KONJUNKTURINSTITUTET
30 JANUARI 2014
Konjunkturbarometer
ROGER KNUDSEN
Barometerindikatorn
Index
Medelvärde=100
Tillverkningsindustri
Konfidensindikatorn
Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.
Tillverkningsindustri
Orderingång på hemmamarknaden
Säsongsrensade nettotal
Tillverkningsindustri
Orderingång på exportmarknaden
Säsongsrensade nettotal
Tillverkningsindustri
Total orderstock och färdigvarulager
Säsongsrensade nettotal
Tillverkningsindustri
Produktionsvolym
Säsongsrensade nettotal
Tillverkningsindustri
Nuvarande kapacitetsutnyttjande i procent
Säsongsrensat medelvärde (kvartalsfråga)
Tillverkningsindustri
Antal anställda
Säsongsrensade nettotal
Bygg- och anläggningsverksamhet
Konfidensindikatorn
Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.
Bygg- och anläggningsverksamhet
Orderstocken
Säsongsrensade nettotal
Bygg- och anläggningsverksamhet
Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt
Säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)
Detaljhandel
Konfidensindikatorn
Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100
Privata tjänstenäringar
Konfidensindikatorn
Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100
Privata tjänstenäringar
Efterfrågan på företagets tjänster
Säsongsrensade nettotal
Privata tjänstenäringar
Antalet anställda
Säsongsrensade nettotal
Hushåll
Konfidensindikatorn
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
06
08
10
12
Säsongsrensade värd...
Hushåll
Mikro- och makroindex
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
06
08
10
Säsongsrensade värden...
Sammanfattning
Indikatorer
Max
Min
nov-13
dec-13
jan-14
Förändring
Läget¹
118,2
69,5
103,9
106,3
107,8
1,5
+...
KONJUNKTURINSTITUTET
30 januari 2014
Uppdatering av konjunkturbilden
Jesper Hansson
Global industrikonjunktur fortsätter att stärkas
Inköpschefsindex, industrin, diffusionsindex,
säsongsrensade månadsvärden...
Börskurserna i stigande trend trots sättning senaste
veckan
Index 2006-12-29 = 100, 5 dagars glidande medelvärde
140
140
...
Turbulens i tillväxtekonomierna – inget allvarligt
hot mot återhämtningen i världsekonomin
Bilaterala växelkurser mot doll...
BNP-tillväxten är på väg uppåt
BNP, procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1...
Export av varor: Vändning i sikte, men fortfarande
måttlig ökning i november-december
Miljarder kronor, fast pris, säsongs...
Industriproduktionen vänder upp, men tillfälligheter
påverkar novemberutfallet
Industri- och tjänsteproduktionsindex, 2007...
Anställningsplaner och sysselsättning
Nettotal och procentuell förändring, säsongsrensade
månads- respektive kvartalsvärde...
Arbetslösheten kryper sakta neråt
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsrespektive månadsvärden
10
10
9
9
8...
Gott om lediga resurser på arbetsmarknaden
Andel företag som rapporterar brist på arbetskraft,
procent, säsongsrensade kva...
Fortsatt mycket låg inflation –reporäntan ligger still
under 2014
KPIF, årlig procentuell förändring, månadsvärden
3.5
3....
Prognosen från december 2013 står sig bra
(Utfall 2013 inom parentes)
Årlig procentuell förändring respektive procent
2013...
of 31

Presskonferens Konjunkturbarometern 20140130

Konjunkturinstitutets kvartalsbarometer bland företag och hushåll i januari 2014. I presentationen finns även en uppdaterad konjunkturbild.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presskonferens Konjunkturbarometern 20140130

 • 1. KONJUNKTURINSTITUTET 30 JANUARI 2014 Konjunkturbarometer ROGER KNUDSEN
 • 2. Barometerindikatorn Index Medelvärde=100
 • 3. Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.
 • 4. Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden Säsongsrensade nettotal
 • 5. Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden Säsongsrensade nettotal
 • 6. Tillverkningsindustri Total orderstock och färdigvarulager Säsongsrensade nettotal
 • 7. Tillverkningsindustri Produktionsvolym Säsongsrensade nettotal
 • 8. Tillverkningsindustri Nuvarande kapacitetsutnyttjande i procent Säsongsrensat medelvärde (kvartalsfråga)
 • 9. Tillverkningsindustri Antal anställda Säsongsrensade nettotal
 • 10. Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.
 • 11. Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken Säsongsrensade nettotal
 • 12. Bygg- och anläggningsverksamhet Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt Säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)
 • 13. Detaljhandel Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100
 • 14. Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100
 • 15. Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster Säsongsrensade nettotal
 • 16. Privata tjänstenäringar Antalet anställda Säsongsrensade nettotal
 • 17. Hushåll Konfidensindikatorn 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 06 08 10 12 Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100. 14 60
 • 18. Hushåll Mikro- och makroindex 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 06 08 10 Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100 12 14 60
 • 19. Sammanfattning Indikatorer Max Min nov-13 dec-13 jan-14 Förändring Läget¹ 118,2 69,5 103,9 106,3 107,8 1,5 + Totala näringslivet 2 120,1 69,6 104,7 107,2 109,7 2,5 + Tillverkningsindustri 119,5 66,3 105,2 107,0 108,2 1,2 + Bygg- och anläggningsverksamhet 122,5 80,5 97,3 101,1 99,9 -1,2 - Detaljhandel 125,2 68,1 104,2 104,1 107,9 3,8 + Privata tjänstenäringar 3 118,7 72,7 102,8 106,0 108,6 2,6 + Hushåll 119,9 49,4 104,4 104,8 103,2 -1,6 + Makroindex (hushåll) 120,8 72,6 104,0 104,8 106,0 1,2 + Mikroindex (hushåll) 118,1 44,8 103,9 104,2 99,9 -4,3 - Barometerindikatorn Konfidensindikatorer:
 • 20. KONJUNKTURINSTITUTET 30 januari 2014 Uppdatering av konjunkturbilden Jesper Hansson
 • 21. Global industrikonjunktur fortsätter att stärkas Inköpschefsindex, industrin, diffusionsindex, säsongsrensade månadsvärden 70 70 60 60 50 50 40 40 30 05 07 Sverige Euroområdet USA Kina 09 11 13 30
 • 22. Börskurserna i stigande trend trots sättning senaste veckan Index 2006-12-29 = 100, 5 dagars glidande medelvärde 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 10 11 Sverige (OMXS) Euroområdet (STOXX) USA (S&P 500) 12 13 40
 • 23. Turbulens i tillväxtekonomierna – inget allvarligt hot mot återhämtningen i världsekonomin Bilaterala växelkurser mot dollarn, index 2010 = 100, 5 dagars glidande medelvärde 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 10 Brasilien Turkiet Argentina Indien 12 80
 • 24. BNP-tillväxten är på väg uppåt BNP, procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden 3 3 2 2 1 1 0 0 -1 -1 -2 10 Sverige Euroområdet USA 12 14 -2
 • 25. Export av varor: Vändning i sikte, men fortfarande måttlig ökning i november-december Miljarder kronor, fast pris, säsongsrensade månadsvärden 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 05 07 09 11 13 75
 • 26. Industriproduktionen vänder upp, men tillfälligheter påverkar novemberutfallet Industri- och tjänsteproduktionsindex, 2007=100, säsongsrensade månadsvärden 110 110 100 100 90 90 80 80 70 05 07 Industriproduktionsindex Tjänsteproduktionsindex 09 11 13 70
 • 27. Anställningsplaner och sysselsättning Nettotal och procentuell förändring, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden 30 4 20 3 10 2 0 1 -10 0 -20 -1 -30 -2 -40 -3 -50 01 03 05 07 09 11 Anställningsplaner, tidsförskjuten 3 månader Sysselsättning (höger) 13 15 -4
 • 28. Arbetslösheten kryper sakta neråt Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsrespektive månadsvärden 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 05 07 Prognos Utfall 09 11 13 15 5
 • 29. Gott om lediga resurser på arbetsmarknaden Andel företag som rapporterar brist på arbetskraft, procent, säsongsrensade kvartalsvärden 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 -10 0 01 03 05 Industri Byggverksamhet Handel Privata tjänstenäringar 07 09 11 13 -10
 • 30. Fortsatt mycket låg inflation –reporäntan ligger still under 2014 KPIF, årlig procentuell förändring, månadsvärden 3.5 3.5 3.0 3.0 2.5 2.5 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 07 09 Prognos Utfall 11 13 15 0.0
 • 31. Prognosen från december 2013 står sig bra (Utfall 2013 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 2013 2014 2015 1,0 2,4 3,1 8,0 (=) 7,7 7,3 KPIF 0,8 (0,9) 1,0 1,6 Reporänta2 0,75 (=) 1,00 1,75 -1,2 -1,6 -1,0 BNP Arbetslöshet1 Offentligt finansiellt sparande3 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

Related Documents