Wydział Planowania Lublin 21.05.2014 r.
PROJEKT
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA LUBLIN – REJONU U...
Podstawowe informacje o obszarze
Konferencja „Lublin Novus między przeszłością
a przyszłością” | 2008
Opracowanie materiałów analityczno - informacyjnych
i...
Konkurs architektoniczno - urbanistyczny
I miejsce – P.A. Nova S.A.
Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja I
Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja I – wizualizacje
Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja I – wizualizacje
Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja I – wizualizacje
Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja II
Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja II – wizualizacje
Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja II – wizualizacje
Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja II – wizualizacje
Procedura planistyczna
DZIĘKUJEMY !
of 14

Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Podzamcza

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Podzamcza

 • 1. Wydział Planowania Lublin 21.05.2014 r. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN – REJONU ULIC: PODZAMCZE, ALEJA TYSIĄCLECIA, LUBARTOWSKA, RUSKA
 • 2. Podstawowe informacje o obszarze
 • 3. Konferencja „Lublin Novus między przeszłością a przyszłością” | 2008 Opracowanie materiałów analityczno - informacyjnych i wytycznych do projektu rewitalizacji | 2010 - 2011 Społeczne konsultacje przeprowadzone przez zespół lubelskiej części projektu HerO - „Dziedzictwo jako Szansa” realizowanego w ramach programu URBACT II | 2010 Konkurs urbanistyczno - architektoniczny na rewitalizację i przebudowę obszaru | 2011 - 2012 Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania | 2008 Opracowanie koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prace wstępne Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • 4. Konkurs architektoniczno - urbanistyczny I miejsce – P.A. Nova S.A.
 • 5. Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja I
 • 6. Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja I – wizualizacje
 • 7. Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja I – wizualizacje
 • 8. Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja I – wizualizacje
 • 9. Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja II
 • 10. Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja II – wizualizacje
 • 11. Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja II – wizualizacje
 • 12. Koncepcja projektu planu miejscowego – wersja II – wizualizacje
 • 13. Procedura planistyczna
 • 14. DZIĘKUJEMY !

Related Documents