – 10% NO PROJEKTĒŠANAS IZMAKSĀM
 • 7. Kvalitatīvas ģeotehniskās izpētes priekšnoteikumiĢeotehniķa kvalifikācija• Izpratne par projektēšanai nepieciešamajiem datiem un parametriem• Izpratne par ģeoloģiskās vides veidošanās likumsakarībām un to mijiedarbību ar būvi• Izpētes metožu pārzināšanaProjektētāja kvalifikācija• Izpratne par projektēšanā izmantojamiem datiem un parametriem un māka tos pielietot• Ieinteresētība izstrādāt tehniski un ekonomiski pamatotu projektuTehniskie un ekonomiskie priekšnoteikumi• Izpētei pieejamais finansējums• Tehniskās iespējas (urbšanas iekārtas un paraugotāji, in situ testēšanas iekārtas, laboratorijas iekārtas• Ekonomiski pamatota nozares attīstība
 • 8. Kvalitatīvas ģeotehniskās izpētes priekšnoteikumiMijiedarbība (sadarbība) starp projektētāju un ģeotehniķi:2) Izpratne par kopīgu mērķi Ģeotehniskā izpēte ir projektēšanas sastāvdaļa, kvalitatīva izpēte atvieglo projekta izstrādi, uzlabo tā kvalitāti un ticamību3) Līdzīga izpratne attiecībā uz izpētes darbu apjomu un kvalitāti Kvalitatīva izpēte atmaksājas4) kopīga pozīcija attiecībā uz izpētes darbu apjomu un izmaksām Ja projektētājs nepiekritīs projektēt pēc nepilnīgiem datiem, projekta realizētājs būs spiests maksāt
 • 9. Iespējamie risinājumi1) Izglītības kvalitātes uzlabošana Gan ģeologu, gan projektētāju kvalifikācijas paaugstināšana2) Sadarbības un sapratnes uzlabošana starp ģeologiem un projektētājiem Kopīgi kursi un studijas, ģeotehnikas inženiera iesaistīšana3) Pieprasījums nosaka piedāvājumu Ja projektētājs pieprasīs augstākas kvalitātes izpētes datus, tad pieaugs izpētes darbu kvalitāte
 • 10. Ko darīt?1) Indikācijas par nekvalitatīvām ģeotehniskās izpētes atskaitēm2) Finanšu instrumentu izmantošana3) Ģeotehnikas inženieris nodrošina mijiedarbību starp ģeologiem un projektētājiem
 • 11. PALDIES PAR UZMANĪBU!

Related Documents