SPISTREŚCI
Wstęp ............................................ 7
Wielka ofensywa zimowa ........................... 18
Prze...
wsreP
W przeddzień Nowego Roku 1945, kilka godzin przed
północą. pełniący obowiązki szefa Sztabu Głównego gen.
Aleksiej An...
wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. Po kilku
dalszych toastach atmosfera rozluźniła się - zaczęły się
swobodne (...
..Nadejście nowego roku 1945 świętowaliśmy przy
wspólnym stole z dowódcą batalionu, jego zastępcami,
oficerami sztabowymi ...
10
uruchamiające przez cały dzień syreny alarmowe, dowo­
dziły, że daleko nam do spokoju i beztroski"~.
Dnia l stycznia Fi...
Ił
III Rzeszy. Rumunia. Bułgaria iFinlandia. przeszli na stro­
nę przeciwnika. a Słowację iWęgry, częściowo okupowane
już ...
of 6

Pomorze 1945

Fragment książki, spis treści, index - z księgarni internetowej Grzbiet.pl http://grzbiet.pl/sklep/
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomorze 1945

  • 1. SPISTREŚCI Wstęp ............................................ 7 Wielka ofensywa zimowa ........................... 18 Przeciwnicy ...................................... 37 Walki wstępne i etap pierwszy (10-19lutego 1945 r.) ..... 89 Etap drugi (20 lutego-S marca 1945 r.) ................ 195 Etap trzeci (6--31 marca 1945 r.) ..................... 235 Podsumowanie ................................... 299 Wykaz skrótów................................... 309 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 http://grzbiet.pl/ksiazki/pomorze-1945 Przykładowy rozdział książki: Pomorze 1945 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona waga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inacze Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 2. wsreP W przeddzień Nowego Roku 1945, kilka godzin przed północą. pełniący obowiązki szefa Sztabu Głównego gen. Aleksiej Antonow poinformował jednego ze swych za­ stępców. gen. Siergieja Sztemienkę, że Stalin oczekuje ich w swej daczy w pobliżu Kuncewa o godzinie 23:00. Tak późna pora nie dziwiła generałów - w ciągu czterech lat wojny przywykli do pełnej dyspozycyjności - nie rozu­ mieli tylko, dlaczego mieli pojawić się u Naczelnego Wo­ dza bez żadnych map i dokumentów. Nie rozjaśnił sprawy dowódca wojsk pancernych i zmechanizowanych marsz. Jakow Fiedorenko, który zatelefonował kilka minut później, zdziwiony identycznym zaproszeniem. Na miejscu generałowie zastali kilku wojskowych - Aleksandra Nowikowa (główny marszałek lotnictwa ZSRR). Nikołaja Woronowa (główny marszałek artylerii), wspomnianego Jakowa Fiedorenkę, Andrieja Chrulewa (szef tyłów Armii Czerwonej) i Siemiona Budionnego (główno­ dowodzący kawalerii Armii Czerwonej). Wkrótce przybyli członkowie Biura Politycznego partii oraz niektórzy ludowi komisarze. Okazało się, że Stalin, po raz pierwszy wtakim gronie, postanowił uczcić nadejście nowego roku. Wszyscy zasiedli do obficie zastawionego stołu. Przed posiłkiem Stalin wzniósł toast na cześć narodu i Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego oraz życzył zebranym http://grzbiet.pl/ksiazki/pomorze-1945 Przykładowy rozdział książki: Pomorze 1945 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona waga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inacze Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 3. wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. Po kilku dalszych toastach atmosfera rozluźniła się - zaczęły się swobodne (jak na warunki radzieckie) rozmowy, Budionny zaczął grać na przywiezionej przez siebie harmonii rosyj­ skie pieśni ludowe, walce i polki. Następnie Stalin nakręcił patefon, tańce nie kleiły się jednak, ponieważ na przyjęciu była tylko jedna potencjalna partnerka - żona sekretarza generalnego Włoskiej Partii Komunistycznej Palmiro Togliattiego. Dopiero kiedy pusz­ czona została płyta "Barynia", Budionny zaczął ku uciesze wszystkich popisowo tańczyć "z przysiudami, biciem dłoń­ mi po kolanach icholewach butów". Przyjęcie zakończyło odsłuchanie nagrań pieśni wojskowych wwykonaniu chóru Aleksandrowa. Zabawa skończyła się o 3:00 wnocy. Szte­ mienko podzielił się swoimi refleksjami: "Pierwsze w czasie wojny witanie Nowego Roku w okolicznościach niezwiązanych ze służbą wprawiało w zadumę. Wszystko wskazywało na niedaleki koniec wojny[...]. Aleksiej Innokientiewicz raptem zaproponował nie wracać, jak zwykle, do pracy. lecz pojechać na noc do domu. Nowy rok rozpoczynał się zupełnie jak w czasie pokoju[...]. Patrole Komendy Garnizonu idyżurni żołnierze OPlot już nie tak rygorystycznie reagowali na wypadki niedba­ łego zaciemniania światła. Słowem. wszystko w tę noc mówiło, że wojna zbliża się ku końcowi" 1 • Wyraźny optymizm czuć było nie tylko na moskiew­ skich salonach. Jeden z oficerów stacjonującego w Polsce batalionu karnego wspomina: 1 Sztemienko S., Sztab Ge11eral11)' 11' latach "~l}lly. Warszawa 1%9. s. 333. http://grzbiet.pl/ksiazki/pomorze-1945 Przykładowy rozdział książki: Pomorze 1945 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona waga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inacze Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 4. ..Nadejście nowego roku 1945 świętowaliśmy przy wspólnym stole z dowódcą batalionu, jego zastępcami, oficerami sztabowymi i oficerami liniowymi. Po raz pierwszy świętowaliśmy wszyscy razem ipo raz pierwszy uczestniczyliśmy w tak dużej uczcie[...]. Obchodziliśmy Nowy Rok, mając przeczucie, że bę­ dzie to rok zwycięstwa"'. 9 O ile wojna oddalała się od Związku Radzieckiego, o tyle do wrót III Rzeszy właśnie pukała. Święta Bożego Narodzenia i Sylwestra Hitler spędził w swojej Kwaterze Głównej Adlerhorst, ukrytej nieopodal Bad Nauheim, nie mając czasu na świętowanie - nadzorował walki toczone z aliantami wArdenach. Wprawdzie osoby, które widziały go w grudniu, przy­ znawały, że jego stan zdrowia od sierpniowego zamachu nieco się poprawiP, jednak były to tylko pozory. Zauważy­ ła to w swoich pamiętnikach osobista sekretarka Ftihrera, T. Junge: "Tego wieczora prowadziliśmy bardzo ożywioną roz­ mowę. Można by przypuszczać, że nie ma żadnej woj­ ny, a Hitler nie ma istotnych zmartwień. Kto go jednak znał tak dobrze jak my, wiedział, że te rozmowy służą mu tylko do uspokojenia się i odwrócenia uwagi qd strat terytorialnych, w ludziach i sprzęcie, o których mu co­ dziennie wielokrotnie meldowano. Także samoloty, które nieustannie przelatywały nad zachodnią główną kwaterą, 2 Pylcyn A.W., Byłem dowódcą oficer.l·kiej kompanii karnej Armii Czerwonej, Warszawa 2009, s. 164. 3 Relacja L. Degrelle, któremu Hitler wtym czasie osobiście wręczył liście dębowe do Krzyża Żelaznego i złotą odznakę za walkę wręcz. Degrelle L., Front Wschodni 1941-1945. Wspomnienia, Kraków 2002, s. 282. http://grzbiet.pl/ksiazki/pomorze-1945 Przykładowy rozdział książki: Pomorze 1945 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona waga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inacze Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 5. 10 uruchamiające przez cały dzień syreny alarmowe, dowo­ dziły, że daleko nam do spokoju i beztroski"~. Dnia l stycznia Fiihrer wygłosił swoje ostatnie orędzie noworoczne. Było jak zwykle pompatyczne, jednak jego martyrologiczne zabarwienie nie mogło już nikogo na­ tchnąć wiarą wzwycięstwo5 • Wpołowie stycznia 1945 r., wobec pata na Zachodzie i alarmujących wieści z frontu wschodniego. Hitler uległ namowom szefa sztabu OKH gen. Heinza Guderiana ipo­ wrócił do Berlina. Już wtedy krążyła anegdota, że to najbar­ dziej praktyczne miejsce na centralny punkt dowodzenia. bo niedługo będzie można kolejką miejską (S-Bahn) prze­ jechać z frontu wschodniego na zachodni. Zanim jednak Berlin stanie się grobowcem Hitlera. będą miały miejsce bitwy na terytorium przedwojennej Polski i Prus Wschodnich, które zadecydują o kształcie dzisiejszej Europy. Operacja pomorska. bo o niej mowa. zawdzięcza swoją nazwę temu, że zasadniczą areną zmagań armii so­ wieckich i niemieckich był teren historycznych krain: Po­ morza Zachodniego i częściowo Pomorza Gdańskiego. Na początku 1945 r. terytorium to znajdowało się na terenie dwóch Gau (niemieckajednostka administracji państwowej i partyjnej NSDAP): Gau Pommern i Gau Dan.:ig-"'est­ preussen. Tereny te już wkrótce staną się areną krwawych walk. Front wschodni jeszcze w 1944 r. stanął u wrót Niemiec. Wwyniku tzw. dziesięciu uderzeń Stalina Niemcy utraci­ li resztki zajmowanego terytorium ZSRR sprzed czerw­ ca 1941 (z wyjątkiem Kurlandii). część Polski. a także ogromne połacie południowej Europy. Ważni sojusznicy 4 Junge T., ZHitlerem do końca. Warszawa 2003. s. 152. 5 Cyt. za: Sokołowski M., Ostatni rok III R:es::.y. Warszawa 987. s. 76. http://grzbiet.pl/ksiazki/pomorze-1945 Przykładowy rozdział książki: Pomorze 1945 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona waga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inacze Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl
  • 6. Ił III Rzeszy. Rumunia. Bułgaria iFinlandia. przeszli na stro­ nę przeciwnika. a Słowację iWęgry, częściowo okupowane już przez Armię Czerwoną i jej sojuszników. Hitler tylko siłą mógł utrzymać po swojej stronie. Stosunki z neutralny­ mi Szwecją i Turcją stawały się coraz chłodniejsze. Na przełomie lat 1944/1945 III Rzesza zajmowała jesz­ cze całkiem spory obszar Europy - od wschodu: przyczół­ ki w Kurlandii i Kłajpedzie, większą część Prus Wschod­ nich. terytorium Polski aż do linii Wisły, Czechy, większość Słmvacji. pozostałości Węgier (do linii Budapesztu i je­ ziora Balaton). dużą część Jugosławii, północne Włochy, przyczółki we Francji. prawie całą Holandię, a także Danię i Norwegię. Tak więc słowa .,Berliner Zeitung" z 13 lipca 1944 uspokajające czytelników. że Niemcy mają jeszcze dużo terenów ..na straty", pozostawały w pewnym sensie aktualne6• Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że gdy­ by wojna zakończyła się wtym momencie na zasadzie uti possidetis, pod względem terytorialnym III Rzesza wciąż mogłaby uznać jej wynik za korzystny dla siebie. Jednak w pozostałych sferach życia państwowego wy­ raźnie widać było zbliżającą się klęskę. Produkcja przemy­ słowa zaczęła dramatycznie spadać - na początku 1945 r. nastąpił spadek w porównaniu do lipca 1944 r. o 27%, a wmarcu już o65%7• Przy tym produkcja przemysłu zbro­ jeniowego w marcu 1945 r. spadła w porównaniu z latem 1944 r. aż 2.5-krotnie. Wydobycie węgla, które w lipcu 1944 r. wynosiło 26,3 mln ton, obniżyło się w styczniu do Ił ,8 mln ton, a w lutym już do 7 mln tonR. Brakowało ludzi zarówno na froncie, jak i na zapleczu. Działania ta­ kie jak sprowadzanie robotników przymusowych do pracy '' Czujkow W.. Koniec Trzeciej R:eszy, Warszawa 1982, s. 115. 7 Radzieckie Siły Zbrojne /9/B-/968, red. Skorobogatkin K.F., Warszawa 1970, s. 563. ' Sokołowski M., op. cit., s. 105. http://grzbiet.pl/ksiazki/pomorze-1945 Przykładowy rozdział książki: Pomorze 1945 Książki historyczne, Wydawnictwo: Bellona waga! Próbka wygenerowana automatycznie, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inacze Internetowa księgarnia historyczna Grzbiet.pl

Related Documents