Wykonały: Justyna Pałka i Martyna Bąk
Przedstawicielem koncepcji nasycone Ja jestKenneth J. Gergen. Jego zdaniemponowoczesna świadomość przesycona jestatmosferą...
 Zwielokrotnienie związków z innymi: Zachowywanie przeszłości Akceleracja przyszłości Kształtowanie form życia społecz...
 Nabywanie różnorodnych i rozbieżnych możliwości bycia, w skutek czego następuje wzajemne naśladowanie się.
Multifrenia to stan w którym odróżnorodności i możliwości wyborudostajemy zawrotu głowy. To rozczepieniejednostki na wiele...
 Strategiczny manipulator Osobowość pastiszowa Wyłanianie się Ja relacyjnego
 Kenneth J. Gergen, Nasycone Ja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
of 7

Nasycone ja

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasycone ja

  • 1. Wykonały: Justyna Pałka i Martyna Bąk
  • 2. Przedstawicielem koncepcji nasycone Ja jestKenneth J. Gergen. Jego zdaniemponowoczesna świadomość przesycona jestatmosferą ironicznej błazenady i zmienianychw pośpiechu „kostimów”. Stawia on tezę opostępującym procesie społecznegonasycenia, charakteryzując ponowoczesnejednostki, jako zaludnione mnóstwemjaźni, obdarzone niespójną osobowością ibrakiem autentyczności.
  • 3.  Zwielokrotnienie związków z innymi: Zachowywanie przeszłości Akceleracja przyszłości Kształtowanie form życia społecznego
  • 4.  Nabywanie różnorodnych i rozbieżnych możliwości bycia, w skutek czego następuje wzajemne naśladowanie się.
  • 5. Multifrenia to stan w którym odróżnorodności i możliwości wyborudostajemy zawrotu głowy. To rozczepieniejednostki na wiele różnych wyborów, które sąproste i w zasięgu ręki. Rynek i technologiadostarczają nam nieskończonych możliwościtworzenia swojej tożsamości i autoekspersji.Im bardziej z nich korzystamy, tym naszemożliwości rosną i tym bardziej się od nichuzależniamy.
  • 6.  Strategiczny manipulator Osobowość pastiszowa Wyłanianie się Ja relacyjnego
  • 7.  Kenneth J. Gergen, Nasycone Ja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Related Documents