Spis treści
Wstęp ...............................................7
Rodzinne gniazdo ..................................... ...
Wstęp
Zofia Nałkowska jest niewątpliwie jedną z najciekawszych
postaci whistorii literatury polskiej i to nie tylko dlateg...
wylewając przy okazji morze atramentu. Głównym tematem
książki jest życie prywatne autorki Granicy, a zwłaszcza jej
skompl...
"pieszczochem systemu", jak sugerują niektórzy jej biografo­
wie. Nie obejdzie się też bez przeglądu realiów epok, wktóryc...
of 4

Nalkowska i-jej-mezczyzni

Fragment książki, spis treści, index - z księgarni internetowej Grzbiet.pl http://grzbiet.pl/sklep/
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nalkowska i-jej-mezczyzni

  • 1. Spis treści Wstęp ...............................................7 Rodzinne gniazdo ..................................... II Maria Komornicka- genialny gnom w spódnicy .............51 Być kobietą ..........................................73 Odzyskany śmietnik i zrzucony płaszcz Konrada ............ 155 Miłość niespełniona i niemożliwa- Karol Szymanowski ..... 193 Messalina polskiej literatury? ...........................219 Wojenna niedola .....................................259 Pieszczoszka reżimu ..................................287 Bibliografia .........................................333 http://grzbiet.pl/ksiazki/nalkowska-i-jej-mezczyzni Przykładowy rozdział książki: Nałkowska i jej mężczyźni Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 2. Wstęp Zofia Nałkowska jest niewątpliwie jedną z najciekawszych postaci whistorii literatury polskiej i to nie tylko dlatego, że jej twórczość objęła swym zasięgiem aż trzy epoki: modernizm, dwudziestolecie międzywojenne oraz czasy PRL-u. Pisarka, jako pierwsza kobieta w Polsce, miała odwagę domagać się równouprawnienia, nie tylko w kwestii prawa kobiet do pracy, głosowania i równości, ale przede wszystkim- wyzwolenia kobiecego erotyzmu i seksualności. Choć wygłoszony przez pisarkę referat wywołał wielki skandal, ona sama zupełnie sobie nic z tego nie robiła. Tym wystąpieniem zapracowała na miano urodzonej feministki, ado dziś pokutuje mit Nałkowskiej, jako kobiety konsekwentnie realizującej prawo do miłości, a przede wszystkim - prawo do przyjemności i rozkoszy seksualnej. Rozczarowana dwoma nieudanymi małżeństwami, do końca życia realizowała ten postulat, wikłając się wmniej lub bardziej skomplikowane związki z mężczyznami. W niektórych opra­ cowaniach można spotkać nawet opinię, że była erotomanką, niesytą cielesnych rozkoszy messaliną, adroga do kariery mię­ dzywojennych pisarzy wiodła przez jej... łóżko. Tymczasem, przyglądając się bliżej losom Nałkowskiej, pisarka jawi się jako kobieta złakniona miłości iciepła, próbująca bezskutecznie zre­ alizować filisterskie marzenie o domowym ognisku, wiernym kochającym mężczyźnie i... dziecku. Niniejsza publikacja nie zajmuje się dorobkiem literackim pisarki, gdyż na temat twórczości Nałkowskiej napisano wiele, 7 http://grzbiet.pl/ksiazki/nalkowska-i-jej-mezczyzni Przykładowy rozdział książki: Nałkowska i jej mężczyźni Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 3. wylewając przy okazji morze atramentu. Głównym tematem książki jest życie prywatne autorki Granicy, a zwłaszcza jej skomplikowane relacje z mężczyznami, w tym te najdziwniej­ sze, z tymi, którzy kochali inaczej. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kim była naprawdę Zofia Nałkowska? Tylko wielką pisarką spragnioną męskiej adoracji? Ile jest prawdy w twier­ dzeniu Miłosza, który pisał o "komicznej samiczości" Nałkow­ skiej, "oglądającej się bez ustanku na spojrzenia mężczyzn i ich komplementy, ze swoją listą byłych mężów i kochanków"? Czy rzeczywiście zupełnie się skompromitowała marząc o związku z zadeklarowanym homoseksualistą Karolem Szymanowskim. a pod koniec życia była jedynie obiektem drwin. jako kobieta. która nie chciała "godnie się starzeć" i rezygnować z intymnych przyjemności? Nałkowska pozostawiła potomnym zupełnie niezwykłe świadectwo dokumentujące jej życie - D::.ienniki. pisane od dwunastego roku życia niemal do śmierci pisarki w 1954 roku. Jej codzienne zapiski są nie tylko kroniką historyczną czasów. w jakich przyszło jej żyć i tworzyć, ale przede wszystkim od­ ważnym wyznaniem prawdy o własnej osobo,vości. jak również swoistym zapisem pisarskiej ewolucji. Wizerunku Nałkowskiej dopełniają też relacje innych ludzi, jej znajomych, przyjaciół czy też antagonistów, zawarte w listach, wspomnieniach, a nawet w pamiętnikach. W tej publikacji przyjrzymy się życiu prywatnemu autorki Niecierpliwych, począwszy od dzieciństwa w zupełnie niezwy­ kłym domu rodzinnym, stworzonym przez rodziców pisarki. w którym dysputy intelektualne były codziennością. poprzez jej dwa małżeństwa, życie wWarszawie, gdzie brylowała, jak przy­ stało na rasową lwicę salonową. następnie wojenną tułaczkę. a skończywszy na życiu pod rządami komunistów. Przy okazji przekonamy się, czy rzeczywiście Zofia Nałkowska była takim 8 http://grzbiet.pl/ksiazki/nalkowska-i-jej-mezczyzni Przykładowy rozdział książki: Nałkowska i jej mężczyźni Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 4. "pieszczochem systemu", jak sugerują niektórzy jej biografo­ wie. Nie obejdzie się też bez przeglądu realiów epok, wktórych przyszło żyć i tworzyć tej wybitnej pisarce. Co ciekawe, gdyby Nałkowska żyła współcześnie, zapewne byłaby jedną z najwier­ niejszych klientek wszelkiego rodzaju klinik urody oraz salo­ nów kosmetycznych, gdzie starałaby się zatrzymać przemijającą urodę. a także bohaterką wszelkiego rodzaju tabloidów i portali plotkarskich. http://grzbiet.pl/ksiazki/nalkowska-i-jej-mezczyzni Przykładowy rozdział książki: Nałkowska i jej mężczyźni Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl

Related Documents