запрошують на навчання
в магістратуру за програмою
«ДЕРЖАВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІКОЮ»
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
КАФЕ...
Сучасна економіка потребує нового покоління управлінців,
здатних, спираючись на знання макроекономічної науки,
забезпечити...
ОСОБЛИВОСТІ
магістерської програми
 забезпечує професійну підготовку фахівців для центральних та
місцевих органів влади;
...
МОЖЛИВОСТІ
магістерської програми
 дозволяє набути професійні компетенції в сфері державного
менеджменту, оволодіти ґрунт...
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
наших магістрів
 фундаментальні та вкрай необхідні для сучасного бізнесу
навички щодо макроекономічн...
 вміння виконувати актуальні наукові дослідження з проблем
розвитку національної економіки та її окремих сфер забезпечуют...
УВАГА!
У 2014 році надається можливість вступу на
магістерську програму «Державне управління
економікою» для громадян, що ...
ЯК ВСТУПИТИ
НА МАГІСТЕРСЬКУ ПРОГРАМУ?
 Приймальна комісія ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вади...
of 8

Prezent_MagProg_DUE_2014

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezent_MagProg_DUE_2014

  • 1. запрошують на навчання в магістратуру за програмою «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ» ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ КАФЕДРА МАКРОЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  • 2. Сучасна економіка потребує нового покоління управлінців, здатних, спираючись на знання макроекономічної науки, забезпечити ефективний майбутній розвиток країни. Магістерська програма «Державне управління економікою» покликана забезпечити сучасними фундаментальними знаннями та практичними навичками з розв’язання проблем розвитку національної економіки. Ми - об’єдннана спільною метою команда висококваліфікованих викладачів та наполегливих студентів, які прагнуть змінити економічну ситуацію на краще та забезпечити гідну якість життя кожному громадянину України. Без нас бізнес не є конкурентоспроможним в умовах світових кризових викликів, а державна влада не забезпечена науковими новаціями у сфері реалізації соціально-економічної політики. ЦІЛІ магістерської програми
  • 3. ОСОБЛИВОСТІ магістерської програми  забезпечує професійну підготовку фахівців для центральних та місцевих органів влади;  надає випускнику кваліфікацію магістра з державного управління економікою , що є нагальною потребою для тих, хто планує обіймати посади в органах державного та муніципального управління;  набуті знання апробуються студентами під час п’ятимісячної практики в державних органах влади різного рівня;  після закінчення навчання видається диплом про повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій», що засвідчує здобуття кваліфікації магістра з державного управління економікою.  навчання протягом 1 року (за денною формою - з 1 вересня по 30 червня).
  • 4. МОЖЛИВОСТІ магістерської програми  дозволяє набути професійні компетенції в сфері державного менеджменту, оволодіти ґрунтовними знаннями з методології аналізу трансмісійного впливу органів влади на економічну систему, а також сформувати цілісне розуміння механізмів державного регулювання економікою на різних його рівнях – того комплексу знань, які не можна набути інтуїтивно поза межами стін спеціалізованого вищого навчального закладу;  підвищує рівень кваліфікації та забезпечує майбутнє професійне зростання працюючих державних службовців;  надає можливість вивчити систему державного управління в країні зсередини, дізнатися про специфіку роботи державних органів, напрацювати зв’язки з державними службовцями та отримати перспективу працевлаштування;  набутий корисний досвід професійної діяльності сприяє успішній кар’єрі економіста та менеджера в будь-якій іншій сфері.
  • 5. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ наших магістрів  фундаментальні та вкрай необхідні для сучасного бізнесу навички щодо макроекономічного моніторингу, прогнозування та консалтингу дозволяють обіймати посади управлінців, аналітиків, консультантів в різних сферах – в банківських, фінансових установах та підприємствах реального сектору економіки;  опанування арсеналом практичного досвіду з державного управління відкриває шлях до посад в міністерствах, відомствах, національних комісіях, комітетах Верховної Ради України та місцевих органах влади;  фахові інноваційні компетенції в управлінській діяльності дають можливість презентувати себе в міжнародних організаціях, відомих консалтингових фірмах, вигравати міжнародні гранти для управління змінами бізнес- середовища;
  • 6.  вміння виконувати актуальні наукові дослідження з проблем розвитку національної економіки та її окремих сфер забезпечують високі конкурентні переваги для працевлаштування в академічних установах, дослідницьких центрах та організаціях;  досвід спілкування з відомими практиками у сфері фінансової, монетарної, соціальної, зовнішньоекономічної політики, а також успішними бізнесменами в Україні, які залучаються до викладання;  гарантована забезпеченість проходження переддипломної практики в центральних та місцевих органах влади та наукових установах, яка сприяє подальшому працевлаштуванню випускників;  майстерність інтерактивного та креативного спілкування - тренінги, мозкові штурми, ділові ігри, зручний формат комбінації аудиторних занять і самостійної роботи відповідають новітнім тенденціям світових лідерів в освіті. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ наших магістрів
  • 7. УВАГА! У 2014 році надається можливість вступу на магістерську програму «Державне управління економікою» для громадян, що мають базову вищу освіту (диплом бакалавра) за напрямом підготовки «Менеджмент» та вперше - за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво».
  • 8. ЯК ВСТУПИТИ НА МАГІСТЕРСЬКУ ПРОГРАМУ?  Приймальна комісія ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що здійснює прийом документів на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, 49-г ауд. 12а (навчальний корпус №2).  Документи подаються до приймальної комісії з 1 по 12 липня 2014 року.  Вступні екзамени проводяться з 13 по 26 липня 2014 року.  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: не пізніше 28 липня 2014 року.  Терміни зарахування вступників:  за державним замовленням – не пізніше 11 серпня 2014 р.;  за кошти фізичних та юридичних осіб – після виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 26 серпня 2014 року.  Режим роботи приймальної комісії: http://kneu.edu.ua/ua/plicants/missions/edine_vikno_vstupnika/