13 januari 2015
Vlerick Business School
Campus Gent
Interprovinciale studie
detailhandel:
onderzoeksresultaten
provincie O...
Welkomstwoord
Jozef Dauwe
Gedeputeerde voor
Middenstand
Toelichting
EFRO-project
Beleidsvisie detailhandel
Geert Versnick
Gedeputeerde voor
Economie en Ruimte
Acht krachtlijnen:
1. Kernen versterken als
basis voor vitale steden en
gemeenten
2. Geïntegreerd en integraal beleid
van ...
6. Herstructureren en verdichten,
eerder dan creëren van nieuwe
detailhandelsconcentraties
7. Erkennen van de plaats en ro...
Panelgesprek
Koopavonden en
winkelzondagen: win-win?
Christel Verhas, Gezinsbond
Mien Gillis, Unizo
Johan Thomas, Brakel
C...
Slotbeschouwingen
Prof. Gino Van Ossel
Retail management
E-commerce & omni-channel
Shopper & trade marketing
Channel manag...
Een gezamenlijk initiatief van:
Aangename afsluiter
Netwerkdrink
of 8

Pop-up event detailhandel Oost-Vlaanderen 13-01-215

De voorbije 2 jaar werd een brede analyse en studie uitgevoerd van de detailhandel in de 308 gemeenten. In de loop van dit onderzoeksproces zijn ook ten behoeve van de steden en gemeenten een aantal instrumenten ontwikkeld die hen kunnen helpen om tot een betere en gerichtere detailhandelsaanpak te komen. De resultaten van een Vlaams brede analyse liggen nu op tafel en dit wensen we ‘ op de markt’ te brengen voor alle ambtenaren, beleidsmakers, projectontwikkelaars, belangengroepen van ondernemers en handelaars die hun voordeel hiermee kunnen doen. Op 13 januari richten we ons ook op avond- en zondagshoppen.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Retail      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pop-up event detailhandel Oost-Vlaanderen 13-01-215

  • 1. 13 januari 2015 Vlerick Business School Campus Gent Interprovinciale studie detailhandel: onderzoeksresultaten provincie Oost-Vlaanderen Beleidsvisie detailhandel provincie Oost-Vlaanderen Koopavonden en winkelzondagen: win-win?
  • 2. Welkomstwoord Jozef Dauwe Gedeputeerde voor Middenstand
  • 3. Toelichting EFRO-project Beleidsvisie detailhandel Geert Versnick Gedeputeerde voor Economie en Ruimte
  • 4. Acht krachtlijnen: 1. Kernen versterken als basis voor vitale steden en gemeenten 2. Geïntegreerd en integraal beleid van kernversterking 3. Structurele sturing van het detailhandelsbeleid 4. Inzetten op toegankelijk basisaanbod in buurten en kernen 5. Selectief locatiebeleid voor nieuw aanbod
  • 5. 6. Herstructureren en verdichten, eerder dan creëren van nieuwe detailhandelsconcentraties 7. Erkennen van de plaats en rol van steden en gemeenten m.b.t. structuur handelsclusters en hun verzorgingsgebied 8. Provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor ondersteuning, informatie en begeleiding Nieuwe feitenfiches (data 2014) nu reeds beschikbaar Eindrapport te downloaden medio januari 2015 www.detailhandelvlaanderen.be
  • 6. Panelgesprek Koopavonden en winkelzondagen: win-win? Christel Verhas, Gezinsbond Mien Gillis, Unizo Johan Thomas, Brakel Chris van de Vijver-Claerhoudt, Sluis Mieke Dumont, moderator
  • 7. Slotbeschouwingen Prof. Gino Van Ossel Retail management E-commerce & omni-channel Shopper & trade marketing Channel management
  • 8. Een gezamenlijk initiatief van: Aangename afsluiter Netwerkdrink

Related Documents