KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
KATEDRA ZARZĄDZANIA
W TURYSTYCE
Wydział Zarządzania i Komunik...
KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ZAPRASZAMY NA STUDIA
ZARZĄDZANIE W SPORCIE
ZARZĄDZANIE W TURY...
KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
OGÓLNA WIEDZA MENEDŻERSKA
o strategie zarządzania
o przedsięb...
KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
zarządzanie w sporcie?
praca:
o związki sportowe,
o kluby spo...
KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
zarządzanie w turystyce?
praca:
o menedżer hotelu, pensjonatu...
KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
media społecznościowe
w zarządzaniu?
praca:
• community manag...
KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
2014
2015
maj 21
KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ZAPRASZAMY
WWW. TURYSTYKA.UJ.EDU.PL
KATEDRA ZARZĄDZANIA W TUR...
of 9

Prezentacja studiów Katedry Zarządzania w Turystyce - Dzień otwarty UJ 2015

Prezentacja studiów SUM: Zarządzanie w sporcie, Zarządzanie w Turystyce, Media społecznościowe w zarządzaniu oraz studiów podyplomowych: Menedżer sportu i Zarządzanie marką w tursytyce na Uniwersytecie Jagiellońskim. We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, podlegającej globalizacji i narastającej presji konkurencyjnej trzeba managerów nie tylko dobrze rozumiejących specyfikę swojej branży, ale także dysponujących ogólnymi kompetencjami menedżerskimi zapewniającymi elastyczność i skuteczność organizacji (budowanie wartości organizacji i jej marki, konkurowanie na rynku, kształtowanie odpowiednich relacji z otoczeniem, tworzenie wizji, strategii oraz skuteczne działanie operycyjne, wykorzystanie nowych mediów, zarządzanie procesem uczenia się organizacji oraz innowacjami, tworzenie wartości dla klientów oraz innych interesariuszy). Dlatego też wszystkie 3 specjalności oferowane przez Katedrę obejmują blok zajęć ogólnych z zarządzania (są to m.in.: strategie zarządzania, przedsiębiorczość, konkurencja na rynku, zarządzanie procesami, marketing międzynarodowy, rachunkowość zarządcza, psychologia menedżerska, prawo cywilne, prawo handlowe, makroekonomia, zarządzanie wiedzą, badania rynkowe). Przedmioty te są uzupełniane przez zajęcia specjalizujące, w dużej mierze wybierane samodzielnie przez studentów pośród dostępnych fakultetów (prowadzonych także przez praktyków). Są to m.in.: STUDIA DLA MANAGERÓW SPORTU: organizacja sportu, e-sklep sportowy, media a sport, PR w sporcie, organizacja wirtualna w sporcie, sport i rekreacja w Polsce, systemy organizacji sportu w Polsce oraz UE, marketing sportowy, warsztaty menedżerskie, media społecznościowe w sporcie, itd. Specjalizacja przygotowuje do pracy w związkach i klubach sportowych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, instytucjach publicznych zajmujących się sportem (np. ZIS, wydziały sportu jednostek samorządowych), firmach produkujących i dystrybuujących sprzęt sportowy, prowadzenia własnej działalności (np. szkółki, centra fitness). STUDIA DLA MANERGÓW TURYSTYKI: rynek hotelarski, usługi cateringowe, rynek przewozów lotniczych, obsługa klienta, internetowe biura podróży, planowanie imprez turystycznych, bezpieczeństwo imprez turystycznych, samorząd gospodarczy, creative tourism, itd. Specjalizacja przygotowuje do pracy w charakterze managera hotelu, pensjonatu, gospodarstwa agroturystycznego, na stanowiskach kierowniczych w biurach podroży, liniach lotniczych, wydawnictwach turystycznych, jednostkach samorządu branżowego oraz administracji publicznej (działy promocji miasta, rozwoju turystyki), prowadzenia własnej działalności gospodarczej. STUDIA DLA MANAGERÓW SOCIAL MEDIA: rynek nowych mediów, marketing społecznościowy, e-zarządzanie wartością, badania społeczne i rynkowe w Internecie, content marketing and search engine optimization, reklama w mediach społecznościowyc
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja studiów Katedry Zarządzania w Turystyce - Dzień otwarty UJ 2015

  • 1. KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE Wydział Zarządzania i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków www.turystyka.uj.edu.pl
  • 2. KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZAPRASZAMY NA STUDIA ZARZĄDZANIE W SPORCIE ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE MENEDŻER SPORTU ZARZĄDZANIE MARKĄ W TURYSTYCE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU MAGISTERESKIE (SUM) PODYPLOMOWE
  • 3. KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO OGÓLNA WIEDZA MENEDŻERSKA o strategie zarządzania o przedsiębiorczość o konkurencja na rynku o zarządzanie procesami o marketing międzynarodowy o rachunkowość zarządcza o psychologia menedżerska o prawo cywilne o prawo handlowe o gospodarka o zarządzanie wiedzą o badania rynkowe, itd. partnerzy branżowi zajęcia z praktykami wyjazdy szkoleniowe koła naukowe
  • 4. KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO zarządzanie w sporcie? praca: o związki sportowe, o kluby sportowe, o własna działalność (np. szkółki, centra fitness), o gminne, miejskie i wojewódzkie ośrodki sportowe, o instytucje publiczne zajmujące się sportem (np. ZIS, wydziału sportu jednostek samorządowych), o firmy produkujące sprzęt sportowy oraz go dystrybuujące, itp. przedmioty: o organizacja sportu, o e-sklep sportowy, o media a sport, o PR w sporcie, o organizacja wirtualna w sporcie, o sport i rekreacja w Polsce, o systemy organizacji sportu w Polsce oraz UE, o marketing sportowy, o warsztaty menedżerskie, o media społecznościowe w sporcie, itd.
  • 5. KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO zarządzanie w turystyce? praca: o menedżer hotelu, pensjonatu, gospodarstwa agroturystycznego, o stanowiska kierownicze w biurach podroży, liniach lotniczych, o własna działalność gospodarcza, o wydawnictwa turystyczne, o jednostki samorządu branżowego, o jednostki administracji publicznej (działy promocji miasta, rozwoju turystyki), itp.. przedmioty: o rynek hotelarski, o usługi cateringowe, o rynek przewozów lotniczych, o obsługa klienta, o internetowe biura podróży, o planowanie imprez turystycznych, o bezpieczeństwo imprez turystycznych, o samorząd gospodarczy, o creative tourism, itd.
  • 6. KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO media społecznościowe w zarządzaniu? praca: • community manager, • social media manager, • content strategist, • specjalista ds. social media, • analityk social media, • specjalista ds. komunikacji wizualnej, • specjalista ds. YouTube, itp. przedmioty: • rynek nowych mediów, • marketing społecznościowy, • e-zarządzanie wartością, • badania społeczne i rynkowe w Internecie, • content marketing and search engine optimization, • reklama w mediach społecznościowych, • strategia social media, • monitoring i analiza mediów społecznościowych, • bezpieczeństwo w Internecie, • crowdsourcing, itd.
  • 7. KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
  • 8. KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 2014 2015 maj 21
  • 9. KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZAPRASZAMY WWW. TURYSTYKA.UJ.EDU.PL KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO