Procter & Gamble vs. Kimberly Clark
Diaper WAR
Punoi: Flavia SKENDERI
 Beteja në tregun Brazilian mes dy kompanive gjigande:
P&G me (Pampers) dhe KC me (Huggies)
 Ndikoi & ndryshoi çmimet e ...
 Në Brazil (TR vjetore/individ më pak se 8000$) pelenat
konsideroheshin një luks
 Kur më pak se 5% e tregut i blinte ato...
Por…ditët e mira për P&G nuk zgjatën shumë 
Kimberly-Clark hyri në treg & filloi të importonte pelenat Huggies nga
Argjen...
 Të 2 kompanitë krijuan një aleancë me qëllim arritjen e rezultateve
win-win duke luftuar konkurentin kryesor => P&G
 Tr...
Kundërpërgjigjet P&G :
 Uli çmimet (një vendim që ishte shumë i vështirë për ta)
 Zgjeroi linjën e produktit (pelena e c...
 Ndoshta kompanitë multinacionale janë tepër të sofistikuara dhe të
shtrenjta për tregun e Brazilit
 Kompanitë e vogla, ...
Faktorë të tjerë që e shkaktojnë Lufta e Çmimeve është një “garë”
mes kompanive të një industrie, e
karakterizuar nga ulj...
Politikat e vendosjes së çmimeve
varen nga:
 Niveli konkurencës
 Karakteristikat e tregut
 Inovacioni i produktit
 Kar...
Çmimi “Ajkë”
 Praktikohet si cmim hyrës në treg
për produkte inovatore
 Një çmim relativisht i lartë
 Mungesa e zëvendë...
Çmimi Premium
Më i lartë se cmimet e konkurentëve
Përdoret për produkte unike, ose kur produkti ka avantazh konkurues leht...
Përshkallëzimi i çmimeve (Price Escalation)
është pabarazia në vendosjen e çmimeve,ku të njejtat produkte shiten me
çmime ...
Konkluzione
 Vendosja e çmimit të duhur për një produkt/shërbim, është celësi
drejt suksesit apo dështimit të kompanisë
...
Price War (Rast Studimor)
of 14

Price War (Rast Studimor)

Procter & Gamble vs. Kimberly Clark Diaper WAR
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Price War (Rast Studimor)

 • 1. Procter & Gamble vs. Kimberly Clark Diaper WAR Punoi: Flavia SKENDERI
 • 2.  Beteja në tregun Brazilian mes dy kompanive gjigande: P&G me (Pampers) dhe KC me (Huggies)  Ndikoi & ndryshoi çmimet e pelena në gjithë botën  Zgjeroi tregun global për pelenat një përdorimshe
 • 3.  Në Brazil (TR vjetore/individ më pak se 8000$) pelenat konsideroheshin një luks  Kur më pak se 5% e tregut i blinte ato, P&G lancoi  Në këtë kohë, ekonomia Brazilit ishte në rritje, inflacioni i ulët dhe fuqia blerëse e shtresës së ulët u rrit me 20%  P&G i duhej ti sillte mallrat me kamionë, nga Argjentina, ndërkohë që po përpiqej të hapte linja të reja prodhimi në Brazil
 • 4. Por…ditët e mira për P&G nuk zgjatën shumë  Kimberly-Clark hyri në treg & filloi të importonte pelenat Huggies nga Argjentina KC përdori kompaninë Unilever si distributorin e tij në Brazil, duke fituar shpërndarje të menjëhershme dhe njohje nga konsumatoret në të gjithë vendin
 • 5.  Të 2 kompanitë krijuan një aleancë me qëllim arritjen e rezultateve win-win duke luftuar konkurentin kryesor => P&G  Tregu brazilian ishte ideali për kooperim Një tjetër aleancë me kompaninë Kenko duke hedhur në treg marken “Monica” Seriali vizatimor “Monica’s Gangs” më i ndjekuri në Brazil Pelenat “Monica” patën një boom shitjesh, duke e listuar KC në vendin e parë në treg
 • 6. Kundërpërgjigjet P&G :  Uli çmimet (një vendim që ishte shumë i vështirë për ta)  Zgjeroi linjën e produktit (pelena e cilësisë së lartë “Super-Seca” 25% më e shtrenjtë se Pampers Uni)  Më vonë, solli “Comfort-Seca” 10-15% më të lirë KC hedh në treg një version më të lirë të pelenës Monica Pas 4 javësh, P&G ul me 10% përsëri çmimet e 2 markave të saj *Shfaqet Carrefour, me pelenat jo shumë cilësore,me cmime tepër të lira duke ndikuar në uljen e cmimit të pelenave në gjithë botën
 • 7.  Ndoshta kompanitë multinacionale janë tepër të sofistikuara dhe të shtrenjta për tregun e Brazilit  Kompanitë e vogla, lokale mund të ofrojnë thjesht produktin që nevojitet nga masa, në çmimin që ata mund ta përballojnë
 • 8. Faktorë të tjerë që e shkaktojnë Lufta e Çmimeve është një “garë” mes kompanive të një industrie, e karakterizuar nga ulja e vazhdueshme e çmimeve:  Për të rritur nivelin e shitjeve dhe fitimin (në periudhë ASH)  Për të rritur pjesën e tregut (AGJ)  Diferencimi produktit  Oligopoli  Cmimi penetrues  Falimentimi  Konkurentët
 • 9. Politikat e vendosjes së çmimeve varen nga:  Niveli konkurencës  Karakteristikat e tregut  Inovacioni i produktit  Karakteristikat e kompanisë Faktorët e rëndësishëm që merren parasysh:  Niveli total i fitimeve  Pjesa e tregut  Kthimi nga investimet ROI  Vëllimi total i shitjeve  Likuiditeti
 • 10. Çmimi “Ajkë”  Praktikohet si cmim hyrës në treg për produkte inovatore  Një çmim relativisht i lartë  Mungesa e zëvendësuesve të afërt në periudhë ASH  Me kalimin e kohës, çmimi ulet për shkak të konkurencës Çmimi penetrues  Cmime më të ulta së konkurentët  Futje e produkteve të reja në tregje me konkurencë të fortë  Synon të bëjë produktin të njohur dhe pëlqyer për konsumatorët  Përdoret në tregje ku kërkesa është e lartë & elastike
 • 11. Çmimi Premium Më i lartë se cmimet e konkurentëve Përdoret për produkte unike, ose kur produkti ka avantazh konkurues lehtësisht të dallueshëm Çmimi Ekonomik Përdoret nga kompanitë për të tërhequr segmente tregu të ndjeshme ndaj cmimit Çmimi Psikologjik Përdoret nga marketerët që mendojnë se disa “ngacmime” minimale në cmim shkaktojnë reagime maximale nga konsumatorët 99,9 $ është psikologjikisht më pak se 100$
 • 12. Përshkallëzimi i çmimeve (Price Escalation) është pabarazia në vendosjen e çmimeve,ku të njejtat produkte shiten me çmime më të larta në tregjet e huaja,se në tregjet vendase për shkak të kostove më të larta. Faktorët që ndikojnë janë:  Kostot e transportit dhe ndermjetësve  Taxa, Tarifat doganore, Kosto Administrative  Inflacioni  Deflacioni  Luhatjet e kursit të këmbimit  Ndryshimi i vlerës së monedhës
 • 13. Konkluzione  Vendosja e çmimit të duhur për një produkt/shërbim, është celësi drejt suksesit apo dështimit të kompanisë  Çmimi duhet të reflektojë cilësinë e produktit  Eshtë një mjet shumë i rëndësishëm konkurues  Çmimet krijojnë dhe komunikojnë vlerat në tregje ndërkombëtare  Konkurrenca e çmimeve mund të ndryshojë strukturën e një tregu

Related Documents