<ul><ul><li>Platforma e-KUL </li></ul></ul><ul><ul><li>dziś i jutro </li></ul></ul><ul><ul><li>Krystyna Szawłowska </li><...
Systemy informacji <ul><ul><li>Systemy niezależne </li></ul></ul><ul><ul><li>Efekt osiągany przez powtórzenia </li></ul></...
Systemy informacji i dystrybucji Tablice ogłoszeń <ul><li>Dystrybucja materiałów </li></ul><ul><li>Powielanie testów </li...
Platforma e-KUL <ul><li>Funkcjonalności połączone </li></ul><ul><ul><li>jedno logowanie </li></ul></ul><ul><li>Moduły niez...
 
Aktualności - ogłoszenia <ul><li>Komunikacja jeden – do – wielu </li></ul><ul><li>Precyzyjnie kierowane do grup </li></ul>...
Komunikacja <ul><li>Zintegrowana poczta </li></ul><ul><li>Poczta wewnętrzna – komunikator </li></ul><ul><ul><li>Wyszukiwan...
Badanie opinii i ewaluacja zajęć <ul><li>Sondy </li></ul><ul><li>Ankiety </li></ul><ul><li>Pytania otwarte </li></ul><ul><...
E-learning <ul><li>Dystrybucja materiałów dydaktycznych </li></ul><ul><li>Sprawdzanie wiedzy (testy, zadania) </li></ul><u...
Inne moduły <ul><li>Zgłoszenia -> obieg spraw </li></ul><ul><li>Indywidualne strony pracownicze </li></ul><ul><li>Kalendar...
<ul><li>Ogłoszenia dziekanatowe </li></ul><ul><li>Dostarczanie zdjęć do e-legitymacji </li></ul><ul><li>Liczne fora studen...
E-KUL jutro <ul><li>Rozwój platformy o dalsze moduły </li></ul><ul><li>Szkolenia pracowników poprzez zajęcia otwarte (Ochr...
<ul><li>Zapraszamy na platformę e-KUL </li></ul><ul><li>Dziękuję za uwagę </li></ul>
of 13

Prezentacja e-Kul

Platforma e-learningowa KUL
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja e-Kul

 • 1. <ul><ul><li>Platforma e-KUL </li></ul></ul><ul><ul><li>dziś i jutro </li></ul></ul><ul><ul><li>Krystyna Szawłowska </li></ul></ul><ul><ul><li>DTI KUL, 2008 </li></ul></ul>
 • 2. Systemy informacji <ul><ul><li>Systemy niezależne </li></ul></ul><ul><ul><li>Efekt osiągany przez powtórzenia </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozproszone inicjatywy </li></ul></ul>Ogłoszenia Dystrybucja materiałów dydaktycznych Ewaluacja Komunikacja
 • 3. Systemy informacji i dystrybucji Tablice ogłoszeń <ul><li>Dystrybucja materiałów </li></ul><ul><li>Powielanie testów </li></ul><ul><li>Ankiety </li></ul><ul><li>Prywatne strony pracowników </li></ul><ul><li>Społeczności (fora internetowe, Goldenline, Nasza-Klasa) </li></ul><ul><li>Komunikatory, poczta </li></ul><ul><li>Papierowe ankiety </li></ul><ul><li>Opracowywanie wyników „na piechotę” </li></ul><ul><li>Zewnętrzne serwisy jak ocen.pl </li></ul><ul><li>Strona www, strony wydziałów </li></ul>Ogłoszenia Dydaktyka : Ewaluacja Komunikacja
 • 4. Platforma e-KUL <ul><li>Funkcjonalności połączone </li></ul><ul><ul><li>jedno logowanie </li></ul></ul><ul><li>Moduły niezależne </li></ul><ul><ul><li>możliwość wyłączania </li></ul></ul><ul><li>Dane pochodzą z bazy administracyjnej </li></ul><ul><ul><li>Jednokrotne wprowadzanie danych </li></ul></ul><ul><ul><li>Import danych z S4A </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksport danych do S4A </li></ul></ul>S4A e-KUL
 • 6. Aktualności - ogłoszenia <ul><li>Komunikacja jeden – do – wielu </li></ul><ul><li>Precyzyjnie kierowane do grup </li></ul><ul><li>Komentarze </li></ul><ul><li>Wpis do kalendarza </li></ul><ul><li>Aktualności wspomagające dydaktykę </li></ul>
 • 7. Komunikacja <ul><li>Zintegrowana poczta </li></ul><ul><li>Poczta wewnętrzna – komunikator </li></ul><ul><ul><li>Wyszukiwanie innych użytkowników </li></ul></ul><ul><ul><li>Brak spamu </li></ul></ul><ul><li>Forum </li></ul><ul><li>Czat </li></ul>
 • 8. Badanie opinii i ewaluacja zajęć <ul><li>Sondy </li></ul><ul><li>Ankiety </li></ul><ul><li>Pytania otwarte </li></ul><ul><li>Pytania zamknięte i półotwarte </li></ul><ul><li>Anonimowość </li></ul><ul><li>Automatyczne udostępnianie na zajęcia </li></ul>
 • 9. E-learning <ul><li>Dystrybucja materiałów dydaktycznych </li></ul><ul><li>Sprawdzanie wiedzy (testy, zadania) </li></ul><ul><li>Terminowe przejścia kolejnych etapów (modułów, zadań, testów) </li></ul><ul><li>Indywidualizacja procesu nauczania (ścieżki) </li></ul><ul><li>Raporty aktywności </li></ul><ul><li>Komunikacja i ewaluacja jako narzędzia dydaktyczne </li></ul>
 • 10. Inne moduły <ul><li>Zgłoszenia -> obieg spraw </li></ul><ul><li>Indywidualne strony pracownicze </li></ul><ul><li>Kalendarz </li></ul><ul><li>Notatki </li></ul><ul><li>Profil </li></ul><ul><li>Słownik języka angielskiego </li></ul><ul><li>Zajęcia otwarte </li></ul><ul><li>Baza wiedzy (niedługo) </li></ul>
 • 11. <ul><li>Ogłoszenia dziekanatowe </li></ul><ul><li>Dostarczanie zdjęć do e-legitymacji </li></ul><ul><li>Liczne fora studenckie </li></ul><ul><li>Dostęp do zasobów zewnętrznych </li></ul><ul><li>Przedmiot ogólnouniwersytecki dla studentów I roku </li></ul><ul><li>Kierunek na WNS: e-Pedagogika </li></ul><ul><li>Lektoraty </li></ul><ul><li>Ewaluacja zajęć po I semestrze (pilotażowo) </li></ul>E-KUL dziś
 • 12. E-KUL jutro <ul><li>Rozwój platformy o dalsze moduły </li></ul><ul><li>Szkolenia pracowników poprzez zajęcia otwarte (Ochrona danych osobowych, BHP...) </li></ul><ul><li>Instrukcje obsługi – baza, CMS, platforma.. </li></ul><ul><li>Dalszy rozwój narzędzi e-learningowych </li></ul><ul><li>Portal społecznościowy studentów i absolwentów </li></ul><ul><li>.... </li></ul>
 • 13. <ul><li>Zapraszamy na platformę e-KUL </li></ul><ul><li>Dziękuję za uwagę </li></ul>

Related Documents