Rīgas 6. vidusskolaZinātniski pētnieciskaisdarbsEkonomiskās krīzes Darba autors: 11.a klases skolnieks Kaspars R...
Darba mērķi Noskaidrot, kā radās šīs krīzes; Uzzināt, vai cilvēki ir mācījušies no savām kļūdām; Uzzināt, kā cīnīties ...
Darba uzdevumi Apkopot literatūru par pēdējām ar Latviju saistītām krīzēm; Izanalizēt iegūto literatūru; Izdarīt secin...
Hipotēze Latvija no krīzēm cieš vēlāk, kā galvenās kapitālvalstis.
Ekonomiskās krīzesdefinīcija Nozīmīga ekonomikas attīstības cikla fāze. Krīze seko pēc uzplaukuma perioda un to rakstu...
Apskatītās krīzesteorijas daļā1) Lielā depresija (1929. – 1933. gada krīze)2) Krievijas krīze3) 2008. gada krīze
Praktiskā daļā(anketēšana) 1) Kas ir ekonomiskā krīze? Gandrīz ¼ atbildēja ar kaut cik pareizu definīciju, pārējie a...
Praktiskā daļa(anketēšana) 4) Nosauciet iepriekšējo krīzi! – 42% atbildēja, ka Krievijas krīze, bet pārējie nezināja. 5)
Praktiskā daļa( anketēšana ) 6) Kādēļ Latviju skāra Krievijas krīze? 43% - Krievija bija galvenais eksporta virziens, 30...
Praktiskā daļa(anketēšana) 8) Ja jā, tad cik daudz skārusi? 31% - vidēji, 26% - ļoti daudz, 17% - ļoti maz 9) Vai nācās ...
Praktiskā daļa(anketēšana) 11) 12)
Praktiskā daļa(anketēšana) 13) Kā mainījās darba laiks sākoties krīzei? 35.7% - palielinājās, 7.1% - samazinājās, 57.1...
Praktiskā daļa(anketēšana) 16) Vai eiro ļautu Latvija tikt vieglāk galā ar krīzi? 16.7% - jā, 83.3% - nē 17) Ko mainītu,...
Secinājumi.  Ekonomika ir viļņveida.  Lai arī krīžu laikā palielinās bezdarbs, tomēr vēl aizvien cilvēkiem piedāvā dar...
Jūsu jautājumi
 Paldies par uzmanību! 
of 16

Prezentācija 2012

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentācija 2012

 • 1. Rīgas 6. vidusskolaZinātniski pētnieciskaisdarbsEkonomiskās krīzes Darba autors: 11.a klases skolnieks Kaspars Rumba Darba vadītājs: ekonomikas skolotāja Mag. paed. Inga Dunke Rīga, 2012
 • 2. Darba mērķi Noskaidrot, kā radās šīs krīzes; Uzzināt, vai cilvēki ir mācījušies no savām kļūdām; Uzzināt, kā cīnīties ar tām; Uzzināt, kura no šī krīzēm bijusi vissmagākā Latvijai.
 • 3. Darba uzdevumi Apkopot literatūru par pēdējām ar Latviju saistītām krīzēm; Izanalizēt iegūto literatūru; Izdarīt secinājumus par teorētisko daļu, pierādīt hipotēzi; Veikt anketēšanu, izveidot rezultātu tabulu; Visu apkopot un izanalizēt anketēšanas rezultātus. Veikt secinājumus
 • 4. Hipotēze Latvija no krīzēm cieš vēlāk, kā galvenās kapitālvalstis.
 • 5. Ekonomiskās krīzesdefinīcija Nozīmīga ekonomikas attīstības cikla fāze. Krīze seko pēc uzplaukuma perioda un to raksturo patēriņa krišanās, peļņas un uzņēmējdarbības iespēju samazināšanās, nepārdoto preču krājumu palielināšanās.
 • 6. Apskatītās krīzesteorijas daļā1) Lielā depresija (1929. – 1933. gada krīze)2) Krievijas krīze3) 2008. gada krīze
 • 7. Praktiskā daļā(anketēšana) 1) Kas ir ekonomiskā krīze? Gandrīz ¼ atbildēja ar kaut cik pareizu definīciju, pārējie ar piemēriem no dzīves. 2) Kura ir bijusi postošākā krīze? 59% nosauc pēdējo krīzi. 17% - Latvijas neatkarības atjaunošanas posms, 10% - Lielā depresija 3) Kādēļ Lielā depresija Latvijā sākās divus gadus vēlāk? 23% - Latvijai tirdzniecības sakari ar PSRS
 • 8. Praktiskā daļa(anketēšana) 4) Nosauciet iepriekšējo krīzi! – 42% atbildēja, ka Krievijas krīze, bet pārējie nezināja. 5)
 • 9. Praktiskā daļa( anketēšana ) 6) Kādēļ Latviju skāra Krievijas krīze? 43% - Krievija bija galvenais eksporta virziens, 30% - nezināja 7)
 • 10. Praktiskā daļa(anketēšana) 8) Ja jā, tad cik daudz skārusi? 31% - vidēji, 26% - ļoti daudz, 17% - ļoti maz 9) Vai nācās mainīt darbavietu krīzes dēļ? 28.6% - jā, 71.4% - nē. Lielākā daļa, kas atbildēja “jā”, strādāja valsts iestādēs. 10) Vai zaudēja darbu krīzes dēļ? 19% - jā, 81% - nē.
 • 11. Praktiskā daļa(anketēšana) 11) 12)
 • 12. Praktiskā daļa(anketēšana) 13) Kā mainījās darba laiks sākoties krīzei? 35.7% - palielinājās, 7.1% - samazinājās, 57.1% - nemainījās. 14) Kādēļ sākās šī krīze? Daļa atbildēja pēc definīcijas, citi vainoja valdību, arī uzpūstās cenas. 15)
 • 13. Praktiskā daļa(anketēšana) 16) Vai eiro ļautu Latvija tikt vieglāk galā ar krīzi? 16.7% - jā, 83.3% - nē 17) Ko mainītu, ja būtu valdības vietā? Atvieglotu dzīvi uzņēmējiem, piesaistītu tūrismu, rīkotos, kā rīkojas valdība, samazinātu nodokļus, neglābtu Parex. 18) Kā rīkojāties, kad uzzinājāt par Krājbankas afēru? 38% - neko nedarīja, daļa neuztraucās, jo zināja, ka naudu izmaksās, cits jau zināja par situāciju un laicīgi izņēma.
 • 14. Secinājumi.  Ekonomika ir viļņveida.  Lai arī krīžu laikā palielinās bezdarbs, tomēr vēl aizvien cilvēkiem piedāvā darbu.  Globālās krīzes sākas pasaules vadošajās valstīs.  Globālā krīze neskar ļoti mazu daļu cilvēku.  Samazinās izdevumi, jo samazinās arī ienākumi.  Hipotēze apstiprinās, jo Latvija nav viena no ekonomiski vadošajām pasaules valstīm.
 • 15. Jūsu jautājumi
 • 16.  Paldies par uzmanību! 

Related Documents