UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
STUDIA
–
STYPENDIA
‐
SZANSE
 INSTYT...
UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 KIM
CHCE...
UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 13
specjalności
filologic...
UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 Studia
zaoczne
i
podyplomowe
...
UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 Nauczamy
ponad
20
ję...
UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 Przedmioty
na
studi...
UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
Studenci
działają
w
teatrze
Cuenta...
UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 Zespół
bębn...
UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 Dni
kultur:
kultura
od
kuc...
UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa

UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 St...
UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
Studenckie
Koło
Językoznawcze
REMAT

UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 STUDIA
A
...
UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa

of 14

PREZENTACJA IJ

Oto prezentacja Instytutu Językoznawstwa zrobiona w ramach promocji studiów w IJ.Format prezentacji jest zgodny z 10-20-30!
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PREZENTACJA IJ

 • 1. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
STUDIA
–
STYPENDIA
‐
SZANSE
 INSTYTUT
JĘZYKOZNAWSTWA 
 WWW.IJ.AMU.EDU.PL 
 AL.
NIEPODLEGŁOŚCI
4
 • 2. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 KIM
CHCESZ
ZOSTAĆ?
•  Jesteś
zainteresowany
kulturą
i
językami
Europy,
Azji
lub
Afryki?

 Chcesz
być
filologiem,
tłumaczem
lub
nauczycielem?
 •  Wybierz
swoją
filologię! 
•  Chcesz
być
poliglotą?
A
może
dyplomatą?

•  Chcesz
poznać
związki
języka
i
kultury?

 •  Wybierz
etnolingwistykę! 
•  Chcesz
zostać
specjalistą
od
zarządzania
wiedzą
i
zasobami
językowymi

 lub
administratorem
sieci
i
stron
internetowych?
 •  Wybierz
językoznawstwo
i
naukę
o
informacji!
 • 3. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 13
specjalności
filologicznych
 filologie
w
ramach
bałtologii:
etnolingwistyka
 • litewska
 • łotewska*
językoznawstwo

i
nauka
o
informacji
 filologie
w
ramach
ugrofinistyki:
 •  węgierska
filologia
koreańska
 •  fińska*
 filologie
Azji
Południowo‐ Wschodniej:
filologia
nowogrecka
 • wietnamsko‐tajska
 • indonezyjsko‐malajska
 *najbliższy nabór: 2010/11
 • 4. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 Studia
zaoczne
i
podyplomowe
•  komunikacja
i
zarządzanie
zasobami
informacji
 (studia
II
stopnia)

•  podyplomowe
studium
interlingwistyki
•  podyplomowe
studia
dla
kandydatów

 na
tłumaczy
przysięgłych
 • 5. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 Nauczamy
ponad
20
języków
Azji:

•  khmerski,
indonezyjski,
malajski,
hindi,
farsi
(nowoperski),

 chiński,
japoński,
wietnamski,
tajski
i
koreański
Afryki:

•  suahili
i
amharski
oraz
arabski
Europy:

•  angielski,
niemiecki,
szwedzki,
francuski,
włoski,
hiszpański,

 baskijski,
rosyjski,
litewski,
łotewski,
nowogrecki,
węgierski
i
fiński
Wszystkie
języki
są
nauczane
przez
mówców
rodzimych

oraz
przez
dyplomowanych
nauczycieli
polskojęzycznych.
 • 6. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 Przedmioty
na
studiach: 
•  językoznawstwo,
języki
obce
(kurs
intesywny)
•  wykłady
o
kulturze,
literaturze,
historii,
•  etnolingwistyka
(związki
języka
i
kultury),
•  filozofia,
socjolingwistyka,
psycholingwistyka,
•  nauka
o
informacji,
informatyka,
logika,
 statystyka,
matematyka,
naukoznawstwo...
 • 7. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
Studenci
działają
w
teatrze
Cuentacuentos
 • 8. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 Zespół
bębnów
koreańskich
W zespole Keunsoriro studenci koreanistyki grają tradycyjne koreańskie Samulnori. www.youtube.com/keunsoriro
 • 9. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 Dni
kultur:
kultura
od
kuchni 
•  Dni
języka
 •  szwedzkie

 portugalskiego
 
(dzień
św.
Łucji)
•  Dzień
węgierski
 •  eAopskie
•  Dni
khmerskie
 •  indonezyjskie
•  tajskie
 •  arabskie
•  chińskie
 •  perskie
(Dni
Iranu).

•  wietnamskie
 • 10. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 • 11. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 Stypendia
Europa
 •  Łotwa

 •  Iran
•  Belgia

 •  Niemcy

 •  Kambodża

•  Finlandia

 •  Portugalia

 •  Korea

•  Francja

 •  Węgry

 •  Tajlandia

•  Grecja

 •  Włochy

 •  Wietnam

•  Hiszpania

 Azja
 Afryka:

•  Kraj
Basków

 •  Chiny

 •  Emopia
•  Litwa

 •  Indonezja

 •  Tunezja
 • 12. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
Studenckie
Koło
Językoznawcze
REMAT
 • 13. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa
 STUDIA
A
SZANSE
Gdzie
pracują
absolwenci
Instytutu
Językoznawstwa?
•  instytucje
kulturalne,
rządowe,
gospodarcze,
szkoły
 –  Instytut
Cervantesa,
szkoły
językowe
empik,
ambasady
•  międzynarodowe
korporacje
na
całym
świecie
 –  LG,
HBS‐consulmng,
Bank
Zachodni
WBK
S.A.
•  serwisy
informacyjne,
ośrodki
przetwarzania
informacji:
 –  Wikia,
Wikimedia
FoundaAon,
TuenA
Technologies
SL
•  firmy
tłumaczeniowe,
agencje
reklamowe
(PR)
 [na
podstawie
serwisu
GoldenLine]
 • 14. UNIWERSYTET
im.
ADAMA
MICKIEWICZA
W
POZNANIU
 Instytut
Językoznawstwa