Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty Raport z badania TNS OBOP
Index Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty Raport z badania TNS OBOP TNS OBOP Aut orzy: Karol Sty ś Pi...
Tło badania i metodologia Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
Tło badawcze <ul><ul><li>Celem badań było poznanie opinii zagranicznych turystów odwiedzających Polskę, na temat publiczni...
Metodologia badania <ul><li>Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem wywiadów bezpośrednich przy użyciu ankiety pap...
Wyniki badania Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
Miejsce noclegu P1. W których z następujących miejsc zatrzymywał/a się Pan/i podczas pobytu w Polsce? <ul><li>Blisko dwie...
Toalety w miejscu noclegu - ogólna ocena P2. Jak ocenia Pan(i) standard czystości i wyposażenia toalet w miejscu, w którym...
Toalety w miejscu noclegu – porównanie z krajem zamieszkania turysty P3. Jak ocenia Pan(i) standard czystości i wyposażeni...
Toalety w miejscu noclegu – zastrzeżenia P3A. Czy czegoś brakowało w wyposażeniu odwiedzanych toalet, a może coś innego p...
Pozostałe odwiedzone toalety w Polsce P5. W którym z następujących miejsc poza miejscem noclegu korzystał(a) Pan(i) z toal...
Toalety poza miejscem noclegu – ogólna ocena P6. Jak ocenia Pan(i) standard czystości i wyposażenia toalet w…? <ul><li>4 n...
Toalety poza miejscem noclegu – porównanie z krajem zamieszkania turysty <ul><li>W porównaniu do toalet w kraju zamieszkan...
Toalety poza miejscem noclegu – zastrzeżenia P7A. Czy czegoś brakowało w wyposażeniu odwiedzanych toalet, a może coś inne...
Ogólny stan toalet w Polsce P12. Jaki jest wg Pana(i) stan higieny i wyposażenia toalet w Polsce ? <ul><li>Prawie dwie tr...
Trudność znalezienia toalety P9. Czy zdarzyło się, że nie mógł(a) Pan(i) znaleźć toalety i musiał(a) spełnić swoją potrze...
Pozytywy i negatywy toalet w Polsce - ogólnie P10. Myśląc o odwiedzonych toaletach w Polsce, czy jest coś, co zaskoczyło P...
Pozytywy i negatywy toalet w Polsce – szczegóły P10. Myśląc o odwiedzonych toaletach w Polsce, czy jest coś, co zaskoczył...
Pozytywy i negatywy toalet w Polsce – wypowiedzi <ul><li>„ Smród, brudno. Śliska podłoga, ludzie palą w toaletach (..) pap...
Standard toalet a Euro 2012 P13. Czy biorąc pod uwagę planowane w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, uważ...
Obszary do poprawy w kontekście Euro 2012 P14. Co Pana(i) zdaniem powinno zostać poprawione w kontekście zbliżającego się ...
Standard toalet a Euro 2012 – zagraniczni turyści vs. Polacy <ul><li>W porównaniu do badania wśród Polaków w 2008 roku, tu...
Inne uwagi respondentów P15. Czy ma Pan(i) jeszcze jakie ś uwagi dotycz ą ce toalet w Polsce? Pytanie otwarte. <ul><ul>...
Podsumowanie Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
Podsumowanie wyników <ul><li>Turyści zagraniczni lepiej ocenili standard toalet w miejscach zakwaterowania (ponad 60% ocen...
Podsumowanie wyników <ul><li>Prawie dwie trzecie turystów zagranicznych spodziewało się takiego standardu toalet w Polsce,...
Demografia Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
Płeć i wiek Płeć Wiek Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Demografia 28
Wizyty w Polsce i podróżowanie Wizyty w Polsce Podróże za granicę w ciągu roku Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety p...
Kraj stałego pobytu Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Demografia 30
of 30

Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty

Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turystyRaport z badania TNS OBOP
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty

 • 1. Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty Raport z badania TNS OBOP
 • 2. Index Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty Raport z badania TNS OBOP TNS OBOP Aut orzy: Karol Sty ś Piotr Sowi ń ski CWS -boco Polska A16APP/09 | © TNS <ul><li>Tło badania i metodologia </li></ul>3 <ul><li>Wyniki badania </li></ul>6 <ul><li>Podsumowanie </li></ul>24 <ul><li>Demografia </li></ul>27
 • 3. Tło badania i metodologia Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
 • 4. Tło badawcze <ul><ul><li>Celem badań było poznanie opinii zagranicznych turystów odwiedzających Polskę, na temat publicznie dostępnych toalet, ich oczekiwań wobec standardu toalet, jak również porównania toalet w Polsce z toaletami krajów zamieszkania respondentów. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zagadnienia te są szczególnie istotne w kontekście planowanych w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, postrzegania przez zagranicznych kibiców i turystów Polski i Polaków. </li></ul></ul>Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Tło badania i metodologia 4
 • 5. Metodologia badania <ul><li>Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem wywiadów bezpośrednich przy użyciu ankiety papierowej (PAPI) </li></ul><ul><li>Przeprowadzono 200 wywiadów z obcokrajowcami, którzy odwiedzili Polskę w celach turystycznych i spędzili przynajmniej 2 noce w naszym kraju </li></ul><ul><li>Wywiady realizowano w Warszawie na Rynku Starego Miasta oraz na Placu Zamkowym </li></ul><ul><li>Badanie przeprowadzono w dniach 21- 30 sierpnia 2009 </li></ul>Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Tło badania i metodologia 5
 • 6. Wyniki badania Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
 • 7. Miejsce noclegu P1. W których z następujących miejsc zatrzymywał/a się Pan/i podczas pobytu w Polsce? <ul><li>Blisko dwie trzecie (63%) badanych turystów zagranicznych zatrzymało się w Polsce w hotelu, niemal co piąty (22%) wybrał hostel/pensjonat, podobna grupa (21%) zatrzymała się u rodziny/znajomych </li></ul>Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 7
 • 8. Toalety w miejscu noclegu - ogólna ocena P2. Jak ocenia Pan(i) standard czystości i wyposażenia toalet w miejscu, w którym się Pan(i) zatrzymał(a)? <ul><li>64% pytanych oceniło standard toalety w miejscu zakwaterowania jako wysoki lub bardzo wysoki </li></ul><ul><li>Najwyżej ocenione zostały toalety w hotelach (77% ocen pozytywnych), najsłabiej na kempingach (17% ocen negatywnych) </li></ul>Średnia 4,06 3,29 3,17 3,88 Podstawa : OGÓŁEM N=200, hotel N=126, hostel/pensjonat N=44, camping N=9 *Bardzo mała podstawa Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 8
 • 9. Toalety w miejscu noclegu – porównanie z krajem zamieszkania turysty P3. Jak ocenia Pan(i) standard czystości i wyposażenia toalet w porównaniu z podobnymi miejscami w Pana(i) kraju ? <ul><li>6 na 10 pytanych (61%) uznało standard toalet w miejscu noclegu w Polsce za podobny spotykanego w ich kraju, natomiast lepszy poziom czystości i wyposażenia toalet w naszym kraju został zaobserwowany przez 30% turystów </li></ul>Średnia 3,38 3,19 2,44 3,32 Podstawa : OGÓŁEM N=200, hotel N=126, hostel/pensjonat N=44, camping N=9 *Bardzo mała podstawa Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 9
 • 10. Toalety w miejscu noclegu – zastrzeżenia P3A. Czy czegoś brakowało w wyposażeniu odwiedzanych toalet, a może coś innego powinno zostać poprawione w porównaniu do toalet w Pana(i) kraju? Pytanie otwarte. <ul><ul><li>W porównaniu do toalet w kraju zamieszkania turyści mieli uwagi do nieprzyjemnego zapachu, brudu oraz pobierania opłat w toaletach w Polsce: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Nieprzyjemny zapach, małe, brudne” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Nie było zbyt czysto, zapach nieprzyjemny” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Powinien być lepszy papier toaletowy” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ W moim kraju toalety są za darmo” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Toaleta powinna być za darmo” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Mamy inne standardy toalet. W waszym kraju mają niższy standard” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Są starsze i mniej czyste niż w Hiszpanii. Potrzebny remont i poprawa stanu instalacji.” </li></ul></ul></ul>Podstawa : Wszyscy respondenci oceniający poziom toalet w miejscu noclegu w Polsce jako „gorszy” lub „zdecydowanie gorszy” niż w kraju ich stałego pobytu N=12* Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 10
 • 11. Pozostałe odwiedzone toalety w Polsce P5. W którym z następujących miejsc poza miejscem noclegu korzystał(a) Pan(i) z toalet podczas tego pobytu w Polsce? <ul><li>Poza miejscem zakwaterowania ponad trzy czwarte (77%) badanych turystów odwiedziło toalety w restauracjach, prawie połowa (48%) w pubach i kawiarniach, a około 40% korzystało z toalety publicznej oraz w centrach handlowych </li></ul>Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 11
 • 12. Toalety poza miejscem noclegu – ogólna ocena P6. Jak ocenia Pan(i) standard czystości i wyposażenia toalet w…? <ul><li>4 na 10 turystów (41%) uznało standard toalet w odwiedzonych miejscach za wysoki, prawie połowa (47%) określiła go jako przeciętny </li></ul><ul><li>Najwyżej zostały ocenione toalety w restauracjach (56% ocen pozytywnych) i na lotnisku (53%), kolejne miejsca zajęły toalety w centrach handlowych oraz w pubach i kawiarniach (około 40% ocen wysokich i bardzo wysokich) </li></ul><ul><li>Zdecydowanie najsłabiej wypadły toalety na dworcach autobusowych gdzie ponad połowa odwiedzających (58%) oceniła standard higieny i wyposażenia jako niski lub bardzo niski </li></ul>Średnia 3,60 3,41 2,90 3,34 3,62 3,42 2,95 2,80 2,74 2,42 Podstawa : OGÓŁEM N=200, Restauracja N=153, Lotnisko N=15*, Centrum handlowe N=81, Pub/bar N=96, Metro N=22*, Dworzec kolejowy N=41, Stacja benzynowa N=35, Toaleta publiczna N=78, Dworzec autobusowy N=19* *Bardzo mała podstawa Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 12
 • 13. Toalety poza miejscem noclegu – porównanie z krajem zamieszkania turysty <ul><li>W porównaniu do toalet w kraju zamieszkania, 61% turystów określiło standard higieny i wyposażenia w Polsce jako podobny, zaś 22% uznało go za wyższy </li></ul><ul><li>Najlepsze oceny uzyskały toalety na lotnisku (40% uznało je za lepsze niż w swojej ojczyźnie), następnie w restauracjach i centrach handlowych (25-30% ocen pozytywnych) </li></ul><ul><li>Najwięcej zastrzeżeń badani mieli do toalet publicznych, tylko 11% pozytywnych i 37% ocen negatywnych </li></ul>P7. Jak ocenia Pan(i) standard czystości i wyposażenia toalet w porównaniu z podobnymi miejscami w Pana(i) kraju? Średnia 3,24 3,14 3,14 3,07 3,40 3,20 3,14 3,11 3,10 2,67 Podstawa : OGÓŁEM N=200, Restauracja N=153, Lotnisko N=15*, Centrum handlowe N=81, Pub/bar N=96, Metro N=22*, Dworzec kolejowy N=41, Stacja benzynowa N=35, Toaleta publiczna N=78, Dworzec autobusowy N=19* *Bardzo mała podstawa Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 13
 • 14. Toalety poza miejscem noclegu – zastrzeżenia P7A. Czy czegoś brakowało w wyposażeniu odwiedzanych toalet, a może coś innego powinno zostać poprawione w porównaniu do toalet w Pana(i) kraju? Pytanie otwarte. <ul><li>Porównując higienę i wyposażenie toalet w swoim kraju do toalet w Polsce największy odsetek turystów ma zastrzeżenia do brudu (63% pytanych), nieprzyjemnego zapachu i braku papieru (po 27% odpowiedzi) </li></ul><ul><li>Rzadziej wymieniane zostały: opłaty za korzystanie, brak ręczników papierowych oraz mydła (10-13% wskazań) </li></ul>Podstawa : Wszyscy respondenci oceniający poziom toalet w miejscach poza swoim noclegiem w Polsce jako „gorszy” lub „zdecydowanie gorszy” niż w kraju ich stałego pobytu N=52 „ Brak światła – nie było żarówki”, „Za duży tłok w toalecie”, „Za mało toalet”, „Graffiti na drzwiach i ścianach” „ Podłoga brudna. Nie ma papieru” „ Było brudno i śmierdziało. Okropny zapach” Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 14
 • 15. Ogólny stan toalet w Polsce P12. Jaki jest wg Pana(i) stan higieny i wyposażenia toalet w Polsce ? <ul><li>Prawie dwie trzecie (62%) zagranicznych turystów spodziewało się takiego standardu polskich toalet, jaki zastało podczas wizyty </li></ul>Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 15
 • 16. Trudność znalezienia toalety P9. Czy zdarzyło się, że nie mógł(a) Pan(i) znaleźć toalety i musiał(a) spełnić swoją potrzebę poza toaletą? P8. Czy w czasie pobytu miał(a) Pan(i) problem ze znalezieniem toalety poza miejscem noclegu? <ul><li>Co piąty turysta (19%) miał problemy ze znalezieniem toalety </li></ul><ul><li>4% badanych nie znalazło toalety na czas i musiało załatwić swoją potrzebę w innym miejscu </li></ul>Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 16
 • 17. Pozytywy i negatywy toalet w Polsce - ogólnie P10. Myśląc o odwiedzonych toaletach w Polsce, czy jest coś, co zaskoczyło Pana(ią) pozytywnie bądź negatywnie? <ul><ul><li>Respondenci byli zaskoczeni stanem polskich toalet zarówno na plus, jak i na minus: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>62% znalazło pozytywne strony toalet w Polsce </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>45% zgłosiło uwagi negatywne </li></ul></ul></ul>Podstawa : OGÓŁEM N=200 Uwaga, respondent mógł zgłosić zarówno pozytywne jak i negatywne uwagi, dlatego % nie sumują się do 100% Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 17
 • 18. Pozytywy i negatywy toalet w Polsce – szczegóły P10. Myśląc o odwiedzonych toaletach w Polsce, czy jest coś, co zaskoczyło Pana(ią) pozytywnie bądź negatywnie? Podstawa : OGÓŁEM N=200 Uwaga: Respondent mógł zgłosić zarówno pozytywne jak i negatywne uwagi, dlatego % nie sumują się do 100% <ul><li>Spośród zalet polskich toalet turyści najczęściej wymieniają ich czystość (30% ogółu badanych) </li></ul><ul><li>Wspominają także o ogólnie dobrym wrażeniu, dobrym wyposażeniu, miłym zapachu oraz wysokim standardzie (od 8-12% badanych) </li></ul><ul><li>Najbardziej turystów negatywnie zaskoczyły opłaty za korzystanie z toalet (16%), brud (11%), a także brak papieru i nieprzyjemny zapach (odpowiednio 9% i 7%) </li></ul>Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 18
 • 19. Pozytywy i negatywy toalet w Polsce – wypowiedzi <ul><li>„ Smród, brudno. Śliska podłoga, ludzie palą w toaletach (..) papier słabej jakości, w wielu przypadkach brak papieru. W środku bezdomni i ludzie pijący alkohol” </li></ul><ul><li>„ Zimna woda, brak papieru. Brak światła” </li></ul><ul><li>„ Zdziwiła mnie wspólna toaleta dla kobiet i mężczyzn” </li></ul><ul><li>„ Czasem brakowało mydła i papieru” </li></ul><ul><li>„ Było naprawdę brudno, powinny być częściej sprzątane” </li></ul><ul><li>„ Trzeba ich szukać, trudno je znaleźć” </li></ul><ul><li>„ Trzeba było zapłacić na stacji benzynowej, a stan był okropny” </li></ul><ul><li>„ Nawet w restauracjach czasem trzeba zapłacić” </li></ul><ul><li>„ Nowoczesne wyposażenie toalet w centrach handlowych” </li></ul><ul><li>„ Wysoki standard toalety w hotelu” </li></ul><ul><li>„ Było czysto i higienicznie. Wszystkie potrzebne udogodnienia, łącznie z papierem toaletowym” </li></ul><ul><li>„ Toalety były czystsze niż się spodziewałem” </li></ul><ul><li>„ Prawie wszystkie toalety jakie odwiedziłem miały wysoki standard” </li></ul><ul><li>„ Jest znacznie nowocześniej niż 10 lat temu” </li></ul><ul><li>„ Nie oczekiwałem tak dobrego standardu, dobre wyposażenie, bardzo wysoki standard” </li></ul><ul><li>„ Płatne toalety nie są drogie, 2 złote to dwa razy taniej niż u mnie w Singapurze” </li></ul><ul><li>„ Standard podobny jak w większości innych krajów” </li></ul>P10. Myśląc o odwiedzonych toaletach w Polsce, czy jest coś, co zaskoczyło Pana(ią) pozytywnie bądź negatywnie? Podstawa : Wszyscy respondenci, którzy dostrzegli cechy pozytywne N=124 i/lub negatywne N=84 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 19
 • 20. Standard toalet a Euro 2012 P13. Czy biorąc pod uwagę planowane w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, uważa Pan(i) że standard i wyposażenie toalet w miejscach publicznych powinny zostać polepszone? <ul><li>58% pytanych dostrzega konieczność poprawy standardu toalet przed zbliżającym się Euro 2012, natomiast 22% nie widzi takiej potrzeby </li></ul>Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 20
 • 21. Obszary do poprawy w kontekście Euro 2012 P14. Co Pana(i) zdaniem powinno zostać poprawione w kontekście zbliżającego się Euro 2012 w Polsce? Pytanie otwarte. <ul><li>W pierwszej kolejności powinna zostać poprawiona czystość toalet oraz zwiększenie ilości toalet publicznych (po około 40% wskazań) </li></ul><ul><li>Ponad 10% turystów zwróciło uwagę na konieczność zniesienia opłat za korzystanie z toalety, stałego uzupełniania wyposażenia podstawowego oraz podniesienia ogólnego standardu </li></ul>Podstawa : Wszyscy respondenci, którzy uważają, że przez zbliżającymi się Euro 2012 w Polsce standard toalet powinien zostać poprawiony N=115 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 21
 • 22. Standard toalet a Euro 2012 – zagraniczni turyści vs. Polacy <ul><li>W porównaniu do badania wśród Polaków w 2008 roku, turyści zagraniczni w mniejszym stopniu dostrzegają konieczność poprawy standardu toalet przed Euro 2012 </li></ul><ul><li>Niemal 9 na 10 Polaków (88%) uważało, że standard i wyposażenie toalet w miejscach publicznych wymaga poprawy podczas gdy podobnego zdania jest 6 na 10 turystów (58%) </li></ul><ul><li>Tylko 5% Polaków twierdziło, że zmiany nie są potrzebne przy 22% takich odpowiedzi wśród turystów zagranicznych </li></ul>Czy biorąc pod uwagę planowane w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, uważa Pan(i) że standard i wyposażenie toalet w miejscach publicznych powinny zostać polepszone? Podstawa : Obcokrajowcy 2009 N=200, Polacy 2008 N=1005 *próba ogólnopolska 15 lat i więcej Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 22
 • 23. Inne uwagi respondentów P15. Czy ma Pan(i) jeszcze jakie ś uwagi dotycz ą ce toalet w Polsce? Pytanie otwarte. <ul><ul><ul><li>„ W niewielu miejscach jest bidet” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Jest OK. Ale na Mistrzostwa Europy musi być więcej toalet” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Papier toaletowy musi być we wszystkich toaletach. To bardzo ważne.” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Osoby pracujące w toaletach powinny być bardziej przyjazne. Brakuje oznakowania toalet.” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Często toalety są drogie i nie ma to związku z ich standardem” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Potrzeba więcej toalet. Trzeba je częściej sprzątać.” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Przenośne toalety powinny być dużo czystsze” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>„ Powinny być za darmo, a nie są” </li></ul></ul></ul>Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Wyniki badania 23
 • 24. Podsumowanie Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
 • 25. Podsumowanie wyników <ul><li>Turyści zagraniczni lepiej ocenili standard toalet w miejscach zakwaterowania (ponad 60% ocen pozytywnych) niż w pozostałych miejscach turystycznych takich jak restauracje, dworce, puby itp. (około 40% pozytywnych odpowiedzi) </li></ul><ul><li>6 na 10 badanych turystów nie dostrzega różnicy pomiędzy standardem toalet w Polsce, a standardem w kraju, w którym mieszkają na stałe </li></ul><ul><li>Jeśli chodzi o poziom toalet bazy noclegowej w Polsce najlepiej wypadły hotele, najsłabiej zaś kempingi </li></ul><ul><li>W pozostałych miejscach najlepiej oceniono poziom higieny i wyposażenia toalet w restauracjach i na lotniskach. Najwięcej zastrzeżeń budzi stan toalet na dworcach oraz w toaletach publicznych </li></ul>Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Podsumowanie 25
 • 26. Podsumowanie wyników <ul><li>Prawie dwie trzecie turystów zagranicznych spodziewało się takiego standardu toalet w Polsce, jaki zastało podczas swojej wizyty </li></ul><ul><li>20% badanych miało problemy ze znalezieniem toalety, a 4% nie znalazło toalety na czas </li></ul><ul><li>Z pozytywnych cech polskich toalet turyści najczęściej wymieniają ich czystość, rzadziej wspominają o ogólnie dobrym wrażeniu, dobrym wyposażeniu i miłym zapachu </li></ul><ul><li>Negatywnie zaskoczyły ich natomiast opłaty za korzystanie z toalet, brud, a także brak papieru i nieprzyjemny zapach </li></ul><ul><li>W kontekście zbliżającego się Euro 2012 prawie 60% turystów dostrzega konieczność poprawy standardu toalet </li></ul><ul><li>W pierwszej kolejności powinna zostać poprawiona czystość toalet oraz zwiększenie liczby toalet publicznych. Zwrócono także uwagę na konieczność zniesienia opłat za korzystanie z nich, stałego uzupełniania braków papieru, mydła i ręczników oraz podniesienia ogólnego standardu </li></ul>Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Podsumowanie 26
 • 27. Demografia Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty
 • 28. Płeć i wiek Płeć Wiek Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Demografia 28
 • 29. Wizyty w Polsce i podróżowanie Wizyty w Polsce Podróże za granicę w ciągu roku Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Demografia 29
 • 30. Kraj stałego pobytu Podstawa : OGÓŁEM N=200 Polskie toalety publiczne w oczach zagranicznego turysty > Demografia 30

Related Documents