WYNIKI SKONSOLIDOWANE III kwartał 2012 Warszawa, 9 listopada 2012
Podsumowanie finansowe – III kwartał 2012Znacząca poprawa wyników na wszystkich poziomach rentowności pomimo spadającejwar...
Podsumowanie operacyjne – III kwartał 2012Zakończenie działań restrukturyzacyjnych w logistyce – osiągnięciedocelowej stru...
Wyniki finansowe i rynek
Pozycja rynkowa NEUCAWartość rynku w kwartałach oraz dynamikar/r w kwartałach 1Q 2011 – 3Q 2012*[mld zł] 6,31 ...
Przychody Przychody ze sprzedaży [mln zł] 4 771,6 Spadek przychodów związ...
Marża bruttoMarża brutto ze sprzedaży[%] 9,99 9,99 9,97 ...
EBIT EBIT EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych [tys. zł] ...
Zysk netto Zysk netto Zysk netto [tys. zł] ...
Wyniki skonsolidowane zmiana % ...
Wyniki skon. bez zdarzeń 1-razowych zmiana % ...
Zadłużenie i rotacja majątku Zobowiązania finansowe [tys. zł] 30.09.2012 30.06.201...
Działalność operacyjna Grupy w w 1 kwartale 2012 r. Działalność Grupy III kwartale 2012 r.
Finalizacja procesu restrukturyzacji Struktura magazynowa Zamknięcie trzech magazynów lokalnych w III...
Synoptis: konsekwentna droga do zyskowności Dodatni wynik Syn...
Synoptis: konsekwentna droga do zyskownościZarządzanie markami własnymi 84 produkty w portfolio na koniec września 2012 ...
IV kwartał 2012 r.Zakończenie procesów restrukturyzacji w telemarketingu, rozwój projektu BOKSpadek kosztów logistyki maga...
Prognoza zysku netto 2012* Założenia60 mln zł zysku netto w 2012 roku (wzrost 27% r/r)Przewidywany spadek rynku o 5 pro...
Prognoza zysku netto 2012* Nowa prognoza - założenia 70 mln zł zysku netto w 2012 roku (wzrost 48% r/r) Przewidyw...
Wyniki finansoweDziękujemy za uwagę
of 20

Prezentacja dla inwestorow

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja dla inwestorow

 • 1. WYNIKI SKONSOLIDOWANE III kwartał 2012 Warszawa, 9 listopada 2012
 • 2. Podsumowanie finansowe – III kwartał 2012Znacząca poprawa wyników na wszystkich poziomach rentowności pomimo spadającejwartości rynkuUtrzymujący się wysoki poziom marży bruttoSkokowy wzrost wyniku netto w ujęciu kwartalnym oraz narastającymUtrzymująca się poprawa poziomu wskaźnika Dług/EBITDARealizacja znaczącej części prognozy finansowej po dziewięciu miesiącach 2012 r. 2
 • 3. Podsumowanie operacyjne – III kwartał 2012Zakończenie działań restrukturyzacyjnych w logistyce – osiągnięciedocelowej struktury magazynowejFinalizacja zmian w strukturze telemarketinguWysoka dynamika nowych wdrożeń marki ekonomicznej w trzecimkwartale, finalizacja prac nad wprowadzeniem pierwszego leku RxUruchomienie Centralnego Biura Obsługi Klienta dla wszystkichklientów aptecznych Grupy 3
 • 4. Wyniki finansowe i rynek
 • 5. Pozycja rynkowa NEUCAWartość rynku w kwartałach oraz dynamikar/r w kwartałach 1Q 2011 – 3Q 2012*[mld zł] 6,31 Utrzymująca się ujemna 10,3% 6,00 dynamika rynku - 4,3 proc. 5,54 5,54 6,8% 5,42 5,37 w IIIQ, narastająco - 7,5 proc. 5,30 1,3% 0,6% - 3,2% - 14,1% -4,3% Utrzymanie stabilnej pozycji lidera z ponad 27 proc. 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Udziałem pomimo zmniejszającej się wartości 2011 2012Wartość przychodów oraz udział rynkowy rynkuNEUCA w kwartałach 1Q 2011 – 3Q 2012[mld zł] Pozytywna tendencja 1,99 w obszarze udziału rynkowego 1,69 1,81 zachowana w październiku 1,64 1,50 31,5% 1,40 30,5% 1,36 30,0% 30,5% 28,4% Koncentracja na możliwie 27,6% 27,1% najbardziej rentownej 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q strukturze klientów, unikanie „wojny cenowej” 2011 2012* dane IMS, sprzedaż hurtowa leków NEUCA SA przed rabatem 5
 • 6. Przychody Przychody ze sprzedaży [mln zł] 4 771,6 Spadek przychodów związany -11% 4 231,5 z malejącą wartością rynku Koncentracja na rentownym obrocie1 482,4 -8% 1 360,8 Zmiana struktury sprzedaży – wyższa dynamika wzrostu sieci aptecznychIIIQ 2011 I-IIIQ 2011 IIIQ 2012 I-IIIQ 2012 6
 • 7. Marża bruttoMarża brutto ze sprzedaży[%] 9,99 9,99 9,97 9,12 +1,21 p.p. 8,76 IIIQ 2011 IVQ 2011 IQ 2012 IIQ 2012 IIIQ 2012 Utrzymanie wysokiej marży brutto na poziomie blisko 10 proc. w IIIQ 2012 7
 • 8. EBIT EBIT EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych [tys. zł] [tys. zł] 79 561 72 338 +31% 60 560 57 326 +26% 25 043 21 30015 806 16 416 +52% +35%IIIQ 2011 I-IIIQ 2011 IIIQ 2012 I-IIIQ 2012 IIIQ 2011 I-IIIQ 2011 IIIQ 2012 I-IIIQ 2012 Kontynuacja dwucyfrowej dynamiki wzrostu zysku operacyjnego 8
 • 9. Zysk netto Zysk netto Zysk netto [tys. zł] po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych [tys. zł] 55 845 50 033 +60% +54% 34 888 32 389 18 411 15 3999 414 +64% 9 908 +86%IIIQ 2011 I-IIIQ 2011 IIIQ 2012 I-IIIQ 2012 IIIQ 2011 I-IIIQ 2011 IIIQ 2012 I-IIIQ 2012 Skokowy wzrost wyniku netto w ujęciu kwartalnym oraz narastająco . 9
 • 10. Wyniki skonsolidowane zmiana % zmiana %(mln zł) I-III kw 2012 I-III kw 2011 r/r IIIQ 2012. IIIQ 2011 r/rprzychody 4 231,5 4 771,6 -11,30% 1 360,8 1 482,4 -8,20%zysk brutto ze sprzedaży 422,4 398,0 6,10% 135,6 129,8 4,50%EBITDA 89,7 73,4 22,2% 27,0 21,2 27,40%EBIT 72,3 57,3 26,20% 21,3 15,8 34,80%wynik netto 50,0 32,4 54,50% 15,4 9,4 63,60%% przychodów ze sprzedażyzysk brutto ze sprzedaży 9,98% 8,34% + 1,64 p.p. 9,97% 8,76% + 1,21 p.p.EBITDA 2,11% 1,54% + 0,58 p.p. 1,98% 1,43% + 0,55 p.p.EBIT 1,71% 1,20% + 0,51 p.p. 1,57% 1,07% + 0,50 p.p.wynik netto 1,18% 0,68% + 0,50 p.p. 1,13% 0,64% + 0,50 p.p. Poprawa rentowności na wszystkich poziomach dzięki lepszej zyskowności sprzedaży oraz optymalizacji kosztów operacyjnych i finansowych 10
 • 11. Wyniki skon. bez zdarzeń 1-razowych zmiana % IIIQ 2012 IIIQ 2011 zmiana %(mln zł) I-III kw 2012 I-III kw 2011 r/r skoryg. skoryg. r/rprzychody 4 231,5 4 771,6 -11,30% 1 360,8 1 482,4 -8,20%zysk brutto ze sprzedaży 422,4 398,0 6,10% 135,6 129,8 4,50%EBITDA 96,9 76,6 26,50% 30,8 21,8 41,28%EBIT 79,6 60,6 31,40% 25,0 16,4 52,50%wynik netto 55,8 34,9 60,10% 18,4 9,9 86,00%% przychodów ze sprzedażyzysk brutto ze sprzedaży 9,98% 8,34% + 1,64 p.p. 9,97% 8,76% + 1,21 p.p.EBITDA 2,29% 1,61% + 0,68 p.p. 2,26% 1,47% + 0,79 p.p.EBIT 1,88% 1,27% + 0,62 p.p. 1,84% 1,11% + 0,73 p.p.wynik netto 1,32% 0,73% + 0,59 p.p. 1,35% 0,67% + 0,68 p.p. Opis zdarzeń jednorazowych w I-IIIQ 2012 (netto): Koszty restrukturyzacji: 6 mln zł Ujemna wartość firmy: -0,2 mln zł 11
 • 12. Zadłużenie i rotacja majątku Zobowiązania finansowe [tys. zł] 30.09.2012 30.06.2012 31.03.2012 31.12 2011Stabilizacja oczekiwanego > długoterminowe 89 94 98 104poziomu zadłużenia > krótkoterminowe 154 151 169 203Istotna poprawa wskaźnika RAZEM , w tym: 243 245 267 307Dług/EBITDA: leasing 82 86 89 941,9 w IIIQ 2012 vs. 3,7 w IIIQ 2011 udział długoterminowych 37% 38% 37% 34% Dług odsetkowy/EBITDA LTM 1,9 2,2 2,6 3,1 Rotacja majątku obrotowego [dni] 30.09.2012 30.06.2012 31.03.2012 31.12 2011Cykl spłat należności utrzymany 1. cykl rotacji zapasów 42 43 37 39na stabilnym poziomie 2. cykl rotacji należności 53 53 50 48Utrzymujący się krótki cyklkonwersji gotówki 3. cykl operacyjny (1.+2.) 95 96 87 87 4. cykl rotacji zobowiązań 86 87 77 76 5. cykl konwersji gotówki (3.-4.) 9 9 10 11 12
 • 13. Działalność operacyjna Grupy w w 1 kwartale 2012 r. Działalność Grupy III kwartale 2012 r.
 • 14. Finalizacja procesu restrukturyzacji Struktura magazynowa Zamknięcie trzech magazynów lokalnych w IIIQ Osiągniecie model docelowego: 11 + 3 magazyny centralne Kontynuacja sprzedaży nieruchomości Pełny wymiar oszczędności oczekiwany w 2013 roku Telemarketing Uzyskanie docelowej struktury telemarketingu 10 + 3 centralne w IVQ Oczekiwany spadek zatrudnienia do 610 osób do końca bieżącego roku Pierwsze efekty restrukturyzacji spodziewane już w IVQ Pełne efekty Wdrożenie Centralnego Biura Obsługi Klienta w IIIQ restrukturyzacji 2013 Rozpoczęcie procesu Zakończenie restrukturyzacji konsolidacji Restrukturyzacja w logistyce, finalizacja procesui restrukturyzacji logistyki Telemarketingu w obszarze telemarketingu2009/2010 2011 2012 14
 • 15. Synoptis: konsekwentna droga do zyskowności Dodatni wynik Synoptis Wprowadzenie na Debiut marki Pharma, ponad 90 rynek marki Nursea ekonomicznej Apteo produktów w portfolio na koniec roku 2011 20122008/2009 2010 2013 Budowa portfolio leków 40 nowych produktów Rx, kontynuacja Ponad 7 mln w portfolioPoczątek działalności rozwoju suplementów przychodów ze Synoptis Pharma na Synoptis Pharma diety, wprowadzenie sprzedaży w 2010 r. koniec roku, 13 mln zł leków OTC przychodów w 2011 15
 • 16. Synoptis: konsekwentna droga do zyskownościZarządzanie markami własnymi 84 produkty w portfolio na koniec września 2012 r. 43 nowe wdrożenia marki Apteo w trzech kwartałach 2012 r. 50 proc. wzrost sprzedaży do aptek na koniec września 2012 r. (r/r) Finalizacja przygotowań do wdrożenia pierwszego leku Rx Osiągniecie progu rentowności na koniec września 2012 r. Przekroczenie 20 mln zł przychodów i osiągniecie dodatniego wyniku w 2012 r. 16
 • 17. IV kwartał 2012 r.Zakończenie procesów restrukturyzacji w telemarketingu, rozwój projektu BOKSpadek kosztów logistyki magazynowej, pozytywne efekty restrukturyzacjiw wynikach finansowychWprowadzenie kolejnych produktów marki ekonomicznej (ponad 90 produktóww portfolio Synoptis na koniec 2012 r.); dodatni wynik segmentu na koniec roku,wdrożenie leków Rx do końca 2012 r.Realizacja programów budowania marży detalicznej u naszych klientówKontynuacja programu skupu akcji własnych 17
 • 18. Prognoza zysku netto 2012* Założenia60 mln zł zysku netto w 2012 roku (wzrost 27% r/r)Przewidywany spadek rynku o 5 proc. r/rStabilny poziom stawki WIBOR 1M 55,8 37,4 21,2 64% 93% ? 36% 1Q 2Q 3Q 4Q 2012 wynik kwartału narastajaco wykonanie prognozy 2012 * bez zdarzeń jednorazowych Wyniki I-III Q 2012 na poziomie 93% całorocznej prognozy 2012 18
 • 19. Prognoza zysku netto 2012* Nowa prognoza - założenia 70 mln zł zysku netto w 2012 roku (wzrost 48% r/r) Przewidywany spadek rynku o 6 proc. w skali całego roku Stabilny poziom stawki WIBOR 1M 70,0 55,8 37,4 21,2 80% 53% 30% 1Q 2Q 3Q 4Q 2012 wynik kwartału narastajaco wykonanie prognozy 2012* bez zdarzeń jednorazowych Wyniki I-III Q 2012 na poziomie 80% nowej prognozy na 2012 19
 • 20. Wyniki finansoweDziękujemy za uwagę

Related Documents