Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwik...
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwik...
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwik...
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwik...
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwik...
of 5

Presentatie dr. Nadira Saab (Onderzoeksconferentie 2015)

Op 24 juni presenteerden onderzoekers tijdens de Onderzoeksconferentie 2015 in Den Haag in korte 'pitches' de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van onderwijs en ict. Dr. Nadira Saab (Universiteit Leiden, Universiteit Amsterdam) pitchte over haar onderzoek naar computerondersteund samenwerken. Bekijk ook de Youtube-video van haar pitch, via: https://www.youtube.com/watch?v=WrTfjXlBEOA
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presentatie dr. Nadira Saab (Onderzoeksconferentie 2015)

  • 1. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Computerondersteund samenwerken Nadira Saab (ICLON) n.saab@iclon.leidenuniv.nl Hannie Gijlers en Angelique Egberink (Universiteit Twente) Wat werkt met ict in het onderwijs? 24 juni 2015
  • 2. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing2 Hulp bieden bij samenwerken op de computer • Wat is het effect van het bieden van ondersteuning bij samenwerken op de computer? • Vormen van ondersteuning • Meta-analyse: 1555 hits; 54 studies
  • 3. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Bevindingen Leerlingen in het PO en VO: • presteerden beter met ondersteuning • communiceerden beter met ondersteuning • Geen verschil in effect tussen soort ondersteuning 3 GEWENST EFFECT
  • 4. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Relevantie voor praktijk 4 RISA instructie R espect I ntelligent samenwerken S amen beslissen A anmoedigen Saab et al., 2007 Gijlers & de Jong, 2013 Begeleidende vragen Lin et al., 2007 http://primarypad.com Gezamenlijk schrijven https://www.mindmeister.com/nl/education Gezamenlijk een tijdlijn maken http://timeglider.com
  • 5. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Inzetten van ict bij samenwerken • Van belang dat je als docent de leeromgeving goed kent • Wordt er een vorm van ondersteuning geboden? • Als er geen ondersteuning is, bedenk dan wat voor soort ondersteuning je kunt bieden • Bijvoorbeeld: instructie, concept map, … 5