Cesta za lepším rozhraním knihovních služeb PARTSIP/KISK, KUK, Brno, 14. května 2012 ...
Očekávání před cestou
Změna pohledu na výzkumVolně podle: Panthea Lee - Design Research: What Is It and Why Do It?
Hodnota seměří úspěchem(zážitkem)uživatele
Syntézanejrůznějšíchzážitků aartefaktů
Empatie/logika
Uživatel posuzuje,zda jsme v cíli
Změna pohledu na výzkum Tržní (marketingový) Service design výzkum res...
Evidence- Výzkumný based problém ...
Klíčová je interakce
„Chceme-li změnitpostoje lidí, jetřeba změnitpostoje mezi nimi.“
„Hawthornský experiment“
Služby založené navztazích azážitcích /místě a lidech
Hýčkejte si místa „mezi“…
Jak přistupovat k uživateli?• Každý má v hlavě a srdci něco specifického, je pro něco nadšený• Přistupujeme k sobě jako k...
Jak zapojit uživatele?
Kdo jeuživatel?
Kdo je uživatel?• Kdo služby využívá?• Kdo je nevyužívá, i když by měl/mohl?• Kdo naše služby doporučuje?• Koho zahrnout ...
Lidé dělají věci, o kterých vám nikdy nepoví…
Pozorování• Eliminuje efekt „žádoucí odpovědi“ (efekt dotazníků i focus group)• Blízko antropologickému a etnografickému...
Pozorování – příklady• Jaké prostředí uživatelé preferují – jaká místa jsou využívána, kým a kdy?• Funguje navigace v kn...
Pozorování – buďte kreativní• Využití fotografií, kamer• Spojte se se studenty a katedrami• Používejte technologie, deníky...
Mluvtes nimi!
Rozhovory• Získávejte kvalitativní data• Ptejte se na zážitky, názory, „proč“?• Požádejte uživatele, aby vám „nakreslil“...
Focus groups• Vhodné na testování nových myšlenek, služeb, inovací• Identifikace věcí, které uživatelům nejvíce vadí• Ná...
Dejte jim prostor!
Blackboardy, hlasování• Využívejte tabule, nástěnky, sociální sítě• Mají vaši uživatelé vždy možnost sdělit vám své dojm...
Změřte je!
Dotazníky• Výzkumné otázky  hypotézy  formulace otázek v dotazníku• Inspirujte se u jiných• Ptejte se na přímé zážitky ...
Dotazníky• Snažte se, aby otázky byly jednoznačné• Upřesněte počet odpovědí• Průběžně kontrolujte• Zapojte multimédia• Vy...
Zapojte je víc!
World Café• Autoři: Juanita Brown a David Isaacs• Zapojuje širokou paletu uživatelů, partnerů…• Od 12 do několika set ú...
World Café• 4 účastníci u každého stolu (1 z nich hostitel, další rotují)• 3-4 konverzační kola po 20 minutách• Hostitel...
Vnímavý průzkum• David Cooperrider a Diana Whitney• Filozofie přístupu k uživatelům i specifická metoda• 2-několik set úč...
Vnímavý průzkum1. Sdílení dobré praxe a zkušeností2. Jak by to mělo vypadat? (využití představivosti) ----3. Designo...
Ne-konference• Open Space Technology (Harrison Owen)• Využití síťovacího potenciálu ne- konferencí, ale jde dál• Organizá...
Co s daty?
Co s daty?• Konvertujte do použitelného formátu (anonymizujte, popište, kategorizujte)• Dejte datům smysl (prioritizujt...
Hodně štěstí!Laďka Suchá, sucha@phil.muni.cz, @ladkas,PARTSIP, http://ladkas.posterous.com
Fotografie a ilustraceFotografie: kharied, Tim Morgan, Kotomicreations, zubrow, davidking, bookgrl, neilslorance, Hikin...
Laďka Suchá: Dejte uživatelům slovo
Laďka Suchá: Dejte uživatelům slovo
Laďka Suchá: Dejte uživatelům slovo
Laďka Suchá: Dejte uživatelům slovo
Laďka Suchá: Dejte uživatelům slovo
of 45

Laďka Suchá: Dejte uživatelům slovo

Cesta za lepším rozhraním knihovních služebPARTSIP/KISK, KUK, Brno, 14. května 2012Laďka Suchá
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Laďka Suchá: Dejte uživatelům slovo

 • 1. Cesta za lepším rozhraním knihovních služeb PARTSIP/KISK, KUK, Brno, 14. května 2012 Laďka SucháDejteuživatelůmslovo!
 • 2. Očekávání před cestou
 • 3. Změna pohledu na výzkumVolně podle: Panthea Lee - Design Research: What Is It and Why Do It?
 • 4. Hodnota seměří úspěchem(zážitkem)uživatele
 • 5. Syntézanejrůznějšíchzážitků aartefaktů
 • 6. Empatie/logika
 • 7. Uživatel posuzuje,zda jsme v cíli
 • 8. Změna pohledu na výzkum Tržní (marketingový) Service design výzkum researchCíle Vytvářet hodnoty pro Vytvářet hodnotu pro organizaci (zvýšení uživatele efektivity, výnosů)Proces Systematické / Kumulativní získávání standardizované zážitků uživatelů a získávání dat a jejich jejich syntetické následná analýza zpracováníJak? Logika EmpatieKomunikační Zprávy a prezentace s Multumediální, zapojeníkanály tabulkami a grafy, tržní všech technologií, analýzy komplexní prezentace potřeb, vzorů chování. Příběhy.Cíl Rozhodnutí na základě Řešení, které vyhovuje definovaných možností potřebám uživatele.
 • 9. Evidence- Výzkumný based problém librarianship (z praxe)Změření Získávání účinku dat akce (důkazů) Aplikace Ověřování (akce)
 • 10. Klíčová je interakce
 • 11. „Chceme-li změnitpostoje lidí, jetřeba změnitpostoje mezi nimi.“
 • 12. „Hawthornský experiment“
 • 13. Služby založené navztazích azážitcích /místě a lidech
 • 14. Hýčkejte si místa „mezi“…
 • 15. Jak přistupovat k uživateli?• Každý má v hlavě a srdci něco specifického, je pro něco nadšený• Přistupujeme k sobě jako k osobnostem (ne knihovník vs. uživatel, ne PhDr. vs. student)• Každý je kreativní, jedinečný a inspirativní• Spolu můžeme vytvořit lepší budoucí službyVolně podle The Library’s Voice, 2008
 • 16. Jak zapojit uživatele?
 • 17. Kdo jeuživatel?
 • 18. Kdo je uživatel?• Kdo služby využívá?• Kdo je nevyužívá, i když by měl/mohl?• Kdo naše služby doporučuje?• Koho zahrnout do procesu plánování?
 • 19. Lidé dělají věci, o kterých vám nikdy nepoví…
 • 20. Pozorování• Eliminuje efekt „žádoucí odpovědi“ (efekt dotazníků i focus group)• Blízko antropologickému a etnografickému výzkumu v přirozeném prostředí• Měří chování, ne pocity nebo názory• Využití i v online prostředí
 • 21. Pozorování – příklady• Jaké prostředí uživatelé preferují – jaká místa jsou využívána, kým a kdy?• Funguje navigace v knihovně?• Jak probíhají interakce u referenčního pultu?
 • 22. Pozorování – buďte kreativní• Využití fotografií, kamer• Spojte se se studenty a katedrami• Používejte technologie, deníky, vše dostupné
 • 23. Mluvtes nimi!
 • 24. Rozhovory• Získávejte kvalitativní data• Ptejte se na zážitky, názory, „proč“?• Požádejte uživatele, aby vám „nakreslil“ svou zkušenost• Zapomeňte na „běžného“ uživatele• Vztah důvěry
 • 25. Focus groups• Vhodné na testování nových myšlenek, služeb, inovací• Identifikace věcí, které uživatelům nejvíce vadí• Náročné na provedení (zkušený moderátor)
 • 26. Dejte jim prostor!
 • 27. Blackboardy, hlasování• Využívejte tabule, nástěnky, sociální sítě• Mají vaši uživatelé vždy možnost sdělit vám své dojmy a zážitky ze služby?
 • 28. Změřte je!
 • 29. Dotazníky• Výzkumné otázky  hypotézy  formulace otázek v dotazníku• Inspirujte se u jiných• Ptejte se na přímé zážitky (ne co by, kdyby…)• Ptejte se vždy jen na jednu otázku• Vyhněte se lichým předpokladům
 • 30. Dotazníky• Snažte se, aby otázky byly jednoznačné• Upřesněte počet odpovědí• Průběžně kontrolujte• Zapojte multimédia• Vyberte si chytrý nástroj!• http://vyzkumy.knihovna.cz• http://ladkas.posterous.com
 • 31. Zapojte je víc!
 • 32. World Café• Autoři: Juanita Brown a David Isaacs• Zapojuje širokou paletu uživatelů, partnerů…• Od 12 do několika set účastníků• Příklady využití: Jaká by měla být role knihovny na univerzitě?Volně podle The Library’s Voice, 2008
 • 33. World Café• 4 účastníci u každého stolu (1 z nich hostitel, další rotují)• 3-4 konverzační kola po 20 minutách• Hostitel dohlíží na rozhovory (neuhnutí od tématu, vyjádření všech)• Poslední kolo o sumarizaci myšlenek• Sdílení napříč účastníky
 • 34. Vnímavý průzkum• David Cooperrider a Diana Whitney• Filozofie přístupu k uživatelům i specifická metoda• 2-několik set účastníků• 4D model: – Discovery – Dream – Design – Delivery/Destiny• Např. při návrhu nových prostor
 • 35. Vnímavý průzkum1. Sdílení dobré praxe a zkušeností2. Jak by to mělo vypadat? (využití představivosti) ----3. Designování – proměna snu na konstruktivní návrhy4. Realizace
 • 36. Ne-konference• Open Space Technology (Harrison Owen)• Využití síťovacího potenciálu ne- konferencí, ale jde dál• Organizátor určí čas a místo setkání• Program se vytváří na místě• Účast je zdarma• Každý může vystoupit, platí zákon dvou nohou• Přečtěte si metodiku
 • 37. Co s daty?
 • 38. Co s daty?• Konvertujte do použitelného formátu (anonymizujte, popište, kategorizujte)• Dejte datům smysl (prioritizujte, hodnoťte, nacházejte propojení)• Snažte se porozumět (proč je to tak, jak to zlepšit?)• Zasaďte do kontextu instituce• Transformujte do realizovatelných cílů
 • 39. Hodně štěstí!Laďka Suchá, sucha@phil.muni.cz, @ladkas,PARTSIP, http://ladkas.posterous.com
 • 40. Fotografie a ilustraceFotografie: kharied, Tim Morgan, Kotomicreations, zubrow, davidking, bookgrl, neilslorance, HikingArtist.com, 416style, Kalexanderson, solidether, paurian, Daniela Vladimirova, ohhector, MarcelGermain, carlotardani, Iain Farrell, Steve.M~, Adriana Cecchi, Stathis Stavrianos (Stathis_1980)Ilustrace: Vladimír Strejček

Related Documents