Etnické násilí v Rakhínském státu vMyanmaru jako faktor rozpadu státu Klára Bažantová(333095) ...
Struktura prezentace• vstup do problematiky• metodologicko-teoretický rámec • teorie rozpadu státu • teorie etnických konfl...
Vstup do problematiky
Metodologicko- teoretický rámec• případová studie etnického násilí v Rakhínském státu• prolínání dvou protichů...
Teorie rozpadu státu• Failed States Index - Fund for Peace• roličnost definicí - minimalistická vs. Brooking Institute defi...
Teorie etnických konfliktů• instrumentalistický přístup ke konceptualizaci etnicity• Kasfirova teorie motivů...
Úvod do konfliktu
Aplikace teorí• konfliktní motivy aktérů dle N. Kasfira• příčiny etnických konfliktů dle Brownovy typologiy
Závěr• Etnické konflikty podmílají vládní legitimitu a v dlouhodobém výhledu znemožňují konsolidaci demokratického režim...
Zdroje • Elektronické zdrojeCIA Factbook - Myanmar. 2013 (cit. 2013-03-26). (https://www.cia.gov/library/publica...
of 10

Prezentace rozpad

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace rozpad

  • 1. Etnické násilí v Rakhínském státu vMyanmaru jako faktor rozpadu státu Klára Bažantová(333095) Rozpad státu (BSS461) analýzy státu v konceptu failed state
  • 2. Struktura prezentace• vstup do problematiky• metodologicko-teoretický rámec • teorie rozpadu státu • teorie etnických konfliktů• úvod do konfliktu• aplikace teorií• závěr, zdroje
  • 3. Vstup do problematiky
  • 4. Metodologicko- teoretický rámec• případová studie etnického násilí v Rakhínském státu• prolínání dvou protichůdných linií• hypotéza: etnické konflikty v Myamaru zpomalují demokratickou tranzici a přispívají k selhávání státu• etnické konflikty - nezávislá proměnná, míra rozpadu státu závislá proměnná• definice selhávajícího státu• teorie etnických konfliktů a indikátory rozpad státu• rizika výzkumu (zobecnění, derivace komplexní reality, jiné příčiny konfliktu než etnické)
  • 5. Teorie rozpadu státu• Failed States Index - Fund for Peace• roličnost definicí - minimalistická vs. Brooking Institute definice• transnacionalizace rozpadu státu
  • 6. Teorie etnických konfliktů• instrumentalistický přístup ke konceptualizaci etnicity• Kasfirova teorie motivů - u obou skupin přítomen jak pocit křivdy, tak hamižný motiv (koncept greed a grievance zároveň)• Brownova typologie příčin vnitrostátních konfliktů (4 skupiny: strukturální - etnický geografie, oslabení státu, politické - nízká míra demokratizace, politika menšin, ekonomicko-sociální (nerovnost) a kulturně-percepční atributy
  • 7. Úvod do konfliktu
  • 8. Aplikace teorí• konfliktní motivy aktérů dle N. Kasfira• příčiny etnických konfliktů dle Brownovy typologiy
  • 9. Závěr• Etnické konflikty podmílají vládní legitimitu a v dlouhodobém výhledu znemožňují konsolidaci demokratického režimu.• Násilí je rizikovým faktorem, který se může šířit i do dalších oblastí a podílet se, spolu s dalšími faktory, na selhávání státu.
  • 10. Zdroje • Elektronické zdrojeCIA Factbook - Myanmar. 2013 (cit. 2013-03-26). (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html#).Fund for Peace: Profile 2012 - Myanmar. 2012 (cit. 2013-03-25). (http://www.foreignpolicy.com/failed_states_index_2012_interactive).Hlains, Kyaw Yin. 2012. “Understanding Recent Political Changes in Myanmar - KYAW YIN HLAING”. In: Contemporary Southeast Asia: A Journal ofInternational & Strategic Affairs, 190-216, (cit. 2013-03-25). (http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=264bc78c-b5cc-422f-9de4-00bdae609734%40sessionmgr11&hid=11).Human Rights Council. 2013. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, (cit. 2013-26-03). (http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.58_AUV.pdf).The Brookings Institution. 2008. Index of State Weakness in the Developing World. Washington DC (cit. 2013-26-03). (http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2008/02_weak_states_index/02_weak_states_index.pdf). • Knižní zdrojeZartman, I.W. (1995, ed.): Collapsed States : The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Related Documents