Mental Capital Care OySimo S. Hämäläinen, johtaja (järjestöpalvelut)simo.hamalainen@mentalcapitalcare.fi+358 44 4141002 Vi...
- Vastaamonesittely - Vastaamon kehityshistoria - Vastaamon esittely ...
Vastaamo.fitarjoaasosiaali-jaterveysalanverkkoneuvontaa.Voitkysyämieltäsiaskarruttavistaasioistaammattilaisiltamihinkellon...
Taustaa Mental Capital Care Oy perustettiin syksyllä 2008 kehittämään Vastaamoa. Tekes myönsi keväällä 2009 valmiste...
Yksityisen,julkisenjakolmannensektorinyhteistyötä Vastaamo.fi järjestöt ...
Verkkopalveluillaresurssisäästöjäjatyytyväisempiäasiakkaita Osa asiakkaista haluaa asioida ensisijaisesti verkossa. Verk...
Kysymiskynnyson matala. Anonymiteetti Palvelu ei vaadi henkilötason tunnistusta. Kirjallinen ilmaisu Tekstinvä...
Vastaajatovat ammattilaisia. Moniosaaminen Asiakaspalvelijat ovat Valviran valvomia psykoterapeutteja tai psykiat...
PalveluseteliPalveluseteli ohjaa käyttäjän verkkopalveluun. Asiakas pääse rekisteröitymäänpalveluun setelistä esiin raaput...
SaatekirjePalveluseteleiden ohessa asiakkaalle voidaan jakaa palvelun käyttötarkoitusta avaavasaatekirje. Saatekirje ja pa...
VerkkopalveluPalvelu on haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisena käyttäjälle. Käyttäjilletarjottavaan sähköpostitukipa...
KysyminenKysymyksen muodostamista autetaan näkökulmaa laajentavilla apukysymyksillä.Vanhemmat kuvaavat, että jo kysymyksen...
VastaaminenAsiakkaan huoli otetaan vastaan myötätuntoisesti ja stressiä lievittävästi. Vastauksetmuotoillaan rohkaiseviksi...
LukeminenKäyttäjä palaa myöhemmin palveluun lukemaan vuorokauden sisällä toimitettavanvastauksen. Lukemisen jälkeen häntä ...
MäärällinentilastointiRaportit ovat palvelun järjestävän kunnan käytössä verkossa reaaliaikaisena.Tilastojen kautta voi se...
VerkkokauppaPalvelun piiriin kuulumattomat sekä kunnan jakaman palvelusetelin kaikkikysymysoikeudet käyttäneet asiakkaat v...
ViestintäSekä palveluseteleitä jakavien työntekijöiden että niitä käyttävien asiakkaidenluottamusta palveluun pyritään vah...
EtsivätyöPalvelun tarpeessa olevia asiakkaita voidaan myös aktiivisesti etsiä hakukoneiden jasosiaalisten medioiden kautta...
PILOTOINNINTULOKSI A ESPOOSTA
Käyttötilastot 23.10.2011 PilotointiinosallistunutEspoossayksiköitä38 kpljatyöntekijöitä184 kpl Palveluseteleitä ...
Kysymystensisältö Palveluun tulleet kysymykset ovat olleet asiallisia ja aitoja. Kysymysten sisällöt ovat pysytell...
LuokitteluaihealueittainEspoossa vauvojen ja leikki-ikäisten vanhemmat käyttivät palvelua kaikkeinahkerimmin palveluun oik...
Aihealueidensisällöt1. Vauvavaiheen vanhemmuus: vauvan kehitys, hoito, uni ja ruokailu.2. Odotusajan vanhemmuus: oma hyvin...
Tapausesimerkki 1:Raskausjaparisuhdeväkivalta Viestejä: 1 kk aikana 4 kpl Kysymys: Raskaana oleva nainen ottaa yht...
Tapausesimerkki 2:Vauvanyöheräämiset Viestejä: 2 kk aikana 4 kpl Kysymys: Vauvan vanhempi ottaa yhteyttä huolenaan...
Tapausesimerkki 3: Sisarkateus Viestejä: 3 pv aikana 2 kpl Kysymys: Vauvan ja leikki-ikäisen vanhempi toivoo apua ...
Tapausesimerkki 4: Uhmakaslapsi Viestejä: 5 kk ajalla 5 kpl Kysymys: Leikki-ikäisen vanhempi kysyy apua lapsen raj...
Tapausesimerkki 5:Parisuhteenseksuaalisetongelmat Viestejä: 2 pv ajalla 5 kpl Kysymys: Vauvan vanhempi ottaa yhtey...
Laadullisiatuloksia Joustavasti toteutettu palvelu on tukenut hyvin vanhempien hyvinvointia, toimintakykyä, arjen ...
Henkilöstönpalaute Espoossasetelienjakamiseenosallistuneistaneuvolatyöntekijöistä 87,9 % (N=33) kertoiVastaamonhel...
EspoonperusturvajohtajaJuhaMetsonhaastattelu  Ensivaikutelma on ...
Pilotin laajentuminen vv. 2010-2011 Lapsen ääni (KASTE) Espoo: Perheneuvola Vantaa: Perheneuvola Helsin...
Mental Capital Care Oy Simo S. Hämäläinen Johtaja, järjestöpalvelut ...
of 33

Pori 24.1.2012 Vastaamo.fi-esittely

Vastaamo.fi-hankkeen esittely Porin terveyskeskuksessa 24.1.2012. Esittelijät Olli Marjalaakso, Simo S. Hämäläinen, Kimmo Parhiala.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pori 24.1.2012 Vastaamo.fi-esittely

 • 1. Mental Capital Care OySimo S. Hämäläinen, johtaja (järjestöpalvelut)simo.hamalainen@mentalcapitalcare.fi+358 44 4141002 Ville Tapio, Mental Capital Care OyOlli Marjalaakso, johtaja (kuntapalvelut) Kimmo Parhiala, koordinaattori (kuntapalvelut)olli.marjalaakso@mentalcapitalcare.fi kimmo.parhiala@mentalcapitalcare.fi+35845 3172651 +358 40 8469446
 • 2. - Vastaamonesittely - Vastaamon kehityshistoria - Vastaamon esittely - Pilotointikokemukset Espoosta - Pilotin laajentuminen 2011-12 - Toimintaehdotus Porille - KeskusteluaESITYKSEN KULKU
 • 3. Vastaamo.fitarjoaasosiaali-jaterveysalanverkkoneuvontaa.Voitkysyämieltäsiaskarruttavistaasioistaammattilaisiltamihinkellonaikaantahansa. Vastauksensaatarkivuorokaudensisällä.Asiointitapahtuunimettömänäsuojatuntietoliikenneyhteydenyli.Käyttääksesipalveluatarvitsetpalvelusetelin, jonkavoitsaadakuntasisosiaalitoimesta taiostamallasenverkkokaupasta (www.vastaamo.fi/kauppa).
 • 4. Taustaa Mental Capital Care Oy perustettiin syksyllä 2008 kehittämään Vastaamoa. Tekes myönsi keväällä 2009 valmistelurahaa Vastaamon kehittämiseen. Sitran Kuntaohjelma otti Vastaamon hankkeekseen syksyllä 2009. Väestöliitto liittyi palvelun tuotantokumppaniksi keväällä 2010. Vastaamopilotoitiin onnistuneesti tuotantokäytössä Espoon neuvolapalveluissa 2010-2011. Vastaamon palveluseteleitä on jaettu tammikuuhun 2012 mennessä 15 kunnassa perhe- ja oppilashuoltopalveluissa yhteensä yli 40 000 kappaletta. Tekes tukee Vastaamon kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelman valmistelua loppuvuoden 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana. (Kööpenhamina, Bryssel, Lontoo, Malaga)4
 • 5. Yksityisen,julkisenjakolmannensektorinyhteistyötä Vastaamo.fi järjestöt kuluttaja kunnat työpaikat Yksityinenyritysvastaatuotekehityksestäjateknologiasta. Järjestötovatneuvontapalveluntuotantokumppaneita. Sopimusasiakkainaovatkunnallistenpalveluidensekätyöterveydenhuollon järjestäjät. Kuluttajillepalveluamyydäänmyössuoraanverkkokaupassa.5
 • 6. Verkkopalveluillaresurssisäästöjäjatyytyväisempiäasiakkaita Osa asiakkaista haluaa asioida ensisijaisesti verkossa. Verkkoasioinnilla voidaan ratkaista osa ongelmista ja vähentää tarpeettomia käyntejä palvelupisteissä. Verkkoasiointi vapauttaa palvelupisteiden resursseja niille, joille verkkoasiointi ei sovi. Matalan kynnyksen tieto- ja neuvontapalvelut auttavat hakeutumaan aikaisemmin ja kerralla oikeaan palvelupisteeseen. Case: Yksinhuoltajaäiti kykenee käyttämään helposti kotikoneelta Vastaamo-palvelua saatuaan lapset nukkumaan. Alueellinen eriarvoisuus vähenee, kun sähköisesti käytettävä palvelu on jokaisen käyttäjän saavutettavissa. Verkkosivut Verkkoneuvonta Verkkokurssit Puhelinneuvonta Palvelupisteet6
 • 7. Kysymiskynnyson matala. Anonymiteetti Palvelu ei vaadi henkilötason tunnistusta. Kirjallinen ilmaisu Tekstinvälityksellä on useinhelpompiavoimestiselvittääajatuksiaanjamurheitaan. Saatavuus Palvelu on aina auki ja käytettävissä paikasta riippumatta ilman ajanvarausta, jonotusta ja sosiaalista painetta. Nopeus Vastauksen saa viimeistään työvuorokauden kuluessa. Palvelua ei VASTAUS tarvitse jonottaa. VUORO- KAUDESSA Vaikuttavuus Tutkimusten mukaan lyhytkestoinen psykologinen neuvonta verkossa on yhtä vaikuttavaa kuin kasvokkain tapahtuva neuvonta (Barakym.,7 2008).
 • 8. Vastaajatovat ammattilaisia. Moniosaaminen Asiakaspalvelijat ovat Valviran valvomia psykoterapeutteja tai psykiatrisia sairaanhoitajia, joita tukevat erikoistuneet asiantuntijat (mm. päihde-, lastensuojelu- ja opetusalan ammattilaiset). Tehokkuus Moniosaamisen ja laadun lisäksi laskennallisesti yksi vastaaja kykenee vastaamaan yli 5000:een kirjalliseen kysymykseen vuodessa (230 työpäivää, tunnissa 3 kysymystä). 3 Skaalautuvuus KYSYMYSTÄ VASTAUKSET Palvelutaso säilyy myös kriisitilanteissa, TUNNISSA 9 sillä laaja ammattilaisreservi palvelee KIELELLÄ koko maata. 5000 KYSYMYSTÄ VUODESSA8
 • 9. PalveluseteliPalveluseteli ohjaa käyttäjän verkkopalveluun. Asiakas pääse rekisteröitymäänpalveluun setelistä esiin raaputettavalla palveluavaimella.9
 • 10. SaatekirjePalveluseteleiden ohessa asiakkaalle voidaan jakaa palvelun käyttötarkoitusta avaavasaatekirje. Saatekirje ja palveluseteli voidaan myös postittaa asiakkaille suoraankotiin.10
 • 11. VerkkopalveluPalvelu on haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisena käyttäjälle. Käyttäjilletarjottavaan sähköpostitukipalveluun on tullut tuhansissa laskettavastakäyttäjämäärästä huolimatta vain yksittäisiä tukipyyntöjä.11
 • 12. KysyminenKysymyksen muodostamista autetaan näkökulmaa laajentavilla apukysymyksillä.Vanhemmat kuvaavat, että jo kysymyksen kirjoittaminen on tuntunut helpottavalta jatilannetta jäsentävältä.12
 • 13. VastaaminenAsiakkaan huoli otetaan vastaan myötätuntoisesti ja stressiä lievittävästi. Vastauksetmuotoillaan rohkaiseviksi ja elämänmyönteisiksi. Asiakkaita autetaan tunnistamaanomia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Vastauksissa jaetaan yleisen tason tietoa jasuosituksia. Tarvittaessa kysyjä ohjataan eteenpäin muiden palvelujen piiriin.Esimerkiksi väkivaltatilanteissaon kuitenkin annettu suoria ohjeita ja asetettusuojaavia rajoja painokkaammin.13
 • 14. LukeminenKäyttäjä palaa myöhemmin palveluun lukemaan vuorokauden sisällä toimitettavanvastauksen. Lukemisen jälkeen häntä pyydetään arvostelemaan vastauksen laatu1-5 tähdellä. Espoon hankekaudella 1.8.2010-31.8.2011 arvostelujen keskiarvo oli4,3 tähteä.14
 • 15. MäärällinentilastointiRaportit ovat palvelun järjestävän kunnan käytössä verkossa reaaliaikaisena.Tilastojen kautta voi seurata esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä sekä palvelusetelien erijakelukanavien aktiivisuutta.15
 • 16. VerkkokauppaPalvelun piiriin kuulumattomat sekä kunnan jakaman palvelusetelin kaikkikysymysoikeudet käyttäneet asiakkaat voivat ottaa palvelun käyttöönomakustanteisesti verkkokaupan kautta.16
 • 17. ViestintäSekä palveluseteleitä jakavien työntekijöiden että niitä käyttävien asiakkaidenluottamusta palveluun pyritään vahvistamaan laadukkaalla viestinnällä. EspoossaVastaamo on ollut esillä henkilöstön koulutustilaisuuksissa, kaupungin seminaareissa,kansalaistapahtumissa omalla ständillään sekä neuvoloissa seinille ripustetuissajulisteissa.17
 • 18. EtsivätyöPalvelun tarpeessa olevia asiakkaita voidaan myös aktiivisesti etsiä hakukoneiden jasosiaalisten medioiden kautta. Esimerkiksi 14-18 vuotiaille naisille voidaan tarjotasähköisessä muodossa Vastaamon palveluseteliä juuri sillä hetkellä, jolla he etsivätinternetistä tietoa raskaudesta.18
 • 19. PILOTOINNINTULOKSI A ESPOOSTA
 • 20. Käyttötilastot 23.10.2011 PilotointiinosallistunutEspoossayksiköitä38 kpljatyöntekijöitä184 kpl Palveluseteleitä toimitettu yksiköihin 8100 kpl (kaikkia ei vielä jaettu asiakkaille asti) Palveluunkirjautumisia2369kpl Asiakkaatkäyttäneetpalveluseteleitä397kpl Asiakkaidenkanssakäytykeskusteluja650kpl Asiakkaatarvioineetvastaustenlaaduksikeskimäärin 4.3 / 5 (159 kpl)
 • 21. Kysymystensisältö Palveluun tulleet kysymykset ovat olleet asiallisia ja aitoja. Kysymysten sisällöt ovat pysytelleet hyvin ennaltaehkäisevän neuvontatyön aihepiirissä. Suurin osa kysymyksistä käsittelee lapsiperheen elämään kuuluvia tavanomaisia ongelmia ja elämänkulkuun liittyviä kriisejä, jotka aiheuttavat huolta, kuormittuneisuutta ja kärsimystä. Ratkaisemattomina, pitkittyessään ja kärjistyessään nämä tilanteet todennäköisesti altistavat perheenjäseniä vakavimmille vuorovaikutuksen häiriöille ja hoitoa vaativalle oireilulle. Lastensuojelullista huolta herättäviä yhteydenottoja on tullut palveluun yksittäisiä. Suurin osa käyttäjistä on asioinut Vastaamon neuvonnan piirissä yhden kysymyksen ja yhden vastauksen verran. Varhainen puuttuminen on onnistunut: lopulta vähemmistö kysyjistä on ohjattu muiden palveluiden piiriin. Tavallisimpina ohjaustahoina ovat olleet kotikunnan neuvola, terveyskeskus, lääkäri tai perheneuvola.21
 • 22. LuokitteluaihealueittainEspoossa vauvojen ja leikki-ikäisten vanhemmat käyttivät palvelua kaikkeinahkerimmin palveluun oikeuttavien seteleiden suurimman jakopaikan ollessa neuvola.Noin neljännes kysymyksistä koski vanhemman omaa hyvinvointia tai parisuhdetta jaloput vanhemmuuden eri vaiheita. Useimmissa yksittäisissä viesteissä kysymyksiä onuseita. Yksittäiset yhteydenotot voivat siten kuulua useampaan luokkaan. Vanhemman oma hyvinvointi, 135 Muu, 73 Odotusajan vanhemmuus, 255 Parisuhde, 172 Vauvavaiheen Nuoren vanhemmuus, 372 vanhemmuus, 30 Kouluikäisen vanhemmuus, 40 Leikki-ikäisen vanhemmuus, 29422
 • 23. Aihealueidensisällöt1. Vauvavaiheen vanhemmuus: vauvan kehitys, hoito, uni ja ruokailu.2. Odotusajan vanhemmuus: oma hyvinvointi ja lähestyvään elämänmuutokseen valmistautunen.3. Leikki-ikäisten vanhemmuus: uhmaikä, rajaaminen, sisaruskateus ja lapsen hoito.4. Kouluikäisen vanhemmuus: lapsen käyttäytyminen, kaverisuhteet ja rajojen asettaminen.5. Nuoren vanhemmuus: rajojen asettaminen ja nuoren yksilöllinen oireilu.6. Vanhempien parisuhde: riitely, vuorovaikutusongelmat, eroajatukset, akuutit kriisitilanteet sekä seksuaalisuuden ongelmat.7. Vanhemman oma hyvinvointi: jaksaminen, vanhemmuuteen liittyvät ristiriitaiset tunteet, masennus ja muut mielenterveysongelmat.8. Muu: sisältää luokitteluun sopimattomia kysymyksiä, asiakkaiden palautteita ja palveluja koskevia tiedusteluja, kokeiluviestejä, perheen lasten ja nuorten itsensä kirjoittamia viestejä sekä luokitteluun nähden puutteellisilla taustatiedoilla lähetettyjä yhteydenottoja.23
 • 24. Tapausesimerkki 1:Raskausjaparisuhdeväkivalta Viestejä: 1 kk aikana 4 kpl Kysymys: Raskaana oleva nainen ottaa yhteyttä huolenaan riitely parisuhteessa, joka on alkanut kärjistyä väkivaltaiseksi. Asiakas kuvaa ahdistuneisuuttaan ja itkukohtauksia. Asiakas pohtii eroa, eikä uskalla ehdottaa puolisolleen ulkopuolisen avun hakemista. Asiakas kuvaa viesteissään parisuhteen vuorovaikutuksen negatiivista kierrettä, missä molemmat käyttävät väkivaltaa ja pelkäävät toisiaan. Vastaus: Asiakasperhettä ohjataan ja rohkaistaan ensikontaktissa eteenpäin muihin palveluihin: lyömättömään linjaan, perheneuvolaan, perheasiain neuvottelukeskukseen tai neuvolapsykologin vastaanotolle. Asiakkaan huoli on otettu ystävällisesti vastaan, asiakkaan tunteet ja tarpeet on otettu todesta. Asiakkaalle on selvennetty fyysisen koskemattomuuden rajoja ja väkivallan sekä sillä uhkailun rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tilannetta jäsennetään tarkentavin kysymyksin ja pohditaan useammasta näkökulmasta. Asiakkaan kanssa on pohdittu parisuhteen vuorovaikutuksen negatiivista noidankehää ja uudenlaisia ratkaisumalleja. Lopputulos: Asiakas on onnistuneesti ohjautunut kasvokkaisten palveluiden pariin, saanut puolisonsa kanssa hoitokontaktin. Asiakas kertoo kokeneensa Vastaamossa käydyn keskustelun turvallisuuttaan vahvistavana ja toivoa herättävänä. Pari on yhdessä motivoitunut hakemaan apua ja molemmat ovat ottaneet vastuuta omasta käytöksestään. Asiakas kuvaa ymmärryksensä perheen tilanteesta lisääntyneen. Asiakas on pystynyt kumppaninsa kanssa keskustelemaan ja kokee tulleensa kuulluksi. Asiakkaan puoliso on saanut yksilöllistä apua mielenterveysongelmiinsa. Lopussa asiakas kuvaa, että on kiitollinen Vastaamossa saamastaan nopeasta avusta.24
 • 25. Tapausesimerkki 2:Vauvanyöheräämiset Viestejä: 2 kk aikana 4 kpl Kysymys: Vauvan vanhempi ottaa yhteyttä huolenaan vauvan yöheräämiset ja pyytää neuvoja vauvan nukuttamiseen. Vauvan uniongelmista asiakas siirtyy imetystä ja vauvan ruokintaa koskeviin kysymyksiin. Vastaus: Asiakkaalle annetaan tietoa vauvan kehityksestä ja asiakasta ohjataan vauvan uneen ja syömiseen liittyen. Asiakkaan huoli otetaan myötätuntoisesti ja vanhemmuuden voimavaroja tukien vastaan. Lopputulos: Asiakas kertoo, että on saanut paljon apua arjen ongelmiin. Asiakas toteaa, että vauva on tottunut nukahtamaan päiväunille sisälle ja perhe on saanut paljon apua vauvan ruokailuun. Asiakas kiittää hyvästä palvelusta.25
 • 26. Tapausesimerkki 3: Sisarkateus Viestejä: 3 pv aikana 2 kpl Kysymys: Vauvan ja leikki-ikäisen vanhempi toivoo apua perheen tilanteeseen, missä vanhempi sisarus kiusaa nuorempaa ja on väkivaltainen tätä kohtaan. Vastaus: Asiakkaalle kerrotaan lasten kehitysvaiheista ja sisaruskateudesta. Asiakkaan huoli otetaan myötätuntoisesti vastaan ja tuodaan esiin asiakkaan vahvuuksia tämän vanhempana toimimisessa. Tilannetta pohditaan useammista näkökulmista. Asiakkaalle ehdotetaan konkreettisia keinoja, miten sisarkateutta saataisiin helpotettua, miten myönteistä vuorovaikutusta saadaan tuettua ja kiusaamista rajattua. Lopputulos: Asiakas kuvaa, että koki tulleensa ymmärretyksi ja kuulluksi. Asiakas kertoo kokevansa arvokkaina uudet näkökulmat, kiittää avusta ja toivoo voivansa palata keskusteluun saman työntekijän kanssa myöhemmin.26
 • 27. Tapausesimerkki 4: Uhmakaslapsi Viestejä: 5 kk ajalla 5 kpl Kysymys: Leikki-ikäisen vanhempi kysyy apua lapsen rajaamiseen ja uhmaavan lapsen kanssa toimimiseen. Asiakas kertoo, että kokee jäävänsä yksin vanhemmuuden kanssa. Kuvaa perhetilannetta kuormittavana ja perheenjäsenen sairastelua. Vastaus: Asiakkaan tunteet ja huolenaiheet otetaan ystävällisesti ja myötätuntoisesti vastaan. Vastauksessa kerätään tarkentavaa lisätietoa tilanteesta sekä annetaan tukea ja rohkaisua. Vastauksessa annetaan konkreettisia malleja ja ohjeita uhmakkaan lapsen kanssa toimimiseen. Pohditaan vanhempien välistä vuorovaikutusta. Lopputulos: Asiakas kertoo saaneensa vastauksesta apua ja kuvaa huojentuneisuutta. Kertoo kokevansa tulleensa ymmärretyksi ja saaneensa tukea parisuhteeseen ja vanhemmuuteen.27
 • 28. Tapausesimerkki 5:Parisuhteenseksuaalisetongelmat Viestejä: 2 pv ajalla 5 kpl Kysymys: Vauvan vanhempi ottaa yhteyttä huolenaan parisuhteensa seksuaaliset ongelmat, läheisyyden puute ja seksuaalisten halujen eritahtisuus. Vastaus: Asiakkaalle kerrotaan vauvan tulon vaikutuksista parisuhteeseen. Asiakkaan huoli otetaan myötätuntoisesti ja arvostavasti vastaan. Ongelmaa jäsennetään tarkentavin kysymyksin uudenlaisista näkökulmista. Asiakkaalle annetaan kotitehtävä seksuaalisen kohtaamisen ja läheisyyden lujittamiseksi auttamaan myönteistä keskustelua kumppanin kanssa. Lopputulos: Asiakas kuvaa tehneensä puolisonsa kanssa keskustelutehtävän. Asiakas kertoo, että sai puolisonsa kanssa uudenlaisia näkökulmia asioihin ja että ymmärrys kumppanien välillä on lisääntynyt. Asiakas kertoo, että ovat puolisonsa kanssa iloisia käydystä keskustelusta ja uskoo sen auttavan heitä eteenpäin. Asiakas kertoo, että tehtävä on auttanut heitä keskustelemaan asioista, mistä aiemmin ei ole ollut puhetta. Asiakas kuvaa kiitollisuutta ja aikomustaan säilyttää Vastaamon viestit käydäkseen niitä läpi myöhemmin.28
 • 29. Laadullisiatuloksia Joustavasti toteutettu palvelu on tukenut hyvin vanhempien hyvinvointia, toimintakykyä, arjen sujumista, vanhemmuutta, mahdollistanut kuulluksi tulemista ja vanhemmat ovat hyötyneet saamastaan tuesta. Vanhempia on autettu tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Vanhemmat kuvaavat, että jo kysymyksen kirjoittaminen on tuntunut helpottavalta ja tilannetta jäsentävältä. Vastauksissa on annettu suoria ohjeita ja asetettu suojaavia rajoja painokkaammin, esim. väkivaltatilanteissa. Kysymysten sisällöt ovat pysytelleet ennaltaehkäisevän neuvontatyön sisällöissä ja Vastaamo tukee hyvin kuntien ennaltaehkäisevää työtä. Espoossa voimistuvien ilmiöiden tunnistamiseksi tarvittaisiin lapsiperheiden pitkäjänteisempää seurantaa palvelun kautta.29
 • 30. Henkilöstönpalaute Espoossasetelienjakamiseenosallistuneistaneuvolatyöntekijöistä 87,9 % (N=33) kertoiVastaamonhelpottaneenheidäntyötään. Perusteluja: • Asiakkaillaon mahd. kysyäasioita, joitaeiehkätulekäytyäkäynninaikana. • Asiakaspystyyjatkaamaanasian/ongelmankäsittelyä. • Lisätuki, "kättäpidempää.” • Monestivanhemmillakysymyksiäliittyenmuihinsisaruksiin, kuinjollevarattuaika.TällöinvoiohjatakysymyksiäVastaamonjapyytäätarv. varaamaanomaaika. • Parisuhdeasioitaei ole helppoottaaesille. Seteleilläkerrotaan, ettäasia on tärkeäjakysymyksiäjapulmiatuleejaniihin on saatavissaapua. • Saanuttarjotavanhemmillematalaakynnystäkysymyksille, joitaeiväthekäänkehtaa/uskallakysyäneuvolassa. • Tietynlaisetkysymyksetovatjääneetpoisjavoisyventyäperusasioihin. • Tuntuuhyvältätarjotahelpostisaatavillaolevaamatalankynnyksenpalveluajaosaamista. • Asiakkaillaon helppo/matalakynnysottaayhteyttä. Voikysyämilloinjamihinaikaantahansa. • Asiakkaatolleettyytyväisiäasiantuntijoidenvastauksiinjaohjaukseen. Nopeastivastattukysymyksiin. • Asiakkaatovatkertoneet, että on hyvävoidakysyäasioita "omallaajalla" vaikkapaillalla kun päivänvauhtialkaahiljetä. • Asiakkaatovatolleetmyönteisiäjatyytyväisiä, kun ovatsaaneetkysyäanonyymisti.30
 • 31. EspoonperusturvajohtajaJuhaMetsonhaastattelu  Ensivaikutelma on ollutmyönteinensekäkunnanettäasiakkaidenosalt a.  Asiakkaatsaavatoikeaatietoaoikea-aikaisesti.  Vähentäätarpeettomiakäyntejäpalvelupisteissä.  Espoo aikooehdottomastijatkaajatoivoomuitakinkuntia mukaanVastaamoon: • “Tarveon samakaikkialla.” • “Turhapolttaaruutiasamanlaisenkehittämiseenusellap aikkakunnalla.”  Sähköistenpalveluidenlisääminen onhttp://www.kunta.tv/web/guest?fileId=32494 aivanvälttämätöntä: • Monikansalainenhaluaaasioidaverkossa. • Euroteivätriitäpelkästääntapaamisiinperustuviinpal veluihin. • Verkkoasiointivapauttaaresurssejaniille,31 jotkaeivätvoi tai haluaasioidaverkossa.
 • 32. Pilotin laajentuminen vv. 2010-2011 Lapsen ääni (KASTE) Espoo: Perheneuvola Vantaa: Perheneuvola Helsinki: Perheneuvola Etelä-Kymenlaakso(KASTE) Kotka: Perhevalmennus Hamina: Perhevalmennus Etelä-Pohjanmaa (KASTE) Lapset, nuoret ja perheet ”verkkopohjainen perhekeskus” Oulu: TERO – Terveempi Oulu –hanke, Oppilashuolto ja vanhempien ohjaus Tampere: Oppilashuolto ja vanhempien ohjaus Kainuun maakuntayhtymä: TUKEVA 2- Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Kainuun osahanke Kerava: Perheneuvola32
 • 33. Mental Capital Care Oy Simo S. Hämäläinen Johtaja, järjestöpalvelut +358 44 4141002 Olli Marjalaakso Johtaja, kuntapalvelut +358 45 3172651 KimmoParhiala Koordinaattori, kuntapalvelut +358 40 8469446 YHTEYSTIEDOT33

Related Documents