Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová
Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com
Metodika k semináři Prezentačn...
Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová
Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com
2. Nervozita
- Jak bojovat s t...
Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová
Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com
Jakým řečníkem nechceme být a ...
Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová
Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com
Aktivizace posluchačů
- toto b...
Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová
Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com
 Vytasit při používání – nemu...
Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová
Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com
Otázky - červená čísla značí, ...
Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová
Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com
Jak přednášet
 zvýraznění důl...
of 7

Prezentační dovednosti - praktický workshop

Týden informačního vzdělávání
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentační dovednosti - praktický workshop

  • 1. Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com Metodika k semináři Prezentační dovednosti 19. března 2015 Co vás pálí, co vás zajímá, aneb nač jste se ptali… 1. Slajdy - Kolik informací dávat na slajd? - Ideální počet slajdů na jednu prezentaci? - Nové formáty powerpointu? Vše je individuální – nelze stanovit počet slajdů ani počet informací, záleží na vašem publiku a především na cíli, který jste si stanovili, že chcete svou prezentací dosáhnout, ale obecná pravidla říkají… Méně informací je lépe – slajdy by měly být doprovodem k tomu, co říkáte a neměly by na sebe strhávat pozornost vašich posluchačů, mají poslouchat vás a ne si číst slajdy (to si mohli koupit knihu a nechodit na vaši prezentaci) – pravidlem je nepoužívat více než 150 znaků na slajd, ale je dobré využívat i jiné formy než informační text např. - obrázek - video - citát - klíčové slovo Raději více slajdů s menším počtem textu než naopak – pokud máte nějaký výčet (např. 5 nejvtipnějších hlášek), nedělejte jej do odrážek pod sebe, ale zkuste je rozdělit do pěti slajdů za sebou, můžete pak využít u každého slajdu i různé formy (viz výše) a udržet tak lépe pozornost vašich posluchačů Powerpoint – existují i pěknější nástroje na vytváření prezentací, nejrozšířenější je prezi (http://prezi.com/), pokud powerpoint využíváte (líbí se vám, dobře se ovládá, musíte, volte i tak raději jen jednoduché, jednobarevné pozadí a pro písmo kontrastní barvu nebo barvy (jen to nepřehánějte, jedna či dvě plně postačí) A na závěr jako tip pěkné slajdy ke slajdologii, čili co se ve slajdech změnilo (je to starší, ale myslím, že stále aktuální): http://www.slideshare.net/Slideshare/slideshare-zeitgeist-2013-29038790
  • 2. Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com 2. Nervozita - Jak bojovat s trémou? - Dýchací cvičení? Tipy proti trémě  Vědomé ovládání svého dechu, soustředění se na dech. Dobré zavřít oči.  Počítat do deseti s hlubokými nádechy a výdechy.  Vědomé zatínání a povolání těla – s nádechem zatínám, s výdechem uvolňuji. Skončit s výdechem a uvolněním.  Naslouchání vlastnímu tepu srdce.  Protřepání celého těla.  Vlastní rituál před každou prezentací.  Znevážení situace – o nic nejde  Být připravený, ale nemít prezentaci přezkoušenou, aby vás nevyvedlo z konceptu chybějící slovíčko. Artikulace  ústa slouží jako hlásná trouba, čím více je rozevíráme, tím lépe se může zvuk šířit  je nezbytné se před mluvením rozmluvit, abychom zahřáli a aktivovali mimické svaly a jazyk  cvičení – před zrcadlem zkusit hýbat obličejovými svaly a všímat si, které oblasti nejsme zvyklí zapojovat. Často to bývá zdroj nejasné výslovnosti některých hlásek  artikulace ale nesmí být ani přehnaná, aby nebyla směšná  nejvíce hlasitosti se dá nahnat na dlouhých samohláskách, proto je nezbytné je vyslovovat pořádně v jejich délce. Dech  nejvhodnější je smíšený nádech (do břicha i hrudníku)  nadechněte se nosem  pro hluboký nádech je nezbytný aktivní, ale uvolněný postoj, jinak nemůže vzduch v těle proudit Naučit se správně dýchat je běh na opravdu dlouhou trať, zkuste každý den správné dýchání vědomě cvičit a uvidíte postupné zlepšování. Během prezentace vám správné dýchání pomůže s nervozitou, lepší hlasitostí i sebevědomějším projevem.
  • 3. Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com Jakým řečníkem nechceme být a co s tím… používat výplňová slova - nejprve si uvědomte, jaké je vaše výplňové slovo (nahrajte si svou prezentaci a pak si ji poslechněte či poproste kamaráda/kolegu, ať vaše výplňové slovo odhalí), poté se na něj soustřeďte a místo něj se vždy raději nadechněte nepoužívat oční kontakt - oční kontakt je velmi důležitý, neříkáte totiž svou prezentaci stropu/oknu/obrazu, ale lidem, proto ani nepoužívejte poučky „dívat se nad jejich hlavy“ ad. - pozor ale i na příliš intenzivní oční kontakt – dívejte se na každého, když si získáte posluchačovu pozornost a naváže s vámi oční kontakt, řekněte mu jednu dvě věty a můžete plynule přejít očima k dalšímu posluchači. Zamezíte tak tomu, aby byli vaši posluchači pod tlakem a řešili více to, že se na ně díváte, než to co říkáte stát nepřirozeně a nehýbat se - pohyb a mimika – gestikulujte a „ksichtěte se“ tak, jak je vám přirozené a nesvazujte své ruce poučkami, že se má či nemá gestikulovat, zbytečně to bere vašemu projevu přirozenost - pohybem také můžete členit svou prezentaci – na jednom místě mluvit o jednom tématu, na druhém místě o tématu druhém nerespektovat časovou dotaci - pokud si doma prezentaci zkoušíte a vyjde vám přesně na 15 minut, počítejte s tím, že před publikem vám bude pravděpodobně trvat déle, proto si raději nechávejte rezervu, opět platí, že „méně je více“ být monotónní - viz níže: Aktivizace posluchačů být příliš rychlý - dýchat, dýchat a dýchat, díky tomu budete tvořit pauzy přirozeně a vaše publikum bude mít možnost vstřebat to, co říkáte - pokud víte, že máte s rychlostí projevu problém, předem si pauzy na delší nádech a tedy pauzu naplánujte, tímto cvičením vám to poté půjde automaticky být nevkusně oblečený - hlavní je, abyste se cítili, pohodlně nedělali si starosti s tím, zda někde něco nevykoukne, nepraskne… 
  • 4. Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com Aktivizace posluchačů - toto by bylo tak na další alespoň dvoudenní seminář, ale alespoň pro představu pár tipů… Jak mít pestřejší prezentaci - fyzické zapojení publika - vizualizace – nemusíte požívat jen powerpointovou či prezi prezentaci, zkuste: flipchart (kreslení, psaní), tabuli, vysvětlujte pomocí gest, předmět – s předmětem můžete pracovat konkrétně či jako s metaforou - otázky - příběh Příběh Při využití příběhu v prezentaci je vždy nutné před jeho vyprávěním nastínit smysl a po jeho odvyprávění smysl doříct – podpořit, aby bylo jasné, proč jste příběh vyprávěli. Tipy na vyprávění  Přímé řeči  Emoce  Můj příběh  Práce s hlasem + s pauzou  Oční kontakt  Gesta, pohyb  Konkretizace – detail – čím vice si příběh představím, tím více se do něj vžiji  Hl. hrdina  Tady a teď – je dobré, když to působí, že to neříkáte všude – můžete požít inspiraci z cesty na školení  Oslovování publika – představte si  Vtipné vsuvky  Smysly – zapojení čichu, chutě, zraku, hmatu  Nemást posluchače – mít vše promyšlené a neříkat nelogičnost Práce s předmětem Rozhodneme-li se využít pro svou prezentaci předmět, je nutné si předem vyzkoušet, jak předmět funguje a pečlivě si práci s ním nazkoušet Jak pracovat s předmětem:  Velký předmět  Barevný předmět  Ne příliš složitý  Nešudlit – držet pevně a jasně  Nekoukat na předmět, ale do posluchačů  Používat předmět – pouze jej nedržet, ale využívat všechny jeho vlastnosti
  • 5. Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com  Vytasit při používání – nemusíte jej držet po celou dobu, ale ukázat ve chvíli, kdy jej skutečně potřebujete  Odpovídající předmět – metafora s předmětem by měla být výstižná, nikoliv vynucená Fyzické zapojení publika - diváci získají role - hraním svých rolí vysvětlí prezentovaný princip/produkt/postup - diváci si vyzkouší prezentovaný postup/princip/produkt na paralelní aktivitě - soutěž, kvíz Pro fyzické zapojení publika platí základní lektorské principy: - přátelská atmosféra: nutná je uvolněná a bezpečná atmosféra a je prací prezentátora ji nastavit, nejdůležitější je, aby se nikdo necítil zneužitý, manipulovaný, nebo ztrapněný před ostatními - jasný úkol: každý účastník musí vědět v každém momentu aktivity, co je jeho úkolem - zapojení: zapojují se všichni (či větší skupina) zároveň - nechcete nechat jednoho člověka před ostatními jako názornou ukázku - aktivní lektor: lektor jde do aktivity s účastníky - forma prezentace: pokud chcete účastníky v průběhu prezentace zvednout ze židlí, přizpůsobte tomu celou formu prezentace (otázky, reakce, zvedání rukou), aby prezentace k aktivizaci sama vedla - nikoho nenutit, nepřemlouvat Gesta  gesta, která tvarují prostor a mají jasný vysvětlující význam  dopředu si gesta rozmyslet a vyzkoušet, aby nás nepřekvapila vlastní fyziognomie  v gestech musí být síla a měla by být ukončená  gesta přiměřeně velká prostoru, aby byla dobře vidět  gesta patří před trup - je rušivé gestikulovat před obličejem  pokud je to třeba, je fajn gesta zrcadlově obracet - načrtněte před sebou mapu České republiky a pak si uvědomte, jak to vidí diváci. Flipchart  pište/kreslete tak, abyste si flipchart nestínili, pokud jste praváci, stůjte ideálně vpravo (z pohledu diváků) od flipchartu  je jedno, zda umíte či neumíte kreslit i jednoduchý symbol dokreslí a podtrhne vaši prezentaci  zaplňte ideálně celý flipchart  kreslete dostatečně velké objekty  nedělejte žádné čáry navíc, ať není výsledkem nedefinovatelná „čmáranice“  symboly si můžete na flipchart i předem připravit a poté ve vhodnou chvíli odtajnit
  • 6. Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com Otázky - červená čísla značí, v jakém pořadí je vhodné otázky během prezentace zařazovat, začít prezentaci otevřenou přímou otázkou si můžete dovolit jen u velmi známé skupiny Otevřené Uzavřené Přímé + Hlubší zamyšlení konkrétních lidí + Rozvinutí debaty - Zbytek skupiny může ztratit zájem - Nedostaneme odpověď - Dotázaný se cítí zaskočený, že se ptáte právě jeho. Vhodné pro menší, známou skupinu 4 + Dostanu jasnou odpověď + Zacílená diskuze na daný problém + Pocit výjimečnosti osloveného - Atak na jedince- neochota, neznalost 2 - 3 Nepřímé + Divák si může vybrat, zda odpoví + Velký prostor pro přemýšlení + Diskuze - Nezazní odpověď či zazní jiná odpověď, než jsme chtěli Vhodné pro menší, známou skupinu či motivovanou k diskuzi 2 - 3 + Jasná odpověď + Začátek diskuze – rozproudění, stanovení principu diskuze + Rychlý přehled o skupině – potvrzení faktu - Malé reakce - Povrchnost 1 - při kladení otázek zadávejte jasné instrukce, co se má po položení otázky stát: “Zvedněte prosím ruku vy, kdo máte děti.” - pokud chcete během své prezentace s publikem diskutovat, postupně si je veďte, pokud byste uprostřed prezentace náhle položili otevřenou otázku, je mnohem větší riziko, že nedostanete odpověď, a naopak, pokud použijete hned v úvodu otázku, posluchači čekají, že bude vaše prezentace interaktivní, a tak je dobré v dotazování pokračovat Co může při kladení otázek publiku nastat: posluchači během odpovídání utečou od tématu či mluví příliš obšírně a dlouho - mějte na paměti, že vy jste zodpovědní za to, jaká bude vaše prezentace, zda přetáhnete či dodržíte časovou dotaci, zda budete mluvit o daném tématu či utečete zcela jinam, proto máte naprosté právo vaše posluchače slušně utnout, pokud by směřovali někam jinam či mluvili příliš dlouho, nabídněte jim, že toto téma proberete za chvíli, příště, na obědě… nikdo neodpovídá - dejte svým posluchačům čas, zcela jinak utíká čas tomu, kdo nad otázkou přemýšlí a tomu, kdo se potí na jevišti a čeká na odpověď - položte tedy svou otázku jasně a stručně a dejte posluchačům čas – neměňte formulaci otázky ani neodpovídejte sami
  • 7. Court of Moravia: „Vzděláváme hrou.“ lektorka: Eva Sajdlová Eva.Sajdlova@courtofmoravia.com Jak přednášet  zvýraznění důležitých částí – pauza, gesto, intonace, pohyb v prostoru  hledat způsoby, jak projev oživit – poslouchejte babičky a jejich způsob, jak vypráví příběhy, sledujte videa na TEDu, reflektujte vlastní prezentace  nesnažte se zaujmout za každou cenu, někdy stačí být jen sami sebou a být před diváky přítomní duchem  uzpůsobit projev skupině posluchačů – nebýt příliš primitivní, ale ani příliš zahledění do problému  věřte tomu, o čem přednášíte a čeho chcete docílit, bez toho nemá smysl zapojovat nic z výše jmenovaného. Videa pro inspiraci: https://www.ted.com/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion.html - práce s diváky http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html - příběh http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth.html - práce s předmětem http://www.ted.com/talks/jamie_oliver.html - kladení otázek Doporučená literatura: Emil Hierhold: Rétorika a prezentace, Grada Publishing, 2012, ISBN 978-80-247-2423-2 - skvělá přehledová knížka o prezentaci, která vás nenaučí prezentovat, ale může utřídit myšlenky Dan Roam: Nápady na ubrousku, Melvil Publishing, 2009, ISBN 978-80-903912-9-1 - technika kreslení při prezentaci Annette Simmons: Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů, Computer Press, 2008 - využití příběhů v prezentaci Jakékoliv příběhové knížky - pohádky, povídky, anekdoty. Sbírejte příběhy, leží všude kolem vás, stačí je jen začít vidět a hledat paralely k vašim profesním prezentacím.