POPULATSIOON Koostas: Kristel Mäekask
Populatsiooni mõiste Ühisel terriotooriumil el a vad ühe ja sama liigi isendid moodustavad populatsiooni . Näiteks: Alut...
<ul><li>Ühes ökosüsteemis on palju populatsioone. </li></ul><ul><li>Näiteks: Alutaguse metsa kuuse, jänese vm populatsioo...
Populatsioonide arv Kui mitu erinevat populatsiooni antud ökosüsteemis leidub. Näiteks: Kui linnas elab 1000 inimest ja 2...
Populatsiooni arvukus Ühte populatsiooni kuuluvate isendite arv. Näiteks: Alutaguse metsas elab 40 hunti. <ul><li>Arvuk...
Populatsiooni tihedus Populatsiooni isendite arv pinnaühiku kohta. Näiteks: 85 km 2 suurusel alal elab 40 hunti - seega...
Inimeste asustustihedus maailmas
Stabiilne populatsioon Vanade ja noorte isendite arv püsib tasakaalus. Pika ajavahemiku jooksul arvukus oluliselt ei muutu...
Kasvav populatsioon Sündivus ületab suremuse ; arvukus suureneb. Keskkonnatingimused on soodsad.
Kahanev populatsioon Isendite arvukus langeb; suremus ületab sündivuse. <ul><li>Põhjused : </li></ul><ul><li>kliimamuutuse...
Populatsioonilained <ul><li>Populatsiooni arvukuse muutused periooditi. </li></ul><ul><li>Kiskja ja saaklooma arvukus on t...
 
Kordamiseks: 2. Konstrueeri ökoloogiline püramiid, kus on märgitud neli troofilist taset 3. Täida tabel. Too näiteid, mil...
<ul><li>4. Nimeta organismidevahelisi suhtevorme: </li></ul><ul><li>Ristikhein ja mügarbakter </li></ul><ul><li>Salmonella...
Kasutatud materjal: <ul><li>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Zebras_at_Masai_Mara.png </li></ul><ul><li>...
of 15

Populatsioon

õppematerjal gümnaasiumile
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Populatsioon

 • 1. POPULATSIOON Koostas: Kristel Mäekask
 • 2. Populatsiooni mõiste Ühisel terriotooriumil el a vad ühe ja sama liigi isendid moodustavad populatsiooni . Näiteks: Alutaguse metsas elavad hundid moodustavad populatsiooni.
 • 3. <ul><li>Ühes ökosüsteemis on palju populatsioone. </li></ul><ul><li>Näiteks: Alutaguse metsa kuuse, jänese vm populatsioon . </li></ul><ul><li>Ühe liigi erinevad populatsioonid on eraldatud geograafilise takistusega ja ei saa vabalt ristuda. </li></ul><ul><li>Näiteks: Kahe erineva järve haugi populatsioonid. </li></ul>
 • 4. Populatsioonide arv Kui mitu erinevat populatsiooni antud ökosüsteemis leidub. Näiteks: Kui linnas elab 1000 inimest ja 25 koera ja 10 kassi siis populatsioonide arv on 3.
 • 5. Populatsiooni arvukus Ühte populatsiooni kuuluvate isendite arv. Näiteks: Alutaguse metsas elab 40 hunti. <ul><li>Arvukust reguleerivad : </li></ul><ul><li>sisefaktorid </li></ul><ul><li>konkurents; migratsioon ; </li></ul><ul><li>välisfaktorid </li></ul><ul><li>haigustekitajad; kisklus. </li></ul>
 • 6. Populatsiooni tihedus Populatsiooni isendite arv pinnaühiku kohta. Näiteks: 85 km 2 suurusel alal elab 40 hunti - seega 40/85 = 0,47 isendit/ km 2 Populatsioonitihedus on eri liikidel erinev, sõltudes keskkonnateguritest.
 • 7. Inimeste asustustihedus maailmas
 • 8. Stabiilne populatsioon Vanade ja noorte isendite arv püsib tasakaalus. Pika ajavahemiku jooksul arvukus oluliselt ei muutu. Keskkonna-tingimused suhteliselt stabiilsed.
 • 9. Kasvav populatsioon Sündivus ületab suremuse ; arvukus suureneb. Keskkonnatingimused on soodsad.
 • 10. Kahanev populatsioon Isendite arvukus langeb; suremus ületab sündivuse. <ul><li>Põhjused : </li></ul><ul><li>kliimamuutused </li></ul><ul><li>vaenlased </li></ul><ul><li>haigused </li></ul><ul><li>inimmõju </li></ul>
 • 11. Populatsioonilained <ul><li>Populatsiooni arvukuse muutused periooditi. </li></ul><ul><li>Kiskja ja saaklooma arvukus on teineteisest sõltuvuses. </li></ul><ul><li>Saaklooma arvukuse suurenedes kasvab mõne aja pärast toidu külluse tõttu ka kiskja arvukus. </li></ul>ARVUKUS AEG karnivoor herbivoor
 • 13. Kordamiseks: 2. Konstrueeri ökoloogiline püramiid, kus on märgitud neli troofilist taset 3. Täida tabel. Too näiteid, millistel tingimustel toimub populatsiooni arvukuse muutus 1. Järjesta mõisted alustades kõige üldisemast ja lisa näited: ökotoop, biosfäär, elukooslus, ökosüsteem, bioom
 • 14. <ul><li>4. Nimeta organismidevahelisi suhtevorme: </li></ul><ul><li>Ristikhein ja mügarbakter </li></ul><ul><li>Salmonella bakter ja inimene </li></ul><ul><li>Euroopa ja ameerika naarits </li></ul><ul><li>Sääsk ja koer </li></ul><ul><li>Hiir ja hiireviu </li></ul><ul><li>Põder ja mustikavarred </li></ul><ul><li>Inimene ja enamus inimese nahal elutsevaid baktereid </li></ul>
 • 15. Kasutatud materjal: <ul><li>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Zebras_at_Masai_Mara.png </li></ul><ul><li>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Canis_lupus_265b.jpg </li></ul><ul><li>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tierpark_Sababurg_Wolf.jpg </li></ul><ul><li>http ://earthhopenetwork.net/howling_wolf_pup. jpg </li></ul><ul><li>http://www.biopix.dk/Temp/JCS%20Esox%20lucius%2023958.jpg </li></ul><ul><li>http://www.razna.lv/fish_razna_lv.htm </li></ul><ul><li>http ://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/BioBookpopecol.html </li></ul><ul><li>http://www.freewebs.com/wolfroleplayinggame/bbandit9_small.jpg </li></ul><ul><li>http://www.burrowsmoving.com/images/pets.jpg </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Image:World_population_density_map.PNG </li></ul><ul><li>http://www.ageworks.com/course_demo/200/module2/module2b. htm </li></ul><ul><li>http://www.sci.sdsu.edu/classes/bio100/Lectures/Lect21/Image296.gif </li></ul>