POOLIplusKangasniemi 28.11.2012 Kimmo Haapea Kehityspäällikkö Vastuu: teknologiateollisuu...
Teknologiateollisuus ry:nPK-yrityksien aktivointihanke 2010-2013 Kimmo Haapea
TRIOplussan faktat• Yritysten ja yhteistyökumppanien pyynnöstä• Teknologiateollisuus ry:n mandaatilla• Laaja kumppaniverko...
Muutos on välttämätön – toimenpiteitätarvitaanHankkeen tavoitteena on• Varmistaa, että suuri joukko yrityksiä – näkee toi...
Alueelliset TRIOplus -yhteistyöverkostot • Yhteistyöverkostot kattavat ...
POOLIplusMikkelin ja Savonlinnan seutujen Pk-yritysten aktivointi- ja kehittämisohjelma
Työkaluna Progress-järjestelmä• Progress-järjestelmä on käytössä TRIOplus-hankkeessa.• Järjestelmä on suunniteltu yrityste...
Mitä eri suunnitelmilla tavoitellaan?
Yritysanalyysin toteutusLiiketoimintaprosessilähtöinen menetelmä, jollatähdätään yritysten liiketoiminnan systemaattiseenk...
3. Liiketoimintaprosessien analysointiLiiketoimintaprosessien analysoinnissa yrityksen johto käyjärjestelmällisesti läpi y...
4. Kehittämisohjelman laatiminen Yrityksessä käydyn keskustelun ja dokumentoinnin perusteella laaditaan alustava kehittämi...
Asiakashyödyt• Tehokas, johdettu ja osallistava keskustelu liiketoiminnan kehittämisestä yrityksen avainhenkilöiden k...
Rip-Pro Engineering Kelauskonetoimitusten kiinnostavin kumppani ”Progress-työkalua hyödyntämällä olemme voinee...
Pelaser Oy Investoinnit kasvun mahdollistajana ”Seinät tulivat esteeksi kasvullemme. Tavoitteenamme on nosta...
POOLIplus Pk-yritysten aktivointi- ja kehittämisohjelma YHTEENVETO PROSESSISTA Kimmo Haapea
POOLIplus LISÄTIETOA: Kimmo Haapea Kehityspäällikkö Miktech Oy Puh. +358 440 361 613kimmo.haapea@mi...
of 16

Pool iplus esittely 28 11-2012

Yritysten kehitysprojekti Etelä-Savossa
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pool iplus esittely 28 11-2012

 • 1. POOLIplusKangasniemi 28.11.2012 Kimmo Haapea Kehityspäällikkö Vastuu: teknologiateollisuusyritykset Etelä-Savo Miktech Oy Puh. +358 440 361 613 kimmo.haapea@miktech.fi Kimmo Haapea
 • 2. Teknologiateollisuus ry:nPK-yrityksien aktivointihanke 2010-2013 Kimmo Haapea
 • 3. TRIOplussan faktat• Yritysten ja yhteistyökumppanien pyynnöstä• Teknologiateollisuus ry:n mandaatilla• Laaja kumppaniverkosto – Hankkeeseen on koottu paras joukko, joka tässä tilanteessa voi auttaa • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), ELY-keskukset • Tekel, teknologiakeskukset, alueelliset kehittämisyhtiöt • TMA Finland, terveyttämiskonsultit • Finnvera • Finpro • Suomen Laatukeskus • Sitran Koneteollisuuden kasvuohjelma • Metallityöväen Liitto• Yrityslähtöinen aktivointihanke• Kaksijakoinen – Aktivointiprosessi, jota toistetaan – Viestit tilanteesta ja mahdollisuuksista, esimerkkejä (TRIOplus-lehti, seminaarit)
 • 4. Muutos on välttämätön – toimenpiteitätarvitaanHankkeen tavoitteena on• Varmistaa, että suuri joukko yrityksiä – näkee toimintaympäristön ja toimialan muutoksen koskettavan myös itseään – ymmärtää uhat ja mahdollisuudet – pystyy uudistamaan visionsa, strategiansa ja toimintamallinsa – turvaa yrityksen toiminnan jatkumisen ja mahdollistaa kasvun – toteuttaa pitkäjänteisen kehityshankkeen tai terveyttämistoimenpiteet yritysten kasvu- ja kehityshalun tukeminen ja lisääminen• Osoittaa kasvun tai selviämisen keinoja• Auttaa hankkeita käyntiin (ulkopuoliset asiantuntijat ja rahoitus)
 • 5. Alueelliset TRIOplus -yhteistyöverkostot • Yhteistyöverkostot kattavat ELY-keskusalueet (15) Yhteistyöverkosto • Jäseniä aihealueen kehitystyötä tekevistä ja tukevista Yrityskehittäjät organisaatioista – TEKEL (vetovastuu) – Paikalliset kehittämisyhtiöt • Etelä-Savo: MIKTECH OY – TMA Finland ry – Finpro – Finnvera – ELY-keskus – Teknologiateollisuus ry – Metalliliitto ry – Muut
 • 6. POOLIplusMikkelin ja Savonlinnan seutujen Pk-yritysten aktivointi- ja kehittämisohjelma
 • 7. Työkaluna Progress-järjestelmä• Progress-järjestelmä on käytössä TRIOplus-hankkeessa.• Järjestelmä on suunniteltu yritysten liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen.• Progress-järjestelmä on internetin välityksellä toimiva tietokantasovellutus.• Järjestelmään tallentuvien tietojen tietoturvasuojauksessa hyödynnetään SSL-suojausta ja kaikki yritystiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia.• Järjestelmän avulla yrityskehittäjä laatii yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavat suunnitelmat
 • 8. Mitä eri suunnitelmilla tavoitellaan?
 • 9. Yritysanalyysin toteutusLiiketoimintaprosessilähtöinen menetelmä, jollatähdätään yritysten liiketoiminnan systemaattiseenkehittämiseen Kimmo Haapea
 • 10. 3. Liiketoimintaprosessien analysointiLiiketoimintaprosessien analysoinnissa yrityksen johto käyjärjestelmällisesti läpi yrityksen kaikki liiketoimintaprosessit arvioidenkunkin prosessin osalta: • nykytilanteen ja kehittämistarpeet • toiminnallisen nykytason ja tavoitetasonYrityskehittäjä mentoroi keskustelua ja kirjaa esille nousevat asiatProgress-järjestelmään. Kimmo Haapea
 • 11. 4. Kehittämisohjelman laatiminen Yrityksessä käydyn keskustelun ja dokumentoinnin perusteella laaditaan alustava kehittämisohjelma. Kustakin tunnistetusta kehittämistarpeesta tehdään projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmista tehdään yritykselle aikataulutettu kehittämisohjelma, jossa huomioidaan yrityksen omat resurssit ja osaaminen. Kehittämisohjelmalla tähdätään perusanalyysissä asetettujen tavoitemittarien saavuttamiseen. Kimmo Haapea
 • 12. Asiakashyödyt• Tehokas, johdettu ja osallistava keskustelu liiketoiminnan kehittämisestä yrityksen avainhenkilöiden kesken• Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen yrityksen keskeisistä tavoitteista ja kehittämistarpeista• Systemaattisen analysoinnin perusteella laadittu liiketoiminnan kehittämisohjelma sisältäen: – mittarit – kehittämissuunnitelmat – aikataulut – budjetti Kimmo Haapea
 • 13. Rip-Pro Engineering Kelauskonetoimitusten kiinnostavin kumppani ”Progress-työkalua hyödyntämällä olemme voineet pureutua olennaiseen ja priorisoida kehittämiskohteita. Samalla myös budjetointi on tarkentunut.” ”Osaamme aiempaa paremmin hyödyntää ELY-keskuksen tarjoamia kansainvälistymispalveluja.” • Potkua toimintaan Etelä-Savon POOLIplus- aktivointihankkeesta. • Tavoite: vuoteen 2015 mennessä kansainvälisesti tunnetuin ja halutuin yhteistyökumppani kelausprosesseihin pohjautuvissa kokonaistoimituksissa. • POOLIplus-koordinaattori sparrasi kansainvälistymisen haasteissa ja uuden liiketoimintakokonaisuuden omaksumisessa. • Progress-työkalulla tehty suunnittelu auttoi välttämään kansainvälistymisen sudenkuopat. Yrittäjä Markku Ripatti (Rip-Pro Engineering) ja kehityspäällikkö Niko Halonen (Miktech Oy)Lähde: TRIOplus-lehti 1/2011
 • 14. Pelaser Oy Investoinnit kasvun mahdollistajana ”Seinät tulivat esteeksi kasvullemme. Tavoitteenamme on nostaa tuotannon automaatioastetta sekä tehostaa tilaus- ja toimitusprosessia kymmenellä prosentilla päivittäisen logistiikan järkeistämisen tuella.” • Noin kahden miljoonan liikevaihtoa tekevä yritys investoi uuteen halliin ja koneistoon liikevaihtonsa kokoisen summan. • Aktiivinen yhteydenpito asiakkaisiin ja palvelujen hyvä laatu takaavat toiminnan jatkuvuuden ja uudet tilaukset. Koko verkostolla halu kasvaa nykytilasta eteenpäin. • Progress-jatkoanalyysin avulla tunnistettu liiketoiminnan kasvua edistäviä kehittämiskohteita. Tuotantoprosesseissa havaittuja pullonkauloja ratkaistaan uusissa tiloissa. • Osaamisen kehittäminen, niin yrityksen oman, asiakkaiden kuin yhteistyöverkostonkin, tehostaa prosesseja. Yrittäjä Pekka LarkalaLähde: TRIOplus-lehti 2/2011
 • 15. POOLIplus Pk-yritysten aktivointi- ja kehittämisohjelma YHTEENVETO PROSESSISTA Kimmo Haapea
 • 16. POOLIplus LISÄTIETOA: Kimmo Haapea Kehityspäällikkö Miktech Oy Puh. +358 440 361 613kimmo.haapea@miktech.fi

Related Documents