1. Ultradźwięki to fale dźwiękowe,których częstotliwość jest zbyt wysoka,aby usłyszał je człowiek. Za granicęuważa się 20 ...
Zastosowanie ultradźwięków:W medycynie, Echolokacja (np. unietoperzy),Ultrasonografia, USG, badanie narządówwewnętrznych z...
2. Infradźwięki fale dźwiękowe niesłyszalne dlaczłowieka, ponieważ ich częstotliwość jest za niska, abyodebrało je ludzkie...
Zastosowanie infradźwięków:Infradźwięki są też wykorzystywane przezsłonie i wieloryby do komunikacji na dużeodległości. W ...
Dźwięk jako muzyka …ZASTOSOWANIE:• Muzykoterapia,• Logorytmika,• Rytmika,• Różnegorodzaju terapie,
Jak widad muzyka może łączyd się z ruchem,teatrem, filmem a nie tylko z głosem iinstrumentami muzycznymi. W połączeniu zob...
Pytania do Quizu:1. Jakie rodzaje dźwięków są niesłyszalne dlaludzkiego ucha? (ultradźwięki, infradźwięki)2. Gdzie ma swoj...
Prezentacja teoria eksperymenty
of 8

Prezentacja teoria eksperymenty

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja teoria eksperymenty

  • 1. 1. Ultradźwięki to fale dźwiękowe,których częstotliwość jest zbyt wysoka,aby usłyszał je człowiek. Za granicęuważa się 20 kHz, choć dla większościludzi granica ta jest znacznie niższa.Niektóre zwierzęta mogą emitować isłyszeć ultradźwięki, np. pies, szczur,delfin, wieloryb czy nietoperz.
  • 2. Zastosowanie ultradźwięków:W medycynie, Echolokacja (np. unietoperzy),Ultrasonografia, USG, badanie narządówwewnętrznych za pomocą fal ultradźwiękowych,Ultrasonoterapia, leczenie ultradźwiękami.Ich wpływ leczniczy polega na działaniuprzeciwbólowym, zmniejszaniu napięcia mięśni,rozszerzeniu naczyń krwionośnych, hamowaniuprocesów zapalnych, przyspieszaniu wchłanianiatkankowego.. Działają na autonomiczny układnerwowy.
  • 3. 2. Infradźwięki fale dźwiękowe niesłyszalne dlaczłowieka, ponieważ ich częstotliwość jest za niska, abyodebrało je ludzkie ucho.Fale infradźwiękowe działają na cały organizm ludzki.Wywołują one drgania rezonansowe klatki piersiowej,przepony brzusznej i organów trawiennych. Powoduje tozaburzenia systemu oddychania, a przy dłuższymdziałaniu prowadzi do chorób układu trawienia.Infradźwięki mogą też powodować zakłócenia organurównowagi i zmniejszenia ostrości widzenia.
  • 4. Zastosowanie infradźwięków:Infradźwięki są też wykorzystywane przezsłonie i wieloryby do komunikacji na dużeodległości. W medycynie infradźwiękiznalazły zastosowanie, w niektórychspecjalistycznych przyrządachterapeutycznych.
  • 5. Dźwięk jako muzyka …ZASTOSOWANIE:• Muzykoterapia,• Logorytmika,• Rytmika,• Różnegorodzaju terapie,
  • 6. Jak widad muzyka może łączyd się z ruchem,teatrem, filmem a nie tylko z głosem iinstrumentami muzycznymi. W połączeniu zobrazem muzyka jako sztuka nabiera nowegoznaczenia oraz pozwala głębiej ją przeżyd.Ponad to, muzyka w chwili obecnej jestnieodłączną częścią kina, teatru oraz teatruniemego (pantomima). Wzmaga onaprzeżycia, gdyż jest dodatkowym bodźcemdostarczanym do organizmu człowiekadziałającym na jego układ nerwowy.
  • 7. Pytania do Quizu:1. Jakie rodzaje dźwięków są niesłyszalne dlaludzkiego ucha? (ultradźwięki, infradźwięki)2. Gdzie ma swoje zastosowanie dźwięk wpostaci muzyki ? (muzykoterpia, logorytmika ….)3. Gdybyś była wielorybem, jaki rodzajdźwięków słyszałoby Twoje ucho? ( ultradźwięki)

Related Documents