NÁVRH RIEŠENIA NÁMESTIA
V KAMENICI U PRAHY
SÚČASNÝ STAV
BUDOVY
– KULTÚRNY DOM, OBECNÝ ÚŘAD, ORDINÁCIE, BILLA, TENISOVÝ KURT
DOPRAVA – AUTOBUSY, AUTÁ, ZÁSOBOVANIE...
BODY K RIEŠENIU
 AUTOBUSY - NÁSTUP, VÝSTUP, PRESTUP
 PARKOVANIE - BILLA, OBECNÝ ÚRAD, NÁMESTIE
 PREJAZD K LEKÁRNI A DO...
PRÍSTUP ŽIAKOV OD ŠKOLY
PRÍSTUP ŽIAKOV OD ŠKOLY
KOLIZE
AUTOBUS - AUTOMOBIL - CHODEC
AUTOBUSY
AUTOBUSY - SÚČASNÁ TRASA
SITUÁCIA
SITUÁCIA - NOVÉ RIEŠENIE
NOVÉ RIEŠENIE …
AUTOBUSY - CHODCI - PARKOVANIE
AUTOBUSY - CHODCI - PARKOVANIE
CHODCI
CHODCI – PRÍSTUP NA NÁMESTIE
CHODCI – PRÍSTUP NA NÁMESTIE
PRÍSTUP OD ŠKOLY
PRÍSTUP OD ŠKOLY
PRÍSTUP OD PARKOVISKA 1
NÁMESTIE …
PRÍSTUP OD PARKOVISKA 2
KULTÚRNY DOM
KULTÚRNY DOM I OBECNÝ ÚRAD …
KULTÚRNY DOM I OBECNÝ ÚRAD …
PODCHOD A VSTUP DO OBECNÉHO ÚRADU
NOVÉ RIEŠENIE NÁMESTIAV KAMENICI
PRÍSTUP OD KRIŽOVATKY
POHĽAD NA NÁMESTIE S PARKOM
PRÍJAZD - ODJAZD AUTOBUSOV
PRÍJAZD - ODJAZD AUTOMOBILOV KU ŠKOLCE I LEKÁRNI
PRÍSTUP OD PARKOVISKA 2
KULTÚRNY DOM - MEDIATÉKA
POHĽAD OD BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU
NÁMESTIE S PARKOM …
PARK S DETSKÝM HRISKOM I FONTÁNOU
VSTUP DO PARKU …
NOVÝ OBJEKT V PARKU
PRÍSTUP OD OLEŠOVÍC
PRÍSTUP OD OLEŠOVÍC
PRÍSTUP OD OLEŠOVÍC
PRÍSTUP OD OLEŠOVÍC
NOVÝ VSTUP DO ÚRADU A PODCHODU
NOVÝ VSTUP DO ÚRADU A PODCHODU
NÁMESTIE A STÁNKY …
STÁNKY – VARIANTY KONŠTRUKCIÍ …
AUTOBUSY …
AUTOBUSY – VLEČNÁ KRIVKA
AUTOBUSY – VLEČNÁ KRIVKA …
PREVERENÉ DOPRAVNÝM ŠPECIALISTOM
PRÍSTUP OD LEKÁRNE …
PRÍSTUP OD LEKÁRNE …
ZASTÁVKA AUTOBUSŮ – NÁDRAŽÍ …
ZASTÁVKA AUTOBUSŮ – NÁDRAŽÍ …
ZASTÁVKA AUTOBUSŮ – NÁDRAŽÍ …
BEZPEČNÉ ČAKANIE NA AUTOBUS S VÝHĽADOM NA PARK
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
A
VYUŽITIE KULTÚRNEHO DOMU
ČAKANIE NA AUTOBUS - KAVIAREŇ, CUKRÁREŇ
KNIHOVŇA - MEDIATÉKA
STÁVAJÚCE ...
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
HISTORICKÁ TRAMVAJ
ZASTÁVKA AUTOBUSŮ – NÁDRAŽÍ …
ZASTÁVKA AUTOBUSŮ – NÁDRAŽÍ …
PARK – FONTÁNA - ČAJOVŇA
PARK – FONTÁNA - ČAJOVŇA
PRÍSTUP OD VILIEK
POHĽAD NA NÁMESTIE OD VILIEK
NÁMESTIE …
PRÍSTUP OD PARKU …
PRÍSTUP OD PARKU …
PRÍSTUP OD PARKU
NÁMESTIE …
NÁMESTIE …
POHĽAD NA NÁMESTIE
KULTÚRNY DOM A ZASTÁVKA …
POSTUPNÉ KROKY – OBECNÝ ÚRAD
POSTUPNÉ KROKY – OBECNÝ ÚRAD
– KULTÚRNY DOM
POSTUPNÉ KROKY – KULTÚRNY DOM
NÁMESTIE V KAMENICI - KULTÚRNY DOM
NÁVRH OCHOZU
NÁVRH POLYFUNKČNÉHO SCHODIŠŤA
VÝSTUP/ZOSTUP + SEDENIE (TRIBÚNA)
ŠATŇA...
KULTÚRNY DOM …
KULTÚRNY DOM …
KULTÚRNY DOM – SCHODY - SEZENÍ
KULTÚRNY DOM
SCHODY – SEZENÍ – MOBILNÉ JAVISKO
KULTÚRNY DOM - TRIBÚNA
KULTÚRNY DOM - ŠATŇA
KULTÚRNY DOM
POHĽAD OD KULTÚRNÉHO DOMU
POHĽAD OD KULTÚRNEHO DOMU
POHĽAD NA OBCHODNÝ DOM
OZDOBNÝ ZÁHON SO SAKUROU
POHĽAD NA OBCHODNÝ DOM
NÁMESTIE …
NÁMESTIE S PARKOM …
NOVÉ RIEŠENIE - REKAPITULÁCIA
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
of 87

Viera Zvoníčková: Návrh riešenia námestia v Kamenici 2014 - UPRAVENÁ VERZE

Návrh úpravy Ringhofferova náměstí v Kamenici u Prahy. Autor návrhu: Viera Zvoníčková, rok 2014, UPRAVENÁ VERZE
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Viera Zvoníčková: Návrh riešenia námestia v Kamenici 2014 - UPRAVENÁ VERZE

 • 1. NÁVRH RIEŠENIA NÁMESTIA V KAMENICI U PRAHY
 • 2. SÚČASNÝ STAV BUDOVY – KULTÚRNY DOM, OBECNÝ ÚŘAD, ORDINÁCIE, BILLA, TENISOVÝ KURT DOPRAVA – AUTOBUSY, AUTÁ, ZÁSOBOVANIE, SANITKY CHODEC – ČLOVĚK, SKUPINA, PES ODKAZ – OSOBNOSTI – FRANTIŠEK RINGHOFFER, PŘEMYSL PITTER, JOSEF SKRUŽNÝ PRÍRODA VESNICE - OBEC - MĚSTO
 • 3. BODY K RIEŠENIU  AUTOBUSY - NÁSTUP, VÝSTUP, PRESTUP  PARKOVANIE - BILLA, OBECNÝ ÚRAD, NÁMESTIE  PREJAZD K LEKÁRNI A DOMOM NAD NÁMESTÍM  CHODEC - SKUPINA - ŠKOLA - PRÍSTUP NA NÁMESTIE  NOVÝ OBJEKT - POŠTA, OBCHODY, KOSTOL, NOVÁ RADNICA, BAZÉN  NOVÉ KOMERČNÉ PRIESTORY - STÁNKY  ZELEŇ - PARK - EXISTUJÚCE DETSKÉ IHRISKO
 • 4. PRÍSTUP ŽIAKOV OD ŠKOLY
 • 5. PRÍSTUP ŽIAKOV OD ŠKOLY
 • 6. KOLIZE AUTOBUS - AUTOMOBIL - CHODEC
 • 7. AUTOBUSY
 • 8. AUTOBUSY - SÚČASNÁ TRASA
 • 9. SITUÁCIA
 • 10. SITUÁCIA - NOVÉ RIEŠENIE
 • 11. NOVÉ RIEŠENIE …
 • 12. AUTOBUSY - CHODCI - PARKOVANIE
 • 13. AUTOBUSY - CHODCI - PARKOVANIE
 • 14. CHODCI
 • 15. CHODCI – PRÍSTUP NA NÁMESTIE
 • 16. CHODCI – PRÍSTUP NA NÁMESTIE
 • 17. PRÍSTUP OD ŠKOLY
 • 18. PRÍSTUP OD ŠKOLY
 • 19. PRÍSTUP OD PARKOVISKA 1
 • 20. NÁMESTIE …
 • 21. PRÍSTUP OD PARKOVISKA 2
 • 22. KULTÚRNY DOM
 • 23. KULTÚRNY DOM I OBECNÝ ÚRAD …
 • 24. KULTÚRNY DOM I OBECNÝ ÚRAD …
 • 25. PODCHOD A VSTUP DO OBECNÉHO ÚRADU
 • 26. NOVÉ RIEŠENIE NÁMESTIAV KAMENICI
 • 27. PRÍSTUP OD KRIŽOVATKY
 • 28. POHĽAD NA NÁMESTIE S PARKOM
 • 29. PRÍJAZD - ODJAZD AUTOBUSOV PRÍJAZD - ODJAZD AUTOMOBILOV KU ŠKOLCE I LEKÁRNI
 • 30. PRÍSTUP OD PARKOVISKA 2
 • 31. KULTÚRNY DOM - MEDIATÉKA
 • 32. POHĽAD OD BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU
 • 33. NÁMESTIE S PARKOM …
 • 34. PARK S DETSKÝM HRISKOM I FONTÁNOU
 • 35. VSTUP DO PARKU …
 • 36. NOVÝ OBJEKT V PARKU
 • 37. PRÍSTUP OD OLEŠOVÍC
 • 38. PRÍSTUP OD OLEŠOVÍC
 • 39. PRÍSTUP OD OLEŠOVÍC
 • 40. PRÍSTUP OD OLEŠOVÍC NOVÝ VSTUP DO ÚRADU A PODCHODU
 • 41. NOVÝ VSTUP DO ÚRADU A PODCHODU
 • 42. NÁMESTIE A STÁNKY …
 • 43. STÁNKY – VARIANTY KONŠTRUKCIÍ …
 • 44. AUTOBUSY …
 • 45. AUTOBUSY – VLEČNÁ KRIVKA
 • 46. AUTOBUSY – VLEČNÁ KRIVKA … PREVERENÉ DOPRAVNÝM ŠPECIALISTOM
 • 47. PRÍSTUP OD LEKÁRNE …
 • 48. PRÍSTUP OD LEKÁRNE …
 • 49. ZASTÁVKA AUTOBUSŮ – NÁDRAŽÍ …
 • 50. ZASTÁVKA AUTOBUSŮ – NÁDRAŽÍ …
 • 51. ZASTÁVKA AUTOBUSŮ – NÁDRAŽÍ …
 • 52. BEZPEČNÉ ČAKANIE NA AUTOBUS S VÝHĽADOM NA PARK
 • 53. AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA A VYUŽITIE KULTÚRNEHO DOMU ČAKANIE NA AUTOBUS - KAVIAREŇ, CUKRÁREŇ KNIHOVŇA - MEDIATÉKA STÁVAJÚCE VYUŽÍVANIE
 • 54. AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA HISTORICKÁ TRAMVAJ
 • 55. ZASTÁVKA AUTOBUSŮ – NÁDRAŽÍ …
 • 56. ZASTÁVKA AUTOBUSŮ – NÁDRAŽÍ …
 • 57. PARK – FONTÁNA - ČAJOVŇA
 • 58. PARK – FONTÁNA - ČAJOVŇA
 • 59. PRÍSTUP OD VILIEK
 • 60. POHĽAD NA NÁMESTIE OD VILIEK
 • 61. NÁMESTIE …
 • 62. PRÍSTUP OD PARKU …
 • 63. PRÍSTUP OD PARKU …
 • 64. PRÍSTUP OD PARKU
 • 65. NÁMESTIE …
 • 66. NÁMESTIE …
 • 67. POHĽAD NA NÁMESTIE
 • 68. KULTÚRNY DOM A ZASTÁVKA …
 • 69. POSTUPNÉ KROKY – OBECNÝ ÚRAD
 • 70. POSTUPNÉ KROKY – OBECNÝ ÚRAD – KULTÚRNY DOM
 • 71. POSTUPNÉ KROKY – KULTÚRNY DOM
 • 72. NÁMESTIE V KAMENICI - KULTÚRNY DOM NÁVRH OCHOZU NÁVRH POLYFUNKČNÉHO SCHODIŠŤA VÝSTUP/ZOSTUP + SEDENIE (TRIBÚNA) ŠATŇA POD SCHODISKOM
 • 73. KULTÚRNY DOM …
 • 74. KULTÚRNY DOM …
 • 75. KULTÚRNY DOM – SCHODY - SEZENÍ
 • 76. KULTÚRNY DOM SCHODY – SEZENÍ – MOBILNÉ JAVISKO
 • 77. KULTÚRNY DOM - TRIBÚNA
 • 78. KULTÚRNY DOM - ŠATŇA
 • 79. KULTÚRNY DOM
 • 80. POHĽAD OD KULTÚRNÉHO DOMU
 • 81. POHĽAD OD KULTÚRNEHO DOMU
 • 82. POHĽAD NA OBCHODNÝ DOM OZDOBNÝ ZÁHON SO SAKUROU
 • 83. POHĽAD NA OBCHODNÝ DOM
 • 84. NÁMESTIE …
 • 85. NÁMESTIE S PARKOM …
 • 86. NOVÉ RIEŠENIE - REKAPITULÁCIA
 • 87. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ