Arkkiteh(päivät,Helsinki,,8.39.6.2012!POPAHTELEVAT,TILAT,Verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!Kimmo!Rönkä!Movense!Oy!
MovenseOyonvuonna2004peruste2ukäy2äjälähtöisenasumisen,työnjavapaa<ajanympäristöjä,palveluitajatuo2eitakehi2äväyritys.Move...
Väliaikaiskäy8ö!uudenlaisena!kaupunkikehi8ämisen!muotona!!Kokeilu;!ja!markkinapaikkojen!tunnistaminen!–!kysynnän!ja!tarjon...
POPAHTELEVAT,TILAT,Verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!1.  Avaus!–!skei8aajat!ovat!harmi8omia!lökäpöksyjä?!2.  Muutoksen,...
I,AVAUS:,SkeiEaajat,ovat,harmiEomia,lökäpöksyjä?,
POPAHTELEVAT!TILAT!I ,AVAUS:,SkeiEaajat,ovat,harmiEomia,lökäpöksyjä,
Makia,Clothingille,Vuoden,2011,suomalainen,muo(teko,–palkinto,Makia!Clothingin!tarina!alkoi!vuonna!2001,!kun!Joni!Malmi,!J...
VANHAT SKEITTARIT & LUOVATTOIMIALAT & UUDET BISNESIDEATPOPAHTELEVAT!TILAT!I ,AVAUS:,Vanhan,telakkahallin,uusi,sisältö,
AVOIN, LÄPINÄKYVÄ JAINTOHIMOPOHJAINEN KAUPUNGINKEHITTÄMINENPOPAHTELEVAT!TILAT!I ,AVAUS:,Avoin,,läpinäkyvä,ja,intohimopohja...
II,MUUTOKSEN,YMMÄRTÄMINEN:,Verkostokaupunki,on,kokeilukaupunki,
TalousKeteilijä!Nikolai!KondraKeff!(1892;1938)!esiD!teorian!pitkistä!50;70!vuoden!aalloista.!Teorian!mukaan!taloudellinen!n...
Kondra(effin,kuudes,aalto,(201032050),,Halpojen!raaka;aineiden!ja!energian!aika!on!ohi.!!Niukkuuden!teknologiat,!joilla!tuot...
URBANISMI,–,KESKUSKAUPUNKI,Työ,!asuminen!ja!vapaa;aika!samalla!alueella!Toimintojen!sekoi8uminen!Historiallinen!kylämäinen...
KäyEö,–,Fokus!kaupungin!käy8öön,!tuo8eista!palveluihin!,KäyEökelpoinen,ja,käyteEävä,–,Sujuva,!helppokäy8öinen,!mielly8ävä!...
III,Punk3up,,rock3up,,pop3up:,uu8a!haetaan!kokeilemalla!
Ka8o!14,!Tampere!Mexican!street!kitchen!El!Puesto,!Helsinki! Godavari!Kiska,!LahK!Ullan!Kakkukahvila,!LahK!h8p://popupcity...
POP-UP OSALLISTAA –KORTTELIKEITTIÖPOPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,
POP-UP OSALLISTAA –KAUPUNKIVILJELYPOPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,h8p://kaupun...
POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP AVAA SILMIÄ –YMPÄRISTÖTAIDEh8p://popupc...
POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP PROVOSOI –PARKKIPAIKKASÄHLYh8p://popupc...
Designer;arKst!SebasKan!Errazuriz!h8p://mocoloco.com/archives/027238.php!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:...
h8p://popupcity.net/2012/03/urban;hackKvist;launches;guerrilla;crosswalks/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3U...
POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP SIVISTÄÄ –KATUKIRJASTOh8p://popupcity.n...
h8p://popupcity.net/2012/01/trend;10;urbanism;made;to;like/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=the+pop;up...
h8p://popupcity.net/2011/06/swing;in;the;city/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla...
h8p://rebargroup.org/parking/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP DEMONSTRO...
h8p://rebargroup.org/parking/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP DEMONSTRO...
h8p://rebargroup.org/parkcycle/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP DEMONST...
h8p://popupcity.net/2012/05/burn;calories;watching;movies;in;the;pedal;powered;cinema/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,RO...
h8p://popupcity.net/2011/07/slide;to;the;train/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemall...
h8p://popupcity.net/2011/06/swing;in;the;city/! h8p://www.livingwithourKme.com/recent;work/21;balancoires/!POP-UP HYÖDYNTÄ...
h8p://www.squashsite.co.uk/fujifi6.jpg!h8p://www.squashsite.co.uk/fujifi2.jpg!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3...
h8p://trailingahead.blogspot.com/2011/10/urban;adventure;desKnaKon;in;reno;164.html!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3...
POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP LUO UUTTA–OULUN HIUKKAVAARANVANHAT KASA...
POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP LUO UUTTA–OULUN HIUKKAVAARANTAITEILIJAY...
POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP LUO UUTTA–OULUN HIUKKAVAARAN 250BÄNDIN ...
IV,FROM,POP3UP’S,TO,START3UP’S:,Kokeiluista,uusia,liikeideoita,
POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,Pop3up,kokeilujen,lisääjänä,,POP-UP IDEOI –HERNESAAREN KOKEILUTORIKuva:!...
POP-UP AVAA AJATTELUA –TELAKKAHALLIRESURSSINA?Hernesaaren!telakkahalli.!Valtava!Klaresurssi!keskellä!Helsinkiä.!2011.!POPA...
POP-UP LUO UUTTA –DESIGN-KYLÄ?NDSM,!Amsterdam.!Design;yhteisö!vanhassa!telakkahallissa.!2011.!POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,...
1900! 1950! 1970! 2000! 2010! 2020! 2030! 2050!POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,Hernesaaren,kolme,vaiheEa...
POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,Hernesaaren,kokeiluyhteisön,rakentaminen,Tarjonta, Kysyntä,Matkailu3,ja,...
Bite of Helsinki 2012Tourist and crew oriented easy to access shopping experience inside the harbor security zone.Drafted ...
Festival summer 2013The area of Hernesaari is suited for big festival events like e.g. the FLOW festival. This kind of big...
Radio station summer 2014Radio station grown from the time of the festival.Since the festival the radio station has been p...
Avanto winter 2014/2015During Winter Hernesaari does not receive as many tourists, yet. But that doesn t mean that Hernesa...
Leisure! Start up! Start up! Leisure! Leisure! Entertainment!Helsinki centre! Carusel! Ursula! Suomenlinna!Eira!POP-UP –PO...
V,YHTEENVETO:,Popahtava,kaupunki,–,TOP5,
Avaava!ja!mahdollistava!kehitysasenne!;!KAUPUNKI!Pop!up!on!tulevaisuuden!kaupunkielämää.!Päästä!irK!kaupungin!kehi8ämisen!...
Kaupunki!on!pop;up!alusta!–!ruoki!ja!mahdollista!KaupunkiKlan!hyödyntäminen!on!todellista!kestävää!kehitystä!Käy!läpi!kaup...
Edelläkävijät!kulkevat!kehityksen!kärjessä!–!uudisraivaajat!tekevät!Klaa!seuraaville.!Tunnista!pop;up!;edelläkävijyydet!Pa...
Pop;up!on!uu8a!kaupunkikehi8ämistä,!joka!edelly8ää!epävarmuuden!sietämistä!–!muut!suunni8elee!ja!toteu8aa!kaupunkia!!Jos!p...
Anteeksi!on!helpompi!saada!jälkeenpäin!kuin!etukäteen!lupa…!Pysyvän!käytön!rakennuslupa!;>!Väliaikaiskäytön!pop!up!;anteek...
Arkkiteh(päivät,Helsinki,,8.39.6.2012!POPAHTELEVAT,TILAT,Verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!KIITOS!!!Kimmo!Rönkä!Movense...
of 54

Popahtavat tilat kimmo rönkä arkkitehtipäivät 080612

Popahtavat tilat - verkostokaupunki on kokeilukaupunki. Esitys vuoden 2012 Arkkitehtipäivillä Helsingissä 8.6.2012.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Popahtavat tilat kimmo rönkä arkkitehtipäivät 080612

 • 1. Arkkiteh(päivät,Helsinki,,8.39.6.2012!POPAHTELEVAT,TILAT,Verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!Kimmo!Rönkä!Movense!Oy!
 • 2. MovenseOyonvuonna2004peruste2ukäy2äjälähtöisenasumisen,työnjavapaa<ajanympäristöjä,palveluitajatuo2eitakehi2äväyritys.Movensenkehitystyöntarkoituksenaonyhdessäyhteistyökumppaneidenkanssaparantaaympäristöntoimivuu2ajasiellätoimivienkäy2äjien,yritystenjayhteisöjentoimintaedellytyksiä.Asiakkaitamm.ympäristöministeriö,Helsinginkaupunki,HelsinginkaupunginliikennelaitosHKL,Kuntalii2o,TEKES,ArtandDesignCityHelsinkiOy,TurkuTouring,Kesko,SaunalahI,DesIa,Nokia,HelsinginEnergia,PorvoonEnergiaOy,FCGGroupOy,SuomenAsuntomessut,Skanska,VVO,JM<SuomiOy,SatoOyj,HOAS,NEAPOOy,S<AsunnotOy,AsuntosääIö,IggloOy,CulminatumLtdOy,PosintraOy,Itä<Uudenmaanaluekeskusohjelma,SeinäjoenIede<jayrityspuisto,LahdenIede<jayrityspuisto,Jyväskylänkaupunki,Mikkelinkaupunki,Oulunkaupunki,Aalto<yliopisto,Haaga<Helia,Laurea,SITRA,…MOVENSE,Oy,–,käyEäjälähtöista,konseptoin(a,
 • 3. Väliaikaiskäy8ö!uudenlaisena!kaupunkikehi8ämisen!muotona!!Kokeilu;!ja!markkinapaikkojen!tunnistaminen!–!kysynnän!ja!tarjonnan!tunnistaminen!!Elämysajan!rytmiliiketoiminta!–!kaupungin!syke!eri!vuoden;!ja!vuorokaudenaikoina!!Menneisyys,!nykyhetki!ja!tulevaisuus!–!dynaaminen!oppiva!elämyksellinen!kaupunkikehi8äminen!!Uudentyyppinen!yhteistekeminen!väliaikaiskäytön!kehi8ämisessä!DoTank,–,kulEuuriahtajat,,DoTank,–,KulEuuriahtaajat,FrancescoAllaix,ArchitectKirstenSainio,IndustrialDesignerHildaKozári,VisualArIstMarkoLaiho,RhythmoftheBusinessAnalystKimmoRönkä,IdealistEngineerEsaVesmanen,InteriorArchitectDoTank!perusteDin!syksyllä!2010.!Ryhmän!tavoi8eena!on!edistää!avointa!kaupunkikul8uuria!ja!tukea!uudenlaista!kokeilevaa!kaupunkikehi8ämistä.!Monialainen!ryhmä!tuo!monen!alan!näkökulmat!yhteen!–!tavoi8eena!on!oppiva!prosessi,!joka!johtaa!myös!toteutukseen!ja!tekemiseen.!!
 • 4. POPAHTELEVAT,TILAT,Verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!1.  Avaus!–!skei8aajat!ovat!harmi8omia!lökäpöksyjä?!2.  Muutoksen,ymmärtäminen,–!verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!3.  Punk3up,,rock3up,,pop3up,–!uu8a!etsitään!kokeillen!4.  From,pop3ups,to,start3ups,–!kokeiluista!uusia!liikeideoita!5.  Yhteenveto!–!Popahtelevat!Klat!TOP5!
 • 5. I,AVAUS:,SkeiEaajat,ovat,harmiEomia,lökäpöksyjä?,
 • 6. POPAHTELEVAT!TILAT!I ,AVAUS:,SkeiEaajat,ovat,harmiEomia,lökäpöksyjä,
 • 7. Makia,Clothingille,Vuoden,2011,suomalainen,muo(teko,–palkinto,Makia!Clothingin!tarina!alkoi!vuonna!2001,!kun!Joni!Malmi,!Jussi!Oksanen!ja!Ivar!Fougstedt!löivät!hyn8yyt!yhteen.!Nykyisestä!Makian!joukkueesta!suunni8elija!Jesse!Hyväri!ja!Joni!Malmi!ovat!enKsiä!ammaDlautailijoita.!Mika!MarKkainen!on!teksKili;!ja!vaatetusinsinööri.!Yrityksen!varsinainen!kasvu!alkoi!vuonna!2009,!jolloin!Makia!aloiD!vienKtoiminnan.!Tänä!päivänä!Makiaa!myydään!maailmanlaajuisesK!20!maassa!ja!noin!160!myymälässä.!Keväällä!2011!yritys!lanseerasi!markkinoille!ensimmäisen!naisten!vaatemallistonsa.!Samalla!jälleenmyynKverkostoa!kasvateDin!enKsestään.!Lähde:!finatex.fi/!POPAHTELEVAT!TILAT!I ,AVAUS:,Lumilautailijat,muodin,kärjessä,
 • 8. VANHAT SKEITTARIT & LUOVATTOIMIALAT & UUDET BISNESIDEATPOPAHTELEVAT!TILAT!I ,AVAUS:,Vanhan,telakkahallin,uusi,sisältö,
 • 9. AVOIN, LÄPINÄKYVÄ JAINTOHIMOPOHJAINEN KAUPUNGINKEHITTÄMINENPOPAHTELEVAT!TILAT!I ,AVAUS:,Avoin,,läpinäkyvä,ja,intohimopohjainen,kehiEäminen,
 • 10. II,MUUTOKSEN,YMMÄRTÄMINEN:,Verkostokaupunki,on,kokeilukaupunki,
 • 11. TalousKeteilijä!Nikolai!KondraKeff!(1892;1938)!esiD!teorian!pitkistä!50;70!vuoden!aalloista.!Teorian!mukaan!taloudellinen!nousukausi!alkaa!uudesta!teknologiasta,!jonka!vaikutus!aikanaan!sammuu,!jolloin!talous!suistuu!lamaan,!kunnes!uusi!innovaaKo!saa!taas!aikaa!uuden!taloudellisen!kasvun.!!Lähde:An[Hautamäkietal(2012):Tiekar2aKeski<SuomeninnovaaIokeski2ymään.Jyväskylänyliopisto.POPAHTELEVAT!TILAT!II ,MUUTOKSEN,YMMÄRTÄMINEN:,Kehityksen,pitkät,aallot,Höyrykone)puuvilla))RautaIetTeräsSähköPol2omoo2oriViihde<elektroniikkaRadiojatvTietokoneetTietoverkotLuonnonvaratalousNiukkuudenteknologiat1800! 1850! 1900! 1950! 2000! 2050!M !Menestys!T !Taantuma!L !Lama!P !Parannus!M! T! L! P!1.!KondraKeff! 2.!KondraKeff! 3.!KondraKeff! 4.!KondraKeff! 5.!KondraKeff! 6.!KondraKeff!Kuvalähde:!Jyväskylän!asumisvisio!2030.!Osa!1:!NykyKlanne,!haasteet!ja!alustava!visio!2030.!Jyväskylän!kaupunki!ja!Movense!Oy.!!
 • 12. Kondra(effin,kuudes,aalto,(201032050),,Halpojen!raaka;aineiden!ja!energian!aika!on!ohi.!!Niukkuuden!teknologiat,!joilla!tuotetaan!ratkaisuja!ihmiskunnan!suuriin!ongelmiin!ja!hyvinvoinKin.!!Kehityksen!ja!kestävän!työllistävän!kasvun!avaintrendejä!ovat!mm.!ilmastonmuutos,!väestönkasvu,!biodiversiteeKn!köyhtyminen,!ruoka,!energia,!terveys,!koulutus,!hyvä!hallinto,!uudet!raaka;aineet.!!Nousevia!teknologioita!mm.!ympäristö;,!nano;!ja!bioteknologiat!sekä!terveydenhuolto.!!Lähde:An[Hautamäkietal(2012):Tiekar2aKeski<SuomeninnovaaIokeski2ymään.Jyväskylänyliopisto.!Porin!uimahalli!–!julkisivuun!integroidut!aurinkolämpökeräimet!Aurubis!Finland!Oy!(2011)!Oranssi!–!nuorten!kansalaisjärjestö.!Suvilahden!uusi!toimintakeskus!Valvomo.!Kuva.!Livady.fi!POPAHTELEVAT!TILAT!II ,MUUTOKSEN,YMMÄRTÄMINEN:,Koh(,todellista,kestävää,kehitystä,
 • 13. URBANISMI,–,KESKUSKAUPUNKI,Työ,!asuminen!ja!vapaa;aika!samalla!alueella!Toimintojen!sekoi8uminen!Historiallinen!kylämäinen!kaupunki,,,SUB3URBANISMI,–,KESKUSTA,JA,ALAKESKUKSET,Kaupungin!kasvu!vanhan!kaupunkirakenteen!ulkopuolelle!Keskus!ja!alakeskukset;!lähiörakentaminen!Kuntakeskeinen,!hierarkinen!palvelurakenne!,,NET3URBANISMI,–,VERKOSTOKAUPUNKI,Kaupunki!kasvaa!välialueiden!kau8a!Verkostokaupunki!Lähiöt!verkostokaupungin!rakenteen!sisällä!!Palvelukaupunki!Itseorganisoituva!palvelurakenne!Käyte8ävä!kaupunki!!!!!Lähde:!Jyväskylän!asumisvisio!2030.!!Jyväskylän!kaupunki!ja!Movense!Oy.!2012.!POPAHTELEVAT!TILAT!II ,MUUTOKSEN,YMMÄRTÄMINEN:,Verkostokaupunki,on,itseorganisoituva,
 • 14. KäyEö,–,Fokus!kaupungin!käy8öön,!tuo8eista!palveluihin!,KäyEökelpoinen,ja,käyteEävä,–,Sujuva,!helppokäy8öinen,!mielly8ävä!,KäyEäjä,–,kaupunkilainen,!asukas,!työntekijä,!vierailija!,KäyEäjäkokemus,–,käyEökokemus,Käy8äjän!kokemus!yKmessä!,KäyEöarvo,–,Millaista!käy8öarvoa!luodaan!suunni8elulla?!!Pysyvä,käyEö,–,väliaikainen,käyEö,Käytön!logiikat!ja!liiketoimintamallit!Käytön!innovaKivisuus!!Käytön,kokeilut,–,kokeilutalous,Verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!Kuva:!Jyväskylän!asumisvisio!2030.!Jyväskylän!kaupunki!ja!Movense!Oy.!2012.!POPAHTELEVAT!TILAT!II ,MUUTOKSEN,YMMÄRTÄMINEN:,KäyteEävää,kaupunkia,kehiEyy,kokeilemalla,,
 • 15. III,Punk3up,,rock3up,,pop3up:,uu8a!haetaan!kokeilemalla!
 • 16. Ka8o!14,!Tampere!Mexican!street!kitchen!El!Puesto,!Helsinki! Godavari!Kiska,!LahK!Ullan!Kakkukahvila,!LahK!h8p://popupcity.net/2012/05/design;in;helsinki;have;your;own;pop;up;restaurant;on;restaurant;day/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP OSALLISTAA –RAVINTOLAPÄIVÄ
 • 17. POP-UP OSALLISTAA –KORTTELIKEITTIÖPOPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,
 • 18. POP-UP OSALLISTAA –KAUPUNKIVILJELYPOPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,h8p://kaupunkiviljely.fi/wp;content/gallery/euroopan_puutarhoja/pict6552.jpg/!
 • 19. POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP AVAA SILMIÄ –YMPÄRISTÖTAIDEh8p://popupcity.net/2012/05/bubblegum;on;the;water/!
 • 20. POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP PROVOSOI –PARKKIPAIKKASÄHLYh8p://popupcity.net/2012/06/urban;hackKvist;launches;shopping;cart;playing;fields/!
 • 21. Designer;arKst!SebasKan!Errazuriz!h8p://mocoloco.com/archives/027238.php!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP OTTAA KANTAA –KATUTAIDE
 • 22. h8p://popupcity.net/2012/03/urban;hackKvist;launches;guerrilla;crosswalks/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP HERÄTTÄÄ –SUOJATIEANARKIA
 • 23. POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP SIVISTÄÄ –KATUKIRJASTOh8p://popupcity.net/2012/05/urban;hackKvist;launches;street;library/!
 • 24. h8p://popupcity.net/2012/01/trend;10;urbanism;made;to;like/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=the+pop;up+city!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP HOUKUTTELEE –ROSKAKORIS
 • 25. h8p://popupcity.net/2011/06/swing;in;the;city/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP DEMONSTROI –PARKKIPAIKKAPINGIS
 • 26. h8p://rebargroup.org/parking/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP DEMONSTROI –AUTOPAIKASTAISTUMISPAIKKA
 • 27. h8p://rebargroup.org/parking/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP DEMONSTROI –AUTOPAIKASTAISTUMISPAIKKA
 • 28. h8p://rebargroup.org/parkcycle/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP DEMONSTROI –SIIRRETTÄVÄISTUMISPAIKKA
 • 29. h8p://popupcity.net/2012/05/burn;calories;watching;movies;in;the;pedal;powered;cinema/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP ENERGISOI –PEDAL-POWERED FESTIVAL
 • 30. h8p://popupcity.net/2011/07/slide;to;the;train/!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP INSPIROI –ASEMAN LIUKUMÄKI
 • 31. h8p://popupcity.net/2011/06/swing;in;the;city/! h8p://www.livingwithourKme.com/recent;work/21;balancoires/!POP-UP HYÖDYNTÄÄKAUPUNKITILAA –PYSÄKKIKEINUPOPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,
 • 32. h8p://www.squashsite.co.uk/fujifi6.jpg!h8p://www.squashsite.co.uk/fujifi2.jpg!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP OTTAA TILANHALTUUN –SQUASHKILPAILUT
 • 33. h8p://trailingahead.blogspot.com/2011/10/urban;adventure;desKnaKon;in;reno;164.html!POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP INNOVOI -KIIPEILYSEINÄ
 • 34. POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP LUO UUTTA–OULUN HIUKKAVAARANVANHAT KASARMIT
 • 35. POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP LUO UUTTA–OULUN HIUKKAVAARANTAITEILIJAYHTEISÖ
 • 36. POPAHTELEVAT!TILAT!III ,PUNK3UP,,ROCK3UP,,POP3UP:,UuEa,haetaan,kokeilemalla,POP-UP LUO UUTTA–OULUN HIUKKAVAARAN 250BÄNDIN RAUHANARMEIJA
 • 37. IV,FROM,POP3UP’S,TO,START3UP’S:,Kokeiluista,uusia,liikeideoita,
 • 38. POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,Pop3up,kokeilujen,lisääjänä,,POP-UP IDEOI –HERNESAAREN KOKEILUTORIKuva:!Francesco!Allaix,!Esa!Vesmanen!&!DoTank!
 • 39. POP-UP AVAA AJATTELUA –TELAKKAHALLIRESURSSINA?Hernesaaren!telakkahalli.!Valtava!Klaresurssi!keskellä!Helsinkiä.!2011.!POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,AjaEelun,avaaminen,
 • 40. POP-UP LUO UUTTA –DESIGN-KYLÄ?NDSM,!Amsterdam.!Design;yhteisö!vanhassa!telakkahallissa.!2011.!POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,Mallia,maailmalta,
 • 41. 1900! 1950! 1970! 2000! 2010! 2020! 2030! 2050!POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,Hernesaaren,kolme,vaiheEa,SATAMA- JA TELAKKA-ALUEESTA ELÄMYSAJANKAUPUNGINOSA
 • 42. POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,Hernesaaren,kokeiluyhteisön,rakentaminen,Tarjonta, Kysyntä,Matkailu3,ja,elämysala,kokeiluyhteisönä,(yritykset,!yhdistykset/ryhmät,!kaupunki/matkailu;!ja!kongressitoimisto,!Helsinki!Cruice!Network,!Culminatum/oske,!kaupunkilaiset,!matkailijat)!HelsinkiItämerenohi2amatonristeilykaupunkiMatkailuntuo2eetjapalvelut(yritykset)YmmärrysTietoOsaaminenKontakIt!!KokeilutDemonstraaIotMarkkinatTavoite:Metropolialueenkilpailukyvynparantaminen&palvelujentehostaminenHernesaari&HelsinginmatkailubrändiMatkailu<jaelämyspalveluihinlii2yviäkehitystarpeita&mahdollisuuksiaYritystentuote<taipalveluideat,joilleetsitäänsovelluskohteitaKokeilu,42)Lähteet:!Metropolin,kokeilu3,ja,markkinapaikat.,Metropolialueen!temaaDsten!kehitysympäristöjen!yhteinen!kehitysagenda!Synocys!Oy!ja!Movense!Oy.!Culminatum.!2012.!!Hernesaari,kokeilu3,ja,markkinapaikkana.!Elämyksellisen!palvelukonsepKn!ennakoinK.!Movense!Oy!&!DoTank.!!Uudenmaan!ely;keskus.!2012.!
 • 43. Bite of Helsinki 2012Tourist and crew oriented easy to access shopping experience inside the harbor security zone.Drafted as a market place that offers a kiosk with the possibility to sit, several shops dedicated to souvenirs, crafts and design, bike rentals, tourbus access, and Tourist Information about routes and tours to Helsinki and other places in Finland.It is the pop-up version of a travel-terminal providing cultural and practical information for tourists as well as last minute souvenir possibilities.POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,Hernesaari,scenario,–,Summer,2012,Kuva:!Francesco!Allaix!&!DoTank!
 • 44. Festival summer 2013The area of Hernesaari is suited for big festival events like e.g. the FLOW festival. This kind of big scale festival brings a lot of people in a shorttimeframe to Hernesaari; People that would otherwise not take the chance to explore it. A festival can grow into a cultural tradition that over theyears attracts tourists to visit Helsinki and stay for the time of the festival. A big pop-up event like like this can put down the seeds for follow-upprojects and spin-offs. If a Radiostation would set up a studio in Hernesaari to broadcast during the festival time, it could stay there after thefestival has gone for the time being. This will in turn attract other pop-up activities rooted in the radio station.POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,Hernesaari,scenario,–,summer,2013,,Kuva:!Francesco!Allaix!&!DoTank!
 • 45. Radio station summer 2014Radio station grown from the time of the festival.Since the festival the radio station has been placed in a could of containers in the growing Hernesaari pop-up environment. It captures the spiritof the place and broadcasts it to Helsinki.The Radio itself is active in producing other events in the area, mini-pop-up concerts,POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,Hernesaari,scenario,–,summer,2014,Kuva:!Francesco!Allaix!&!DoTank!
 • 46. Avanto winter 2014/2015During Winter Hernesaari does not receive as many tourists, yet. But that doesn t mean that Hernesaari sleeps during the dark time.The Avanto Sauna project is offering Sauna and ice swimming to residents, and tourists alike.Snow sculpturing competitions and ice fishing events can be highlights of the wintertime in the area.POPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,Hernesaari,scenario,–,winter,,2015,Kuva:!Francesco!Allaix!&!DoTank!
 • 47. Leisure! Start up! Start up! Leisure! Leisure! Entertainment!Helsinki centre! Carusel! Ursula! Suomenlinna!Eira!POP-UP –POTENTIAALINTUNNISTAMINENPOPAHTELEVAT!TILAT!IV ,FROM,POP3UPS,TO,START3UPS:,Skenaariot,tulevaisuuden,avaajina,Kuva:!Francesco!Allaix!&!DoTank!
 • 48. V,YHTEENVETO:,Popahtava,kaupunki,–,TOP5,
 • 49. Avaava!ja!mahdollistava!kehitysasenne!;!KAUPUNKI!Pop!up!on!tulevaisuuden!kaupunkielämää.!Päästä!irK!kaupungin!kehi8ämisen!yksinoikeudesta!–!anna!ihmisten!ja!toimijoiden!itsensä!kehi8ää.!!!!POPAHTELEVAT!TILAT!Verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!YHTEENVETO,–,TOP5,1.  KAUPUNKI,,=,,ASENNETTA!,h8p://popupcity.net/2011/06/swing;in;the;city/!
 • 50. Kaupunki!on!pop;up!alusta!–!ruoki!ja!mahdollista!KaupunkiKlan!hyödyntäminen!on!todellista!kestävää!kehitystä!Käy!läpi!kaupunkiKlat!etukäteen!–!ennakoi!pop;up!Anna!Klaa!tapahtumille!2.,RUOKI,JA,MAHDOLLISTA,POPAHTELEVAT!TILAT!Verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!YHTEENVETO,–,TOP5,h8p://3space.org/!
 • 51. Edelläkävijät!kulkevat!kehityksen!kärjessä!–!uudisraivaajat!tekevät!Klaa!seuraaville.!Tunnista!pop;up!;edelläkävijyydet!Palkitse!parhaat,!rohkaiset!samalla!uusia!pop;up!;toimijoita!Anna!Klaa!toimia!!!3.,TUNNISTA,RUOHONKÄRJET,POPAHTELEVAT!TILAT!Verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!YHTEENVETO,–,TOP5,h8p://kaupunkiviljely.fi/uusi;kaupunkiviljelma;tukkutorin;teurastamon;pihalle/!h8p://kaupunkiviljely.fi/wp;content/gallery/keski;pasila/img_4615.jpg!
 • 52. Pop;up!on!uu8a!kaupunkikehi8ämistä,!joka!edelly8ää!epävarmuuden!sietämistä!–!muut!suunni8elee!ja!toteu8aa!kaupunkia!!Jos!pop;up!–kokeilu!hirvi8ää,!opetele!katsomaan!sormien!välistä!tai!katso!eri!suuntaan…!!Huom!!Kokeilujen!pitääkin!aina!välillä!epäonnistua!!!4.,KEHITÄ,KOKEILUOSAAMISTA,POPAHTELEVAT!TILAT!Verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!YHTEENVETO,–,TOP5,Squash;kilpailut!kauppakeskuksessa!h8p://www.squashsite.co.uk/fujifi6.jpg!h8p://www.squashsite.co.uk/fujifi2.jpg!
 • 53. Anteeksi!on!helpompi!saada!jälkeenpäin!kuin!etukäteen!lupa…!Pysyvän!käytön!rakennuslupa!;>!Väliaikaiskäytön!pop!up!;anteeksi!!Muista:!verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!!5.,KOKEILE,–,ÄLÄKÄ,KYSY,VAAN,ANNA,MENNÄ!,POPAHTELEVAT!TILAT!Verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!YHTEENVETO,–,TOP5,yhjä!toimistotonD!Helsingin!Arabianrannassa,!kevät!2012.!
 • 54. Arkkiteh(päivät,Helsinki,,8.39.6.2012!POPAHTELEVAT,TILAT,Verkostokaupunki!on!kokeilukaupunki!!KIITOS!!!Kimmo!Rönkä!Movense!Oy!kimmo.ronka@movense.fi,!050!3397550!

Related Documents