PREZENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE
Metody hodnocení rizik
prostřednictvím fuzzy logiky
Základní informace o diplomové práci
Název: Metody hodnocení rizik prostřednictvím fuzzy
logiky
Autor: Ing. Kamil Kovář...
Fuzzy množiny
Na rozdíl od klasických (ostrých) množin platí, že
prvek může být součástí dvou množin zároveň
Využíváme ...
Expertní systémy, využití Fuzzy
Použití fuzzy množin v expertních systémech
FMEA/FMECA
Proces fuzzyfikace – převod ostr...
Řízení rizika pomocí ISO norem
ČSN EN ISO 9001
- řízení rizika kvality výroby
ČSN EN ISO 14001
- řízení rizika vlivu v...
Aplikace fuzzy logiky ve výrobním procesu
Výrobní proces: - proces výroby prvků pro
betonovou dlažbu
Řízení rizika výro...
Rozhodovací program
Program vytvořen v prostředí Matlab
Zahrnuje 3 oblasti podložené normami ISO
Na základě vstupních h...
Rozhodovací program
Fuzzy toolbox – nastavení vstupů
Rozhodovací program
Fuzzy toolbox – nastavení pravidel
Rozhodovací program
Výsledek rozhodovacího programu – míra rizika
Praktický příklad
Po zadání reálně kvantifikovaných hodnot program
vyhodnotil míru rizika a potřebu nápravných opatření ...
Závěr
Použití fuzzy množin a fuzzy logiky ve výrobním
procesu je vhodný a reálně využitelný
Oproti ostrým hodnotám dovo...
DĚKUJI ZA POZORNOST
of 13

Prezentace diplomové práce

jhh
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace diplomové práce

 • 1. PREZENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE Metody hodnocení rizik prostřednictvím fuzzy logiky
 • 2. Základní informace o diplomové práci Název: Metody hodnocení rizik prostřednictvím fuzzy logiky Autor: Ing. Kamil Kovář Vedoucí: Ing. Petr Misák Datum: Červen 2013
 • 3. Fuzzy množiny Na rozdíl od klasických (ostrých) množin platí, že prvek může být součástí dvou množin zároveň Využíváme je v případech optimalizace a případech potřebnosti mezilehlých hodnot
 • 4. Expertní systémy, využití Fuzzy Použití fuzzy množin v expertních systémech FMEA/FMECA Proces fuzzyfikace – převod ostrých množin do fuzzy hodnot Proces výpočtu – na základě pravidel a hodnot proběhne výpočet Proces defuzzyfikace – převod fuzzy vypočtených hodnot na ostré hodnoty
 • 5. Řízení rizika pomocí ISO norem ČSN EN ISO 9001 - řízení rizika kvality výroby ČSN EN ISO 14001 - řízení rizika vlivu výroby na životní prostředí ČSN OHSAS 18001 - řízení rizika bezpečnosti při výrobě
 • 6. Aplikace fuzzy logiky ve výrobním procesu Výrobní proces: - proces výroby prvků pro betonovou dlažbu Řízení rizika výrobního procesu prostřednictvím rozhodovacích programů – fuzzy toolbox (Matlab) Pomocí vstupních hodnot a fuzzy logiky rozhodne o míře rizika pro danou kombinaci
 • 7. Rozhodovací program Program vytvořen v prostředí Matlab Zahrnuje 3 oblasti podložené normami ISO Na základě vstupních hodnot, pomocí fuzzy pravidel vyhodnotí míru rizika a vypíše procentuální hodnotu a případnou nutnost nápravného opatření
 • 8. Rozhodovací program Fuzzy toolbox – nastavení vstupů
 • 9. Rozhodovací program Fuzzy toolbox – nastavení pravidel
 • 10. Rozhodovací program Výsledek rozhodovacího programu – míra rizika
 • 11. Praktický příklad Po zadání reálně kvantifikovaných hodnot program vyhodnotil míru rizika a potřebu nápravných opatření Vstupy Vstupní hodnoty Výstup Reálné Programové Kvalifikace pracovníků 58.3% 50 - 100% Míra rizika pro danou situaci činí 41 - 60%, je doporučeno provádět nápravná opatření Poruchovost 25% 0 - 50% Správnost frakce 95% 50 - 100% Kvalita cementu 85.2% 75 - 90% Kvalita přísad 100% 90 - 100% Údržba strojů 40% 0 - 50%
 • 12. Závěr Použití fuzzy množin a fuzzy logiky ve výrobním procesu je vhodný a reálně využitelný Oproti ostrým hodnotám dovoluje využít mezilehlé hodnoty a tím optimalizuje výrobní proces Aplikace je možná v jakémkoliv oboru
 • 13. DĚKUJI ZA POZORNOST

Related Documents