WYNIKI SKONSOLIDOWANE I półrocze 2012 Warszawa, 28 sierpnia 2012
Podsumowanie finansowe – 1 półrocze 2012Bardzo dobre wyniki na wszystkich poziomach rentowności przy utrzymującej się ujem...
Podsumowanie operacyjne – 1 półrocze 2012Kontynuacja działań restrukturyzacyjnych w logistyce, sprzedaż dwóchnieruchomości...
Wyniki finansowe i rynek
Pozycja rynkowa NEUCAWartość rynku w kwartałach oraz dynamikar/r w kwartałach 1Q 2011 – 2Q 2012*[mld zł] 6,31 10,3% ...
Przychody Przychody ze sprzedaży [mln zł] 3 289,0 -13% 2 871,0 Spadek ...
Marża bruttoMarża brutto ze sprzedaży[%] 9,99 9,99 ...
EBIT EBIT EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych [tys. zł] ...
Zysk netto Zysk netto Zysk netto [tys. zł] ...
Wyniki skonsolidowane zmiana ...
Wyniki skon. bez zdarzeń 1-razowych zmiana ...
Zadłużenie i rotacja majątku Zobowiązania finansowe*Ograniczenie zobowiązań [tys. z...
Analiza kosztówPorównanie kosztów 1H 2012 vs 1H 2011[mln zł][mln zł] 1 H 2011 1 H 2012 Różni...
Rotacja należności w kanałach sprzedażyRotacja (dni) 1H 2011 2011 1H 2012 Wa...
Rez. na należ. w kontekście likwidacji aptek Rezerwy na należności 2011 30.06.2012Saldo utworz...
Prognoza zysku netto 2012* 60 mln zł zysku netto w 2012 roku – wzrost o 27% r/r Przewidywany spadek rynku o 5 proc...
Działalność operacyjna Grupy w I1 kwartale 2012 r. Działalność Grupy w połowie 2012 r.
Od restrukturyzacji do satysfakcji klienta Struktura magazynowa Model pierwotny: 9 + 3 magazyny centra...
Synoptis: konsekwentna droga do zyskowności Zarządzanie markami własnymi 55 produkt...
Kolejne kwartały 2012 r.Finalizacja procesów restrukturyzacji w logistyce i telemarketingu,rozwój projektu BOKOczekiwany s...
Wyniki finansoweDziękujemy za uwagę
of 21

Prezentacja 28.08.2012

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja 28.08.2012

 • 1. WYNIKI SKONSOLIDOWANE I półrocze 2012 Warszawa, 28 sierpnia 2012
 • 2. Podsumowanie finansowe – 1 półrocze 2012Bardzo dobre wyniki na wszystkich poziomach rentowności przy utrzymującej się ujemnejdynamice rynkuStabilny, wysoki poziom marży bruttoSkokowy wzrost wyniku netto w relacji 2Q 2012 vs. 2Q 2011Realizacja ponad 60 proc. prognozy finansowej 2012 r. po pierwszym półroczuDalsza redukcja zadłużenia odsetkowegoKonsekwentne zmniejszenie poziomu wskaźnika Dług/EBITDA 2
 • 3. Podsumowanie operacyjne – 1 półrocze 2012Kontynuacja działań restrukturyzacyjnych w logistyce, sprzedaż dwóchnieruchomościZmiany w strukturze telemarketinguNowe wdrożenia marki ekonomicznej w drugim kwartalePrzygotowanie wdrożenia Biura Obsługi Klienta dla wszystkich klientówaptecznych Grupy 3
 • 4. Wyniki finansowe i rynek
 • 5. Pozycja rynkowa NEUCAWartość rynku w kwartałach oraz dynamikar/r w kwartałach 1Q 2011 – 2Q 2012*[mld zł] 6,31 10,3% 6,00 5,54 5,54 6,8% 5,42 5,37 1,3% Utrzymanie wiodącej pozycji 0,6% - 3,2% lidera z 28% udziałem w rynku - 14,1% pomimo zmniejszającej się dynamiki rynku 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012Wartość przychodów oraz udział rynkowyNEUCA w kwartałach 1Q 2011 – 2Q 2012[mld zł] Koncentracja na możliwie 1,99 najbardziej rentownej 1,81 1,69 1,64 strukturze klientów 31,5% 30,0% 1,50 1,40 30,5% 28,4% 30,5% 27,6% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2011 2012* dane IMS, szacunki własne, sprzedaż hurtowa leków NEUCA SA przed rabatem 5
 • 6. Przychody Przychody ze sprzedaży [mln zł] 3 289,0 -13% 2 871,0 Spadek przychodów związany z malejącą wartością rynku1 519,4 Wyhamowanie dynamiki 1 411,6 -7% spadku rynku w drugim kwartale 2012 r. do – 3,2 % (w I kwartale – 14,1%)IIQ 2011 IH 2011 IIQ 2012 IH 2012 6
 • 7. Marża bruttoMarża brutto ze sprzedaży[%] 9,99 9,99 9,12 8,76 8,33 +1,66 p.p. IIQ 2011 IIIQ 2011 IVQ 2011 IQ 2012 IIQ 2012 Utrzymanie wysokiej marży brutto na poziomie blisko 10 proc. w IIQ 2012 7
 • 8. EBIT EBIT EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych [tys. zł] [tys. zł] 54 518 51 038 44 144 +24% 41 520 +23% 24 056 22 905 17 739 +36%16 287 +41%IIQ 2011 IH 2011 IIQ 2012 IH 2012 IIQ 2011 IH 2011 IIQ 2012 IH 2012 Kontynuacja dwucyfrowej dynamiki wzrostu zysku operacyjnego 8
 • 9. Zysk netto Zysk netto Zysk netto [tys. zł] po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych [tys. zł] 37 414 34 634 +50% +51% 24 980 22 975 16 212 14 508 +91% +88%7 587 8 642IIQ 2011 IH 2011 IIQ 2012 IH 2012 IIQ 2011 IH 2012 IIQ 2012 IH 2012 Skokowy wzrost wyniku netto w relacji 2Q 2012 vs 2Q 2011 Poprawa salda przychodów i kosztów finansowych w 1H 2011 o 4,4 mln zł. 9
 • 10. Wyniki skonsolidowane zmiana zmiana(mln zł) 1H 2012 1H 2011 % r/r 2Q 2012 2Q 2011 % r/rprzychody 2 870,7 3 289,2 -12,70% 1 411,6 1 519,4 -7,10%zysk brutto ze sprzedaży 286,8 268,1 7,00% 141,0 126,5 11,50%EBITDA 62,7 52,2 20,00% 27,7 21,9 26,30%EBIT 51,0 41,5 22,90% 21,9 16,3 34,40%wynik netto 34,6 23,0 50,70% 14,5 7,6 90,90%% przychodów ze sprzedażyzysk brutto ze sprzedaży 9,99% 8,15% +1,84 p.p. 9,99% 8,33% +1,66 p.p.EBITDA 2,18% 1,59% +0,59 p.p. 1,96% 1,44% +0,52 p.p.EBIT 1,78% 1,26% +0,52 p.p. 1,55% 1,07% +0,48 p.p.wynik netto 1,21% 0,70% +0,51 p.p. 1,03% 0,50% +0,53 p.p. Poprawa rentowności na wszystkich poziomach m.in. dzięki konsekwentnej pracy nad rentownością sprzedaży, optymalizacją kosztów operacyjnych i finansowych Dynamiczny wzrost wyniku netto przy spadających przychodach 10
 • 11. Wyniki skon. bez zdarzeń 1-razowych zmiana zmiana(mln zł) 1H 2012 1H 2011 % r/r 2Q 2012 2Q 2011. % r/rprzychody 2 870,7 3 289,2 -12,70% 1 411,6 1 519,4 -7,10%zysk brutto ze sprzedaży 286,8 268,1 7,00% 141,0 126,5 11,50%EBITDA 66,1 54,8 20,60% 29,8 23,4 27,40%EBIT 54,5 44,1 23,50% 24,1 17,7 35,90%wynik netto 37,4 25,0 49,80% 16,2 8,6 88,50%% przychodów ze sprzedażyzysk brutto ze sprzedaży 9,99% 8,15% +1,84 p.p. 9,99% 8,33% +1,66 p.p.EBITDA 2,30% 1,67% +0,64 p.p. 2,11% 1,54% +0,57 p.p.EBIT 1,90% 1,34% +0,56 p.p. 1,70% 1,16% +0,54 p.p.wynik netto 1,30% 0,76% +0,54 p.p. 1,15% 0,57% +0,58 p.p. Opis zdarzeń jednorazowych w 1H 2012 (netto,) : Ujemna wartość firmy: - 0,2 mln zł Koszty restrukturyzacji : 3,0 mln zł 11
 • 12. Zadłużenie i rotacja majątku Zobowiązania finansowe*Ograniczenie zobowiązań [tys. zł] 30.06.2012 31.03.2012 31.12 2011 30.9. 2011finansowych o ponad 45% > długoterminowe 94 98 104 98w porównaniu do stanu przed > krótkoterminowe 151 169 203 261rokiem RAZEM , w tym: 244 267 307 359Konsekwentny spadek wskaźnika leasing 86 89 94 83Dług/EBITDA udział 38% 37% 34% 27% długoterminowych Dług odsetkowy/EBITDA 2,2 2,6 3,1 3,7 LTM Rotacja majątku obrotowego [dni] 30.06.2012 31.03.2012 31.12 2011 30.9. 2011Wspólna praca z producentami 1. cykl rotacji zapasów 43 37 39 47nad wydłużeniem cyklu rotacji 2. cykl rotacji należności 53 50 48 55zobowiązań 3. cykl operacyjny (1.+2.) 96 87 87 102Systematyczna poprawa cyklu 4. cykl rotacji zobowiązań 87 77 76 85konwersji gotówki do 9 dni 5. cykl konwersji gotówki (3.-4.) 9 10 11 17 12
 • 13. Analiza kosztówPorównanie kosztów 1H 2012 vs 1H 2011[mln zł][mln zł] 1 H 2011 1 H 2012 Różnica Różnica % Koszty sprzedaży 140,8 142,6 1,8 1% Koszty zarządu 82,8 83,8 1,0 1% Suma 223,6 226,4 2,8 1% Koszty sprzedaży 1 H 2011 140,8 Redukcje struktur sprzedaży i logistyki -7,1 Projekt Call Center i struktura jakościowa 2,5 Magazyny Centralne 6,1 Pozostałe koszty sprzedaży 0,3 Koszty sprzedaży 1 H 2012 142,6 13
 • 14. Rotacja należności w kanałach sprzedażyRotacja (dni) 1H 2011 2011 1H 2012 Wartość sprzedaży 3 289 167 6 388 658 2 870 666 Suma należności z tyt. dostaw i usług netto 773 075 756 027 727 712 Rotacja (dni) 42,5 42,6 45,9Rotacja (dni) 1H 2011 2011 1H 2012 Segment Tradycyjny 36,8 37,2 38,4 Segment Sieciowy 49,9 49,6 50,6 Segment Szpitalny 52,8 61,6 77,2 Suma 42,5 42,6 45,9* Średnio dzienny stan należności 14
 • 15. Rez. na należ. w kontekście likwidacji aptek Rezerwy na należności 2011 30.06.2012Saldo utworzonych i rozwiązanych rezerw w mln 1,12 4,58 • Wzrost rezerw naTRADYCJA 0,91 4,53 należności w związku pogarszającą sięSIECI 0,21 0,05 sytuacją finansową% rezerw / sprzedaż ogółem 0,02% 0,16% aptek 2011 30.06.2012 Liczba zlikwidowanych aptekTRADYCJA 600 384 • Wzrost liczbySIECI 166 98 likwidowanych aptek zgodny z prognoząSUMA 766 482 15
 • 16. Prognoza zysku netto 2012* 60 mln zł zysku netto w 2012 roku – wzrost o 27% r/r Przewidywany spadek rynku o 5 proc. w skali całego roku Stabilny poziom stawki WIBOR 1M 47,3 37,4 34,9 107% 25,0 16,3 21,2 64% 79% 57% 37% 36% 1Q 2Q 3Q 4Q 2011 wynik kwartału narastająco 2012 wynik kwartału narastajaco wykonanie prognozy 2011 wykonanie prognozy 2012* bez zdarzeń jednorazowych Wyniki 2Q 2012 na poziomie 64% całorocznej prognozy 2012 16
 • 17. Działalność operacyjna Grupy w I1 kwartale 2012 r. Działalność Grupy w połowie 2012 r.
 • 18. Od restrukturyzacji do satysfakcji klienta Struktura magazynowa Model pierwotny: 9 + 3 magazyny centralne, powierzchnia: 64 tys. m. kw. Model docelowy: 9 +2 + 3 magazyny centralne, powierzchnia: 71 tys. m. kw. Korzyści: • odpowiedź na zmiany rynkowe – rozdrobnienie zamówień • poprawienie jakości dostaw do klientów • zwiększenie efektywności i jakości obsługi w magazynach Telemarketing Telecentra – pierwotnie: 41; obecnie: 13 + 3 centralne; docelowo: 10 + 3 centralne Zatrudnienie – pierwotnie: 770; obecnie: 650; docelowo: ~ 610 Biuro Obsługi Klienta Zakończenie Jeden numer dostępowy, docelowo wspólny dla wszystkich klientów restrukturyzacji logistyki Drugi punkt kontaktu dla apteki po telecentrum ofertowym i telemarketingu Poszerzenie serwisu reklamacyjnego, zarządzanie numerami infolinii 2012/2013 Restrukturyzacja Rozpoczęcie procesu Wdrożenie centralnego Restrukturyzacja konsolidacji Biura Obsługi Klienta Telemarketingui restrukturyzacji logistyki2009/2010 2011 2012 Satysfakcja klienta 18
 • 19. Synoptis: konsekwentna droga do zyskowności Zarządzanie markami własnymi 55 produktów w portfolio na koniec 1H 2012 15 nowych wdrożeń marki Apteo w 1H 2012 Blisko 100 proc. wzrost sprzedaży do aptek r/r Laur Konsumenta Odkrycie 2012 dla marki Nursea 2012 Dodatni wynik Synoptis Pharma, 90 produktów w portfolio na koniec rokuPoczątek działalności Udany debiut marki Apteo, Wprowadzenie 40 produktów w portfolio na rynek leków Synoptis refundowanych2008/2009 2011 2013 19
 • 20. Kolejne kwartały 2012 r.Finalizacja procesów restrukturyzacji w logistyce i telemarketingu,rozwój projektu BOKOczekiwany spadek kosztów logistyki magazynowej w kolejnych kwartałachWprowadzenie kolejnych produktów marki ekonomicznej (90 produktów wportfolio Synoptis na koniec 2012 r.); dodatni wynik segmentu na koniec roku,wdrożenie leków Rx na przełomie 2012/2013Wdrożenie programów budowania marży detalicznej u naszych klientówKontynuacja programu skupu akcji własnych 20
 • 21. Wyniki finansoweDziękujemy za uwagę

Related Documents