Školení výzkumy v knihovnách MZK, Brno, 29. května 2012 Laďka Suchá
Byl ve vaší knihovně proveden v posledních pěti letech nějaký výzkum uživatelů? ...
• – –•
Provozní Dostupnost Plocha Webová doba knihovny knihovny stránka Knih...
••••••••
Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkumTestování teorií, hypotéz Vytváření teoriíGeneralizace je možn...
• Je cílem popsat stav nebo • Je cílem něco odhalit vztahy mezi ...
Volně podle: Panthea Lee - Design Research: What Is It and Why Do It?
••••
•••
•••
•••••
•••
••
•  ••••
•••••••
••••Volně podle The Library’s Voice, 2008
•••••
•••• – – – –•
Výzkumný problémVýzkumné otázky / hypotézy Definice proměnných Tvorba otázek v dotazníku
4. Zkoumání měřitelnosti3. Hledání proměnných a vztahů 2. Operační definice pojmů ...
Reprezentativní výběry Nereprezentativní výběryPravděpodobnostní výběry Nepravděpodobnos...
• V rámci těchto seskupení vybíráme menší skupiny a nakonec jednotlivce (obvykle náhodně)• Výhoda: nepotřebujeme seznam ...
••••
Velikost populace Velikost vzorkuDo 100 jednotek 80 %Do 1000 jednotek ...
••
•• • ••••
•• – – – – –
••
• Seřaďte položky podle důležitosti Rozhodnost Moudrost Píle Uvážlivost Mazanost Komunikativnost
• Jak jste spokojen/a s … Velmi Spíše Ani/ani Spíše Velmi spokoje spokoje ...
• 12 34 5 67 89 Ostýchavý/á Průbojný/a Impulzivní Uvážl...
••
••••
• • •• • ••
Vyhněte se otázkám se skrytou nápovědou a příčinnou souvislostí
•••••
••••
•••
• – –•
•••••
paul goyette , anieto2k, Daniel*1977,Hello Turkey Toe, liquene, arneheijenga, [ changó ],Marc ...
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach
of 93

Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace MZK - Vyzkumy v knihovnach

 • 1. Školení výzkumy v knihovnách MZK, Brno, 29. května 2012 Laďka Suchá
 • 2. Byl ve vaší knihovně proveden v posledních pěti letech nějaký výzkum uživatelů? ano ne
 • 3. • – –•
 • 4. Provozní Dostupnost Plocha Webová doba knihovny knihovny stránka Knihovní Knihovní Online Vzdělávání fond - fond - % katalog pracovníkůfinancování obměny Studijní Internetová Spokojenost místa místa uživatelů
 • 5. ••••••••
 • 6. Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkumTestování teorií, hypotéz Vytváření teoriíGeneralizace je možná Generalizace je nemožnáStrukturované, standardizované Rozhovor, pozorovánímetody (dotazník)Velký výzkumný vzorek Menší výzkumný vzorekRedukce informací Vyčerpávající informace o případuZprostředkovaný kontakt s Těsný a dlouhodobý kontaktrespondenty
 • 7. • Je cílem popsat stav nebo • Je cílem něco odhalit vztahy mezi popsat, identifikovat? proměnnými? Cíl • Proměnné nelze měřit? Cíl • Proměnné lze měřit? • Kvalitativní výzkum • Kvantitativní výzkumDesign Design • Výzkumné otázky deskriptivní statistika • Výzkumné otázky • Výzkumné hypotézyProblém Problém Induktivní statistika
 • 8. Volně podle: Panthea Lee - Design Research: What Is It and Why Do It?
 • 9. ••••
 • 10. •••
 • 11. •••
 • 12. •••••
 • 13. •••
 • 14. ••
 • 15. •  ••••
 • 16. •••••••
 • 17. ••••Volně podle The Library’s Voice, 2008
 • 18. •••••
 • 19. •••• – – – –•
 • 20. Výzkumný problémVýzkumné otázky / hypotézy Definice proměnných Tvorba otázek v dotazníku
 • 21. 4. Zkoumání měřitelnosti3. Hledání proměnných a vztahů 2. Operační definice pojmů 1. Dekompozice tématu
 • 22. Reprezentativní výběry Nereprezentativní výběryPravděpodobnostní výběry Nepravděpodobnostní výběryProstý náhodný výběr Kvótní výběr Snowball technikaSystematický výběr Teoretický výběrNáhodný stratifikovaný Výběr typických případůvýběrVícestupňový náhodný Výběr kritických případůvýběr Účelový výběr
 • 23. • V rámci těchto seskupení vybíráme menší skupiny a nakonec jednotlivce (obvykle náhodně)• Výhoda: nepotřebujeme seznam celé populace  Okresy Obce Knihovny Čtenáři
 • 24. ••••
 • 25. Velikost populace Velikost vzorkuDo 100 jednotek 80 %Do 1000 jednotek 40 %Do 10 000 jednotek 7,5 %Do 100 000 jednotek 1,5 %Do 1 000 000 jednotek 0,25 %Do 10 000 000 jednotek 0,045 %
 • 26. ••
 • 27. •• • ••••
 • 28. •• – – – – –
 • 29. ••
 • 30. • Seřaďte položky podle důležitosti Rozhodnost Moudrost Píle Uvážlivost Mazanost Komunikativnost
 • 31. • Jak jste spokojen/a s … Velmi Spíše Ani/ani Spíše Velmi spokoje spokoje nespok nespok n/a n/a ojen/a ojen/a Výběrem knih ve volném 1 2 3 4 5 výběru Délkou výpůjční lhůty 1 2 3 4 5 Přístupem personálu 1 2 3 4 5 knihovny Úrovní toalet 1 2 3 4 5
 • 32. • 12 34 5 67 89 Ostýchavý/á Průbojný/a Impulzivní Uvážlivý/á Hodný/á Zlý/á Moudrý/á Pošetilý/á Rozhodný/á Nerozhodný/á
 • 33. ••
 • 34. ••••
 • 35. • • •• • ••
 • 36. Vyhněte se otázkám se skrytou nápovědou a příčinnou souvislostí
 • 37. •••••
 • 38. ••••
 • 39. •••
 • 40. • – –•
 • 41. •••••
 • 42. paul goyette , anieto2k, Daniel*1977,Hello Turkey Toe, liquene, arneheijenga, [ changó ],Marc Wathieu, risa-i, http://visual.ly/american-public-libraries-community-internet-access