Zima LatoJesień Wiosna
Nałęczów to miasto w województwie lubelskim.Przepływa przez nią taka rzeka jak Bystra, prawy dopływWisły, oraz uchodząca d...
Najpierw obecny Nałęczów nazywany był Bochotnicą. Początki sięgająprzełomu VIII i IX wieku, gdy na obecnej Górze Poniatows...
W 1772 roku od noszonego przez swój ród herbu Nałęcz nazwałcałą posiadłość Nałęczowem. Po powstaniu styczniowym dobranałęc...
Uzdrowisko Nałęczów powstało 11 lutego 1878 roku. Po II wojnieświatowej zostało upaństwowione, a w roku 1998, zgodnie z za...
14 listopada 2007 roku UzdrowiskuNałęczów S.A. nadano markęLubelskkie. Podczas gali w FilharmoniiLubelskiej 29 marca 2008 ...
Założycielem i organizatorem Parku Zdrojowego, na którego terenieznajduje się część zabudowań uzdrowiska był Stanisław Mał...
Nałęczów znany jesttakże z willowejzabudowy. Niektóre willepowstały z początkiemZakładu Leczniczegooraz w czasach, kiedy w...
Cykliczne imprezy kulturalne i sportowe W miesiącach wakacyjnych odbywa się festiwal młodych wokalistówoperowych "Belcant...
We wrześniu odbywają sięMiędzynarodowe Zawody Balonoweo puchar SPA Nałęczów orazBalonowe Mistrzostwa Polski.23 grudnia prz...
Edukacja w Nałęczowie W tym mieście funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. StefanaŻeromskiego oraz jedno gimnazjum. Edukację n...
W Nałęczowie jest specyficzny mikroklimat, który wytworzył się dzięki naturalnym warunkom .Jego właściwości lecznicze p...
Koniec
Nałęczów rok regionów
of 14

Nałęczów rok regionów

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nałęczów rok regionów

 • 1. Zima LatoJesień Wiosna
 • 2. Nałęczów to miasto w województwie lubelskim.Przepływa przez nią taka rzeka jak Bystra, prawy dopływWisły, oraz uchodząca do niej Bochotniczanka .Nałęczów to jedyne w Polsce uzdrowisko o profilu wyłączniekardiologicznym. Leczy się tu przede wszystkim choroby:wieńcową, nadciśnienie tętnicze, nerwice serca i stanyogólnego wyczerpania psychofizycznego. Nałęczów posiadateż dobre warunki dla rehabilitacji pacjentów po zawale serca ioperacjach kardiochirurgicznych.
 • 3. Najpierw obecny Nałęczów nazywany był Bochotnicą. Początki sięgająprzełomu VIII i IX wieku, gdy na obecnej Górze Poniatowskiego,wzniesiono gród. Później centrum osady przeniesiono na wzgórze, gdziedziś znajduje się kościół parafialny. W I połowie XIV w. powstała parafia wBochotnicy. W tym samym stuleciu dokonano lokacji wsi na prawieniemieckim.Dnia 23 czerwca 1751 roku tereny te należące do AleksandraGałęzowskiego zakupił Stanisław Małachowski.
 • 4. W 1772 roku od noszonego przez swój ród herbu Nałęcz nazwałcałą posiadłość Nałęczowem. Po powstaniu styczniowym dobranałęczowskie kupił Michał Górski. Na początku XIX w. odkrytolecznicze właściwości tutejszych wód; wykorzystali je trzej lekarze –Fortunat Nowicki, Wacław Lasocki i Konrad Chmielewski,modernizując pod koniec XIX w. funkcjonujące już uzdrowisko zapieniące ówczesnego właściciela Nałęczowa- Michała Górskiego.Stworzył on uzdrowisko kształcie miasto- ogrodu. To on uczynił zNałęczowa ośrodek leczniczo-kulturalny. W 1963 roku Nałęczówotrzymał prawa miejskie.
 • 5. Uzdrowisko Nałęczów powstało 11 lutego 1878 roku. Po II wojnieświatowej zostało upaństwowione, a w roku 1998, zgodnie z zapisamiustawy o prywatyzacji i komercjalizacji, przekształconew jednoosobową spółkę skarbu państwa.W 2001 roku Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" S.A. wNałęczowie został sprywatyzowany przez sprzedaż 85% akcji firmieEast Springs International NV z Amsterdamu.Mimo początkowych obaw związanych z prywatyzacją, obecnieUzdrowisko jest w dobrej sytuacji finansowej, inwestuje i rozwija się,wychodząc naprzeciw potrzebom kuracjuszy. Dzięki temu otrzymujenagrody i wyróżnienia w rankingach i konkursach zarówno o zasięguregionalnym jak i krajowym.
 • 6. 14 listopada 2007 roku UzdrowiskuNałęczów S.A. nadano markęLubelskkie. Podczas gali w FilharmoniiLubelskiej 29 marca 2008 roku. ZakładLeczniczy otrzymał tytuł AmbasadoraLubelszczyzny w kategorii firma.Według kapituły to nowoczesnaplacówka, której udało się połączyćfunkcje lecznicze z wypoczynkowymi.Uzdrowisko Nałęczów S.A. kieruje sweusługi nie tylko do osób z problemamikardiologicznymi, ale stara sięposzerzać grono klientów. Dlategow obiektach uzdrowiska dostępne sązabiegi odnowy biologicznej.
 • 7. Założycielem i organizatorem Parku Zdrojowego, na którego terenieznajduje się część zabudowań uzdrowiska był Stanisław Małachowski. Parkistniał już w połowie XVIII w., lecz pod koniec XIX w. był powiększony dlapotrzeb kuracjuszy. Przecina go szereg alei i ścieżek. Park podzielony jestna 2 części korytem Bystrej.Drzewostan parku, starannie dobierany i pielęgnowany przez prawie 190lat, jest chlubą nałęczowskiego uzdrowiska. Obok znanych krajowychgatunków drzew iglastych i liściastych spotyka się tu okazy floryzachodnioeuropejskiej, a nawet amerykańskiej.Odwiedzający mogą także skorzystać z uroków palmiarni i ugasićpragnienie wodami mineralnymi. Park Zdrojowy, położony w centrummiasta, jest oazą ciszy i spokoju, gdzie spacerowicze mogą dokarmiaćoswojone łabędziei wiewiórki.
 • 8. Nałęczów znany jesttakże z willowejzabudowy. Niektóre willepowstały z początkiemZakładu Leczniczegooraz w czasach, kiedy wNałęczowie bywali itworzyli m.in.: ZofiaNałkowska, HenrykSienkiewicz, StanisławPrzybyszewski, StanisławWitkiewicz, StefanŻeromski, Bolesław Prus,Michał Elwiro Andriolli,Ewa Szelburg-Zarembina.
 • 9. Cykliczne imprezy kulturalne i sportowe W miesiącach wakacyjnych odbywa się festiwal młodych wokalistówoperowych "Belcanto"Na przełomie czerwca i maja mają miejsce koncerty z serii"Nałęczowskie Divertimento". Koncerty odbywają się w PałacuMałachowskich.W muszli koncertowej pod Domem Kultury często występują zespołymuzyki rozrywkowej i ludowej.
 • 10. We wrześniu odbywają sięMiędzynarodowe Zawody Balonoweo puchar SPA Nałęczów orazBalonowe Mistrzostwa Polski.23 grudnia przed PałacemMałachowskich odbywa się WigiliaNałęczowska, na której gromadzi sięcała społeczność, dzieli się opłatkiem idegustuje tradycyjne, wigilijne potrawy.
 • 11. Edukacja w Nałęczowie W tym mieście funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. StefanaŻeromskiego oraz jedno gimnazjum. Edukację na poziomie ponadgimnazjalnym można kontynuować w 3 placówkach: LiceumPlastycznym im. Józefa Chełmońskiego, LiceumOgólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego i Zespole Szkółim. Zygmunta Chmielewskiego. Według danych z 31 grudnia 2008 roku liczba mieszkańcówgminy miejskiej Nałęczów wynosi ogółem 4 200 mieszkańców.Gęstość zaludnienia jest stosunkowo niewielka – wynosi przeciętnie303 osoby na km2 wobec 1048 na 1 km2 przeciętnie w miastachwojewództwa lubelskiego. Względnie niska gęstość zaludnieniawynika niewątpliwie ze znacznego udziału na obszarze miastaterenów rolniczych. Większość mieszkańców stanowią kobiety:2287 kobiet wobec 1897 mężczyzn.
 • 12. W Nałęczowie jest specyficzny mikroklimat, który wytworzył się dzięki naturalnym warunkom .Jego właściwości lecznicze powodują samoczynne obniżanie ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszanie dolegliwości chorób serca. Nałęczów leży w najcieplejszym w kraju, regioniebioklimatycznym "południowo-wschodnim". Jestuzdrowiskiem nizinnym, równinnym i charakteryzuje siętypem bioklimatu słabo bodźcowym.
 • 13. Koniec

Related Documents