1 z 17
AutismNET
Probabilistyczny model wspomagający
diagnozowanie autyzmu
autor: Justyna Szczygieł
współpraca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Białymstoku z Wydziałem Informatyki
2 z 17
Politechniki Białostockiej
3 z 17
Autyzm
Zaburzenie rozwojowe, w którym ważną rolę
odgrywa funkcjonowanie mózgu. Choroba
polega na odcięciu się c...
Spektrum zaburzeń autystycznych
4 z 17
• autyzm dziecięcy
• autyzm atypowy
• zespół Aspergera
• zaburzenie semantyczn...
5 z 17
Autyzm to
zaburzenie w
trzech sferach
6 z 17
Występowanie autyzmu
USA:
1 na 91
Polska:
1 na 300
7 z 17
Autyzm a płeć
1 dziewczynka : 4 chłopców
8 z 17
Model
AutismNET
9 z 17
Sieci bayesowskie
Sieci bayesowskie
pozwalają na modelowanie
zależności pomiędzy
zdarzeniami
bazując na rachu...
Model AutismNET z podziałem na
podmodele
10 z 17
11 z 17
Model AutismNET
12 z 17
Eksperci
• Jerzy Sienkiewicz z
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
Oddział Miejski w Białymstoku
• Elżbieta Krysie...
13 z 17
Aplikacja
AutismNET
www.autismnet.pl
14 z 17
Aplikacja AutismNET
15 z 17
Aplikacja AutismNET
16 z 17
Podsumowanie
W ramach pracy powstały:
• model AutismNET wspomagający wczesne
diagnozowanie autyzmu
• aplikacj...
17 z 17
Dziękuję za uwagę
of 17

Prezentacja konkursowa Technotalenty

Wczesne wykrywanie autyzmu.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja konkursowa Technotalenty

 • 1. 1 z 17 AutismNET Probabilistyczny model wspomagający diagnozowanie autyzmu autor: Justyna Szczygieł
 • 2. współpraca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku z Wydziałem Informatyki 2 z 17 Politechniki Białostockiej
 • 3. 3 z 17 Autyzm Zaburzenie rozwojowe, w którym ważną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Choroba polega na odcięciu się człowieka od zewnętrznego świata, ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem, subiektywnym poczuciu odizolowania.
 • 4. Spektrum zaburzeń autystycznych 4 z 17 • autyzm dziecięcy • autyzm atypowy • zespół Aspergera • zaburzenie semantyczno-pragmatyczne • autyzm wysokofunkcjonujący
 • 5. 5 z 17 Autyzm to zaburzenie w trzech sferach
 • 6. 6 z 17 Występowanie autyzmu USA: 1 na 91 Polska: 1 na 300
 • 7. 7 z 17 Autyzm a płeć 1 dziewczynka : 4 chłopców
 • 8. 8 z 17 Model AutismNET
 • 9. 9 z 17 Sieci bayesowskie Sieci bayesowskie pozwalają na modelowanie zależności pomiędzy zdarzeniami bazując na rachunku prawdopodobieństwa.
 • 10. Model AutismNET z podziałem na podmodele 10 z 17
 • 11. 11 z 17 Model AutismNET
 • 12. 12 z 17 Eksperci • Jerzy Sienkiewicz z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Białymstoku • Elżbieta Krysiewicz i Jolanta Elżbieta Świderska z Fundacji „Oswoić świat” z siedzibą w Białymstoku
 • 13. 13 z 17 Aplikacja AutismNET www.autismnet.pl
 • 14. 14 z 17 Aplikacja AutismNET
 • 15. 15 z 17 Aplikacja AutismNET
 • 16. 16 z 17 Podsumowanie W ramach pracy powstały: • model AutismNET wspomagający wczesne diagnozowanie autyzmu • aplikacja internetowa AutismNET z ankietą dla rodziców do wczesnego wykrywania autyzmu. Ponadto aplikacja gromadzi dane z wypełnianych ankiet.
 • 17. 17 z 17 Dziękuję za uwagę

Related Documents