 Tvorba verbálních priorit města vyžaduje výzkum postojů cílových skupin (občanů, návštěvníků, podnikatelů), jako...
 Kriminalita Korupce Doprava Romové Nezaměstnanost
 „…za poslední roky výrazně vzrostl počet medializované kriminality a korupčních kauz, které ovlivňují vnímání mě...
 Z 35 členů se k materiálu vyjádřilo 13 oponentů. Jména jsou neznámá. „...předložený materiál není nic jiného než...
 Brno vyzývá své cílové skupiny, aby ho bez ohledu na to, jak tráví čas ve spojení s Brnem, žily a „vychutnaly“ v...
 Jeho autoři předvádí, že je jednodušší bořit a ničit, než dlouho promyšleně projektovat a stavět (Brněnský deník...
 „Pohrdáme těmi, kdo v nezkrotné pýše ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce za mrzký peníz se kdekoli...
 „Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil,...
 Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe Michel Foucault: Je třeba bránit společnost Joseph Alois Schumpeter:...
Blok expertu: prezentace Zit Brno
Blok expertu: prezentace Zit Brno
of 11

Blok expertu: prezentace Zit Brno

Prezentace z Bloku expertů 22. 9. 2011
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Blok expertu: prezentace Zit Brno

  • 1.  Tvorba verbálních priorit města vyžaduje výzkum postojů cílových skupin (občanů, návštěvníků, podnikatelů), jakož i výzkum postojů nositelů City Identity (v tomto případě MMB). s.4 Verbální priority města představují soupis konkrétních slov a slovních spojení, která jednotlivcům usnadňují formulování verbálních projevů s cílem sjednotit a zefektivnit komunikaci. s.4
  • 2.  Kriminalita Korupce Doprava Romové Nezaměstnanost
  • 3.  „…za poslední roky výrazně vzrostl počet medializované kriminality a korupčních kauz, které ovlivňují vnímání města.“ s.11 Marie Zezůlková: „Je proto nezbytné i souznění s médii, protože by nám mělo jít o tutéž věc – zviditelnění města a zlepšení jeho postavení na mezinárodní úrovni. “ (Brněnský deník 20.3.2011)
  • 4.  Z 35 členů se k materiálu vyjádřilo 13 oponentů. Jména jsou neznámá. „...předložený materiál není nic jiného než „slovní vata“ (nejmenovaný oponent) Oponenti taktéž zdůrazňují, že navržený materiál je potřeba erudovaně a kvalitně aplikovat do každodenní komunikace.
  • 5.  Brno vyzývá své cílové skupiny, aby ho bez ohledu na to, jak tráví čas ve spojení s Brnem, žily a „vychutnaly“ všemi smysly. (s.21) Brno vyzývá k hlubšímu ponoření se do jeho atmosféry, ke komplexnímu prožitku města, kterým „žijeme“, i když fyzicky město opustíme. „Žít Brno“ vyžaduje od občanů aktivitu - volá po dlouhodobém zájmu o věci veřejné, po iniciativě, po zpětné vazbě, po snaze řešit problémy.
  • 6.  Jeho autoři předvádí, že je jednodušší bořit a ničit, než dlouho promyšleně projektovat a stavět (Brněnský deník, 15.8.2011)
  • 7.  „Pohrdáme těmi, kdo v nezkrotné pýše ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce za mrzký peníz se kdekoli na světě …odtrhnou a izolují od vlastního lidu, jeho života a skutečných zájmů...” (J. Švorcová 1977) „A na té bázi, národní frontě i národního výboru, se ten zájem sjednocoval, v něco vyúsťoval. My nechceme, nemůžeme, nejsme proti tomu, ale co nám pomůžou jenom kritici.“ (M. Jakeš 1989)
  • 8.  „Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat.“ (V. Klaus 2005)
  • 9.  Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe Michel Foucault: Je třeba bránit společnost Joseph Alois Schumpeter: Kreativní destrukce Ulrich Beck: Vynalézání politiky Pavel Barša: Imanence a sociální pouto

Related Documents