Velkommen til Pressekonferanse
Indeks Nordland <ul><li>Velkommen til fremlegging av den åttende utgaven av Indeks Nordland </li></ul><ul><li>Indeks Nord...
Nordland Muligheter på et sølvfat <ul><li>Store nyetableringer </li></ul><ul><ul><li>Skarv - stort steg videre som petrol...
Kildene for Indeks Nordland er: <ul><li>Alle data om næringslivets økonomiske utvikling er hentet fra Eniro ASA www.forv...
Nordland NÅ <ul><li>Vekst i omsetning på tross av svake konjunkturer: Lang bedre utvikling enn i AS Norge </li></ul><ul><l...
Omsetningsutvikling Nordland og Norge : -Indeks år 2000 = 100 Nordland omsetning 2010 121,7 milliarder
UTVIKLING I OMSETNING BRANSJEINNDELT NORDLAND OG NORGE - Indeks år 2000 = 100. Sterkeste drivkraft har i kroner industri ...
Vekst i omsetning per region Omsetningsutvikling per region i Nordland og Norge. -Indeks år 2000 = 100.
Hva får vi igjen for innsatsen
Egenkapitalens utvikling
Netto jobbskaping - Venstre akse = Kvinner og menn, Høyre akse = Netto Jobbskaping Nordland
Svak befolkningsutvikling BEFOLKNINGSUTVIKLING 1990-2010 NORDLAND OG NORGE Tekst under: Indeks år 1990 = 100.
Regionenes relative befolkningsutvikling <ul><li>UTVIKLING I FOLKEMENGDE PER REGION I NORDLAND </li></ul><ul><li>Indeks å...
Regionenes utvikling Helgeland: Største eksportør og konjunktur-utsatt. Petroleums-vikrsomheten skaper nå medvind. Økt tj...
Petroleum BP Olav Fjellså, BP - Våre største leverandører i Nordland er Helgelandsbase og Momek systemet, dette er leveran...
Takk for oppmerksomheten! www.indeksnordland.no
of 16

Pressekonferanse indeks nordland 2011

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressekonferanse indeks nordland 2011

 • 1. Velkommen til Pressekonferanse
 • 2. Indeks Nordland <ul><li>Velkommen til fremlegging av den åttende utgaven av Indeks Nordland </li></ul><ul><li>Indeks Nordland gir innsikt fylkets økonomiske utsikter </li></ul><ul><li>Gir deg noen viktige fakta om motoren i Nordnorsk næringsliv </li></ul><ul><li>Gir enkeltbedrifter en målestokk for egen utvikling </li></ul><ul><li>Identifiserer drivkrefter for hva vi kan forvente fremover </li></ul><ul><li>Bak Indeks Nordland står partnerskapet Nordlandsbanken ASA, Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Kunnskapsparken i Bodø AS, og NHO Nordland. </li></ul>
 • 3. Nordland Muligheter på et sølvfat <ul><li>Store nyetableringer </li></ul><ul><ul><li>Skarv - stort steg videre som petroleumsregion, første av forhåpentligvis lang rekke utbygginger </li></ul></ul><ul><li>Motoren i økonomien er Havbruk, </li></ul><ul><ul><li>Svært godt år, men mangler laks </li></ul></ul><ul><li>Universitet i Nordland </li></ul><ul><ul><li>Øker tilførselen av kompetanse og forskning </li></ul></ul><ul><li>Lysning for industrien på vei inn i 2011 gir utsikter til vekst på 4,1 %. </li></ul>
 • 4. Kildene for Indeks Nordland er: <ul><li>Alle data om næringslivets økonomiske utvikling er hentet fra Eniro ASA www.forvalt.no - www.proff.no . AS Norge nøkkeltall er hentet fra statistisk sentralbyrå. Alle AS og ASA forretningsadresse i Nordland er inkludert med unntak av rene holdingselskaper og rene finansieringsselskaper. </li></ul><ul><li>Data for befolkning, sysselsetting, arbeidsledighet, og lønnsutvikling er hentet fa SSB og bearbeidet av indeks Nordland </li></ul><ul><li>Kilder konjunkturer: Norges Bank regionalt nettverk, NHO Nordlands medlemsundersøkelse, og bred kontaktflate mot bedriftene i regionen. </li></ul><ul><li>Bedriftene er delt inn i 5 regioner, Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Alle nøkkeltall er likt beregnet både på nasjonalt, regionalt, og bransje nivå. </li></ul>
 • 5. Nordland NÅ <ul><li>Vekst i omsetning på tross av svake konjunkturer: Lang bedre utvikling enn i AS Norge </li></ul><ul><li>Drivkreftene endret. Få større prosjekter i fastlandsøkonomien . </li></ul><ul><li>Petroleum og havbruk er nå motorene </li></ul><ul><li>Svekket lønnsomhet gir sterkt fokus på inntjening og nedprioritering av investeringer. </li></ul><ul><li>Kapitalbasen vokser langsommere, og skjerpede kapitalkrav reduserer låneevnen </li></ul><ul><li>Svak jobbskaping forsterkes av svak vekst i tjenesteproduksjon mot bedrifter. </li></ul><ul><li>God jobbskaping i offentlig sektor ikke nok </li></ul><ul><li>Norges svakeste befolkningsutvikling. Ingen regioner når opp til landsgjennomsnittet. Lav vekst i næringslivet gir ingen utsikter til bedring i 2011. </li></ul><ul><li>Petroleum må gi ringvirkninger, industrikraftregime må på plass, kompetansearbeidsplasser må skapes. </li></ul>
 • 6. Omsetningsutvikling Nordland og Norge : -Indeks år 2000 = 100 Nordland omsetning 2010 121,7 milliarder
 • 7. UTVIKLING I OMSETNING BRANSJEINNDELT NORDLAND OG NORGE - Indeks år 2000 = 100. Sterkeste drivkraft har i kroner industri og havbruk.
 • 8. Vekst i omsetning per region Omsetningsutvikling per region i Nordland og Norge. -Indeks år 2000 = 100.
 • 9. Hva får vi igjen for innsatsen
 • 10. Egenkapitalens utvikling
 • 11. Netto jobbskaping - Venstre akse = Kvinner og menn, Høyre akse = Netto Jobbskaping Nordland
 • 12. Svak befolkningsutvikling BEFOLKNINGSUTVIKLING 1990-2010 NORDLAND OG NORGE Tekst under: Indeks år 1990 = 100.
 • 13. Regionenes relative befolkningsutvikling <ul><li>UTVIKLING I FOLKEMENGDE PER REGION I NORDLAND </li></ul><ul><li>Indeks år 1990 = 100. </li></ul><ul><li>Folketall i Salten = 77600, Ofoten=25700, Helgeland=77100, Vesterålen =32200, Lofoten=23600 </li></ul>
 • 14. Regionenes utvikling Helgeland: Største eksportør og konjunktur-utsatt. Petroleums-vikrsomheten skaper nå medvind. Økt tjenestefokus er nødvendig Salten: Når op till landsgjennomsnittet som eneste region. God privat jobbskaping ir positiv befolkningsutvikling. sterk på tjenester Ofoten: Investeringer i solcelleindustri og malmlossing gir økt omsetning. Svak jobbs-kaping gir fortsatt befolkningsnedgang Lofoten: Positiv utvikling i reiseliv og tjenester. Har nest best utvikling veksten av unge arbeidstakere Vesterålen: Sterke havbruksbedrifter og Bygg og anleggsbedrifter . Lav vekst og svak jobbskaping gir stort fall i folktallet
 • 15. Petroleum BP Olav Fjellså, BP - Våre største leverandører i Nordland er Helgelandsbase og Momek systemet, dette er leverandører vi har en god dialog med. Vi kunne imidlertid hatt flere og håper dette utvikler seg med aktiviteten som øker i Nordland. Dag Eide, Statoil
 • 16. Takk for oppmerksomheten! www.indeksnordland.no

Related Documents