ЕЛЕКТРОСТАТИКА
Врсте наелектрисања
Постоје две врсте наелектрисања :
(+) стакло – свила или хартија (-)
 (-) пластика – вунена тканина (...
Пластични чешаљ се трљањем о вуну
наелектрише негативно
Стаклени штапић се трљањем о свилу
наелектрише позитивно
ВРСТЕ НАЕЛЕКТРИСАЊА
Наелектрисање тела зависи од броја
протона или електрона који се на
њему налазе.
Када је број протона ...
Постоје две врсте наелектрисања
• позитивно
• негатривно.
позитивно
негативно
Начини наелектрисања тела
Наелектрисање тела може да се
врши:
 Трењем
 Додиром
 Електростатичком индукцијом
Приликом трења једног тела о друго
долази до преласка електрона са
једног тела на друго,и тако се на
једном телу нађе више...
Наелектрисање трењем
Трењем се
даје много
већа
могућност
преласка
електрона.
Наелектрисање додиром
Утврђено је да
се неко
неутрално тело
може
наелектрисати
ако се додирне
телом које је
већ
наелектри...
Електростатичка индукција
Када се споје два неутрална балона и
негативно наелектрисана куглица
додирне један од њих, наел...
Електронска теорија
Тела се наелектришу на тај начин
што електрони прелазе са једног тела
на друго.
Електрони (е)
Протони...
Количина наелектрисања
Количина наелектисања- колико је
неко тело наелектрисано.Означава
се словом q.
Јединица за количи...
е- наелектрисање једног електрона
n- број који показује разлику броја
протона и електрона у телу
ФОРМУЛА
n означава број
протона или
електрона, а е је
елементарно
наелектрисање.
e = 1.6 ⋅ 10
q = ∆n ⋅ e
− 19
C
ЕЛЕКТРОСКОП И
ЕЛЕКТРОМЕТАР
Користе се за мерење количине
наелектрисања.
Разликују се само по томе сто
електрометар има каз...
Електроскоп
Помоћу
електроскопа
може да се
утврди да ли је
неко тело
наелектрисано и
колико је
наелектрисано.
Електрометар
Електрометар
има скалу на којој
може да се мери
скретање
казаљкескретање зависи
од количине
наелектрисања.
Узајамно деловање
наелектрисаних тела
Тела се привлаче ако су наелектрисана
супротним врстама наелектрисања, а
одбијају с...
УЗАЈАМНО ДЕЛОВАЊЕ НАЕЛЕКТРИСАНИХ ТЕЛА
Између два наелектрисана тела постоји
међусобно деловање које се назива
КУЛОНОВА СИ...
q1
q2
+
F
F
q1
r
q2
Кулонов закон
F-електрична сила јединица N
q-количина наелектрисања јединица
2
9 Nm /c 2
k-константа сразмерности К=9.10
...
ФОРМУЛА
q1q2
F =k 2
r
Шарл Кулон
Шарл-Огистен де
Кулон (1736-1806)
Француски физичар
Најпознатији по
откривању
законитости у
електротехници
...
Naelektrisanje
Naelektrisanje
Naelektrisanje
Naelektrisanje
Naelektrisanje
Naelektrisanje
Naelektrisanje
Naelektrisanje
Naelektrisanje
Naelektrisanje
Naelektrisanje
Naelektrisanje
Naelektrisanje
of 36

Naelektrisanje

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naelektrisanje

 • 1. ЕЛЕКТРОСТАТИКА
 • 2. Врсте наелектрисања Постоје две врсте наелектрисања : (+) стакло – свила или хартија (-)  (-) пластика – вунена тканина (+)
 • 3. Пластични чешаљ се трљањем о вуну наелектрише негативно Стаклени штапић се трљањем о свилу наелектрише позитивно
 • 4. ВРСТЕ НАЕЛЕКТРИСАЊА Наелектрисање тела зависи од броја протона или електрона који се на њему налазе. Када је број протона већи од броја електрона тело је позитивно наелектрисано. Када је број електрона већи,тело је негативно наелектрисано
 • 5. Постоје две врсте наелектрисања • позитивно • негатривно. позитивно негативно
 • 6. Начини наелектрисања тела Наелектрисање тела може да се врши:  Трењем  Додиром  Електростатичком индукцијом
 • 7. Приликом трења једног тела о друго долази до преласка електрона са једног тела на друго,и тако се на једном телу нађе више електрона а на другом више протона. Тада је једно тело позитивно а друго негативно наелектрисано.
 • 8. Наелектрисање трењем Трењем се даје много већа могућност преласка електрона.
 • 9. Наелектрисање додиром Утврђено је да се неко неутрално тело може наелектрисати ако се додирне телом које је већ наелектрисано.
 • 10. Електростатичка индукција Када се споје два неутрална балона и негативно наелектрисана куглица додирне један од њих, наелектрисање се преноси тако што се у балону који је додирнула куглица ствара позитивно наелектрисање, а у балону до његанегативно.
 • 11. Електронска теорија Тела се наелектришу на тај начин што електрони прелазе са једног тела на друго. Електрони (е) Протони (р) Неутрони (n)
 • 12. Количина наелектрисања Количина наелектисања- колико је неко тело наелектрисано.Означава се словом q. Јединица за количину наелектрисања је КУЛОН,а означава се словом С.
 • 13. е- наелектрисање једног електрона n- број који показује разлику броја протона и електрона у телу
 • 14. ФОРМУЛА n означава број протона или електрона, а е је елементарно наелектрисање. e = 1.6 ⋅ 10 q = ∆n ⋅ e − 19 C
 • 15. ЕЛЕКТРОСКОП И ЕЛЕКТРОМЕТАР Користе се за мерење количине наелектрисања. Разликују се само по томе сто електрометар има казаљке као показиваче и прецизније показује количину наелектрисања Електроскоп уместо казаљки има листове који се померају приликом приношења наелектрисаног тела.
 • 16. Електроскоп Помоћу електроскопа може да се утврди да ли је неко тело наелектрисано и колико је наелектрисано.
 • 17. Електрометар Електрометар има скалу на којој може да се мери скретање казаљкескретање зависи од количине наелектрисања.
 • 18. Узајамно деловање наелектрисаних тела Тела се привлаче ако су наелектрисана супротним врстама наелектрисања, а одбијају се ако су наелектрисана истим врстама наелектрисања.
 • 19. УЗАЈАМНО ДЕЛОВАЊЕ НАЕЛЕКТРИСАНИХ ТЕЛА Између два наелектрисана тела постоји међусобно деловање које се назива КУЛОНОВА СИЛА Кулонова сила одређена је кулоновим законом који гласи: Сила која делује између 2 наелектрисана тела пропорционална је производу њихових наелектрисања,а обрнуто пропорционална квадрату њихових растојања.
 • 20. q1 q2 + F F q1 r q2
 • 21. Кулонов закон F-електрична сила јединица N q-количина наелектрисања јединица 2 9 Nm /c 2 k-константа сразмерности К=9.10 2 r-растојање између наелектрисања m
 • 22. ФОРМУЛА q1q2 F =k 2 r
 • 23. Шарл Кулон Шарл-Огистен де Кулон (1736-1806) Француски физичар Најпознатији по откривању законитости у електротехници У међународном систему SI јединица за наелектрисање носи име по њему.

Related Documents