© 2010 IBM Corporation
„Aspekty projektowe i techniczne zapewnienia
spójności krajowych i regionalnych rozwiązań
informaty...
2 © 2010 IBM Corporation
Agenda
Rozwiązania krajowe i regionalne - kto czerpie korzyści z budowy
rozwiązań eZdrowie?
Alter...
© 2010 IBM Corporation
Rozwiązania krajowe i regionalne: kto czerpie
korzyści z budowy rozwiązań eZdrowie?
4 © 2010 IBM Corporation
eZdrowie - pytania
Dla kogo są budowane nowoczesne rozwiązania klasy e-Zdrowie?
Jakie są obawy i ...
5 © 2010 IBM Corporation
Korzyści ze współdzielenia danych:
– dla lekarza
– dla pacjenta
– dla organizacji zajmujących się...
© 2010 IBM Corporation
Alternatywne modele wymiany i
współdzielenia danych medycznych
7 © 2010 IBM Corporation
Metody wymiany informacji o Elektronicznym Rekordzie Pacjenta
Wielka centralna
baza danych
Wszyst...
© 2010 IBM Corporation
Zbli anie sie co celu –
Czego jesteśmy się w stanie nauczyć od
innych?
9 © 2010 IBM Corporation
1. Wyszukiwanie informacji dotyczących zdrowia, leczenia, etc
2. Wyszukiwanie lekarzy, ośrodków, ...
10 © 2010 IBM Corporation
Infoway
NHIN
eHR.za
MoH-SA
0
-
© 2010 IBM Corporation
Dania
Portal e-zdrowie
SUP czyli Ustandaryzowane wykorzystywanie danych pacjenta
Profil Farmakologi...
12 © 2010 IBM Corporation
eZdrowie w Danii - podsumowanie
Tzw e-zdrowie składa się z wielu komponentów / projektów:
Unikal...
13 © 2010 IBM Corporation
Integracja bazująca na portalu
14 © 2010 IBM Corporation
Usługi dla lekarzy i obywateli
Usługi dla obywateli
– Informacje ogólne
– Informacje ze szpitali...
© 2010 IBM Corporation
Przykład kanadyjski czyli
Canada Health Infoway
16 © 2010 IBM Corporation
Fundamentalne,
współdzielone
komponenty
Repozytoria
dziedzinowe oraz
aplikacje
Adaptacja
u ytkow...
17 © 2010 IBM Corporation
Infoway – Ogólna koncepcja architektury
EHR SOLUTION (EHRS)
EHR INFOSTRUCTURE (EHRi)
EHR Viewer
...
18 © 2010 IBM Corporation
Pan-kanadyjski Elektroniczny Rekord Pacjenta
EHRSEHRS EHRSEHRS EHRS EHRSEHRS
EHR SOLUTION (EHRS)...
19 © 2010 IBM Corporation
Infoway – iEHR Blueprint
JURISDICTIONAL INFOSTRUCTURE
Ancillary Data
& Services
Registries Data
...
20 © 2010 IBM Corporation
Infoway Blueprint czyli Podejście i Architektura Referencyjna
Większość kanadyjskich prowincji r...
© 2010 IBM Corporation
Przykład wdro enia w ramach Infoway
British Columbia
Ontario
22 © 2010 IBM Corporation
British Columbia – architektura wysokiego poziomu
• Integration
• Disclosure Directives & Audit ...
23 © 2010 IBM Corporation
Ontario – Diagnostyka Obrazowa (koncepcja)
24 © 2010 IBM Corporation
Ontario – Rejestr Pacjentów - koncepcja z poziomu dostępu do usług
© 2010 IBM Corporation
Zbli anie sie co celu –
o czym w szczególności nale y pamiętać, aby
krajowy i regionalne projekty e...
26 © 2010 IBM Corporation
Kluczowe wnioski
Koncentracja na dostarczaniu wartości klinicznej
Projekty eZdrowia muszą być zg...
27 © 2010 IBM Corporation
Standardy to klucz do zapewnienia spójności oraz ...
Interoperacyjności
Wymiany informacji
Współ...
28 © 2010 IBM Corporation
eZdrowie to nie technologia, to ludzie i procesy biznesowe
Informatyzacja Zdrowia ma du y wpływ ...
29 © 2010 IBM Corporation
Zarządzanie – wymagane od momentu tworzenia wizji a po utrzymanie
Zarządzanie (ludzie, procesy i...
30 © 2010 IBM Corporation
Zarządzanie Zmianą
The key success factors for transformation are
organizational rather than tec...
31 © 2010 IBM Corporation
Standary i zarządzanie:
do jakich korzyści ma to nas doprowadzić?
Krajowe i regionalne systemy i...
© 2010 IBM Corporation
Podsumowanie wniosków z zaprezentowanych
przykładów
Dyskusja w kontekście krajowych realiów i
uwaru...
33 © 2010 IBM Corporation
Nasze realia
Ekosystem
– Ministerwstwo Zdrowia, CSIOZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, Regiony,
samorz...
34 © 2010 IBM Corporation
Preferowane podjeście
Preferencyjna Architektura – centralna
– Centralna szyna usług / platforma...
35 © 2010 IBM Corporation
Przykładowe dane o ilości punktów świadczenia usług do zintegrowania w
ramach projektu eZdrowia
36 © 2010 IBM Corporation
Co dalej?
Ró ne ramy czasowe realizowanych projektów na poziomie krajowym i regionalnym oraz
ró ...
© 2010 IBM Corporation
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
karolina.wisniewska@pl.ibm.com
© 2010 IBM Corporation
Demo – slajdy zapasowe
39 © 2010 IBM Corporation
40 © 2010 IBM Corporation
41 © 2010 IBM Corporation
of 41

National and regional healthcare systems - IBM references and lessons learned

Presentation for National Healthcare Conference in Poland
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - National and regional healthcare systems - IBM references and lessons learned

 • 1. © 2010 IBM Corporation „Aspekty projektowe i techniczne zapewnienia spójności krajowych i regionalnych rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia. Analiza doświadczeń wdro eniowych” Karolina Wisniewska Senior IT Architect, IBM Polska
 • 2. 2 © 2010 IBM Corporation Agenda Rozwiązania krajowe i regionalne - kto czerpie korzyści z budowy rozwiązań eZdrowie? Alternatywne modele wymiany i współdzielenia danych Zbli anie sie co celu – Czego jesteśmy się w stanie nauczyć od innych? – O czym w szczególności nale y pamiętać aby projekt budowy eZdrowia zakończyć z sukcesem? Podsumowanie wniosków z zaprezentowanych przykładów i dyskusja w kontekście krajowych realiów i uwarunkowań
 • 3. © 2010 IBM Corporation Rozwiązania krajowe i regionalne: kto czerpie korzyści z budowy rozwiązań eZdrowie?
 • 4. 4 © 2010 IBM Corporation eZdrowie - pytania Dla kogo są budowane nowoczesne rozwiązania klasy e-Zdrowie? Jakie są obawy i bariery związane z ich implementacją? Jaką wartość mo e wnieść udostępnianie danych medycznych? demo
 • 5. 5 © 2010 IBM Corporation Korzyści ze współdzielenia danych: – dla lekarza – dla pacjenta – dla organizacji zajmujących się opieką zdrowotną Przejrzystość jaką dają rozwiązania klasy EHR Bariery - strach (szeroko rozumiany) jako jedna z największych barier na wchodzenie w nowoczesne rozwiązania w sektorze Ochrony Zdrowia. Przesłanie na bazie duńskich doświadczeń: budować trzeba takie rozwiązania, w których ka dy z interesariuszy będzie się czuł wygranym (win – win)
 • 6. © 2010 IBM Corporation Alternatywne modele wymiany i współdzielenia danych medycznych
 • 7. 7 © 2010 IBM Corporation Metody wymiany informacji o Elektronicznym Rekordzie Pacjenta Wielka centralna baza danych Wszystkie systemy usługodawców przechowują dane we wspólnym współdzielonym repozytorium „Broadcast” rozsyłanie do wszystkich lub do logicznej pogrupy systemów Replikacja danych z jednego systemu do wszystkich innych / lub wybranej grupy usługodawców Ka dy posiada te same informacje Wielki centralny indeks Centralny index lub lokalizator usług / danych, który posiada linki do wszystkich systemów usługodawców, gdzie umieszczone są informacje i dane Ka dy z systemów posiada interfejs do reszty Wspólne źródło informacji referencyjnych Systemy właścicieli danych referencyjnych zapełniają je informacjami Systemy usługodawców odwołują się do nich
 • 8. © 2010 IBM Corporation Zbli anie sie co celu – Czego jesteśmy się w stanie nauczyć od innych?
 • 9. 9 © 2010 IBM Corporation 1. Wyszukiwanie informacji dotyczących zdrowia, leczenia, etc 2. Wyszukiwanie lekarzy, ośrodków, świadczonego zakresu usług 3. Komunikacja z lekarzami, pracownikami słu by zdrowia 4. Przeglądanie rekordu pacjenta 5. Zarządzanie lekami, receptami, etc 6. Przeglądanie kolejek oczekujących (do lekarzy, na zabiegi) 7. Rejestracja na wizytę online 8. Kontrola pacjenta nad jego elektronicznym rekordem choroby (audyt)
 • 10. 10 © 2010 IBM Corporation Infoway NHIN eHR.za MoH-SA 0 -
 • 11. © 2010 IBM Corporation Dania Portal e-zdrowie SUP czyli Ustandaryzowane wykorzystywanie danych pacjenta Profil Farmakologiczny Pacjenta Dialog EHR: część medyczna i kliniczna PACS Biobank
 • 12. 12 © 2010 IBM Corporation eZdrowie w Danii - podsumowanie Tzw e-zdrowie składa się z wielu komponentów / projektów: Unikalny identyfikator pacjenta: Od 1977 r. Bezpieczna infrastruktura - ochrona danych i prywatności oparta o PKI / podpis cyfrowy Wydzielona sieć informacji zdrowotnej: Projekt ustanowiony 1994 roku. Obecnie pokrycie 97% EHR: Rozpoczęty w 2002 roku Ogólny portal e-zdrowia Wymiana danych na poziomie krajowym: Przegląd ogólnych danych w ramach Elektronicznego Rekordu Pacjenta Zarządzanie Zachorowalnością - ukierowane na pacjentów przewlekle chorych Zdrowy Tryb ycia – ogólny stan zdrowia obywateli: część portalu e-zdrowia Rozpowszechnianie opieki zdrowotnej: telemedycyna - diagnostyka + infrastruktury sieci bezprzewodowej i jest uzupełniane przez: EHR w szpitalach: 30% -50% pokrycie Krajowe, centralne bazy danych (ze statystykami pacjenta) Kliniczne baz danych: krajowe projekty związane ze wsparciem diagnistyki i poprawą jakości leczenia
 • 13. 13 © 2010 IBM Corporation Integracja bazująca na portalu
 • 14. 14 © 2010 IBM Corporation Usługi dla lekarzy i obywateli Usługi dla obywateli – Informacje ogólne – Informacje ze szpitali w całej Danii – Ksią ka telefoniczna dla całego sektora zdrowia – Informacje o kolejkach (waiting list) – Informacja o lekach – e-kalendarz do rezerwacji wizyt – Bezpieczna komunikacja ("e-mail ") – Profil farmakologiczny pacjenta – Pełne logowanie zdarzeń na danych pacjenta – Rejestracja jako dawca – Kliczne ście ki prowadzenia • Cią y (od 15 marca 2005) • Cukrzyków (w toku: Dialog) Usługi dla lekarzy – Informacje ogólne – Informacje ze szpitali w całej Danii – Ksią ka telefoniczna dla całego sektora zdrowia – Informacje o kolejkach (waiting list) – Informacja o lekach – e-kalendarz do rezerwacji wizyt – Bezpieczna komunikacja ("e-mail ") – Dostęp do wyników badań laboratoryjnych – Profil farmakologiczny pacjenta – Dane pacjenta z w innych szpitali – Kliczne ście ki prowadzenia • Cią y (od 15 marca 2005) • Cukrzyków (w toku: Dialog)
 • 15. © 2010 IBM Corporation Przykład kanadyjski czyli Canada Health Infoway
 • 16. 16 © 2010 IBM Corporation Fundamentalne, współdzielone komponenty Repozytoria dziedzinowe oraz aplikacje Adaptacja u ytkowników końcowych oraz ustalenie kierunków rozwoju EHR Architektura i standardy Canada Health Infoway - z punktu widzenia nakładów inwestycyjnych Rejestry Obywateli, Pacjentów, Lekarzy, Personelu Medycznego i inne $110M Innowacja i adaptacja $60M Komunikacja i wymiana danych $175M Systemy Labolatoryjne $150M DIagnostyka Obrazowa $220M Zdrowie Publiczne $100M System Informacji o Lekach $185M Infrastruktura $125M Telemedycyna$ 150M
 • 17. 17 © 2010 IBM Corporation Infoway – Ogólna koncepcja architektury EHR SOLUTION (EHRS) EHR INFOSTRUCTURE (EHRi) EHR Viewer Point of Service Application Point of Service Application EHRS Locator Longitudinal Record Services Health Information Access Layer Ancillary Data & Services Health Information Data Warehouse EHR Data & Services Registries Data & Services
 • 18. 18 © 2010 IBM Corporation Pan-kanadyjski Elektroniczny Rekord Pacjenta EHRSEHRS EHRSEHRS EHRS EHRSEHRS EHR SOLUTION (EHRS) EHR INFOSTRUCTURE (EHRi) EHR ViewerPoint of Service Application Point of Service Application Ancillary Data & Services Health Information Data Warehouse EHR Data & Services Registries Data & Services Longitudinal Record Services Health Information Access Layer EHR SOLUTION (EHRS) EHR INFOSTRUCTURE (EHRi) EHR ViewerPoint of Service Application Point of Service Application Ancillary Data & Services Health Information Data Warehouse EHR Data & Services Registries Data & Services Longitudinal Record Services Health Information Access Layer
 • 19. 19 © 2010 IBM Corporation Infoway – iEHR Blueprint JURISDICTIONAL INFOSTRUCTURE Ancillary Data & Services Registries Data & Services EHR Data & Services Data Warehouse Outbreak Management PHS Reporting Shared Health Record Drug Information Diagnostic Imaging Laboratory Health Information POINT OF SERVICE Hospital, LTC, CCC, EPR Physician Office EMR EHR Viewer Physician/ Provider Business Rules EHR Index Message Structures Normalization Rules Security Mgmt Data Privacy Data Configuration Physician/ Provider Physician/ Provider Lab System (LIS) Lab Clinician Radiology Center PACS/RIS Radiologist Pharmacy System Pharmacist Public Health Services Public Health Provider Longitudinal Record Services HIAL Communication Bus Common Services Client Registry Provider Registry Location Registry Terminology Registry JURISDICTIONAL INFOSTRUCTURE Ancillary Data & Services Registries Data & Services EHR Data & Services Data Warehouse Outbreak Management PHS Reporting Shared Health Record Drug Information Diagnostic Imaging Laboratory Health Information POINT OF SERVICE Hospital, LTC, CCC, EPR Physician Office EMR EHR Viewer Physician/ Provider Business Rules EHR Index Message Structures Normalization Rules Security Mgmt Data Privacy Data Configuration Physician/ Provider Physician/ Provider Lab System (LIS) Lab Clinician Radiology Center PACS/RIS Radiologist Pharmacy System Pharmacist Public Health Services Public Health Provider Longitudinal Record Services HIAL Communication Bus Common Services Client Registry Provider Registry Location Registry Terminology Registry
 • 20. 20 © 2010 IBM Corporation Infoway Blueprint czyli Podejście i Architektura Referencyjna Większość kanadyjskich prowincji realizowała interpretacje Infoway Blueprint w lokalnym kontekście Faza 0 / 1 Planowanie i Projektowanie obejmowała wg Blueprintu ludzi, procesy i analizę technologii: – Stan obecny, przyszłość państwa i prowincji, oceny rozbie ności – Zarządzanie – Architektura (biznesowa i techniczna) – Zarządzanie zmianami (gotowość zainteresowanych stron, umiejętności, szkolenia, komunikacja) – Porozumienia o współpracy, Ustalenie polityki – Koszty, korzyści i ryzyka Podział na 3 główne fazy wdro enia: – Faza wczesna (quick win), – Faza krótkoterminowa, – Do późniejszej realizacji Zakres funkcjonalny przypisywany do poszczególnych faz opierał się na dojrzałości e-zdrowia w danej prowincji i zdolności / gotowości do zmian
 • 21. © 2010 IBM Corporation Przykład wdro enia w ramach Infoway British Columbia Ontario
 • 22. 22 © 2010 IBM Corporation British Columbia – architektura wysokiego poziomu • Integration • Disclosure Directives & Audit Trail • Authorization & Authentication • Standards-based Health Information Access Layer (HIAL) Drug Information Viewer Provider Information Patient Demographic Information Lab Test Results Information Diagnostic Imaging Public Health Information Electronic Health Record AUTHORIZED EHEALTH USERS • Integration • Disclosure Directives & Audit Trail • Authorization & Authentication • Standards-based Health Information Access Layer (HIAL) Drug Information Viewer Provider Information Patient Demographic Information Lab Test Results Information Diagnostic Imaging Public Health Information Electronic Health Record AUTHORIZED EHEALTH USERS
 • 23. 23 © 2010 IBM Corporation Ontario – Diagnostyka Obrazowa (koncepcja)
 • 24. 24 © 2010 IBM Corporation Ontario – Rejestr Pacjentów - koncepcja z poziomu dostępu do usług
 • 25. © 2010 IBM Corporation Zbli anie sie co celu – o czym w szczególności nale y pamiętać, aby krajowy i regionalne projekty eZdrowia zakończyć z sukcesem Krytyczne Wyznaczniki Sukcesu Zarządzanie Korzyści
 • 26. 26 © 2010 IBM Corporation Kluczowe wnioski Koncentracja na dostarczaniu wartości klinicznej Projekty eZdrowia muszą być zgodne z priorytetami i strategią Polski w zakresie Zdrowia – Niezbędna koordynacja działań krajowych, regionalnych, innych samorządowych w tym zakresie Potrzeba szybkich zwycięstw, aby budować do poparcie społeczne i polityczne, oraz aby zmniejszać ryzyko Nie trzeba wywa ać otwartych drzwi – część komponentów jest dostępna na rynku; mo na bazować na doświadczeniach innych Dobrą praktyką jest wdra anie produktów i rozwiązań dedykowanych i dostępnych a nie budowa ich od zera Waga standardów – wybory standardów czy te dostosowywanie istniejących ju norm do konkretnych potrzeb Potrzeba zarządzania zmianą na du a skalę Dostosowanie bud etów do zakładanych celów i korzyści
 • 27. 27 © 2010 IBM Corporation Standardy to klucz do zapewnienia spójności oraz ... Interoperacyjności Wymiany informacji Współdzielenia informacji Obni enia kosztów Bez względu na: Stopień rozwoju danej placówki, systemu Moment dołączenia do projektu Stan informatyzacji Skomplikowanie procesów i zale ności
 • 28. 28 © 2010 IBM Corporation eZdrowie to nie technologia, to ludzie i procesy biznesowe Informatyzacja Zdrowia ma du y wpływ na procesy i przepływy pracy – Rozwiązania powinny być zaprojektowane dla optymalnego działania klinicznego, współpracy, i świadczenia wysokiej jakości opieki zdrowotnej Wa ne, aby określić rolę i wpływ rozwiązań jakie chcemy tworzyć na/dla: – Pacjenta, – Personelu medycznego (lekarzy rodzinnych, szpitali, poradni, klinik) – Ogólnego system opieki zdrowotnej w kraju Wa ne, aby określić, w jaki sposób budowane rozwiązania wpływają na: – Poprawę jakości usług medycznych – Zwiększenie dostępu do usług – Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów – Zarządzanie kosztami – Zapewnienie czynnej-aktywnej ni reaktywnej Opieki Zdrowotnej – Profilaktykę chorób przewlekłych – Uczenie pacjentow współodowiedzialności za stan zdrowia – Zdrowie mieszkańców / populacji
 • 29. 29 © 2010 IBM Corporation Zarządzanie – wymagane od momentu tworzenia wizji a po utrzymanie Zarządzanie (ludzie, procesy i technologia) – Kierowanie i odpowiedzialność – Decyzje ramowe – Priorytety i eskalacja – Udział zainteresowanych podmiotów i zarządzanie zmianami – Strategia biznesowa i wymagania – Strategia eZdrowia – Architektura: • Plan projektu i kontrola realizacji • Normy i standardy, • Prywatność i bezpieczeństwo – Wizja, projektowanie, wdra anie, uruchomienie, utrzymanie – Ocena i wyciągnięcie wniosków Decyzje w ramach projektu eZdrowia dotyczą – Procesy biznesowe – Zarządzanie informacją – Dostęp, reguły biznesowe, poziom usług – Zarządzanie technologią – Zarządzania u ytkowinkami i interesariuszami, – etc
 • 30. 30 © 2010 IBM Corporation Zarządzanie Zmianą The key success factors for transformation are organizational rather than technical Sponsoring of senior management 82% Fairness with staff 82% Involvement of staff in change programs 75% Honest communications 70% Good training programs 68% Usage of performance management 65% Usage of super users 60% Availability of resources for program 48% Sponsoring of senior management 82% Fairness with staff 82% Involvement of staff in change programs 75% Honest communications 70% Good training programs 68% Usage of performance management 65% Usage of super users 60% Availability of resources for program 48% Software functionality 44% System performance 35% Realistic program planning 31% Source: IBM Institute for Business Value Software functionality 44% System performance 35% Realistic program planning 31% Source: IBM Institute for Business Value Change Management is a key driver of success Kluczowe czynniki sukcesów transformacji opieki zdrowotnej w kierunku rozwiązań eZdrowia są przede wszystkim natury organizacyjnej a nie technicznej W tym Zarządzanie Zmianą jest krytyczne Źródło: IBM Institute of Business Value, 2009
 • 31. 31 © 2010 IBM Corporation Standary i zarządzanie: do jakich korzyści ma to nas doprowadzić? Krajowe i regionalne systemy informacji medycznej mają na celu rozwiązanie wielu utrzymujących się problemów w słu bie zdrowia Rekordy w formie elektronicznej są łatwej dostępne wtedy kiedy są potrzebne. – Są szybciej wyszukiwane i udostępnione. Inne potencjalne korzyści obejmują: – Dla pacjenta: poprawa opieki zdrowotnej i zmniejszenie ryzyka (np. działań niepo ądanych leków); mniejsze szanse na powtarzanie badań. – Dla personelu medycznego: zintegrowany widok danych pacjenta i zdolność do podejmowania lepszych decyzji, dzięki aktualnej informacji o pacjencie. – Dla administratorów zakładów opieki zdrowotnej: zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej i poprawa jakości leczenia. – Dla samorządów: wsparcia w planowaniu długoterminowym oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Koordynacja i wspólna strategia obejmująca działania krajowe i regionalne: – zmniejsza koszty i ryzyka projektów, – poprawia jakość opieki, pomocy i ratowania ycia.
 • 32. © 2010 IBM Corporation Podsumowanie wniosków z zaprezentowanych przykładów Dyskusja w kontekście krajowych realiów i uwarunkowań
 • 33. 33 © 2010 IBM Corporation Nasze realia Ekosystem – Ministerwstwo Zdrowia, CSIOZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, Regiony, samorządy, MSWiA, i inni – System eZdrowia dla 38.200.000 ludzi – Słu ba zdrowia: • lekarze: 122.500, • dentyści: 32600, • szpitale: 767 Zarządzanie zmianą – jaka jest gotowość zainteresowanych stron na zmiany? Standardy – technicznej, semantycznej interoperacyjności – zdolności do odczytywania / pobierania informacji z wielu ró nych źródeł tak aby były zrozumiałe, stosowane do porównań, analizy czy statystyk Zarządzanie to samością - pacjenci, usługodawcy, placówki Obecna jakość danych
 • 34. 34 © 2010 IBM Corporation Preferowane podjeście Preferencyjna Architektura – centralna – Centralna szyna usług / platforma intergacyjna – Centralny Portal – Centralny EHR – Centralna Hurtownia – Centralne aplikacje dziedzinowe Liczba punktów świadczenia usług do zintegrowania na poziomie krajowego rozwiązania centralnego i regionalnych systemów ?? Przechowywanie / udostępnianie medycznych danych rozszerzonych
 • 35. 35 © 2010 IBM Corporation Przykładowe dane o ilości punktów świadczenia usług do zintegrowania w ramach projektu eZdrowia
 • 36. 36 © 2010 IBM Corporation Co dalej? Ró ne ramy czasowe realizowanych projektów na poziomie krajowym i regionalnym oraz ró ne zakresy – Koordynacja działań będzie du ym wyzwaniem Ustalenie standardów wymiany danych powinno być pierwszym krokiem w celu zapewnienia interoperacyjności dla rozwiązań docelowych Wspólna koordynacja działań powinnać dać jasność usługodawcom co do przyszłej wizji z kim i w jaki sposób będą wymieniać dane, a przede wszystkim co im to da – Odpowiednio wczesne zaanga owanie w projekty – Komunikacja Krajowe strategie eZdrowia powinny zakładać wykorzystywanie elementów centralnych takich jak rejestry, platforma integracyjna, itp
 • 37. © 2010 IBM Corporation DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ karolina.wisniewska@pl.ibm.com
 • 38. © 2010 IBM Corporation Demo – slajdy zapasowe
 • 39. 39 © 2010 IBM Corporation
 • 40. 40 © 2010 IBM Corporation
 • 41. 41 © 2010 IBM Corporation

Related Documents