Dostępność w Internecie prac naukowych z zakresu edukacji Karolina Krupa Monika Pawłowska Katarzyna Zalewska
Przedmiot badań i metoda badawcza <ul><li>badanie polegało na wyszukiwaniu i przeglądaniu
w Internecie bezpłatnych i płatnych książek
i artykułów związanych z edukacją
przeszukane zostały biblioteki cyfrowe,
uczelniane repozytoria wiedzy,
czasopisma elektroniczne, bazy danych
korzystano z naukowych wyszukiwarek
of 8

specjalizacja

dostępność w Internecie prac naukowych z zakresu edukacji
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - specjalizacja

 • 1. Dostępność w Internecie prac naukowych z zakresu edukacji Karolina Krupa Monika Pawłowska Katarzyna Zalewska
 • 2. Przedmiot badań i metoda badawcza <ul><li>badanie polegało na wyszukiwaniu i przeglądaniu
 • 3. w Internecie bezpłatnych i płatnych książek
 • 4. i artykułów związanych z edukacją
 • 5. przeszukane zostały biblioteki cyfrowe,
 • 6. uczelniane repozytoria wiedzy,
 • 7. czasopisma elektroniczne, bazy danych
 • 8. korzystano z naukowych wyszukiwarek
 • 9. internetowych (np. Google Scholar, Scirus) </li></ul>
 • 10. Wyniki badań: <ul>Prace naukowe - dostęp bezpłatny i płatny: </ul><ul><ul><ul><li>bezpłatne prace naukowe: 6200
 • 11. płatne prace naukowe: 9350 </li></ul></ul></ul>
 • 12. Bazy danych zawierające najwięcej prac naukowych z zakresu edukacji: <ul><li>dostęp darmowy: </li><ul><li>DOAJ
 • 13. Eric ( część prac bezpłatna) </li></ul><li>dostęp płatny: </li><ul><li>ERA
 • 14. Psycline
 • 15. Eric
 • 16. Science Direct
 • 17. World eBook Library </li></ul></ul>
 • 18. Czasopisma elektroniczne zawierające najwięcej artykułów z zakresu edukacji: <ul><li>bezpłatne: </li><ul><li>Exempli Gratia
 • 19. Trendy. Uczenie się w XXI wieku
 • 20. Chowanna
 • 21. E-mentor
 • 22. Gdyński Kwartalnik Oświatowy
 • 23. Języki Obce w Szkole
 • 24. Kwartalnik Nauczycielski
 • 25. The New Educational Review
 • 26. Uczyć Lepiej
 • 27. Wirtualna Edukacja </li></ul></ul>
 • 28. <ul><li>Płatne: </li><ul><li>Biuletyn Edukacji Medialnej
 • 29. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 • 30. Przegląd Edukacyjny
 • 31. Wszystko dla Szkoły (część artykułów bezpłatna)
 • 32. Życie Szkoły </li></ul></ul>
 • 33. Biblioteki cyfrowe udostępniające najwięcej prac naukowych z zakresu edukacji: <ul><li>Polska Biblioteka Internetowa (PBI)
 • 34. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE)
 • 35. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa (PBC) </li></ul>
 • 36. Podsumowanie: <ul><li>Przeważają prace naukowe w płatnym trybie dostępu
 • 37. Przeważają zagraniczne publikacje
 • 38. Z niektórych płatnych baz danych i czasopism elektronicznych można korzystać za darmo w bibliotekach uniwersyteckich </li></ul>