ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИЙЙ ППРРООЕЕККТТ
ВВииккооннааллаа ккооммааннддаа «33++11»
ББааййддуужжііссттьь –– ннее ввииххіідд
Наша соціальна реклама
звертає увагу на таку
проблему, як байдужість до
соціально незахищених верств
населення
Чи допомагали Ви колись
безпритульним?
Словом?
Теплим одягом?
ГГрроошшииммаа??
ЧЧии ппррооссттоо їїжжееюю??
РЕКЛАМНА СТРАТЕГІЯ:
відеоролик буде запускатись у
соціальні мережі, для швидкого
розповсюдження ідеї, для цього
не пот...
ІДЕЯ ПРОЕКТУ
допомогти зробити правильний
вибір людям, які мають
можливість зробити на мить
щасливими тих, які цього
...
ССттааввллеенннняя ддоо ппррооббллееммии
*Кількість респондентів - 300
Основні фрагменти відео:
Друкована реклама
Твоя потреба, - їх розкіш
Дякуємо за увагу!
Prezentatsiya 3 1
Prezentatsiya 3 1
of 17

Prezentatsiya 3 1

Student social project
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentatsiya 3 1

 • 1. ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИЙЙ ППРРООЕЕККТТ ВВииккооннааллаа ккооммааннддаа «33++11»
 • 2. ББааййддуужжііссттьь –– ннее ввииххіідд
 • 3. Наша соціальна реклама звертає увагу на таку проблему, як байдужість до соціально незахищених верств населення
 • 4. Чи допомагали Ви колись безпритульним?
 • 5. Словом?
 • 6. Теплим одягом?
 • 7. ГГрроошшииммаа??
 • 8. ЧЧии ппррооссттоо їїжжееюю??
 • 9. РЕКЛАМНА СТРАТЕГІЯ: відеоролик буде запускатись у соціальні мережі, для швидкого розповсюдження ідеї, для цього не потрібні будуть кошти для реалізації. Відео можна розповсюджувати у соціальних спільнотах таких як: «ГО «Самопоміч»; «Київ / Киев / Kiev / Kyiv»; «Львів»; у спільноти університетів і т. д.
 • 10. ІДЕЯ ПРОЕКТУ допомогти зробити правильний вибір людям, які мають можливість зробити на мить щасливими тих, які цього потребують
 • 11. ССттааввллеенннняя ддоо ппррооббллееммии *Кількість респондентів - 300
 • 12. Основні фрагменти відео:
 • 13. Друкована реклама
 • 14. Твоя потреба, - їх розкіш
 • 15. Дякуємо за увагу!

Related Documents