niesienie wszechstronnej pomocy osobom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu MISJA Projekt „Wsparcie osób głuchoniew...
O NAS <ul><li>Działamy od 1991 roku . Od roku 2005 jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. </li></ul><ul><li>Wokół nasz...
<ul><ul><li>Turnusy i z ajęcia rehabilitacyjne dla dorosłych </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientacja przestrzenna i samod...
<ul><ul><li>ceramika </li></ul></ul><ul><ul><li>wiklina </li></ul></ul><ul><ul><li>gobeliny </li></ul></ul><ul><ul><li>bat...
<ul><li>Plenery rzeźbiarskie </li></ul><ul><li>w Centrum Rzeźby Polskiej </li></ul><ul><li>w Orońsku </li></ul><ul><li>rze...
<ul><li>indywidualnie dobrana rehabilitacja dzieci </li></ul><ul><li>szkolenia dla rodziców </li></ul><ul><li>pomoc psycho...
<ul><li>Pełnomocnik Wojewódzki </li></ul><ul><li>grupy wolontariuszy </li></ul><ul><li>rehabilitanci </li></ul><ul><li>Głu...
<ul><li>wieczory literackie </li></ul><ul><li>imprezy taneczne </li></ul><ul><li>wyjazdy na turnusy </li></ul><ul><li>wyci...
Szkolenia personelu pracującego z osobami głuchoniewidomymi Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współ...
<ul><li>materiały informacyjne i szkoleniowe z zakresu głuchoślepoty </li></ul><ul><li>specjalistyczne książki </li></ul><...
<ul><li>wyszukiwanie i ewidecja osób głuchoniewidomych </li></ul><ul><li>pomoc w zaopatrywaniu w sprzęt rehabilitacyjny ...
<ul><li>2007 – przewodniczący TPG, Grzegorz Kozłowski, finalistą prestiżowego konkursu “ Człowiek bez barier 2006 ” </li>...
WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Projekt Realizowany we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osó...
<ul><li>74 % Polaków aktywnych zawodowo (I kw. 2008) </li></ul><ul><li>22,7 % wszystkich osób z niepełnosprawnością w Pols...
<ul><li>likwidacja bariery komunikacyjnej z otoczeniem i uzyskiwania informacji poprzez wyposażenie OGN w odpowiedni sprz...
<ul><li>przełamanie barier psychologicznych poprzez indywidualne podejście do osoby głuchoniewidomej </li></ul><ul><li>inf...
<ul><li>400 osób głuchoniewidomych z całej Polski w wieku aktywności zawodowej, w tym: </li></ul><ul><li>osoby z jednoczes...
<ul><li>Personel administracyjny </li></ul><ul><li>koordynator merytoryczny i asystent </li></ul><ul><li>koordynator fina...
<ul><li>PROMOCJA I REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU </li></ul><ul><li>182 uczestników aktualnie objętych wsparciem </li></u...
<ul><li>SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA PRACODAWCÓW, STAŻE I PODJĘCIE ZATRUDNIENIA </li></ul><ul><li>przygotowanie materiałów...
<ul><li>POMOC W WYPOSAŻENIU W SPRZĘT REHABILITACYJNY </li></ul><ul><li>pomoc w uzyskaniu dofinansowania zakupu specjalisty...
<ul><li>REHABILITACJA </li></ul><ul><li>zajęcia rehabilitacyjne – zajęcia z orientacji przestrzennej i poruszania się biał...
<ul><li>AKTYWIZACJA ZAWODOWA </li></ul><ul><li>wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, doradcy w zakresie prawa pracy, </...
Działania na rzecz beneficjentów <ul><li>PRZEWIDYWANE REZULTATY PROJEKTU </li></ul><ul><li>5 osób znajdzie pracę </li></...
KONTAKTY Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejs...
Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fu...
of 27

Prezentacja TPG i projektu POKL

Czym zajmuje się Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym? Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w projekcie finansowanego poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL?
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Health & Medicine      News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja TPG i projektu POKL

 • 2. niesienie wszechstronnej pomocy osobom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu MISJA Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 3. O NAS <ul><li>Działamy od 1991 roku . Od roku 2005 jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. </li></ul><ul><li>Wokół naszej misji zjednoczyliśmy naukowców, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, studentów, młodzież oraz same osoby głuchoniewidome – Towarzystwo liczy około 100 członków zwyczajnych oraz wiele innych osób, które z nami stale współpracują. </li></ul><ul><li>2000 podopiecznych na liście TPG, conajmniej do 4 000 musimy jeszcze dotrzeć. </li></ul>Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 4. <ul><ul><li>Turnusy i z ajęcia rehabilitacyjne dla dorosłych </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się z białą laską </li></ul></ul><ul><ul><li>Czynności dnia </li></ul></ul><ul><ul><li>Rehabilitacja wzroku </li></ul></ul><ul><ul><li>Nauka metod komunikacji </li></ul></ul><ul><ul><li>Obsługa komputera </li></ul></ul><ul><ul><li>Spotkania z psychologiem </li></ul></ul><ul><ul><li>Arteterapia </li></ul></ul><ul><ul><li>Integracja </li></ul></ul><ul><ul><li>Poradnictwo </li></ul></ul>Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 5. <ul><ul><li>ceramika </li></ul></ul><ul><ul><li>wiklina </li></ul></ul><ul><ul><li>gobeliny </li></ul></ul><ul><ul><li>batik </li></ul></ul><ul><ul><li>makrama </li></ul></ul><ul><ul><li>ikebana </li></ul></ul><ul><ul><li>kolaż </li></ul></ul><ul><ul><li>poezja </li></ul></ul><ul><ul><li>integracja </li></ul></ul>Turnusy arteterapeutyczne w Łucznicy Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 6. <ul><li>Plenery rzeźbiarskie </li></ul><ul><li>w Centrum Rzeźby Polskiej </li></ul><ul><li>w Orońsku </li></ul><ul><li>rzeźba w glinie – przedmioty użytkowe, kompozycje niefiguralne, głowy – pod kierunkiem artystów rzeźbiarzy </li></ul><ul><li>wernisaże </li></ul><ul><li>wystawy </li></ul>Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 7. <ul><li>indywidualnie dobrana rehabilitacja dzieci </li></ul><ul><li>szkolenia dla rodziców </li></ul><ul><li>pomoc psychologiczna </li></ul>Turnusy rehabilitacyjne dla głuchoniewidomych dzieci i ich rodzin Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 8. <ul><li>Pełnomocnik Wojewódzki </li></ul><ul><li>grupy wolontariuszy </li></ul><ul><li>rehabilitanci </li></ul><ul><li>Głuchoniewidomi </li></ul><ul><li>zrzeszeni w Klubach </li></ul>Rozwój Jednostek Wojewódzkich Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 9. <ul><li>wieczory literackie </li></ul><ul><li>imprezy taneczne </li></ul><ul><li>wyjazdy na turnusy </li></ul><ul><li>wycieczki weekendowe </li></ul><ul><li>spotkania świąteczne </li></ul><ul><li>14 Klubów z siedzibami w następujących miastach: </li></ul><ul><li>Białymstoku, Bydgoszczy, Bytomiu, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, </li></ul><ul><li>Międzyrzeczu, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Warszawie, </li></ul><ul><li>Wrocławiu. Planujemy zakładanie następnych. </li></ul>Rozwój Jednostek Wojewódzkich Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 10. Szkolenia personelu pracującego z osobami głuchoniewidomymi Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 11. <ul><li>materiały informacyjne i szkoleniowe z zakresu głuchoślepoty </li></ul><ul><li>specjalistyczne książki </li></ul><ul><li>„ Dłonie i Słowo” </li></ul><ul><li>„ Usłyszmy i Zobaczmy” </li></ul>Publikacje Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 12. <ul><li>wyszukiwanie i ewidecja osób głuchoniewidomych </li></ul><ul><li>pomoc w zaopatrywaniu w sprzęt rehabilitacyjny </li></ul><ul><li>popularyzacja problematyki osób głuchoniewidomych </li></ul>Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 13. <ul><li>2007 – przewodniczący TPG, Grzegorz Kozłowski, finalistą prestiżowego konkursu “ Człowiek bez barier 2006 ” </li></ul><ul><li>2006 – na forum ONZ w Nowym Jorku TPG uhonorowano międzynarodową Nagrodą im.  F.D. Roosevelta </li></ul><ul><li>2005 – TPG laureatem ogólnopolskiego konkursu “ Dobre Praktyki ” promującego zatrudnianie osób niepełnosprawnych </li></ul><ul><li>2004-2009 – kilkadziesiąt artykułów prasowych, materiałów telewizyjnych i radiowych w mediach lokalnych i ogólnopolskich, związanych z naszą działalnością </li></ul>Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 14. WSPARCIE OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Projekt Realizowany we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Justyna Kalita , Rekruterka w projekcie POKL Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 15. <ul><li>74 % Polaków aktywnych zawodowo (I kw. 2008) </li></ul><ul><li>22,7 % wszystkich osób z niepełnosprawnością w Polsce aktywnych zawodowo (I kw. 2008) </li></ul><ul><li>2,5% - 5%. % osób głuchoniewidomych (OGN) aktywnych zawodowo (dane szacunkowe TPG) </li></ul>Po co ten projekt? Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 16. <ul><li>likwidacja bariery komunikacyjnej z otoczeniem i uzyskiwania informacji poprzez wyposażenie OGN w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny </li></ul><ul><li>zwiększenie/ rozpoczęcie aktywności życiowej i zawodowej osób głuchoniewidomych poprzez podniesienie ich umiejętności psychofizycznych, społecznych i zawodowych ( w tym szkolenia zawodowe) </li></ul><ul><li>zapewnienie wsparcia w procesie poszukiwania pracy poprzez doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne </li></ul>Cele projektu POKL Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 17. <ul><li>przełamanie barier psychologicznych poprzez indywidualne podejście do osoby głuchoniewidomej </li></ul><ul><li>informowanie i uświadomienie pracodawców, że osoba głuchoniewidoma może być efektywnym pracownikiem </li></ul><ul><li>wysyłanie osoby głuchoniewidomej na staż u pracodawców </li></ul><ul><li>przełamanie stereotypów i mitów dotyczących osób głuchoniewidomych </li></ul>Cele projektu POKL Cele projektu POKL Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 18. <ul><li>400 osób głuchoniewidomych z całej Polski w wieku aktywności zawodowej, w tym: </li></ul><ul><li>osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu w stopniu różnym </li></ul><ul><li>osoby które posiadają i NIE posiadają orzeczenia o niepełnosprawności </li></ul>Beneficjenci projektu POKL Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 19. <ul><li>Personel administracyjny </li></ul><ul><li>koordynator merytoryczny i asystent </li></ul><ul><li>koordynator finansowy </li></ul><ul><li>koordynatorzy regionalni </li></ul><ul><li>specjalista ds. monitoringu i ewaluacji </li></ul><ul><li>specjalista ds. promocji </li></ul><ul><li>rekruterzy </li></ul><ul><li>specjalista ds. zamówień publicznych </li></ul><ul><li>redaktorzy </li></ul><ul><li>webmaster </li></ul><ul><li>księgowa / kadrowa </li></ul><ul><li>Specjaliści udzielający </li></ul><ul><li>wsparcia beneficjentom </li></ul><ul><li>rehabilitanci </li></ul><ul><li>psychologowie </li></ul><ul><li>doradca zawodowy </li></ul><ul><li>doradca prawny </li></ul><ul><li>protetyk słuchu i okulista </li></ul><ul><li>instruktor szkolenia komputerowego </li></ul><ul><li>tłumacz języka i tłumacze-przewodnicy </li></ul><ul><li>doradcy ds. sprzętu rehabilitacyjnego </li></ul><ul><li>specjalista ds. zatrudnienia </li></ul>Kadra projektu POKL Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 20. <ul><li>PROMOCJA I REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU </li></ul><ul><li>182 uczestników aktualnie objętych wsparciem </li></ul><ul><li>REKRUTACJA WEWNĘTRZNA </li></ul><ul><li>OGN figurujący w dokumentacji TPG </li></ul><ul><li>(ok. 1600 osób – ok. 200 kwalifikowalnych) </li></ul><ul><li>REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA </li></ul><ul><li>poprzez tzw. sojuszników: </li></ul><ul><li>instytucje publiczne ( w tym Urzędy Gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, itp.) </li></ul><ul><li>organizacje pozarządowe i kościelne, PZN i PZG </li></ul><ul><li>prywatne i publiczne poradnie lekarskie </li></ul>Zadania projektu POKL Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 21. <ul><li>SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA PRACODAWCÓW, STAŻE I PODJĘCIE ZATRUDNIENIA </li></ul><ul><li>przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracodawców, umieszczenie materiałów w mediach </li></ul><ul><li>poszukiwanie pracodawców skłonnych do przyjmowania na staż i zatrudniania BO– charakter pracy ustalony dla danego BO po diagnozie); czynny udział doradcy zawodowego i specjalisty do spraw zatrudnienia (od kwietnia 2009) </li></ul><ul><li>organizacja staży/ zatrudnienia BO </li></ul><ul><li>wspieranie pracodawców w procesie zatrudnienia i monitorowanie- przeszkolenie pracodawcy i pozostałych pracowników, udział trenera pracy, mediowanie, wspomaganie komunikacji BO w środowisko pracy </li></ul>Zadania projektu POKL Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 22. <ul><li>POMOC W WYPOSAŻENIU W SPRZĘT REHABILITACYJNY </li></ul><ul><li>pomoc w uzyskaniu dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. komputery z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabo widzących, aparaty słuchowe i systemy FM wspomagające słyszenie) </li></ul><ul><li>doradztwo w doborze aparatów słuchowych, urządzeń wspomagających odbiór dźwięków, pomocy optycznych, oprogramowania komputerowego i innego sprzętu rehabilitacyjnego </li></ul>Działania na rzecz beneficjentów Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 23. <ul><li>REHABILITACJA </li></ul><ul><li>zajęcia rehabilitacyjne – zajęcia z orientacji przestrzennej i poruszania się białą laską, zajęcia ułatwiające wykonywanie codziennych czynności, ćwiczenia usprawniające widzenie i słyszenie, </li></ul><ul><li>konsultacje z okulistą i/lub protetykiem słuchu, </li></ul><ul><li>2-tygodniowe warsztaty / turnusy rehabilitacyjne, </li></ul><ul><li>możliwość rehabilitacji w miejscu zamieszkania. </li></ul>Działania na rzecz beneficjentów Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 24. <ul><li>AKTYWIZACJA ZAWODOWA </li></ul><ul><li>wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, doradcy w zakresie prawa pracy, </li></ul><ul><li>diagnoza potencjału osobistego i kompetencji zawodowych </li></ul><ul><li>przygotowanie indywidualnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej </li></ul><ul><li>szkolenia komputerowe i zawodowe, </li></ul><ul><li>pomoc w znalezieniu stażu i/lub pracy. </li></ul>Działania na rzecz beneficjentów Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 25. Działania na rzecz beneficjentów <ul><li>PRZEWIDYWANE REZULTATY PROJEKTU </li></ul><ul><li>5 osób znajdzie pracę </li></ul><ul><li>50 osób podniesie swoje kwalifikacje zawodowe </li></ul><ul><li>15 osób dzięki uczestnictwu w projekcie będzie kontynuować naukę </li></ul><ul><li>50 osób będzie uczestniczyć w szkoleniu zawodowym </li></ul><ul><li>20 osób odbędzie staż pracy w ramach projektu </li></ul><ul><li>120 osób skorzysta z usług doradztwa zawodowego </li></ul>Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 26. KONTAKTY Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl
 • 27. Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Weź sprawy w swoje ręce… www.tpg.org.pl

Related Documents