KKuullttuurraa OOrrggaanniizzaaccyyjjnnaa
FFiirrmmyy AADDMM
Logo Firmy
O firmie
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI: Głównie na terenie województwa
lubelskiego i mazowieckiego
Motto: Uważnie słuchaj. Mów, c...
Odpowiedzialność społeczna
Cały świat nie ogranicza się do tego dzieje się w firmie.
Pracownicy poświęcają czas i wspier...
ADM istnieje nieprzerwanie od 9 lat.
Siedziba firmy mieści się w Lublinie.
Liczba pracowników 6-10
Założycielem i kiero...
Kierownik firmy utrzymuje ze swoimi
pracownikami relacje na stopie
koleżeńskiej, dzięki czemu atmosfera w
firmie jest p...
Skład pracowniczy to osoby młode,
od 20sto-kilku letnich stażystów
po osoby pracujące w firmie od kilku lat.
● Najważni...
Pracownicy nastawieni są na najskuteczniejszą pomoc
swoim klientom
W projektach pracowników dominuje:
● Profesjonalizm ...
Zgodnie z obowiązującym mottem firmy
pracownicy mogą zaproponować własne, kreatywne
rozwiązania sytuacji. Dzięki temu ka...
Wykonanie:
Karolina Kowalczyk
Informacja w e-społeczeństwie
of 10

Prezentacja adm

Kultura orgnanizacyjna firmy ADM
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Small Business & Entrepreneurship      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja adm

  • 1. KKuullttuurraa OOrrggaanniizzaaccyyjjnnaa FFiirrmmyy AADDMM
  • 2. Logo Firmy
  • 3. O firmie OBSZAR DZIAŁALNOŚCI: Głównie na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego Motto: Uważnie słuchaj. Mów, co myślisz. Profil działalności: Agencja interaktywna. Zakres działalności: ● tworzenie stron internetowych, ● kreacja projektów graficznych, ● programowanie aplikacji webowych, ● doradztwo w zakresie obecności marki w Internecie, ● kampanie e-marketingowe
  • 4. Odpowiedzialność społeczna Cały świat nie ogranicza się do tego dzieje się w firmie. Pracownicy poświęcają czas i wspierają finansowo następujące przedsięwzięcia pro publico bono. Fundacja Hospicjum dla Kotów Bezdomnych hosting strony i forum, opieka serwisowa 24h Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - serwisy internetowe w Okręgu Lubelskim wykonanie, hosting, opieka serwisowa 24h
  • 5. ADM istnieje nieprzerwanie od 9 lat. Siedziba firmy mieści się w Lublinie. Liczba pracowników 6-10 Założycielem i kierownikiem jest Adam Kolibski
  • 6. Kierownik firmy utrzymuje ze swoimi pracownikami relacje na stopie koleżeńskiej, dzięki czemu atmosfera w firmie jest przy jemna i bezstresowa. Nie wpływa to również na obniże nie skuteczności w dostarczaniu projektów na czas.
  • 7. Skład pracowniczy to osoby młode, od 20sto-kilku letnich stażystów po osoby pracujące w firmie od kilku lat. ● Najważniejszą pozycję w ADM media zajmuje kierownik, ● O szczebel niżej znajdują się kreatorzy stron internetowych, ● Osoby przyjmujące zlecenia
  • 8. Pracownicy nastawieni są na najskuteczniejszą pomoc swoim klientom W projektach pracowników dominuje: ● Profesjonalizm ● Kreatywność ● Innowacyjność ● Przedsiębiorczość
  • 9. Zgodnie z obowiązującym mottem firmy pracownicy mogą zaproponować własne, kreatywne rozwiązania sytuacji. Dzięki temu każdy członek firmy ma wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.
  • 10. Wykonanie: Karolina Kowalczyk Informacja w e-społeczeństwie

Related Documents