Digitale
Dødsfall
OM
STATUS
VEGEN VIDARE
Status
23/8 Søknad til Folkeregisteret
3/9 Folkeregisteret til FAD:
??
Folkeregister
= Skatt Øst /
Skattedirektoratet
= Finansdep.
Domstol
= Justisdep.
Ikkje offentlege data,
men
OK på avispapir?
Medan
me
ventar...
Digitale Dødsfall 1.0

for iphone/ipod touch

anmeldte dødsfall for Oslo

dagleg oppdatering

gratis
Digitale Dødsfall 1.0

for iphone/ipod touch: FERDIG!

anmeldte dødsfall for Oslo

dagleg oppdatering

gratis
DigD
CC-...
DigD
Vegen vidare
Android
Nasjonal www-løysing?
digitaledodsfall.blogspot.com
blogg.forlagsservice.no
Preso Nettskap
Preso Nettskap
Preso Nettskap
Preso Nettskap
Preso Nettskap
Preso Nettskap
Preso Nettskap
of 15

Preso Nettskap

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preso Nettskap

  • 1. Digitale Dødsfall OM STATUS VEGEN VIDARE
  • 2. Status 23/8 Søknad til Folkeregisteret 3/9 Folkeregisteret til FAD: ??
  • 3. Folkeregister = Skatt Øst / Skattedirektoratet = Finansdep. Domstol = Justisdep.
  • 4. Ikkje offentlege data, men OK på avispapir?
  • 5. Medan me ventar...
  • 6. Digitale Dødsfall 1.0  for iphone/ipod touch  anmeldte dødsfall for Oslo  dagleg oppdatering  gratis
  • 7. Digitale Dødsfall 1.0  for iphone/ipod touch: FERDIG!  anmeldte dødsfall for Oslo  dagleg oppdatering  gratis DigD CC-icon via iconspedia.com DaPino Webdesign: dapino-colada.nl
  • 8. DigD Vegen vidare Android Nasjonal www-løysing? digitaledodsfall.blogspot.com blogg.forlagsservice.no

Related Documents