CHI Ń SKIE PRZYS Ł OWIA
PIENI Ą DZE
ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ DOM KUPI Ć, ALE NIE CIEP Ł O DOMOWE.
ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KUPI Ć ZEGAR , ALE NIE CZAS .
ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KUPI Ć ŁÓŻ KO , ALE NIE SEN .
ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KUPI Ć KSI ĄŻ K Ę, ALE NIE WIEDZ Ę.
ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KUPI Ć LEKARZA, ALE NIE ZDROWIE .
ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KUPI Ć POZYCJ Ę, ALE NIE SZACUNEK .
ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KREW KUPI Ć, ALE NIE Ż YCIE .
ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KUPI Ć SEX , ALE NIE MI Ł O ŚĆ.
TO CHI Ń SKIE PRZYS Ł OWIE PRZYNOSI SZCZ ĘŚ CIE .
TO PRZYS Ł OWIE PRZEW Ę DROWA Ł O 8 RAZY DOOKO Ł A ZIEMI. TERAZ TRAFIŁO D O CIEBIE , ABY PRZYNIEŚĆ CI SZCZ ĘŚ CIE .
TO NIE JEST ŻART, TWE SZCZ ĘŚ CIE PRZYJDZIE PRZEZ MAIL LUB INTERNET .
WY Ś LIJ KOPI Ę DO WSZYSTKICH, KT Ó RZY POTRZEBUJ Ą SZCZ ĘŚ CIA, NIE POSY Ł AJ PIENI Ę DZY, PONIEWA Ż SZCZ ĘŚ CIA NIE M...
OTO KILKA PRZYK Ł AD Ó W O LUDZIACH, KT Ó RZY ZYSKALI SZCZ ĘŚ CIE PO TYM , JAK TO PRZYS Ł OWIE OTRZYMALI:
CONSTANTIN, OTRZYMA Ł T Ę WIADOMO ŚĆ W ROKU 19 9 3, POLEC IŁ SEKRETARCE ZROBI Ć 20 KOPI I . 9 GODZIN P ÓŹ NIEJ WYG...
CARLOS, PRACOWNIK BIUROWY, OTRZYMA Ł TEN SAM MAIL, LECZ NIE POS ŁAŁ GO DALEJ. KILKA DNI P ÓŹ NIEJ STRACI Ł PRAC Ę . ZA ...
W ROKU 19 9 7, OTRZYMA Ł BRUNO TEN MAIL, Ś MIA Ł SI Ę Z NIEGO I OD Ł O Ż Y Ł GO. KILKA DNI P ÓŹ NIEJ ROZCHOROWA Ł SI...
TEN MAIL ZOSTA Ł WYS Ł ANY PRZEZ ANTHONY DE CROUD, MISJONARZA W AFRYCE PO ŁU DNIOWEJ .
PRZED UP Ł YWEM 96 GODZIN M USISZ TEN MAIL POS Ł A Ć DALEJ .
TWOJE SZCZ ĘŚ CIE PRZYJDZIE PO 4 DNIACH, OD T EGO CZASU, GDY TY TEN MAIL WYSŁAŁEŚ , JE Ż ELI WIERZYSZ W Ż YCZENIA , K...
TO JEST PRAWDA. TEN MAIL JEST WY SŁ ANY , ABY PRZYNOSI Ć SZCZ ĘŚ CIE. W KO Ń CU SZCZ ĘŚ CIE JEST TU Ż PRZED TWYMI DRZWI...
WY Ś LIJ 20 KOPI I DO ZNAJOMYCH, PRZYJACI ÓŁ I KREWNYCH. DZIE Ń P ÓŹ NIEJ DOSTANIESZ DOBR Ą WIADOMO ŚĆ LUB OTRZYMAS...
WYSY Ł AM TEN MAIL W OCZEKIWANIU, Ż E OKR ĄŻ Y CA Ł Y Ś WIAT .
WY Ś LIJ WI Ę C 20 KOPI I I OCZEKUJ DOBREJ WIADOMO Ś CI W NAST Ę PNYCH DNIACH .
DU Ż O SZCZ ĘŚ CIA
of 26

Na Szczescie

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na Szczescie

 • 1. CHI Ń SKIE PRZYS Ł OWIA
 • 2. PIENI Ą DZE
 • 3. ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ DOM KUPI Ć, ALE NIE CIEP Ł O DOMOWE.
 • 4. ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KUPI Ć ZEGAR , ALE NIE CZAS .
 • 5. ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KUPI Ć ŁÓŻ KO , ALE NIE SEN .
 • 6. ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KUPI Ć KSI ĄŻ K Ę, ALE NIE WIEDZ Ę.
 • 7. ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KUPI Ć LEKARZA, ALE NIE ZDROWIE .
 • 8. ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KUPI Ć POZYCJ Ę, ALE NIE SZACUNEK .
 • 9. ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KREW KUPI Ć, ALE NIE Ż YCIE .
 • 10. ZA PIENI Ą DZ E MO Ż ESZ KUPI Ć SEX , ALE NIE MI Ł O ŚĆ.
 • 11. TO CHI Ń SKIE PRZYS Ł OWIE PRZYNOSI SZCZ ĘŚ CIE .
 • 12. TO PRZYS Ł OWIE PRZEW Ę DROWA Ł O 8 RAZY DOOKO Ł A ZIEMI. TERAZ TRAFIŁO D O CIEBIE , ABY PRZYNIEŚĆ CI SZCZ ĘŚ CIE .
 • 13. TO NIE JEST ŻART, TWE SZCZ ĘŚ CIE PRZYJDZIE PRZEZ MAIL LUB INTERNET .
 • 14. WY Ś LIJ KOPI Ę DO WSZYSTKICH, KT Ó RZY POTRZEBUJ Ą SZCZ ĘŚ CIA, NIE POSY Ł AJ PIENI Ę DZY, PONIEWA Ż SZCZ ĘŚ CIA NIE MO Ż ESZ KUPI Ć. NIE ZATRZYMUJ GO D Ł U Ż EJ NIŻ 96 GODZIN (4 DNI) .
 • 15. OTO KILKA PRZYK Ł AD Ó W O LUDZIACH, KT Ó RZY ZYSKALI SZCZ ĘŚ CIE PO TYM , JAK TO PRZYS Ł OWIE OTRZYMALI:
 • 16. CONSTANTIN, OTRZYMA Ł T Ę WIADOMO ŚĆ W ROKU 19 9 3, POLEC IŁ SEKRETARCE ZROBI Ć 20 KOPI I . 9 GODZIN P ÓŹ NIEJ WYGRAL 99 MILION Ó W W KRAJOWEJ LOTERII .
 • 17. CARLOS, PRACOWNIK BIUROWY, OTRZYMA Ł TEN SAM MAIL, LECZ NIE POS ŁAŁ GO DALEJ. KILKA DNI P ÓŹ NIEJ STRACI Ł PRAC Ę . ZA PARĘ DNI ZMIENI Ł ZDANIE, PO S Ł A Ł MAIL DALEJ I ZOSTAL BOGATY .
 • 18. W ROKU 19 9 7, OTRZYMA Ł BRUNO TEN MAIL, Ś MIA Ł SI Ę Z NIEGO I OD Ł O Ż Y Ł GO. KILKA DNI P ÓŹ NIEJ ROZCHOROWA Ł SI Ę JEGO SYN. ODNALAZ Ł TEN MAIL, ZROBI Ł 20 KOPI I I WYS Ł A Ł JE. 9 DNI P ÓŹ NIEJ SYN WYZDROWIAŁ.
 • 19. TEN MAIL ZOSTA Ł WYS Ł ANY PRZEZ ANTHONY DE CROUD, MISJONARZA W AFRYCE PO ŁU DNIOWEJ .
 • 20. PRZED UP Ł YWEM 96 GODZIN M USISZ TEN MAIL POS Ł A Ć DALEJ .
 • 21. TWOJE SZCZ ĘŚ CIE PRZYJDZIE PO 4 DNIACH, OD T EGO CZASU, GDY TY TEN MAIL WYSŁAŁEŚ , JE Ż ELI WIERZYSZ W Ż YCZENIA , KT Ó RE S Ą W NIM ZAWARTE .
 • 22. TO JEST PRAWDA. TEN MAIL JEST WY SŁ ANY , ABY PRZYNOSI Ć SZCZ ĘŚ CIE. W KO Ń CU SZCZ ĘŚ CIE JEST TU Ż PRZED TWYMI DRZWIAMI .
 • 23. WY Ś LIJ 20 KOPI I DO ZNAJOMYCH, PRZYJACI ÓŁ I KREWNYCH. DZIE Ń P ÓŹ NIEJ DOSTANIESZ DOBR Ą WIADOMO ŚĆ LUB OTRZYMASZ NIESPODZIANK Ę.
 • 24. WYSY Ł AM TEN MAIL W OCZEKIWANIU, Ż E OKR ĄŻ Y CA Ł Y Ś WIAT .
 • 25. WY Ś LIJ WI Ę C 20 KOPI I I OCZEKUJ DOBREJ WIADOMO Ś CI W NAST Ę PNYCH DNIACH .
 • 26. DU Ż O SZCZ ĘŚ CIA

Related Documents