Wykonały: Justyna Pałka i Martyna Bąk
Przedstawicielem koncepcji nasycone Ja jest Kenneth J.Gergen. Jego zdaniem ponowoczesna świadomośćprzesycona jest atmosfer...
 Zwielokrotnienie związków z innymi: Zachowywanie przeszłości Akceleracja przyszłości Kształtowanie form życia społecz...
 Nabywanie różnorodnych i rozbieżnych możliwości bycia, w skutek czego następuje wzajemne naśladowanie się.
Multifrenia to stan w którym od różnorodności imożliwości wyboru dostajemy zawrotu głowy. Torozczepienie jednostki na wiel...
 Strategiczny manipulator Osobowość pastiszowa Wyłanianie się Ja relacyjnego
 Kenneth J. Gergen, Nasycone Ja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
of 7

Nasycone ja prezentacja

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasycone ja prezentacja

  • 1. Wykonały: Justyna Pałka i Martyna Bąk
  • 2. Przedstawicielem koncepcji nasycone Ja jest Kenneth J.Gergen. Jego zdaniem ponowoczesna świadomośćprzesycona jest atmosferą ironicznej błazenady izmienianych w pośpiechu „kostiumów”. Stawia on tezęo postępującym procesie społecznegonasycenia, charakteryzując ponowoczesnejednostki, jako zaludnione mnóstwem jaźni, obdarzoneniespójną osobowością i brakiem autentyczności.
  • 3.  Zwielokrotnienie związków z innymi: Zachowywanie przeszłości Akceleracja przyszłości Kształtowanie form życia społecznego
  • 4.  Nabywanie różnorodnych i rozbieżnych możliwości bycia, w skutek czego następuje wzajemne naśladowanie się.
  • 5. Multifrenia to stan w którym od różnorodności imożliwości wyboru dostajemy zawrotu głowy. Torozczepienie jednostki na wiele różnychwyborów, które są proste i w zasięgu ręki. Rynek itechnologia dostarczają nam nieskończonychmożliwości tworzenia swojej tożsamości iautoekspersji. Im bardziej z nich korzystamy, tymnasze możliwości rosną i tym bardziej się od nichuzależniamy.
  • 6.  Strategiczny manipulator Osobowość pastiszowa Wyłanianie się Ja relacyjnego
  • 7.  Kenneth J. Gergen, Nasycone Ja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Related Documents