Spis treści
Od autora ............................................... 7
Ro:d::.iał /. Klątwa marszałka Piłsudskiego .. . ....
Od autora
Opisywane wtej książce "Polki przeklęte" dzieli bardzo wiele:
pochodzenie, status społeczny, także wiek, czasem ...
Niezwykłe bohaterki mojej książki były ofiarami zdrady,
prześladowań wczasie wojny i okupacji sowieckiej, a także
ofiarami...
ratować życie wświecie, na który nie padało światło żadnej
latami"2•
Niniejsza książka to świadectwo losu Polek, którym be...
of 4

Polki przeklete-wielkie-kobiety-dramatyczne-biografie

Fragment książki, spis treści, index - z księgarni internetowej Grzbiet.pl http://grzbiet.pl/sklep/
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polki przeklete-wielkie-kobiety-dramatyczne-biografie

  • 1. Spis treści Od autora ............................................... 7 Ro:d::.iał /. Klątwa marszałka Piłsudskiego .. . . . .. . . . . . .. . . . . . 13 (Eugenia Lewicka, 1896--1931) Ro:d:iał II. Zapomniany świadek Golgoty Wschodu ............ 55 (Janina Lewandowska, 1908-1940) Ro:d:.iał III. "Ostatnia ofiara Katynia" .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . 91 (Zofia Leśniowska, 1912-1943) Ro:dział N. Wzgardziła łaską Bieruta ...................... 137 (Danuta Siedzi.kówna, 1928-1946) Ro:d::.iał V. Pani na Zagrodzie . .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . 175 (Emilia Malessa, 1909-1949) Rozdział VI. Zagadkowa śmierć "powiatowej Kleopatry" ....... 215 (Marta Rydz-Śmigły, 1895-1951) Roztiział VII. Wygrała procesy, przegrała życie . . .. . . . . . . .. . . . 259 (Wiera Gran, 1916--2007) Posłowie . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . 297 Bibliografia .. . . . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 303 http://grzbiet.pl/ksiazki/polki-przeklete-wielkie-kobiety-dramatyczne-biografie Przykładowy rozdział książki: Polki przeklęte?. Wielkie kobiety - dramatyczne biografie Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 2. Od autora Opisywane wtej książce "Polki przeklęte" dzieli bardzo wiele: pochodzenie, status społeczny, także wiek, czasem są to nawet całe dekady, ale jest też coś niezmiernie ważkiego, co oprócz narodowości jednakje łączy. Nazwałem to fatum. Jego efektem była tragiczna śmierć przedstawianych tu kobiet, najczęściej śmierć wmłodości. Wyjątek stanowi Wiera Gran, której uda­ ło się dożyć sędziwego wieku. Jej historia jednak to niełatwe dzieje wykluczenia, obłędu, oskarżeń o kolaborację zgestapo, które wkonsekwencji spowodowały okrutną izolację. Nic za­ tem dziwnego, że po wielu latach Gran wyznała: "Nie boję się samotności. Jedyne, co mnie przeraża, to drugi człowiek"1 • Można by wsamym tylko jej przypadku zadać całe mnó­ stwo pytań i stworzyć odrębną książkę. Piękna, błyszczała na scenie, podczas gdy inni cierpieli głód, choroby, by wkońcu umrzeć na ulicach. Czy znienawidzono ją, bo ośmieliła się być gwiazdą wgetcie? Amoże oskarżenia rzucali ci, którzy sami mieli coś na sumieniu i próbowali wten sposób przenieść na nią ciężar swej winy? Trudno odpowiedzieć na te pytania. Jed­ no wszak nie ulega wątpliwości: Wiera chciała żyć. Nieważne, że czasy były straszne. Ibyć może właśnie na tym polegała jej wina. 1 H. Samson, Obnatona Wiera Gran, http://www.wysokieobcasy.pV wysokie-obcasy/l ,96856,9401039,0bnazona_Wiera_Gran.html; dostęp: 07.07.2014. -7- http://grzbiet.pl/ksiazki/polki-przeklete-wielkie-kobiety-dramatyczne-biografie Przykładowy rozdział książki: Polki przeklęte?. Wielkie kobiety - dramatyczne biografie Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 3. Niezwykłe bohaterki mojej książki były ofiarami zdrady, prześladowań wczasie wojny i okupacji sowieckiej, a także ofiarami niespełnionej miłości i przestępczych porachunków. Dzieje najnowsze wciąż stanowią przedmiot ostrych sporów i dyskusji. Bo relacje z tych samych czasów na ten sam temat potrafią być sprzeczne. Jak pokazują historie tych kobiet, niektórym osobom wy­ starczą nawet pojedyncze, subiektywnie dobrane fakty. mniej lub bardziej świadomie zniekształcone do granic nonsensu, aby przedstawić kogoś jako "bohatera" lub "zdrajcę". Do proble­ mów szczególnie "gorących" należy między innymi ocena ludzi, którzy zdecydowali się na współpracę z wrogiem. Ale kto ma prawo do ferowania wyroków? Zpewnością nie ci, którzy nie doświadczyli koszmaru getta iprześladowań hitlerowskich. Przecież to były czasy, gdy często trzeba było decydować - niczym w"Ybor:e Zofii- czy ratować matkę, siostrę czy żonę? Czy żyjący wtedy postąpili słusznie? Nie sposób tego ocenić, zwłaszcza że obowiązywała wówczas zupełnie inna norma tego. co uznaje się za moralne. "Było w nas i przerażenie, i głód, i ogromne zdumienie niezasłużonej męki" - pisała wswej powieści Bomby i mys::y Mina Tomkiewicz. "Naokoło nas, za murami i drutem kolcza­ stym, był pożar i szaleństwo" -wyznawała. "Spaliły się wpło­ mieniach ludzkie i boskie normy, bo wogniu hartuje się tylko stal, bardzo rzadko -ludzie. Zostaliśmy sami, każdy ze swoim obnażonym do krwawego ciała życiem i z kilkoma strzępami przestarzałych wartości i pojęć, dla których zabrakło miejsca. Byli tacy, którzy do ostatniej chwili trzymali się tych strzępów kurczowo. Byli tacy, którzy zanurzyli się wodmęty. dając się od razu porwać fali. Niektórzy odrąbywali innym palce. bo na ratunkowych łupinach nie było miejsca dla wszystkich. Chcieli - 8- http://grzbiet.pl/ksiazki/polki-przeklete-wielkie-kobiety-dramatyczne-biografie Przykładowy rozdział książki: Polki przeklęte?. Wielkie kobiety - dramatyczne biografie Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 4. ratować życie wświecie, na który nie padało światło żadnej latami"2• Niniejsza książka to świadectwo losu Polek, którym bez wątpienia przyszło żyć wniezwykle trudnym okresie. Wydaje się. że obecnie nadszedł czas na spokojniejsze i bardziej wy­ ważone oceny. "Dzisiaj może dziwić łatwowiemość i wogóle naiwność tych wszystkich, którzy wierzyli wjakieś obietnice, «słowa honoru» oficerów UB, ale przecież lekcja stalinowskiej moralności była lekcją bardzo trudną i dotąd wPolsce poza starymi komunistami, którzyjuż nie żyli, niktjej wcałości «nie przerobił»"- zauważa, nie bez racji, Barbara Fijałkowska, bio­ grafka dokonań osławionego oficera UB3• Tragiczna śmierć wielu wspaniałych ludzi pobudzać musi do refleksji nad tysiącami niewinnie więzionych izamordowanych AK-owców, którzy za walkę zhitlerowskim okupantem otrzy­ mali "nagrodę" wpostaci więzień, deportacji, prześladowań, torturiświadomego wymazywania zpamięci społeczeństwa. Do gorzkiej refleksji pobudza również kwestia katyńska inie tylko swoiście pojmowana moralność sowiecka, ale przede wszystkim obecne podejście rządów państw zachodnich i instytucji mię­ dzynarodowych, które,jak się wydaje, nie wyciągnęły żadnych wniosków znwojny światowej ipóźniejszych wydarzeń. Jestem przekonany, że książki ukazujące postaci żyjące wtrudnych czasach wojny i powojennych są potrzebne, choć­ by tylko po to, by ocalić pamięć autentycznego bohaterstwa, widzianego nie tylko jako podstawowy, azarazem prosty obo­ wiązek wiemości ojczyźnie. Moje bohaterki nigdy nie wyrzekły 2 M. Tomkiewicz, Bombyi myszy. Powieść mieszczańska, Londyn 1966, s. 99. 3 B. Fijał.k.owska, Borejsztl i Różański. Przyczynek do dziejów stalinizmu wPolsce, Olsztyn 1995, s. 189. http://grzbiet.pl/ksiazki/polki-przeklete-wielkie-kobiety-dramatyczne-biografie Przykładowy rozdział książki: Polki przeklęte?. Wielkie kobiety - dramatyczne biografie Książki historyczne Uwaga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej. Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl

Related Documents