WSB
Polecana miejscowośd Sandomierz
Sandomierz znajduje się w województwie Świętokrzyskim nad rzeką Wisłą.
Sandomierz to żywy ...
http://www.sandomierz.pl/turystyka/
WSB
WSB
Brama Opatowska - jest jedną z czterech bram wchodzących w kompleks
murów obronnych Sandomierza.
Ratusz — wzniesiony w dru...
WSB
Pałac Biskupi
Wzniesiony w latach 1861-64 z materiałów pochodzących z rozbiórki kościołów
Marii Magdaleny i św. Piotra. Kl...
Dom Długosza
Zbudowany w 1476 r. z fundacji słynnego historyka - jeden z najlepiej
zachowanych gotyckich domów mieszkalnyc...
WSB
• www.sandomierz.pl
• www.twojapogoda.pl
of 9

Katarzyna Śliwa

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Katarzyna Śliwa

  • 1. WSB
  • 2. Polecana miejscowośd Sandomierz Sandomierz znajduje się w województwie Świętokrzyskim nad rzeką Wisłą. Sandomierz to żywy świadek historii i kultury naszego Paostwa i Narodu. Po powstaniu paostwa polskiego Sandomierz – obok Krakowa i Wrocławia – pełnił funkcję sedes regni principales, czyli był główną siedzibą władcy. WSB
  • 3. http://www.sandomierz.pl/turystyka/ WSB
  • 4. WSB
  • 5. Brama Opatowska - jest jedną z czterech bram wchodzących w kompleks murów obronnych Sandomierza. Ratusz — wzniesiony w drugiej połowie czternastego wieku. Na uwagę zasługuje zegar słoneczny umieszczony na południowej elewacji. Zamek królewski — zamek murowany zbudowany w XIV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego na miejscu wcześniejszego grodu. Po przeprowadzeniu remontu i niezbędnych prac adaptacyjnych, zamek od 1986 r. jest siedzibą Muzeum Okręgowego. Wizyta Ojca Świętego - 12 czerwca 1999 roku pozostanie dla Sandomierzan datą wyjątkową. Tego upalnego dnia Ojciec Święty Jan Paweł II stanął na ziemi sandomierskiej. Nigdy wcześniej to miasto nie było świadkiem takiego wydarzenia i jak twierdzą jego mieszaocy już nigdy się to nie powtórzy... WSB
  • 6. WSB
  • 7. Pałac Biskupi Wzniesiony w latach 1861-64 z materiałów pochodzących z rozbiórki kościołów Marii Magdaleny i św. Piotra. Klasyczny, zwieoczony niską attyką ma na piętrze podziały pilastrowe oraz fryz z popiersiem w medalionach. Narożnik północno- zachodni w formie półkolistego ryzalitu mieści na piętrze kaplicę. Obecnie pałac pełni ponownie funkcję rezydecji Biskupa Ordynariusza Sandomierskiego. WSB
  • 8. Dom Długosza Zbudowany w 1476 r. z fundacji słynnego historyka - jeden z najlepiej zachowanych gotyckich domów mieszkalnych. Wewnątrz mieści bogate zbiory Muzeum Diecezjalnego. WSB
  • 9. WSB • www.sandomierz.pl • www.twojapogoda.pl