 Bc. Markéta Babirádová
 Bc. Helena Selucká
 Bc. Eva Klučinová
 Bc. Zdena Rousková
 Bc. Soňa Jůzlová
1. Ochranné zábradlí, ohrada kolem arény,
vlastní plochy hřiště
2. Místo pro diváky oddělené od vlastního
hřiště
3. Překáž...
 Handicapy
 Grantové žádosti
 Legislativa knihovny vs. handicapovaní
 Databáze sdružení a organizací
 Články
 Poradna
 Spolupráce s knihovníky, odborníky z praxe a
manažery knihoven
 Zlepšení služeb pro handicapované v
knihovnách
 Logo „...
 Praktické ukázky a příklady z praxe
 Specifika práce s handicapovanými
 Výstup osvědčení
 Standardy
 Provázanost
 Školení
 Informace
Infokon 2010: Bezbarierova.knihovna.cz
Infokon 2010: Bezbarierova.knihovna.cz
Infokon 2010: Bezbarierova.knihovna.cz
Infokon 2010: Bezbarierova.knihovna.cz
Infokon 2010: Bezbarierova.knihovna.cz
of 11

Infokon 2010: Bezbarierova.knihovna.cz

Prezentace studentského projektu na konferenci Infokon 2010
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Infokon 2010: Bezbarierova.knihovna.cz

  • 1.  Bc. Markéta Babirádová  Bc. Helena Selucká  Bc. Eva Klučinová  Bc. Zdena Rousková  Bc. Soňa Jůzlová
  • 2. 1. Ochranné zábradlí, ohrada kolem arény, vlastní plochy hřiště 2. Místo pro diváky oddělené od vlastního hřiště 3. Překážka, hráz, zábradlí… Akademický slovník cizích slov, Praha, Academia, 2001
  • 3.  Handicapy  Grantové žádosti  Legislativa knihovny vs. handicapovaní  Databáze sdružení a organizací  Články  Poradna
  • 4.  Spolupráce s knihovníky, odborníky z praxe a manažery knihoven  Zlepšení služeb pro handicapované v knihovnách  Logo „Handicap friendly“
  • 5.  Praktické ukázky a příklady z praxe  Specifika práce s handicapovanými  Výstup osvědčení
  • 6.  Standardy  Provázanost  Školení  Informace