Kolegium Nauczycielskie
im. Grzegorza Piramowicza
Kolegium Nauczycielskie jest
państwowym zakładem
kształcenia nauczycieli,
który działa od 1992 roku
Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa
Dolnośląskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje
Minister Edukacji Narodo...
kierunki kształcenia:
język polski
z historią
język polski
z bibliotekoznawstwem
język polski
z terapią pedagogiczną
nowe kierunki:
język polski
z edukacją wczesnoszkolną
język polski
z etyką
Kształcenie odbywa się
w systemie stacjonarnym
i trwa 6 semestrów (3 lata).
Zakończone jest napisaniem
pracy dyplomowej
i ...
Na mocy umowy
z Uniwersytetem Wrocławskim
i Uniwersytetem Opolskim
absolwenci Kolegium
mogą przystąpić do egzaminu
licencj...
Zalety KN>>>
wysoko wykwalifikowana kadra:
Zajęcia teoretyczne Przedmioty pedagogiczne prowadzą d...
Zalety KN>>>
bardzo dobra
baza lokalowa:
biblioteka i czytelnia
z centrum informatycznym
sala
gimnastyczna
pracownie
komputerowo-internetowe
sale multimedialne
Zalety KN>>>
koła
zainteresowań:
literackie
miłośników fantastyki
kabaret
sportowe
W Kolegium kształci się ponad
400 słuchaczy.
Rok szkolny rozpoczyna się
1 października i trwa do 30 września.
zasady rekrutacji
na I rok studiów:
Konkurs
świadectw maturalnych
(stara i nowa matura)
terminy składania
dokumentów:
I nabór
1 lipca - 30 lipca 2009 r.
II nabór
3 s...
Kolegium Nauczycielskie
Dworzec PKP Nadodrze
Prezentacja KN we Wrocławiu
Prezentacja KN we Wrocławiu
of 21

Prezentacja KN we Wrocławiu

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Career      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja KN we Wrocławiu

 • 1. Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza
 • 2. Kolegium Nauczycielskie jest państwowym zakładem kształcenia nauczycieli, który działa od 1992 roku
 • 3. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Edukacji Narodowej, a opiekę naukowo-dydaktyczną Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Opolski.
 • 4. kierunki kształcenia: język polski z historią język polski z bibliotekoznawstwem język polski z terapią pedagogiczną
 • 5. nowe kierunki: język polski z edukacją wczesnoszkolną język polski z etyką
 • 6. Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym i trwa 6 semestrów (3 lata). Zakończone jest napisaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego. Nauka w kolegium jest BEZPŁATNA.
 • 7. Na mocy umowy z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Opolskim absolwenci Kolegium mogą przystąpić do egzaminu licencjackiego i po uzyskaniu licencjatu kontynuować naukę na studiach magisterskich od IV roku.
 • 8. Zalety KN>>> wysoko wykwalifikowana kadra: Zajęcia teoretyczne Przedmioty pedagogiczne prowadzą d prowadzą nauczyciele nauczycie akademiccy z wielole z Uniwersytetu Wrocławskiego (ze stopniami naukowymi profesora, doktora habilitowanego, doktora). Kolegium współpracuje także z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • 9. Zalety KN>>> bardzo dobra baza lokalowa:
 • 10. biblioteka i czytelnia z centrum informatycznym
 • 11. sala gimnastyczna
 • 12. pracownie komputerowo-internetowe
 • 13. sale multimedialne
 • 14. Zalety KN>>> koła zainteresowań:
 • 15. literackie miłośników fantastyki kabaret sportowe
 • 16. W Kolegium kształci się ponad 400 słuchaczy. Rok szkolny rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września.
 • 17. zasady rekrutacji na I rok studiów: Konkurs świadectw maturalnych (stara i nowa matura)
 • 18. terminy składania dokumentów: I nabór 1 lipca - 30 lipca 2009 r. II nabór 3 sierpnia - 4 września 2009 r. W roku szkolnym 2009/2010 Na pierwszy rok studiów może zostać przyjętych ok. 180 osób.
 • 19. Kolegium Nauczycielskie Dworzec PKP Nadodrze