Diszkontált Cash-flow alapú vállalat értékelés
Vodics Tamás SZIE GTK pénzügy-számvitel III. évfolyam
“Ma az emberek tudják
mindennek az árát, de nem
tudják semminek az
értékét.”
Oscar Wilde
A vállalatértékelés fő kérdései
• Mennyit ér a vállalat?
• Mennyit fizessen érte a befektető?
• Mennyiért érdemes eladnia ...
A diszkontált Cash flow (DCF)
megközelítés alapgondolata
• A vállalkozás értéke mindaz a jövedelem
(készpénzben), amit a v...
A kétfázisú DCF képlete öt évre
Ahol:
Firm Value: A vállalat
becsült értéke
FCFFt: A t-edik időszak
becsült Free Cash Flow...
Az FCFF számítása
EBIT
- Az EBIT számított adója
(EBIT*Adóráta)
= Adózott eredmény kölcsöntőke nélkül
+ Amortizáció – Befe...
A diszkontráta (WACC)
• A WACC nem más, mint a saját tőke
megkövetelt megtérülésének és az idegen tőke
adózás utáni költsé...
A diszkontráta (WACC) számítása
Ahol:
we: A saját tőke részaránya
wd: Az idegen tőke részaránya
Ke: A saját tőke megkövete...
Egy egyszerű példa a kétfázisú modellre
0.év 1.év 2. év 3. év 4.év 5.év
EBIT 33848 37233 40956 45052 49557 54513
EBIT elmé...
A diszkontált Cash folw alapú módszer
Előnyök
• a leginkább elfogadott
cégértékelési módszer
• a múlt adataira épül és a
t...
Összegzés
• Mindent egybevéve a diszkontált
pénzáramláson nyugvó módszerek alkalmasak
arra, hogy megértsük, milyen hatások...
Köszönöm a figyelmüket!
Kapcsolat
Vodics Tamás
SZIE GTK BKH
vodtam@vipmail.hu
precenus@gmail.com
0630/7128638
Források
• http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
• http://www.wikipedia.org/
• http://www.free-power-point-templates.com/
of 14

DCF Vállalatértékelés (FCFF, WACC)

DCF Vállalatértékelés
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - DCF Vállalatértékelés (FCFF, WACC)

 • 1. Diszkontált Cash-flow alapú vállalat értékelés Vodics Tamás SZIE GTK pénzügy-számvitel III. évfolyam
 • 2. “Ma az emberek tudják mindennek az árát, de nem tudják semminek az értékét.” Oscar Wilde
 • 3. A vállalatértékelés fő kérdései • Mennyit ér a vállalat? • Mennyit fizessen érte a befektető? • Mennyiért érdemes eladnia a tulajdonosnak? • Mennyiben képes fedezni a felvett hiteleket a vállalat jövedelemtermelő képessége? • Arányban áll-e a vállalat piaci kapitalizációja a fundamentumokkal? • Milyen változók befolyásolják a vállalat értékét?
 • 4. A diszkontált Cash flow (DCF) megközelítés alapgondolata • A vállalkozás értéke mindaz a jövedelem (készpénzben), amit a vállalkozás az üzleti tevékenységével hosszú távon, teljes élettartama során realizálni képes. • A DCF módszer szerint tehát a vállalkozás értéke a jövőbeli várható pénzáramlások, illetve ezek kockázatát is kifejező rátával diszkontált értéke. Diszkontráta mértéke függ a saját illetve a vállalatban működő idegen tőke költségétől.
 • 5. A kétfázisú DCF képlete öt évre Ahol: Firm Value: A vállalat becsült értéke FCFFt: A t-edik időszak becsült Free Cash Flow to Firm-ja r1: Az első fázis diszkontrátája becsült (WACC) r2: A második fázis (becsült WACC) g: A második fázis növekedései rátája (örökjáradék elvén az 5. évtől)
 • 6. Az FCFF számítása EBIT - Az EBIT számított adója (EBIT*Adóráta) = Adózott eredmény kölcsöntőke nélkül + Amortizáció – Befektetett eszközök növekménye – WRC növekménye FREE CASH FLOW TO FIRM (FCFF)
 • 7. A diszkontráta (WACC) • A WACC nem más, mint a saját tőke megkövetelt megtérülésének és az idegen tőke adózás utáni költségének a tőkestruktúrával súlyozott átlaga. • Azt a megtérülési rátát reprezentálja, amelyet a vállalatnak minden tőkejuttató igényeinek kielégítése érdekében minimálisan el kell érnie.
 • 8. A diszkontráta (WACC) számítása Ahol: we: A saját tőke részaránya wd: Az idegen tőke részaránya Ke: A saját tőke megkövetelt megtérülése Kd: Idegen tőke megkövetelt megtérülése T: Adóráta
 • 9. Egy egyszerű példa a kétfázisú modellre 0.év 1.év 2. év 3. év 4.év 5.év EBIT 33848 37233 40956 45052 49557 54513 EBIT elméleti adóterhe -6770 -7447 -8191 -9010 -9911 -10903 Amortizáció 5811 6392 7031 7734 8508 9359 Befektetett eszközök növekménye -11029 -12132 -13345 -14680 -16148 -17762 WCR növekménye -930 -1023 -1125 -1238 -1362 -1498 FCFF 20930 23023 25326 27858 30644 33709 Evárt hozam 1.0736 1.1526 1.2679 1.3947 1.5341 1.6875 Jelenértékek összege az első fázisban 119370 Jelenérték a második fázisban 254134 A vállalat jelelegi értéke 373504
 • 10. A diszkontált Cash folw alapú módszer Előnyök • a leginkább elfogadott cégértékelési módszer • a múlt adataira épül és a tényadatok tendenciái alapján meghatározott növekedési ütemmel számol • az évek előrehaladásával csökkenő hozamok Hátrányok • jövőre valószínűsít hozamokat vagy alul teljesülnek vagy felül • Az értékelés csak annyira lesz pontos, amennyire az alapjául szolgáló becslések.
 • 11. Összegzés • Mindent egybevéve a diszkontált pénzáramláson nyugvó módszerek alkalmasak arra, hogy megértsük, milyen hatások lehetnek befolyással egy vállalat értékére (pl. részvényárfolyamára) De az így kapott eredményeket fenntartásokkal kell fogadnunk. A gazdasági feltételek jelentős változása teljesen felboríthatja számításainkat. De még ezzel együtt is alkalmas arra, hogy segítségünkre legyen befektetési lehetőségeink vizsgálatánál.
 • 12. Köszönöm a figyelmüket!
 • 13. Kapcsolat Vodics Tamás SZIE GTK BKH vodtam@vipmail.hu precenus@gmail.com 0630/7128638
 • 14. Források • http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ • http://www.wikipedia.org/ • http://www.free-power-point-templates.com/

Related Documents