Natálie
 Bartasová
 |
 @Vvvespa
 |
 n.bartasova@gmail.com
 |
 24.
 6.
 2013
  1
 /7
 
 
 
...
Natálie
 Bartasová
 |
 @Vvvespa
 |
 n.bartasova@gmail.com
 |
 24.
 6.
 2013
  2
 /7
 
 
 
...
Natálie
 Bartasová
 |
 @Vvvespa
 |
 n.bartasova@gmail.com
 |
 24.
 6.
 2013
  3
 /7
 
 
 
...
Natálie
 Bartasová
 |
 @Vvvespa
 |
 n.bartasova@gmail.com
 |
 24.
 6.
 2013
  4
 /7
 
 
 
...
Natálie
 Bartasová
 |
 @Vvvespa
 |
 n.bartasova@gmail.com
 |
 24.
 6.
 2013
  5
 /7
 
 
 
...
Natálie
 Bartasová
 |
 @Vvvespa
 |
 n.bartasova@gmail.com
 |
 24.
 6.
 2013
  6
 /7
 
 
 
...
Natálie
 Bartasová
 |
 @Vvvespa
 |
 n.bartasova@gmail.com
 |
 24.
 6.
 2013
  7
 /7
 
 
 
...
of 7

Natálie Bartasová (Letní škola 2013)

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natálie Bartasová (Letní škola 2013)

  • 1. Natálie  Bartasová  |  @Vvvespa  |  n.bartasova@gmail.com  |  24.  6.  2013   1  /7         Copywriting  na  sociálních  sítích   Co  je  copywriting  na  sociálních  sítích?  Všechno  –  posty,  informace  o  účtech,  cokoliv   složené  z  písmenek.   Jak  psát  na  sociální  sítě?   • Texty  by  měly  být  přehledné:  pište  krátké  věty,  odstavce  o  3-­‐5  řádcích,   používejte  odrážky,  dává-­‐li  to  smysl.  A  to  i  ve  statusech.   o Napište  to,  přečtěte,  proškrtejte  a  pak  teprve  postněte.   • Co  emotikony,  verzálky  a  vykřičníky?  S  rozumem.   • Nikdy  nepište  vy/váš/vám  s  velkým  V.  To  můžete  jen  pokud  na  sociálních   sítích  komunikujete  velmi  konzervativně  a  oslovujete  vždy  jednoho   konkrétního  uživatele.   • Buďte  pozitivní.   • Buďte  zábavní.   • Dejte  si  pozor  na  klišé  a  oblíbené  fráze  –  někdy  jsou  ku  prospěchu,  často  ale   překáží.   • Nebuďte  otravní,  nevkusní  a  zbytečně  vulgární.   • Vždy  napište  všechno  důležité.  Většina  lidí  se  po  informacích  dlouze  pídit   nebude.   • Pamatujte  -­‐  váš  fanoušek  není  blbec.   • Buďte  za  všech  okolností  slušní  a  nikdy  se  nepouštějte  do  jakéhokoliv  sporu.   Jinak  budete  za  blbce  vy.   Organizace  na  sociálních  sítích   Copywriting  =  psaní  reklamních  textů,  inzerátů.  Bavíme  se  tedy  o  psaní  za  účelem   propagace.  Je  třeba  si  ale  hned  na  začátku  říct,  že  sociální  sítě  nejsou  tradičním   jednosměrným  reklamním  kanálem  (samozřejmě  s  výjimkami),  což  samozřejmě  má  své   výhody  a  nevýhody.     Ve  firmách  jsou  často  sociální  sítě  vnímány  jako  levný  prostor,  kde  propagovat  své  zboží   nebo  služby.  V  základní  podobě  nejsou  zpoplatněné,  jejich  užívání  stojí  jen  čas  člověka,   který  na  ně  přispívá.  Takový  přístup  má  svá  úskalí  -­‐  lidé  na  sociální  sítě  totiž  nechodí   nakupovat,  ale  odpočívat,  bavit  se.  Nejsou  zvědaví  na  suchopárné  nabídky  a  vlezlé  akce.   S  klasickým  reklamním  modelem  si  tedy  zpravidla  ani  neškrtnete.     Když  ale  pochopíte,  že  sociální  sítě  jsou  zejména  o  vztahu  mezi  firmou  jejími  zákazníky,   o  interakci  značky  a  těch,  kteří  ji  mají  rádi,  máte  napůl  vyhráno.  Získáte  tak  možnost,   dozvědět  se  o  svých  klientech  mnoho  podstatných  informacích:     • Jaký  vztah  mají  k  vaší  firmě   • Co  je  zajímá  a  co  je  nudí   • Čím  je  naštvete  a  co  je  potěší   • Co  chtějí,  a  to  jim  pak  můžete  nabídnout
  • 2. Natálie  Bartasová  |  @Vvvespa  |  n.bartasova@gmail.com  |  24.  6.  2013   2  /7         Nejdůležitější  je  ale  zpětná  vazba,  kterou  vám  někteří  z  návštěvníků  poskytnou,  a  ze   které  můžete  vycházet  při  svém  dalším  snažení.     A  co  byste  měli  nabídnout  svým  fanouškům  za  to,  že  vás  na  sociálních  sítích  sledují?     • Informace  z  první  ruky  –  plánované  posty,  nahlédnutí  pod  pokličku,  informace  o   problémech   • Pomoc,  když  si  nevědí  rady   • Zábavu  -­‐  soutěže,  hry,  zajímavosti  z  oboru   • Výhody   Než  se  pustíte  do  psaní  postů   Vytvořte  si  komunikační  style  guide   Když  jste  sami,  může  vám  pomoct,  když  nejste  sami,  rozhodně  byste  ho  měli  mít.   Vytvořte  si  návod,  abyste  všichni  psali  stejně,  každé  organizaci  sedí  něco  jiného.     Ujasněte  si:   • Koho  oslovujete?  A  říkáte  jim  uživatelé,  návštěvníci  nebo  drahouškové?  Když  jim   odepisujete,  oslovujete  je  křestním  jménem  nebo  příjmením?   • Jakým  způsobem  s  nimi  budete  komunikovat  -­‐  budete  jim  vykat,  tykat,  onikat?   • Když  se  profiluju  jako  přátelská  firma,  tykám.  Jinak  vykám.  Vykám  i  v  případě   konfliktů   • Jak  mluvíte  za  sebe?  Jste  jednotlivci  pod  firmou,  nebo  tým  či  celá  organizace?   • Když  mám  v  týmu  osobnosti,  ať  píšou  za  sebe.   • Jak  se  chovat  v  určitých  situacích  (když  vás  někdo  chválí  nebo  naopak  na  vás  veřejně   nadává).   • Jaké  příspěvky  publikuju  –  kdy  jen  pro  zábavu  a  kdy  s  cílem  propagace  konkrétních   produktů,  služeb  nebo  akcí.     • Kdy  je  publikuju  –  dopoledne,  večer,  který  den  v  týdnu?  Jsou  sice  zveřejněné   statistiky,  ale  vždy  je  lepší  si  to  vysledovat  přímo  u  svých  fanoušků.   • Mám  nějakou  speciální  strategii,  liším  se  od  konkurence?  Například  píšu  dobovým   jazykem,  postuju  citáty  atp.   Publikační  plán   Plán  konkrétních  příspěvků  se  sestavuje  na  určité  období  dopředu.  Může  to  být  na  týden   nebo  i  na  čtvrt  roku.  To  se  týká  zejména  pravidelných  zábavných  příspěvků  a  sezónních   událostí.  S  předstihem  připravené  posty  nás  chrání  před  výpadkem  a  tvůrčí  krizí.     V  případě,  že  nemám  vlastní  obrázky  (což  je  vždy  lepší),  měl  by  plán  obsahovat  i  zdroje   creative  commons  obrázků  –  například  Flickr.com.  Určitě  se  vám  nebudou  chtít  řešit   problémy  s  autorskými  právy.
  • 3. Natálie  Bartasová  |  @Vvvespa  |  n.bartasova@gmail.com  |  24.  6.  2013   3  /7         Nástroje  pro  správu  sociálních  sítích   Existují  nástroje,  které  vám  mohou  se  správou  sociálních  sítí  velmi  pomoci.  Umožní  vám   plánování  postů  na  konkrétní  den  a  čas,    správu  více  účtů  najednou  a  měření  vašich   úspěchů.     • Facebook  má  vlastní  nástroj   • https://hootsuite.com/   • http://www.postheads.com/   Psát  musíte  pro  někoho  -­‐  sociální  sítě  a  placená   reklama   Všechny  ty  stránky,  účty,  skupiny  a  události  jste  založili,  ale  už  měsíc  vás  sleduje  jen  5   vašich  kamarádů  a  kolegů?  Jak  na  ně  dostat  další  fanoušky?  Nejlépe  to  půjde  pomocí   placené  reklamy,  ať  už  na  samotných  sociálních  sítích  nebo  mimo  ně.  O  jednotlivých   možnostech  si  řekneme  později.   Sociální  sítě,  které  by  vás  mohly  zajímat   Facebook   • cca  3,8  milionu  českých  uživatelů   (http://databoutique.cz/post/37179186721/nekolik-­‐cisel-­‐o-­‐ceskem-­‐facebooku)   • Zakládáme:  stránky  pro  firmu  nebo  jednotlivé  produkty,  skupiny,  události,   aplikace   • Placená  reklama:  slouží  k  získávání  fanoušků,  opětovnému  oslovení  dříve   aktivních  fanoušků  a  většímu  zásahu  prostřednictvím  reklamní  kampaně   (marketplace  ads,  sponsored  stories)  nebo  finančně  podpořených  jednotlivých   postů  (page  post  ads,  promoted  posts).   Twitter   • cca  150  000  českých  uživatelů  (http://www.m-­‐journal.cz/cs/internet/socialni-­‐ site/infografika-­‐-­‐socialni-­‐site-­‐v-­‐cesku__s416x9788.html)   • Zakládáme:  firemní  účty   • Publikujeme  důležité  informace,  cílíme  na  influencery   • Placená  reklama:  placené  tweety  od  influencerů  (pay4t.cz)   Google+   • cca  400  000  českých  uživatelů  (http://www.m-­‐journal.cz/cs/internet/socialni-­‐ site/infografika-­‐-­‐socialni-­‐site-­‐v-­‐cesku__s416x9788.html)   • Zakládáme:  stránku  firmy   • Síť  zajímavá  z  hlediska  zvyšování  nalezitelnosti  v  přirozeném  vyhledávání  –  obsah   na  webu  nebo  blogu  se  vložením  jednoduchého  kódu  z  G+  dá  označit  za
  • 4. Natálie  Bartasová  |  @Vvvespa  |  n.bartasova@gmail.com  |  24.  6.  2013   4  /7         autorský,  tím  se  zvýší  důvěryhodnost  jak  pro  vyhledávač,  tak  uživatele  (u   výsledku  vyhledávání  se  zobrazí  fotka  a  jméno  autora).   Instagram   • cca  19  000  aktivních  českých  a  slovenských  uživatelů  (obrazeni.cz)   • Zakládáme:  firemní  účet   • Fotografie,  videa   Pinterest   • Jednotky  tisíců  aktivních  českých  uživatelů   • Zakládáme:  firemní  účet   • Obrázky,  infografiky,  obrazové  manuály   Foursquare   • cca  42  000  českých  uživatelů,  cca  13  000  aktivních  (blog  Václava  Lohra  -­‐   http://blog.brtnik.info/pages/foursquare)   • Geolokační  síť   • Zakládáme:  firemní  účet   • Local  updates,  specials  -­‐  možnost  nabídnout  uživatelům  výhody,  poznat  své   návštěvníky   LinkedIn   • cca  242  000    českých  uživatelů  (http://www.m-­‐journal.cz/cs/internet/socialni-­‐ site/infografika-­‐-­‐socialni-­‐site-­‐v-­‐cesku__s416x9788.html)   • Zakládáme:  firemní  stránku  (prezentace  produktů  a  propojení  s  jejími   zaměstnanci),  profesní  skupiny   • Placená  reklama  hlavně  za  účelem  náboru  nových  lidí   YouTube   • Zásah  až  5  mil.  Čechů  (http://www.digizone.cz/clanky/popularita-­‐youtube-­‐roste-­‐ mesicne-­‐zasahne-­‐pet-­‐milionu-­‐cechu/)   • Zakládáme:  firemní  videokanál   Nastavení  účtů   • Facebook  –  je  nutné  vyplnit  všechny  důležité  informace:   o kontakty,     o označit  správce  stránky  (zobrazí  se  jméno  a  fotka),   o otvírací  dobu,   o dopravní  dostupnost,  parkování,   o fotky  vchodu  do  pobočky.   o Sledujete  na  co  se  vás  návštěvníci  ptají,  a  to  zahrnete  do  základních   informací.
  • 5. Natálie  Bartasová  |  @Vvvespa  |  n.bartasova@gmail.com  |  24.  6.  2013   5  /7         o Je  jedno,  jestli  máte  informace  na  svém  webu,  na  FB  patří  také!   o Při  tvorbě  základních  informací  si  dejte  pozor  zejména  na  “Stručný   popis”  -­‐  při  zobrazení  stránky  musí  být  viditelný  celý,  FB  ho  dovoluje  i   delší,  ale  to  pak  vypadá  ohavně.   • Twitter  –  krátký  šťavnatý  popisek  do  140  znaků  a  odkaz  na  web.   • Propojovat  Twitter  a  Facebook?  Raději  ne.   • U  všech  ostatních  sítí  to  samé  -­‐  maximum  informací  na  dostupné  ploše.   Typy  příspěvků  a  jak  je  psát   Facebook   • Neplacené  posty  seřazené  podle  úspěšnosti:   o fotografie,   o odkazy,   o statusy,   o videa,   o hudba,   o otázky.   • K  videím  a  odkazům  je  třeba  vždy  doplnit  alespoň  krátký  popisek,  dát  uživatelům   důvod,  proč  kliknout.  Vyplatí  se  použít  výzvu  k  akci.   • Popisek  patří  i  k  obrázkům,  pokud  z  nich  není  jasný  význam  na  první  pohled.   • Délka  statusů:  říká  se,  že  kratší  jsou  lepší  -­‐  u  textových  statusů  je  to  spíš,  že   zajímavější  a  údernější  jsou  lepší.   • Co  je  nejdůležitější?  Být  stručný,  jasný,  zábavný  a  zároveň  nezapomínat,  že   vlastně  propagujete  nějaké  produkty  a  služby,  které  jsou  pro  vaše  fanoušky  nějak   přínosné.  Pokud  navíc  budete  psát  bez  chyb,  máte  za  1.   • Jaký  je  ideální  post?  Poskládaný  z  textu,  odkazu,  obrázku  a  nově  doplněný  o   #hashtagy.   • Placená  reklama  -­‐    FB  nabízí  řadu  možností,  jak  se  více  zviditelnit:   o Facebook  sponsored  stories  –  cílené  na  již  existující  fanoušky   o Page  post  ads,  promoted  posts  –  finančně  podpořené  posty   o Marketplace  Ads  (Facebook  Ads)-­‐  jsou  inzeráty  zobrazující  se  v  pravém   sloupci  sponzorovaných  odkazů.  Titulek  má  maximum  25  znaků,  popisek   135.  Bohužel  se  na  ně  vztahuje  tzv.  bannerová  slepota  -­‐  je  tedy  třeba   napsat  inzerát  natolik  zajímavý,  aby  zaujal,  ale  zároveň  ne  natolik   kreativní,  aby  byl  zavádějící.   o Proč  na  FB  platit  za  reklamu?  Příspěvky  se  běžně  zobrazují  dokonce  i  jen   části  vašich  fanoušků,  zásah  je  tedy  nevalný.   • Novinky  na  Facebooku  -­‐  fotokomentáře  a  #hashtagy.   Twitter   • Neplacené  tweety  -­‐  140  znaků,  hashtagy,  odkazy,  případně  zmínky  lidí  (či  účtů),   kteří  jsou  nějak  zainteresovaní.   • Co  baví?  Slovní  hříčky,  mikropříběhy,  zajímavá  a  konkrétní  data.  Fungují  výzvy  k   akci.
  • 6. Natálie  Bartasová  |  @Vvvespa  |  n.bartasova@gmail.com  |  24.  6.  2013   6  /7         • Placené  tweety  přes  http://www.pay4t.cz-­‐  je  lepší,  když  je  píše  ten,  kdo  je  bude   publikovat.  Zatím  se  neujalo.   • Četnost  Tweetů?  Když  máte  co  říct.   o Ve  světe  se  tweetuje  mnohem  více  než  u  nás  –  často  spousta  příspěvků   typu  “co  jsem  měl  dnes  k  obědu”.  To  bych  u  nás  nezkoušela,  pokud   nejste  kuchař,  foodblogger  nebo  netweetujete  za  restauraci.   Co  na  dalších  sociálních  sítích   • Google+  -­‐  posty  se  podobají  FB,  možné  využívat  #hashtagy.  Specifická  cílová   skupina  –  geekové,  marketéři.   • Instagram  -­‐  fotka  doplněná  o  krátký  popisek  +  #hashtagy,  nově  videospoty.   Skvělý  zdroj  vlastního  obrazového  materiálu.  Možnost  dát  nahlédnout   fanouškům  do  běžného  života  vaší  firmy.   • Pinterest  -­‐  krátký  popisek  k  příspěvku  a  #hashtagy,  vždy  je  nutné  zařadit  obrázek   do  vhodné  kategorie.  Tvořte  a  sdílejte  infografiky,  jsou  nesmírně  populární.   • Foursquare  -­‐  omezený  prostor  na  text  (používá  se  hlavně  na  přenosných   zařízeních),  kromě  základního  nastavení  se  píšou  pouze  local  updates  a  specials.   Můžete  odměňovat  stálé  zákazníky  i  lákat  náhodné  kolemjdoucí.   • LinkedIn  -­‐  aktuality  z  dění  ve  firmě,  diskuze  nad  odbornými  tématy  ve  skupinách.   • YouTube  –  tvoříme  videa,  píšeme  popisky  k  videím  a  doplňujeme  tagy.  Videa   nemusí  být  v  profi  kvalitě,  důležitý  je  nápad.   Jak  pracovat  s  #hashtagy?   Hashtagy  umožňují  uživatelům  rychle  procházet  příspěvky  se  stejným  tématem.  Jak   vybrat  správný  #hashtag:   • Musí  se  maximálně  vztahovat  k  tématu  sdělení.   • Musí  být  jednoduchý  (krátký  a  jednoslovný  je  nejlepší).   • Neměly  by  se  v  něm  objevovat  speciální  znaky,  kromě  _  podtržítka  (použití  je   nutné  zvážit,  málokdo  ho  při  vyhledávání  napíše).   • Měly  byste  je  ve  stejné  podobě  používat  opakovaně,  je-­‐li  to  možné.   • K  jednomu  postu  by  se  měl  přiřazovat  vždy  jeden,  nanejvýš  2.   Kdy  publikovat  příspěvky  na  soc.  sítě   • Uživatelé  jsou  aktivní  po  celý  týden,  a  to  i  o  víkendu.  Komunikativní  bývají   v  neděli  večer.  Konverzně  nejúspěšnější  bývá  pondělí  a  středa.     • Nejúspěšnější  posty  jsou  publikované  mezi  19-­‐20  hodinou.   o V  obou  případech  ovšem  záleží  také  na  vaší  cílovce  a  produktu.   Nespoléhejte  na  statistiky,  vždy  sledujte  chování  svých  fanoušků.   Jak  často  přispívat  na  sociální  sítě:   • Facebook  -­‐  pravidelně  -­‐  dát  prostor  komerčním  i  zábavným  příspěvkům   • Twitter  -­‐  když  máte  co  říct   • Další  soc.  sítě.  -­‐  na  uvážení
  • 7. Natálie  Bartasová  |  @Vvvespa  |  n.bartasova@gmail.com  |  24.  6.  2013   7  /7         • Důležité  je  sledovat  chování  svých  fanoušků,  úspěchy  i  neúspěchy  vašeho   snažení  a  na  základě  toho  upravovat  svou  strategii.   S  čím  se  na  sociálních  sítích  budete  muset  vyrovnat   Jste  lidem  blízko,  musíte  reagovat,  a  to  jak  na  kladné,  tak  negativní  reakce   Krizová  komunikace:   1. Vždy  okamžitě  na  stěžujícího  si  návštěvníka  reagujte  -­‐  veřejně  napište  slušnou   odpověď,  požádejte  ho,  ať  napíše  do  zpráv  nebo  na  e-­‐mail  a  podepište  se   vlastním  jménem.   2. Po  vyřešení  konfliktu  napište  na  zeď,  jak  se  situace  vyřešila.   3. Nikdy  nemažte  příspěvky,  nikdy  se  do  stěžujícího  nenavážejte,  vždy  buďte   maximálně  slušní  a  nápomocní.   4. Nemáte-­‐li  pravomoci  nebo  možnost  situaci  řešit,  posaďte  k  tomu  někoho  kdo   může,  a  to  co  nejdříve.   5. Když  nemůžete  na  dotaz  přesně  odpovědět  ihned,  napište  alespoň,  že  odpověď   zjistíte  a  dodejte  ji  co  nejrychleji.     POZOR:  I  na  osobních  účtech  reprezentujete  svou  firmu,  chovejte  se  tak.       Zdroje:   Posty  a  tipy:   Na  tohle  se  určitě  mrkněte:  http://www.searchenginejournal.com/how-­‐to-­‐create-­‐the-­‐ perfect-­‐post-­‐on-­‐social-­‐platforms/64716/     http://www.mediaguru.cz/2013/01/potvrdte-­‐googlu-­‐autorstvi-­‐zviditelnite-­‐svuj-­‐ obsah/#.UcMz1fYnjIg     http://www.insidefacebook.com/2013/01/11/understanding-­‐the-­‐difference-­‐between-­‐ facebook-­‐sponsored-­‐stories-­‐page-­‐post-­‐ads-­‐promoted-­‐posts-­‐and-­‐marketplace-­‐ads/     Statistiky:   http://databoutique.cz/post/37179186721/nekolik-­‐cisel-­‐o-­‐ceskem-­‐facebooku     http://www.m-­‐journal.cz/cs/internet/socialni-­‐site/infografika-­‐-­‐socialni-­‐site-­‐v-­‐ cesku__s416x9788.html     http://blog.brtnik.info/pages/foursquare     http://www.digizone.cz/clanky/popularita-­‐youtube-­‐roste-­‐mesicne-­‐zasahne-­‐pet-­‐milionu-­‐ cechu/