PRESS ...
PRESS ...
of 2

Press "Marka z niespodzianką"

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Press "Marka z niespodzianką"

  • 1. PRESS 2011-08-01Marka z niespodziaiikąCannes Lions 2011 promuje trend odchodzenia od klasycznejreklamy. Działania muszą zaskoczyć odbiorcę i sprawić mu miłąniespodziankę. I ani słowa o kupowaniu! eśli tylko twój projekt zaczyna w Cannes. Obaj podkreślają, że uwagę rzeczy, a po chwili dostawali SMS-a J przypominać reklamę, zmień go, i to jak najszybciej - przekonu­ je Johan H. Ohlson, dyrektor kreatyw­ odbiorcy może przyciągnąć tylko dzia­ łanie spektakularne, które przyjemnie zaskakuje, najlepiej w najmniej spo­ (przy włączonym Bluetooth) o moż­ liwości bezpłatnego pobrania danego przeboju. Po zakończeniu akcji liczba ny San Markos, uczestnik 58. Między­ dziewanym miejscu i czasie. To dlate­ płatnych plików ściąganych ze sklepu narodowego Festiwalu Kreatywno­ go jedną z najbardziej oklaskiwanych Starhub wzrosła o 21 proc, a rozpozna­ ści Cannes Lions (19-25 czerwca br.). kampanii była ta agencji DDB Singa­ walność tej marki - o 57 proc. - Nie przekupujmy konsumentów, na­ pur pt. „Muzyczna przymierzalnia", Tytus Klepacz, copywriter Change kłaniając: „Przyjdź, zaangażuj się w za­ promująca muzyczny sklep interneto­ Integrated, pamięta, że kilka lat temu bawę, dostaniesz od nas prezent". To wy Starhub w tradycyjnych salonach na festiwalu KTR jedną z głównych na­ już było i tylko wzbudzi podejrzenia, odzieżowych. Dzięki czytnikom za­ gród zdobyła podobnie pomyślana ak­ że produkt lub usługa są niższej jako­ montowanym na każdej sztuce odzie­ cja dla marki The North Face. - Każdy, ści - ostrzega Igor Kaleński, CEO Gru­ ży klienci słyszeli w przymierzalniach kto udał się do przymierzalni z kurt­ py Saatchi 8c Saatchi, który także gościł muzykę dobraną do stylu mierzonej ką zimową, miał możliwość jej natych-Nagrodzone na Cannes Lions akcje z niespodzianką„To, co człowiek przegapi, Wielkie nosyznajdzie maszyna" Agencja: Del Campo Nazca SaatchiAgencja: Euro RSCG Warsaw & Saatchi Buenos AiresKlient: Stowarzyszenie Amazonki Klient: BGH, producent klimatyzatorów elem akcji było ampania miała nakłonić F kPolki do regularnych C poinformowanie o wprowadzeniu nowychbadań piersi w gabinetach To, co człowiek funkcjonalnościlekarskich. Akcję przegapi, znajdzie w urządzeniachprzeprowadzono w sklepie klimatyzacyjnych orazH&M w Warszawie. Każdą Wczesny sygnał ratuje życie o upustach cenowych.kobietę, która kupiła Umów sie na mammografię Agencja wpadła na pomysł,bieliznę, zatrzymywał by w punktach sprzedażyprzy bramce dźwięk i na centralnych placachklipsa sklepowego, argentyńskich miast ustawićdyskretnie dodawanegoprzez sprzedawców do f ponadmetrowej wielkości nos-o-metry. Chętni proszeni B G H SilentAir 4A44Azakupów. Na klipsie f byli o umieszczenie głowywidniał napis: „To, co / I a w specjalnym otworze, by ***.zrob«^człowiek przegapi, znajdzie I znajdujące się tam urządzeniemaszyna. Wczesny sygnał mogło zmierzyć długośćratuje życie. Umów się na at: ich nosa. Jeśli była onamammografię". - Cieszy To, co człowiek przegapi, większa niż standardowa,to, że kreatywni wyciągnęli znajdzie maszyna dawało się słyszeć wyciewnioski z poprzedniego syreny, po czym osoba zyskiwała kupon uprawniający do zakupufestiwalu w Cannes i dodali klimatyzatora ze zniżką. Zniżkowe kupony wręczono 500 klientom,bonus. Ale niespodzianki, a o akcji nieproszony zaczął opowiadać Manu Ginobili, zawodnik NBA,niestety, już nie sprawili. znany z niezwykle długiego nosa - na portalach społecznościowychDobry początek, ale przekonywał, że z tego tytułu należy mu się dodatkowa zniżka. - Kolejka chętnych do wzięcia udziału w zabawie nie miała końca, bozabrakło efektywnego zakończenia - komentują kreatywni reklamodawca postanowił dać odbiorcom możliwość bezpośredniegoz polskich agencji (chcą zachować anonimowość). I wskazują, doświadczenia marki i dorzucić coś ekstra, z zaskoczenia. Udowodnionoże aby akcja wpisała się w najnowsze trendy ujawnione podczas ponadto, że ciekawa kreacja jest możliwa nawet w przypadku takCannes Lions 2011, wystarczyło do klipsa dołączyć np. kupon nudnej kategorii, jak urządzenia klimatyzacyjne - wyjaśnia fenomenzniżkowy na badania albo informację o możliwości zapisania popularności tej kampanii Igor Kaleński z Grupy Saatchi & Saatchi.się na mammografię bez konieczności czekania w kolejce.
  • 2. PRESS 2011-08-01 miastowego przetestowania, bo czyt­ sam komunikat reklamowy i pozwa­ Po tym, j ak w ostatnich latach branża 135 prac niki uruchamiały dmuchawy z zimnym lały konsumentom doświadczać war­ reklamowa zachłysnęła się skuteczno­ zgłosiły do konkursu powietrzem - opowiada. Przyznajejed- tości stojących za marką. - Dopiero to polskie agencje. ścią promocyjną nowych mediów, te­ Przywiozły z Cannes nak, że choć obie kampanie są podob­ zwiększa sympatię do brandu i spra­ goroczny festiwal Cannes Lions doce­ dwie srebrne i dwie ne, ta zagraniczna ma większą moc wia, że odbiorcy zaczynają dobrze się nił kolejny model komunikacji: odcho­ brązowe nagrody. oddziaływania na wyobraźnię, bo nie bawić, a tym samym dobrze o nim mó­ dzenie od tradycyjnej reklamy. - Tyl­ Agencja Hill & wskazuje na praktyczne wartości pro­ wić - nie ma wątpliwości Arkadiusz ko dwie strategie uznano za liczące Knowlton Warszawa duktu. Szulczyński, dyrektor kreatywny K2 się: albo obdarowujemy odbiorcę nie­ otrzymała Srebrnego Lwa w kategorii PR Właśnie zaskakiwaniu, oparciu ko­ Internet. Na potwierdzenie wskazuje spodzianką, albo pozbawiamy go cze­ Lions za kampanię munikacji na dawaniu konsumentom akcję Ogilvy Argentina dla koncernu goś, przekonując, jak źle jest bez tego dla Gedeon Richter czegoś ekstra (od pomocy do rozryw­ Coca-Cola przeprowadzoną w Amery­ - mówi Paweł Tyszkiewicz, pełnomoc­ Marketing Polska, ki) poświęcone były najciekawsze kam­ ce Łacińskiej. Aby dostać gratis pusz­ nik zarządu Stowarzyszenia Komuni­ której celem było panie festiwalu. Na ich potrzeby np. kę coca-coli, należało skorzystać z wy­ kacji Marketingowej SAR. Zwrócono uświadamianie, czym jest Cheil Worldwide z Seulu zmieniła no­ sokiej na ponad 3,5 m maszyny z napo­ na to uwagę podczas towarzyszących stwardnienie rozsiane śniki reklamy zewnętrznej na stacjach jami. Ale do tego potrzeba było dwóch gali w Cannes seminariów. Tę ostatnią (pracę zgłosiła do metra w wirtualny sklep sieci Tesco osób: jedna wrzucała monety, druga strategię McCann Erickson zastosowa­ konkursu centrala z pólkami uginającymi się od produk­ odbierała napój. W ciągu dziewięciu ła w nagrodzonej dwiema nagrodami Hill & Knowlton tów przedstawionych na plakatach. godzin sprzedaż napoju w tej maszy­ Grand Prix akcji dla rumuńskiego pro­ w Londynie). Euro Każdy, kto telefonem komórkowym nie była o 1075 proc. wyższa niż średnia ducenta batoników Rom. Od 1964 roku RSCG Warsaw wywalczyła srebro zeskanowal kod produktu i zapłaci! on­ sprzedaż w standardowym automacie. miały na opakowaniu flagę narodową. w kategorii Press line, w wyznaczonym czasie dostawał Jacek Szulecki, executive creative di- Gdy w ub.r. kreatywni z McCann zmie­ za prace „Kosz 1" go pod same drzwi. Sprzedaż interne­ rector Euro RSCG Warsaw, zauważa: nili ją na amerykańską, przez sześć dni i „Kosz 2" dla towa skoczyła o 103 proc. - Siłą tych kampanii jest nie tylko to, że oficjalną stronę Rom odwiedziło 75 tys. marki Air Wiek konsument stawał się ich częścią, lecz użytkowników, a liczba fanów marki na koncernu Reckitt Zdaniem specjalistów ważne jest Benckiser, oraz brąz także, by działania wychodziły poza to, że sam do tego dążył. Facebooku wzrosła o 300 proc. w kategorii Promo Arkadiusz Szulczyński z K2 kwitu­ & Activation za akcję je: - Cannes Lions 2011 był festiwa­ dla Stowarzyszenia lem wyjątkowym z powodu najwięk­ Amazonki pt. „To, co człowiek przegapi, szej w historii liczby zgłoszonych prac, 11 Kupon zniżkowy z fajerwerków" pierwszych Grand Prbcdla Chin i Korei znajdzie maszyna". Agencja Publicis oraz niespodziewanego uderzenia kre­ zdobyła Brązowego Agencja: Lowe Bangkok atywności z Rumunii. Co równie istot­ Lwa w kategorii Klient: sklepy BigC Media za akcję ne, wbrew obawom konkurs nie krę­ „Bezpieczeństwo cił się jedynie wokół mediów spolecz- w sieci" dla Fundacji nościowych. Dzieci Niczyje. Dorota Kalinowska Discount Hreworks Grand Prix festiwalu Cannes Lions 2011 Cyber Lions: Google Creative Lab, Chris Milk („Dzikość miasta" dla Google), Wiedeń + Kennedy Portland („Kampania odpowiedzi" dla Procter & Gamble), R/GA New York („Płać za pomocą Tweeta" dla lnnovative Thunder). Film Lions: Wiedeń + Kennedy Amsterdam („Napisz przyszłość" dla Nike). adaniem agencji byto odświeżenieZ brandu i ponowne wprowadzeniemarki hipermarketów BigC na rynek Presa Lions: JWT Szanghaj („Niebo i piekło" dla Samsonite). Outdoor Lions: Droga5 New York („Odszyfruj Jay-Z z Bing" dla Microsoft).- i to z wielką pompą. Najpierwbyty więc w Bangkoku pokazy Media Lions: Cheil Worldwide Seul („Wirtualny sklep" dlafajerwerków (Tajlandczycy za nimi Tesco).wprost przepadają), które uktadały Direct Lions i Promo & Activation Lions: McCann Ericksonsię w wielkość rabatu: 8, 10, 80 i 100 Bukareszt („Amerykański Rom" dla Kandia Dulce).bahtów. Trzeba byto t y m fajerwerkom Radio Lions: Net#work BBDO Johannesburg (trzy kampaniezrobić zdjęcie. Jeśli komuś udało dla Mercedes-Benz, w t y m „Love").się trafić którąś z cyfr, rabat w takiej wysokości dostawał w sklepie, Design Lions: Digital Kitchen Chicago („The Cosmopolitanpo pokazaniu zdjęcia w swoim telefonie komórkowym. Łącznie ze digital experience" dla Las Vegas).zniżkowych kuponów skorzystało 45 tys. osób (pierwszego dnia byto PR Lions: Clemmenger BBDO Melbourne („Rozłam" dlaich aż 12 tys.). Sprzedaż w sklepach BigC skoczyła o 35 proc. Klienci nie Narodowego Banku Australii).dość, że dobrze się bawili, t o jeszcze zostali nagrodzeni przez markę. Film Craft Lions: Droga5 New York („Siłacz po godzinach"- Powtarzalność kilku mniejszych eventów towarzyszących za każdym dla Pumy).razem launchom lub relaunchom sieci sklepów zastąpiono t u t a j jednym Grand Prix for Good: Leo Burnett Melbourne („Zobaczwydarzeniem, którego nikt się nie spodziewał. I nie dość, że odbiorcom osobę" dla Disability Awarness).sprawiono miłą niespodziankę, t o jeszcze ich nagrodzono, w t y m przypadku Creative Effectiveness Lions: A b b o t t Mead Vickers BBDOzniżkowym kuponem. O produktach i cenie ani słowem nikt się przy London („Kanapka" dla PepsiCo).t y m nie zająknął - podkreśla Igor Kaleński z Grupy Saatchi & Saatchi.

Related Documents