Tutkijan portaat ja kiipeilyt s yksy 2010 Pekka Haaja <ul><li>Reflektiivinen kehittämistutkimus , jossa yhdistyivät kuntou...
Tutkija löytöretkellä <ul><li>Valtaistamisen (empowerment) , osallistamisen kokemus (kuntoutujan kokemus, halu, motivaatio...
of 2

Portaat2010tutkija

Portaat projektiin kuuluu osana arviointitutkimus, joka tuo tutkimuksellisen ja kehittämiseen tähtäävän näkökulman hankkeen tueksi. Hankkeeseen liittyvä tutkimus pyrkii tuomaan kuntoutujan ja vertaisen merkityksen esille. Siinä arvioidaan projektin toteutumista prosessin kehittymisen näkökulmasta. Tavoitteena löytää niitä avaintekijöitä, joilla on merkitystä onnistuneessa kuntoutumisprosessissa. Hankkeen tutkijana toimii KM Pekka Haaja.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portaat2010tutkija

  • 1. Tutkijan portaat ja kiipeilyt s yksy 2010 Pekka Haaja <ul><li>Reflektiivinen kehittämistutkimus , jossa yhdistyivät kuntoutujien, kokemusasiantuntijoiden, hanketyöntekijöiden ja keskeisten yhteistyökumppaneiden kokemukselliset elementit. </li></ul><ul><li>Systeemiälykkään organisaation piirteitä, jossa aito vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin taso läsnä </li></ul><ul><ul><li>rakenteiden muutokset mahdollisia </li></ul></ul><ul><ul><li>kyky hahmottaa asioita toisen kannalta </li></ul></ul><ul><ul><li>yhteisöllisyys – halu tehdä yhdessä </li></ul></ul><ul><ul><li>luottamus, hyväksyntä ja kunnioitus </li></ul></ul><ul><ul><li>moniäly ja tunneäly kohtaamisissa </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnetason avoimuus </li></ul></ul><ul><ul><li>keskinäisellä innostavuudella kohti jaettua visiota </li></ul></ul>Sirpaleisuuden kokemus. Ovelta ovelle, luukulta toiselle ja määräaikaisesti. Kaksi kulttuuria kohtaavat – ammattilainen ja potilas. Roolini. Mikä minä olen? Kuka minut määrittää? Onko minulla oikeus olla minä? Kuka näkisi todelliset tarpeeni? Kohtaamisen merkitys . Mitä tapahtuu kun minut kohdataan ja minä kohtaan? Onko luottamusta, onko aitoutta? Millainen vuorovaikutus? Vertaisen kokema (tarina) ja ilmiö -> esteet saa muodon -> mahdollistaa työstämisen ja etenemisen
  • 2. Tutkija löytöretkellä <ul><li>Valtaistamisen (empowerment) , osallistamisen kokemus (kuntoutujan kokemus, halu, motivaatio ja tahto ratkaisee – minä päätän!) </li></ul><ul><li>Eheä elämänhallinta -työkalu (alkukartoitus) </li></ul><ul><li>- Esteiden työstämisen paikka ja avaimet </li></ul><ul><li>Selviytymiskalenteri – loistava keksintö! </li></ul><ul><li>Kasvava päivä </li></ul><ul><li>- vertaisen ja ryhmän tuki </li></ul><ul><li>- kasvualusta omalle matkalle </li></ul><ul><li>- oma turvallinen tila itsen löytämiselle </li></ul><ul><li>- tulen hyväksytyksi sellaisena kuin olen – minä olen! </li></ul><ul><li>- lupa olla vaan olemassa </li></ul><ul><li>- kipinän etsintäpaikka </li></ul><ul><li>- aitoa ja elävää kohtaamista </li></ul><ul><li>- paljasta ja tasavertaista </li></ul><ul><li>- oman potentiaalin löytöretki </li></ul><ul><li>Uuden mahdollisuuden äärellä – tulevaisuuden kynnyksellä – </li></ul><ul><li>” Mikä nyt on mahdollista?” </li></ul>

Related Documents